ספר תורה פסול שנפל על רצפה

שאלה:

si un sefer tora passoul est tombe a la choule de la main du gabay sur le sol recouvert d un tapis doit il jeuner lui ou l assemblee


  1. on a l'habitude de jeuner meme si le sefer tora est passoul.
  2. on pourra etre indulgents avec l'assemblée et ne pas les obligés à jeuner. Mais il sera preferable que le rav organise qq chose pour marquer cet evenement.
  3. il n y a aucune difference si le sol est couvert de tapis ou pas.

תרגום:

שאלה:

ספר תורה פסול נפל מידי הגבאי על רצפה מכוסה בשטיח, האם הגבאי או הקהל חייבים לצום?

תשובה:

א.      בספר תורה גם אם הוא פסול נהגו להתענות.

ב.      לא מצינו בפוסקים חילוק לגבי שאר הקהל אם חייבים להתענות בספר פסול אולם נראה לכאורה שיש להקל בתענית, ומכל מקום ראוי שרב הקהילה יתקן דבר ויגזור לפי מקומו ושעתו].

ג.       אין חילוק אם הרצפה מכוסה בשטיח או לאו, כיון שהמקום הוא מקום ביזוי שיפול עליו ספר.

מקורות:

שו"ת חיים שאל (ח"א סי' יב) שאין חילוק בין ס"ת כשר לפסול, ומ"מ שם הקיל לקהל שא"צ להתענות, שכך היא שיטתו, אולם מנהג העולם בזה דלא כוותיה אלא כל הקהל מתענים, וכמ"ש החיד"א עצמו בברכ"י (יו"ד רפב שיו"ב סק"ד), ועי' שו"ת צי"א ח"ה סי' א פ"ד ופ"ו באריכות בשם סופרים וספרים, וע"ש בשיו"ב ובחיים שאל שאף לשיטתו מ"מ יש לרב הקהילה לתקן לפי מקומו ושעתו.

לגבי רצפה עם שטיח אין נפ"מ להמבואר בדברי הפוסקים בטעם התענית שהוא משום ביזוי הספר ובפרט ששטיח הוא בטל לריצפה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל