שכח מוריד הגשם כיצד ינהג

רבני בית ההוראה
ד' חשון ה'תשע"א

האם אני שכחתי משיב הרוח. ונזכרתי באמצע חזרת הש’ץ מה נכון לעשות להתפלל מיד או לחכות להתפלל אם ציבור אחר להתפלל תפלה בצבור ?

תשובה:

אם הנך רגיל לומר בימות הקיץ “מוריד הטל” אין צריך לחזור כלל, אולם אם אינך רגיל לומר בקיץ מוריד הטל אלא “רב להושיע מכלכל חיים”, וכפי מנהג אשכנז המקורי, יש לכתחילה להמתין להתפלל עד שיהיה לו מנין נוסף, [אך אין צריך ללכת לבית כנסת אחר אם הוא רחוק יותר מ-1 ק”מ], ואם שמע כבר עכשיו חזרת הש”ץ אינו צריך להמתין על חזרת הש”ץ שבמנין השני ויוכל ללכת מיד לאחר שיתחיל החזן תפילת החזרה, ובלבד שיש שם עוד עשרה ששומעים את חזרת הש”ץ.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ קיד ס”ג, לגבי דין אמירת מוריד הגשם.

שו”ע סי’ קכג ס”ב לגבי חזרה למקומו לאחר סיום התפילה.

שו”ע סי’ נה ס”ב ומשנ”ב ס”ק יד לגבי יציאה מביהכנ”ס.

תפילה כהלכתה (פ”א הערה קכד) בשם הגרש”ז אויערבאך זצ”ל לגבי חיוב להתפלל בציבור כשטעה בתפילתו הראשונה, אמנם המנהג הוא שמתפללים מיד כשנזכר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *