מלוה מלכה לנשים

רבני בית ההוראה
כ"ו תשרי ה'תשע"א

שאלה:

האם אשה צריכה לאכול סעודת מלוה מלכה?

תשובה:

לכתחילה ראוי לנשים גם לסעוד סעודה זו כאנשים.

מקורות:

פמ”ג (א”א סי’ ש סק”א) על פי דברי הט”ז שם סק”א, שראוי לנשים גם לסעוד סעודה זו ומשמע שאין זה ממש חיוב רק לכתחילה

ובארחות חיים (כהנא,אות ב) וכף החיים (סק”ד) הביאו מהדברי יצחק אות ס”א שהביא מהרה”ק הרבי ר’ אלימלך מליז’ענסק זי”ע שיש בזה סגולה לנשים שלא יתקשו בלידתן, ואף בספר מעשה רב הביא שאשתו של הגר”א פעם עשתה תענית הפסקה משבת לשבת וסיימה את סעודה שלישית לפני הלילה, וכששמע על כך הגר”א שלח לה שכל התענית הפסקה שלה שווה פחות מאשר סעודת מלוה מלכה שהפסידה על ידי כך.על כך הגר

שו”ת דברי יציב חלק יורה דעה סימן קה
ובארחות חיים שם אות ב’ מהדברי יצחק אות ס”א שהביא מהרה”ק הרבי ר’ אלימלך זי”ע שסגולה הוא לנשים שלא יתקשו בלידתן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *