תפילת מנחה קודם השקיעה ביחיד או לאחריה בציבור

רבני בית ההוראה
ט"ז אלול ה'תש"ע

שאלה:

שלום וברכה
אדם העומד 5 דקות לפני השקיעה וביכלתו להתפלל בלא מנין כעת, או לילך לבית הכנסת ולהתפלל במנין לאחר השקיעה כיצד עליו לנהוג? כמו כן האם יש חילוק אם כשמתפלל ביחידות אינו מתפלל בבית כנסת.

תשובה:

מדעת המשנ”ב נראה שיתפלל ביחידות, ואין חילוק אם יתפלל בביהכנ”ס או בביתו, וכן נקט החזו”א, יש אומרים שאם יתפלל בתוך 13.5 דק’ שלאחר שקיעת החמה יתפלל בציבור ולא ביחיד קודם שקיעת החמה.

מקורות:

עי’ משנ”ב סי’ רלג ס”ק יד ושעה”צ ס”ק יט וס”ק כא., ארחות רבינו (ח”ג עמ’ רכה), ועי’ שו”ת תשובות והנהגות (ח”א סי’ פה) שאם מתגורר במקום שיש רק מנין אחד למנחה ומתפללים בו בקביעות לאחר שקיעת החמה [בתוך 13.5 דק’ של אחרי שקיעה”ח], יכול להקל להתפלל בציבור, כדי שלא יצטרך כל יום להתפלל ביחידות.

דעת האור לציון (ח”א סי’ כ וח”ב פט”ו ס”ה) והגר”ש וואזנר (קובץ מבית לוי ניסון תשנו עמ’ נז) שעדיף להתפלל אחרי שקיעת החמה (תוך 13.5 דק’) במנין מאשר לפני השקיעה בלא מנין, ויתכן שאף לדעת המשנ”ב כן, ועיקר דבריו שם הם לגבי הנוהגים כשיטת ר”ת ע”ש היטב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *