תפילה שונה מנוסח המקום, וכשאינו יודע בעל פה הנוסח שלו

שאלה:

אני מתפלל בנוסח אשכנז ולפעמים מתפלל במנין נוסח ספרד, האם יכול לשנות הנוסח? והם אומרים וידוי , ותחנון בסדר שונה מאשכנז, וגם פסוקי דזמרה שונה, מה נכון לעשות? ואם רק סידור ספרד, האם אני יכול להתפלל בסידור ספרד?

תשובה:

אם הינך מרגיש שלא תתבלבל בתפלתך אם תתפלל בנוסח שלך, הנך רשאי להתפלל בנוסח שלך, כיון שהדברים הנ"ל הם דברים שאומרים בלחש, [מה שאין כן דברים הנאמרים בקול כקדושה וכדו' צריך לומר בנוסח של שאר המתפללים], אולם אם הנך חושב שעל ידי שתתפלל בנוסח שונה תתבלבל אתה יכול להתפלל לפי נוסח שאר המתפללים.

אם אין לך רק נוסח ספרד הנך רשאי לכתחילה להתפלל בנוסח זה.

מקורות:

עיקר השינוי בין נוסח ספרד או אשכנז אינו בדברים שהם מעכבים את התפילה אלא רק שינויי נוסחאות, ומכל מקום צריך כל אחד לאחוז במנהג אבותיו או מנהג מקומו אם אין לו מנהג אבות, ולכן אם הנך יכול להתפלל בנוסח שלך אין לשנות סתם נוסח וכלשונו הזהב של החת"ס (או"ח סי' טו) "כי כל הנוסחאות שוות זו כזו וכל שיש בזו יש בזו אלא שאין אתנו יודע עד מה, ואנו מתפללין ע"ד מתקני תפלות ונוסחאות הללו כי כולם לדבר א' נתכוונו, כמו סגנון אחד לכמה נביאים ואין ב' נביאים מתנבאים בסגנון אחד [סנהדרין פ"ט ע"א] כי כל נוסחא ונוסחא אינה אלא סגנון אחד משונה מחברתה אבל הם עולים למקום אחד" ועי' ערוך השלחן (סי' פט ס"ז).

[אם כי נחלקו האחרונים אם יכולים לכתחילה להחליף מנוסח אשכנז לספרד וכפי שהאריך בזה בשו"ת דברי חיים (או"ח ח"ב סי' יח) ובשו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' קסב) ועוד רבים, אך לא להיפך, ולעומת זאת יש הסוברים שאין להחליף לנוסח ספרד אלא להיפך שמנוסח ספרד אפשר להפוך לאשכנז וכמו שכתב הפמ"ג (סי' סח) להוכיח מדברי המג"א אלו דאין לשנות מאשכנז לספרד. וכ"כ הגר"א ז"ל בס' פאת השלחן, וכן בשו"ת חת"ס או"ח סי' טו וטז, וחו"מ סי' קפח, ובשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סי' כד), ועוד רבים, וכן שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שכן היא דעתו, ועל כן שלא במקום הצורך אין להחליף הנוסחאות, אך כל זה דווקא אם הוא מתפלל בצורה שאינה שגויה מחמת כן אך אם על ידי כך תשתבש תפילתו וא"כ לא יתפלל לא נוסח ספרד ולא נוסח אשכנז הרי ודאי עדיף להתפלל בנוסח אחד מאשר בבלבול הנוסחאות, ועי' שו"ת יחוה דעת (ח"ג סי' ו) שהאריך מחמת כן בביטול ה"נוסח אחיד" שהתקין אחד מרבני הצבא כיון שבזה מבלבל בכלל את כל סדרי התפילה, וראה עוד שם ביחו"ד באריכות בכל ענין שינוי נוסחאות מעדה לעדה].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל