מברשת לניקוי בקבוקי תינוק בשבת

שאלה:

האם מותר להשתמש במברשת לנקות בקבוק של תינוק בשבת
האם יש בעיה של כלי מיועד למלאכתו ואם לא למה

תשובה:

מותר להשתמש במברשת העשויה סיבים מפלסטיק העשויה לניקוי בקבוקי תינוק.

מקורות:

שו"ת באר משה (ח"א סי' מג אות ז) [ועי' שו"ת דברי שלום לר"ש קרויז, ח"ב סי' לז שתמה עליו ורצה לדמות דין זה לדין סחיטה בשער ומשום כך החמיר בזה, ודבריו תמוהין, דהרי הפלסטיק אינו בולע בכלל, ואינו דומה לשערות שנראה כסוחט, ועוד שבשערות עיקר האיסור כשצריך למים וכאן המים הולכים לאיבוד, ובתוך המים אין בכלל סחיטה כיון שזה כל הזמן מעורב עם המים ואין בזה תוספת ממה שלא היה קודם לכן [ולכן לא דומה לסחיטת ענבים כשהם בתוך היין כיון ששם לא היה יין קודם לכן], ודברי הבא"מ פשוטים]. וכן פסק בשש"כ (פי"ב סעיף טו) וציין שם בהערה בשם הגרש"ז אויערבאך גם סברא זו שכיון שאין השערות צפופות עדיף יותר. ואמנם בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"א סי' קיב) כתב להחמיר לגבי מברשת שיניים, אך שם מדובר במברשת צפופה, ועי' ספר מגילת ספר (שבת, סי' ז אות ד) שכתב כמו כן להתיר במברשת לניקוי אסלה בפרט כאשר המים יורדים, ע"ש שהאריך בזה. וכן המנהג להקל לשטוף כלים בספוג שקוראים לו "ננס" [העשוי פלסטיק עם חורים רחבים], וכן נראה שדעת החוט שני (שבת ח"ב עמ' סב, ח"ד עמ' שעב) להתיר במברשת כזו, ורק במברשת שיניים החמיר, וכן העלה להתיר בשו"ת נשמת שבת (ח"ד סי' רפ, והעיר שעדיף למלאות קודם לכן את הבקבוק במים וכך לנקותו, ובאמת שכך הוא הנוהג).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל