שוכר שאינו משלם תשלומי ועד בית

רבני בית ההוראה
כ"א תמוז ה'תש"ע

שאלה:

שוכר שאינו משלם מסי ועד בית – האם חובת התשלום עוברת למשכיר?

תשובה:

על פי חק המקרקעין חיוב תשלומי ועד בית חלים על המשכיר, אם החוזה שערכתם בזמנו עם הקבלן מכפיף את השימוש ברכוש המשותף לפי חוקי המקרקעין הרי חובה זו חלה על המשכיר ואפשר לתובעו, אולם אם אין כזה סעיף בחוזה, לא ברור אם אפשר לחייב את המשכיר כיון שהחיוב על תשלומי ועד בית השוטפים הינם בעבור נקיון תאורה וכד’ שהם דברים שהשוכר נהנה מהם ולא המשכיר ונחשב כאילו הוא קנה את השימוש ולכן אין חובה על המשכיר לשלם על כך.

אולם הדבר תלוי גם במנהג המקום, ואם מנהג המקום שחובה כזו חלה על בעל הדירה והוא רק ממחה את השוכר לשלמה, הרי בעל הדירה חייב לשלמה ואפשר לתובעו.

בכל מקרה יכולים לעשות זאת על ידי אסיפת בעלי הדירות, ולסכם באסיפה זו שתשלומי ועד בית יחולו על בעלי הדירות.

2 תגובות

  • מאת מוטי:

    אם אכן התקנון המצוי הוא התקנון עליו חתמו דיירי הבנין, אתם סוברים שעל הבנין חל חוק המקרקעין. נדמה לי שברוב הבניינים קיים התקנון המצוי וממילא לפי דבריכם רוב התביעות בבתי דין ידונו לפי החוק ולא לפי ההלכה. האם אכן כך הם פני הדברים לדעתכם?

  • מאת רבני בית ההוראה:

    דבר פשוט שכל תנאי שבממון תנאו קיים, ולכן אם דיירי הבנין חתמו על תקנון המצוי, ודאי שצריך לפסוק לפי התקנון המצוי במקרים שהתקנון מדבר עליהם בבירור ולא בדבר שהדבר תלוי במשפטנות של השופטים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים