מלמד שהחרים חפץ מתלמיד ואבד

רבני בית ההוראה
ל' סיון ה'תש"ע

אם מורה החרים לתלמיד חפץ מסויים ואח”כ החפץ אבד,
מה דינו?

תשובה:

מלמד שהחרים חפץ לתלמיד, דינו כשומר חינם, ואם פשע בדבר חייב, ואם נגנב או אבד שלא בפשיעתו פטור, כמו כן אם החרים את החפץ לעולם או השמידו ועשה זאת למיגדר מילתא הרבה פעמים הרי הוא פטור.

מקורות:

שו”ת הרשב”א ח”ה סי’ קסו, כמה טעמים שמלמד פטור על ספרי התלמידים שנשארים אצלו, וחלק מהטעמים שייכים בנידון דידן.

שו”ת משנה הלכות ח”ו סי’ רפד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *