קריאת שמע בבגדי שינה

האם מותר לומר קריאת שמע בלבוש פיג'מה?

תשובה:

קריאת שמע של שחרית אין לומר בבגדי שינה, אלא בבגדים מכובדים, [אם כי שיוצאים ידי חובה גם כשאמרו בבגד זה].

וקריאת שמע שעל המיטה מותר לומר בלבוש פיג'מה, ואדרבא נראה שכן צריך להיות כדי שלא יהיה הפסק בין אמירת קריאת שמע לבין השינה.
מקורות:

עי' שע"ת סוף סי' עה, שצריך שיהיה בדרך כבוד [ולכן צריך להפסיק בין לבו לערוה] וכן הוא בביאור הלכה סי' צא ס"א ד"ה יצא [וע"ע פר"ח סוף סי' סט], ולגבי תפילה כתב המשנ"ב סי' צא ס"ק יא שאין להתפלל בבגדי שינה וא"כ הו"ה לכתחילה בקריאת שמע.

עי' שולחן ערוך או"ח רל"ט ס"א "ויקרא קריאת שמע סמוך למטתו, ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע שעל מטתו, אלא יישן מיד, שנאמר: אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה" ובמשנ"ב סי' רלט סק"ד, שאין להפסיק בשום דבר בין קר"ש לשינה, ורק בדיעבד אם עדיין לא אמר המפיל יכול להפסיק באכילה, ועכ"פ מבואר שאין להתעסק בשום דבר אלא שהקרי"ש תהיה סמוך לשינה מיד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל