שטר הרשאה

כ' אייר ה'תש"ע

בס”ד

שטר הרשאה

אני הח”מ ממנה את ___________________ מ.ז. _____________ להיות מורשה במקומי ולטעון בבית דין צדק ____________________ בעניין _________________________________ וכל המסתעף מענין זה. ומעתה יהא ידו כידי ופיו כפי ועשייתו כעשייתי, ויכול לחתום על שטר בוררות במקומי , בין לדין ובין לפשר ויושר. תוקף הרשאה זו נעשה בקאג”ס באופן המועיל ביותר כתקנת חז”ל, וכתוקף יפוי כח ע”פ חוק, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.

וע”ז באתי על החתום ביום ________________ תש__. הכל שריר וקיים.

נאם ________________ מ.ז. ________________

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים