שטר הרשאה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ' אייר ה'תש"ע

בס”ד

שטר הרשאה

אני הח”מ ממנה את ___________________ מ.ז. _____________ להיות מורשה במקומי ולטעון בבית דין צדק ____________________ בעניין _________________________________ וכל המסתעף מענין זה. ומעתה יהא ידו כידי ופיו כפי ועשייתו כעשייתי, ויכול לחתום על שטר בוררות במקומי , בין לדין ובין לפשר ויושר. תוקף הרשאה זו נעשה בקאג”ס באופן המועיל ביותר כתקנת חז”ל ובלשון “דון וזכי ואפיק לנפשך וכל דמתעני מן דינא עלי הדר”, וכתוקף יפוי כח ע”פ חוק, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.

וע”ז באתי על החתום ביום ________________ תש__. הכל שריר וקיים.

נאם ________________ מ.ז. ________________

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *