קונטרס “מצוות פיאות הראש”

הלכות והסברים
למצוות גילוח פאות הראש והזקן

נערך ונכתב בס”ד על ידי
הרב אליהו אלחרר שליט”א
הרב הראשי למודיעין

הסכמות
הקדמה
קיצור הלכות – דיני תספורת פאות הראש והזקן
דיני תספורת
גבול עליון בפיאות הראש
גבול התחתון
שיעור רוחב הפאות
שיעור איסור הקפת הפיאות
התספורות האופנתיות של זמנינו