Logo

מסעדה מחללת שבת או אינה יהודית

שלום הרב אני מתעסק בקרוב רחוקים, פנתה אלי אשה שאינה שומרת מצוות, ושאלה אותי היות והיא רגילה לאכול [ביום חול] במסעדת דגים שמחללת שבת, האם עדיף לה לאכול במסעדת דגים שבבעלות ערבית, שאינה עוברת על איסורי שבת. ישר כח תשובה: יש איסור אכילה במסעדה ערבית כיון שיש בזה איסור של “בישולי עכו”ם” אם המסעדה היהודית שמחללת שבת יש בה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נטילת ידים לאחר תרומת דם

שאלה: האם צריך ליטול ידים לאחר תרומת דם, והאם מותר לשתות לפני שנטלו ידים. תשובה: אם מים מצוים שם מן הראוי להחמיר וליטול ידים, בכל מקרה מותר לשתות לפני שנטלו ידים. מקורות: עי’ ספר בדמיך חיי (עמ’ 54 ואילך) שהביא שנחלקו פוסקי זמנינו אם חייבים ליטול ידים, או שמא אין חיוב מעיקר הדין ולא דומה להקזת דם שחייבים ליטול ידים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פריסת בגד על הראש להגן מהחמה בשבת

שאלה: שלום כבוד הרב. האם מותר לפרוס בגד על הראש שלא יהיה שמש. תשובה: מותר לפרוס בגד כמו אהל על גבי האדם ולהחזיק את הבגד בידים [אך אסור לתופסו בקיר או בקורה וכדומה, ובודאי שאסור לפרוס מטריה בשבת, אפילו אם כוונתו להגן מפני החמה ואוחזה בידו]. מקורות: בה”ל סי’ שט”ו סעיף ח’ ד”ה טפח, לגבי איסור פריסת מטריה אפילו אם פתוחה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שימוש במלחיה בשבת שיש בה אורז

שאלה: שמעתי שיש בעיה להשתמש בשבת במלחיה ששמו בה אורז כדי שהמלח יהיה יבש. האם זה נכון: תודה רבה. תשובה: דעת רוב הפוסקים שמותר להשתמש במלחיה זו, אכן דעת כמה מגדולי הפוסקים שיש להחמיר שלא להשתמש במלחיה כזו. מקורות: הגם שבשש”כ פ”ג סעיף ס הביא בשם הגרש”ז אועירבאך לאסור, אך הגרש”ז חזר בו והתיר [תיקונים והערות להערה קעט], ובספר ויאמר אברהם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לקיחת תרופה עם חתיכת פרי אם מברך

שאלה: כבוד הרב אני צריך לקחת תרופה מרה, ואני לוקח יחד עם זה פרי או שותה מיץ ענבים האם אני צריך לברך על כך. תשובה: לכתחילה צריך לאכול קצת מהפרי לפני לקיחת התרופה ולברך עליו ברכתו הראויה [אם זה פרי העץ יברך בורא פרי העץ, ואם אדמה יברך בורא פרי האדמה, ואם מיץ ענבים בורא פרי הגפן]. אם לקחת את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צירוף מחלל שבת למנין ולקריאת התורה

שאלה: מה דינו של אדם מחלל שבת בפרהסיה ורוצה להיצטרף למנין וכן לגבי דינו לעליה לתורה בשבת ובנוסף דינו שיהיה בעל קורא? (אם אפשר לציין מקורות ) בתודה מראש בראל תשובה: מעיקר הדין אין לצרף אדם המחלל שבת בפרהסיא למנין, ואין לעלותו לתורה וכל שכן שאינו יכול לקרוא בתורה. במקום דחק גדול, או כשיש חשש איבה, יש מקום להקל לצרף אדם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נתבע שתבעוהו בערכאות אם צריך שוב לדון בדיני ישראל

שאלה: קהילה בישראל שיש להם בית המדרש סמוך לבית הרב, והרב נסתלק לגנזי מרומים, ואח”כ הלכה הרבנית שלא רצתה להפסיד ביתה וקנתה מאת הקהל הדירה, ואח”כ תבעוהו הקהל בערכותיהם שאין הדירה שלה ושתלך משם, ולמעשה אבדו הקהל בערכותיהם מכיון שהי’ בכתב מפורש שקנתה הבית הן בתורת מתנה והן בתורת מקח, ואחרי עברו שנים התחילו חברי הקהל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בדיקת חסה

שאלה: כבוד הרב, איך אנו צריכים לבדוק חסה ושאר ירקות שלא יהיה בהם תולעים? ועוד, האם יש דין של רוב בחסה שהוא כשר? תודה תשובה: מאחר והנכם מתגוררים בניו יורק, יש לבדוק אצל הרבנים בניו יורק האם חסה שמגיע אליכם מאיזה איזורים הם ואם הם מוחזקים בתולעים, כי אם הם מוחזקים בתולעים, דרך הבדיקה בהם היא, להשרות כמה דקות במים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נפילת אפים בלבוש חולצה קצרה

שאלה: שלום הרב רציתי לשאול היות ויוצא לי להתפלל תפילת מנחה ללא חליפה, ובדרך כלל עם חולצה קצרה, כיצד עלי לנהוג בנפילת אפים האם להניח את הראש על היד, או שחייבים איזה כסוי. תודה תשובה: נפילת אפים אינה יכולה להיות על ידי כיסוי הפנים ביד חשופה, וצריך להניח איזה כיסוי על היד ולכסות בכך את הפנים. מקורות: משנה ברורה סימן קלא ס”ק להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קריאת התורה קודם תפילת שחרית

שאלה: שלום הרב. רציתי לשאול: א’ האם אפשר לכתחילה לשמוע קריאת התורה לפני התפילה [במנין הקודם]. כמו כן רציתי לשאול: ב’ האם אפשר לומר ‘והוא רחום’ עד שקיעה. תשובה: א. זמן קריאת התורה תקנו חז”ל שתהיה לאחר תפילת שחרית, ויש להקפיד על כך גם מטעם “תדיר” וגם מטעם שקריאת שמע שהיא מן התורה קודמת לקריאת התורה. ב. אפשר לומר והוא רחום להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טבילת כוס מתכת שהחלק הפנימי מפלסטיק

שאלה: האם אני צריך לטבול כוס קידוש של מתכת אם אני יודע שכל פעם שאני שותה ממנו תהיה כוס כיסוי של פלסטי”ק בפנים? תודה תשובה: צריך לטבול אתה כוס הקידוש אפילו אם יש בתוכה כיסוי פלסטיק. כיון שהמעמיד של הכוס היא המתכת. מקורות: שו”ע יו”ד סי’ קכ סעיף ז’
רבני בית ההוראה

צלית בשר טחון שלא נמלח

שאלה: שבוע טוב כבוד הרבנים: לדעת הספרדים האים מותר לצלות בסר טחון לא מוכשר? תשובה: אין חילוק בין הספרדים לאשכנזים בזה, ומותר לצלות בשר טחון שלא נמלח קודם שנטחן, אך יש לבדוק היטב שאכן כל הבשר נצלה. [ראה כאן לגבי בשר טחון מתובל].
רבני בית ההוראה

accouchement le Chabbat

Question: Je passe chabbat a proximité de la maternité et ma femme est en surveillance là bas. Est ce quelle peut demander a un arabe de m’appeler si elle doit accoucher? Réponse: Il est permis; cependant si en demandant à l’arabe d’appeler çà risquerait de faire perdre du temps en causant une souffrance à la femme, elle להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כיבוס בראש חודש

שאלה: כבוד הרב שלום. רציתי לשאול האם יש מקור לכך שאין מכבסים בראש חודש והאם ראוי להחמיר בכך. תודה תשובה: יש לכך מקור, אם כי בכיבוס במכונת כביסה נחלקו אחרוני זמנינו אם הוא בכלל המנהג להחמיר. מקורות: כ”כ בספר יוסף אומץ סי שצ מקור חיים סי’ תיז, ובספר ראש חודש עמ’ רסא בשם הגרשז”א זצ”ל והגריש”א שליט”א (וגיהוץ מתיר שם)שכן מנהג להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תורם לספר שנמצא עוד תורם אם צריך להחזיר חלק מהמעות

שאלה: אני עומד להוציא לאור ספר קודש שחיברתי. לאחר שכיסיתי מכיסי הוצאות שונות (עריכה לשונית עיצוב דפים וכדומה), פניתי לאביו של חבר בבקשת תרומה להקדשת הספר לזכר אביו שנפטר, ולאחר שבירר אצלי את הוצאות ההדפסה שעוד נותרו, הסכים לעזור בכיסוי הוצאות אלה, והבטיח תרומה בסך כחמשת אלפים שקל. לאחר מכן פניתי לבית הוצאה של ספרי קודש, וקיבלתי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צלית בשר לא מוכשר כשהוא מתובל

שאלה: שלום כבוד הרב: האים מותר לצלות בשר טחון לא מוכשר עם התבלנים שלו? תשובה: למנהג האשכנזים אין לצלות בשר לא מוכשר בין טחון ובין שאינו טחון עם תבלינים, וחכמי הספרדים נחלקו בדין זה אם יש להקל, ובבגדד נהגו להקל בזה, ומכל מקום כתב הבן איש חי שהמחמיר תבא עליו ברכה. מקורות: דברי סופרים (יו”ד סי’ עח ס”ק כח) ע”ש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לספר לשון הרע לצורך דין תורה

שאלה: שלום הרב. יש לי דין תורה עם אדם שגנב לי בתרגיל עוקץ סכום עצום, כדי להשיג מידע על האדם לצורך דין תורה, אני צריך לשתף גם את מכריו וחלק ממשפחתו בסיפור, רציתי לשאול אם יש לי היתר מצד איסור לשון הרע לדבר עליו מחמת שיתכן ויצא לי מכך תועלת. תודה מראש תשובה: מותר לספר על כך למי שצריך כדי להציל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הכשרת מחבת טפלון

יש לי מחבת מצופה ב”טפלון” שנעשה לחלבי. ברצוני להפוך אותה למצבה הקודם פרווה, מה עלי לעשות? תשובה: אם המחבת ישנה ויש עליה הרבה כתמי שומן, תהפוך את המחבת על האש הגדולה, למשך 5 דקות, ואם היא חדשה ואין בה כמעט שומן דבוק תהפכנה כך ל30 שניות ודי בזה. מקורות: עי’ ש”ך יו”ד סי’ צה ס”ק כב, שכאשר קדירה קיבלה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

יחוד עם בנות חורגות

שאלה: אשה גרושה שיש לה בנות והיא נשאה לבעל שני ויש להם בן. עכשיו היה נסעה למשך שבוע או יותר. האם מותר לבעל השני להיות בבית עם הבנות שלה והבן שלו. הבנות הן גדולות והבן הוא בן שבע שנים. תשובה: לשיטת הרמ”א וכמנהג האשכנזים, כאשר הבן נמצא בבית מותר לבעל להיות שם במשך היום אפילו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שליח שלא אמרו לו מה לעשות ונגרם נזק

שאלה: בקו מהדרין מאגף הנשים נשלח סכום כסף גדול ובקשה בצידו – 2 כרטסיות ו2 מעברים. הבקשה הועברה לנהג והנהג שאל האם המעברים על חשבון הכרטיסיות או מעברים נפרדים, האחרון משך בכתפיו והנהג על דעת עצמו ניקב על חשבון הכרטיסיה. היות והכוונה היתה לא לנקב את הכרטיסיות והמעברים יועדו לנשים אחרות, כך שהכרטיסיה נוקבה לחינם והמעבר אינו תקף כאשר אינו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מה נקרא “תוריתא דנהמא”

רש”י מסכת מנחות דף עה עמוד ב שאלה: מה הגדר של תוריתא דנהמה? צריך לראות כלחם ממש או גדר אחר? הספר ותן ברכה אומר שרב שלמה זלמן אוירבאך זצל אמר שcheerios יש להם תוריתא דנהמה ואני לא מבין את הגדר, תודה תשובה: תוריתא דנהמא הכוונה ל”צורת לחם”, וכיום שהלחם נראה ככר, או פיתה או לחמניה, הכוונה באופן שנראה לכל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סוף זמן ברכות קריאת שמע

שאלה: נסתפקתי האם יש ענין לגמור לפני סוף זמן קריאת שמע גם את ברכות קריאת שמע עד גאל ישראל, או שמספיק בסיום פרשה שלישית, וכך נראה שנהגו העולם, אך מסברא היה מקום לומר שכיון שברכות אלו הם ברכות ששייכות לקריאת שמע יהיה ענין לאומרם דוקא בזמן קריאת שמע ולא לאחריו? יישר כח גדול תשובה: סוף זמן ברכות קריאת שמע להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אשה כפנים חדשות

האם אשה נחשבת פנים חדשות בשביל שבע ברכות? תשובה: אשה אינה יכולה להיחשב כפנים חדשות לצורך שבע ברכות. מקורות: פתחי תשובה אהע”ז סי’ סב סק”ו.
רבני בית ההוראה

מלמד שהחרים חפץ מתלמיד ואבד

אם מורה החרים לתלמיד חפץ מסויים ואח”כ החפץ אבד, מה דינו? תשובה: מלמד שהחרים חפץ לתלמיד, דינו כשומר חינם, ואם פשע בדבר חייב, ואם נגנב או אבד שלא בפשיעתו פטור, כמו כן אם החרים את החפץ לעולם או השמידו ועשה זאת למיגדר מילתא הרבה פעמים הרי הוא פטור. מקורות: שו”ת הרשב”א ח”ה סי’ קסו, כמה טעמים שמלמד פטור על ספרי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אחיזת הציצית באמירת קריאת שמע

שאלה: האם צריך על פי דין לאחוז בארבע ציציות בשעת קריאת שמע תשובה: “מצוה לאחוז הציצית ביד שמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמע, רמז לדבר והיו הדברים האלה וגו’ על לבבך”. (שולחן ערוך או”ח כ”ד ס”ב). האחרונים הוסיפו, שבשתי הפרשות הראשונות יאחזם בין קמיצה לזרת וכשיגיע לפרשת ציצית יקחם גם ביד ימין ויביט בהם ויהיו בידו עד שמגיע לנאמנים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אדם שאינו מתנהג כשורה לתת לו לדרוש

שאלה: אני גבאי בביכ”נ. יש אצלינו נוהג שאחד המתפללים אומר ד”ת קצר לפני ערבית. ולא מעלים כל אחד אלא מי שיודע ספר ויודע לדבר. יש לגבאים התלבטות לגבי פלוני שהיה בעבר מחנך בישראל וחזותו מראה כאילו הוא ירא שמים והוא יודע לדבר מאוד יפה, אך התנהגותו מבחינת הדיבור עם נשים ברחוב וכדומה ודברים שקשורים לנושא הינה בעייתית להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכת הגומל כשגם אחרים היו בחיוב זה

שאלה: ראיתי בפםקי תשובות שמביא הח”ס שהיה נוהג להגיד ברכת הגומל ‘שגמלנו כל טוב’ להוציא רבים האם אני יכול להגיד גם ככה אם אני רוצה להוציא את אשתי ובני קטן לאחר נסיע לחו”ל במטוס. תשובה: אם האשה והילד נמצאים במקום שמברך הגומל, רשאי לומר “שגמלנו” והם יענו אמן [אם הילד יכול לענות, ואם לא די שהאשה תענה אמן ויוצאת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שבת ר”ח התפלל תפילות שבת רגילות

שאלה: בענין אשה ששכחת יעלה ויבוא בשחרית והתפללה רק מוסף של שבת בלי להזכיר ראש חודש, בשבת שחל בה ראש חודש ונזכרה בזמן מנחה גדולה? תשובה: א. אשה שרגילה להתפלל כל שבת, ובשבת ראש חודש שכחה לומר יעלה ויבוא צריכה להתפלל מנחה שתי פעמים. ב. אם התפללה תפילת מוסף של שבת ולא הזכירה כלל את ראש חודש בתפילתה, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מקוה מים שאובים בערב שבת

בענין טבילה ערב שבת, אם צריך איש לטבול בכשר מקוה או יכול לטבול במים שאובים? תשובה: מעיקר הדין [דהיינו המקפיד בכל ערב שבת לטבול דווקא במקוה כמו שכתבו הפוסקים שיש לעשות כן לכתחילה] יכולים לטבול במים שאובים, אולם נהגו להקפיד שיהיה מקוה כשר לפחות מן התורה, וכן ראוי לנהוג למעשה, אם לא במקום הצורך שיש להקל לכתחילה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נתינת מאכל לא מבושל בכלי שני בשבת

שאלה: האם יש איסור מיחזי כמבשל בכלי שני, ובאילו תנאים?? יישר כח. תשובה: דבר המבושל כל צרכו בין לח ובין יבש אפילו שנצטננו כבר, מותר להניחם בכלי שני. אך דבר שאינו מבושל אין להניחו בכלי שני משום שזה נחשב ל”מיחזי כמבשל”, ולפעמים יש בזה משום איסור בישול לכמה דיעות. תבלינים שעשויים לתבל את המאכל אין לאסור להניחם בכלי שני [אלא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קנית דירה מכונס נכסים

שאלה: האם מותר לקנות דירה מכונס נכסים? תשובה: אם הדירה נמכרת בגלל חוב של משכנתא לבנק, מותר לקנות ללא שום חשש. שאדם שלוקח משכנתא חותם על כך (בנוסף למה שיודע מעצמו) שמכירת הדירה תהיה באמצעות כונס שבית המשפט יעמיד, ומסכים לכך. ואין בזה משום אסמכתא מאחר שאין דרך ריאלית אחרת שהבנק יוכל לגבות את כספו, וממילא אין זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הנחת עור של קיבה בגבינה

שאלה: בש”ע י”ד סימן פז סעיף יא כתוב שהעמדה בעור קיבת כשרה מותר בתנאי שמבטלין את הקיבה בס’. האם יש שיטות שמתירין את זה לכתחילה? אם כן, מי הם? תודה תשובה: לא מצאתי מי שמיקל בזה לכתחילה, ומדברי הפוסקים מבואר שלכתחילה אסור לעשות כן, משום ביטול איסור לכתחילה. מקורות: עי’ היטב בשו”ת רעק”א (ח”א סי’ רז) שהאריך בזה, ומכל מקום בכל הפוסקים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עירוי מכלי ראשון על סוכר מבושל בשבת

שלום לכבוד הרב ! ראיתי במשנה ברורה סימן שי”ח ס”ק ע”א שכותב שמותר ליתן סוכר בכלי ראשון שהעבירוהו מעל האש, אך עם זאת מביא דעה המפקפקת בדין זה , מכיון שאף על פי שהסוכר נתבשל, היות והוא נימוח יש לדונו כנוזל שיש בו בישול אחר בישול. אמנם, בס”ק ק’ כותב המשנ”ב לגבי פשטידא (שלדעת השו”ע להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מה מברכים על סושי?

שאלה: בענין מאכל סושיSushi ,מה הברכה ראשונה? תשובה: סושי הוא דג (לא מבושל) המוגש עם אורז מבושל. לענין ברכת המאכל: אם הדג ניכר תוך התערובת, יש להפרידו לפני הברכה, ולברך על האורז ברכת בורא מיני מזונות, ואחר כך לאכול את חתיכת הדג המופרדת לברך לפני כן ברכת שהכל, אם הדג מרוסק ולא ניכר בתערובת מברכים רק ברכת בורא מיני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נטילת ידים שלא במקום האכילה

שאלה: האם יכול לכתחילה לרחוץ ידים בחוץ או צריך לרחוץ ידים לפני לחם בלי שינוי מקום? תשובה: כוונתך על “נטילת ידים” לסעודה. יש להקפיד ליטול ידים דווקא באותו מקום [אך אפשר ליטול ידים בחדר אחר שלא אוכל שם כגון כשאוכל בסלון מותר ליטול ידים במטבח], אך לא ללכת לבית אחר או לחצר וכדו’, אם מנגב שם את הידים. אך יכול להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נטילה שלא במקום עשית הקידוש

שאלה: בשבת האחרונה יצא לנו להיות במקום, שבחדר האוכל של בית הארחה לא היה כיור לנטילת ידים, והסתפקנו עד כמה יש להחמיר בדין של קידוש במקום סעודה שלא לצאת למקום אחר לאחר קידוש כדי ליטול ידים, ואם צריך להטריח את צוות המקום להכשיר עבורנו במיוחד אפשרות לנטילת ידים במקום עריכת הקידוש? ואם הדינים של שינוי מקום זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

Climatiseur Ou Sfarim

c est mieux de donner pour les sfarim d une choule ou un mazgan d une choule Réponse: Si la climatisation va entraîner que le public étudie ou prie mieux il sera alors prioritaire, mais s’il n’est qu’une question de luxe et qu’il manque de sfarim il faudra acheter les sfarim.
רבני בית ההוראה

תיווך מוטעה

הרב שלום הגעתי עם חבר שהתעניין ברכישת דירה ספציפית דרך מתווך שפירסם את הדירה באתרי דירות למכירה. חתמתי גם למתווך ליד חתימת החבר שאם אני ארכוש את הדירה אשלם לו דמי תיווך לאחמ”כ עלה בי חשש שהמתוך אינו נוהג בתום לב ומנסה למכור לי את הדירה במחיר גבוה משמעותית מהמחיר שבעלי הדירה דרשו ומעוניין לקחת לעצמו תשלום נוסף להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכה על ווראפ (wraps)

שאלה בארצות ברית הרבה אנשים אוכלים ווראפ (wraps) עם בשר או דג באמצע הווראפ אני רוצה לדעת הברכה ,ואם ווראפ פת הבאה בכיסנין? תשובה: לאחר בירור סוגי הווראפ (wraps), ולאחר התיעצות עם הרה”ג ר”א מנדלבום בעל מחבר ספר וזאת הברכה, יש שני סוגי ווראפ (wraps) ישנו סוג שהבצק שבו הוא דק וברכתו בורא מיני מזונות ודינו כפת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קביעת מזוזה במקום שפטורים

שאלה: דלת שפטורה ממזוזה היות שאין לה משקוף האם מותר בכל זאת לשים שמה מזוזה כמובן בלא ברכה. בברכה א.א. תשובה: אין איסור בכך אך אין בזה שום ענין, ואם עושים זאת כ”סגולה” לשמירה, יש שחששו לאיסור. מקורות: בשו”ת שבט הלוי (ח”י סי’ קפא) כתב לאסור כשפטור מן הדין ותולה לשם שמירה, אולם בשו”ת אגרות משה (יו”ד ח”ב סי’ קמא) כתב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אי השתתפות בשיעור של רב

שאלה: כאשר יש שיעור שמועבר על ידי רב בבית הכנסת , האם יש איסור לשבת בצד וללמוד משהו אחר שלא קשור לדברי הרב? תשובה: מדברי הפוסקים נראה שיש בזה משום ביזוי תלמיד חכם, אלא אם כן השיעור מיועד לקהל מצומצם או שידוע שאין חובה לשמוע את השיעור, אך אם זה דרשה שהרב רוצה שהקהילה תשמע אותו בכוונה, נראה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכת הגומל לאחר לידה

כבוד הרבנים הגאונים שליט”א שלום רב אשה מעוברת שסיימה את חודשי עיבורה תוך כדי איבוד דם רב עד כדי חשש של סכנת חיים, האם מברכת הגומל, או בעלה מברך עבורה, והאם זה זכות או חובה ברכת הגומל. יש עניין לערוך סעודת הודיה? בברכת בשורות טובות תשובה: אשה שארע לה אירוע של סכנת חיים במהלך הלידה מברכת היא בעצמה ברכת הגומל, ותעמוד בעזרת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכילה בטעות חלב אחר בשר

אני רגיל שהורים שלי קונים לי קורנפלנקס פרווה, היום הם קנו לי חלבי, לא ידעתי על זה בהתחלה ואז אכלתי בשר, כשגמרתי, לקינוח אכלתי את הקורנפלנקס, סגרתי את הקורופלקס וראיתי שכתוב שזה חלבי מה עלי לעשות ואם אני ימות והיה לי מזל בגלל זה תשובה: מאחר והדבר נעשה בשוגג יש לכוין בשעת אמירת הוידוי של יום כיפור להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

החלפת מוצר במוצר בחנות

שאלה: בשבוע האחרון היה מבצע על חבילת טיטולים באחת מרשתות השיווק בעיר, מאחר שנגמרה להם המידה שהייתי צריך לקחת במידה אחרת והחלפתי ברשת אחרת לאחר שוודאתי שהמידה שאני צריך יש להם הרבה ואילו במידה שאני הבאתי להם היה להם חסר. בזמן שהחלפתי לא היה שם המנהל סניף כדי לקבל רשות. האם בדיעבד לאחר שהחלפתי אני צריך לחפש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תספורת גבר אצל אשה

האם מותר לגבר להסתפר אצל אשה תשובה: אסור לגבר להסתפר אצל אשה, אולם על ידי אשתו [הטהורה] אמו או בתו מותר. מקורות: אסור לגבר להסתפר אצל אשה, כיון שזה לא מקום חולי, ואין כאן סברא של טרוד בעבידתיה, כי הרי לא ימלט רגע אחד של הנאה, וביותר שהאיסור הוא מצד הגבר שיש לו הנאה ממגע עם אשה, וע”י אמו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טלטול כלים חשמליים בשבת

א. האם מותר להזיז בשבת מאוורר, מנורה, ועוד מכשירים חשמליים, לצורך כיוון המכשיר כלפי. ב. האם מותר להזיז שעור מעורר לאחר שצלצל, לצורך כיסוי השעון (בשביל שלא יעיר אחרים). תשובה: א. הזזת מוצרי חשמל, נחלקו בזה הפוסקים אם נחשבים למוקצה מחמת “חסרון כיס” ואסור להזיזם לגמרי [אף לא לצורך גופו ומקומו], או שנחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור, ויש מהם שנחשבים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נגיעה בין שתי אותיות במזוזה

שלום רב: סופר שכתב מזוזה וכשהוא סיים את המזוזה הוא הרגיש שבמילת ״ועל״ הוו של העין למעלה והגב של הלמד נוגעים אחד עם השני מה הדין בבקשה? תשובה: אם הנגיעה היא נגיעה קלה, מותר לגרד את הנגיעה אך אם הנגיעה היא נגיעה משמעותית, יש להראות למורה הוראה. מקורות: שו”ע או”ח סי’ לב סט”ז ובמשנ”ב ובבה”ל שם.
רבני בית ההוראה

אשה אם תאמר המפיל ושאר מזמורים שבקריאת שמע שעל המיטה

האם יש לנשים לומר ברכת “המפיל”. האם יש לימוד זכות לומר לומר רק קר”ש וברכת המפיל, ולדלג מזמורים, כפי שהרבה עושים תשובה: נשים צריכות לומר ברכת המפיל, וכן אין להם לדלג על המזמורים שנתקנו בקריאת שמע. אולם יש מקום לימוד זכות עליהן למי שאינה עושה כן כי כן דעת כמה מגדולי האחרונים. מקורות: המג”א כתב (סי’ רלט סק”ב) “ומה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דקדוק בתפילה

האם יש להקפיד שלא לומר חולם במבטא ישיבתי “אוי” ולומר דווקא “או”, כביטויו הנכון? האם לכל הפחות יש להקפיד על כך בקר”ש? האם יש להקפיד על דקדוקי מילות התפילה, מלעיל ומלרע, שבא נח ונע, וכדו’? האם יש הבדל בין הנידונים? תשובה: בענין המבטא, כיון שברור שיש חילוק בין המבטאים ואין אנו יודעים מי הנכון כל אחד יש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קריאת עיתונים בשבת

עיתונים מלאים פרסומות. האם יש צד להקל לראות או לקרוא פרסומות אלו בשבת ויו”ט. מאד קשה להיזהר בזה כשקוראים עיתון. האם צריכים לאסור כל קריאת עיתון ושבועון וכדו’ בשבת? תשובה: יש להזהר מאד שלא לקרוא עיתונים בשבת, אם יש בהם ידיעות מסחריות ופרסומות, אולם המיקל אין למחות בידו. מקורות: משנה ברורה סימן שז ס”ק סג “לענין קריאת צייטונגי”ן בשבת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה