הסכמות

אינדקס

להקדמה

קונטרס פאות הראש והזקן
היה למראה עניהם של גדולי ומאורי ישראל
שחיזקו ועודדו פירסום מצוה חשובה זו
וברכו על היוזמה להסיר מכשול גדול בנושא תספורת
עם בירור מקורות ונימוקים בהלכות אלו
ומקוצר המקום והזמן לא נכנסו מכתבי והמלצות הרבנים נוספים

המלצת מרנן ורבנן גדולי ישראל
מרן הגאון הראש”ל רבי עובדיה יוסף שליט”א
הרשל”צ והרה”ר לישראל הגר”א בקשי דורון שליט”א
הרב הראשי לירושלים הגר”ש משאש שליט”א
חבר בית הדין הגדול הגר”ש מ. עמאר שליט”א
הגאון הגדול יעקב מאיר שטרן שליט”א דומ”ץ בית ההוראה של מרן “השבט הלוי” הגר”ש וואזנר שליט”א

אינדקס

להקדמה