Logo

הנחת עור של קיבה בגבינה

שאלה: בש”ע י”ד סימן פז סעיף יא כתוב שהעמדה בעור קיבת כשרה מותר בתנאי שמבטלין את הקיבה בס’. האם יש שיטות שמתירין את זה לכתחילה? אם כן, מי הם? תודה תשובה: לא מצאתי מי שמיקל בזה לכתחילה, ומדברי הפוסקים מבואר שלכתחילה אסור לעשות כן, משום ביטול איסור לכתחילה. מקורות: עי’ היטב בשו”ת רעק”א (ח”א סי’ רז) שהאריך בזה, ומכל מקום בכל הפוסקים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עירוי מכלי ראשון על סוכר מבושל בשבת

שלום לכבוד הרב ! ראיתי במשנה ברורה סימן שי”ח ס”ק ע”א שכותב שמותר ליתן סוכר בכלי ראשון שהעבירוהו מעל האש, אך עם זאת מביא דעה המפקפקת בדין זה , מכיון שאף על פי שהסוכר נתבשל, היות והוא נימוח יש לדונו כנוזל שיש בו בישול אחר בישול. אמנם, בס”ק ק’ כותב המשנ”ב לגבי פשטידא (שלדעת השו”ע להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מה מברכים על סושי?

שאלה: בענין מאכל סושיSushi ,מה הברכה ראשונה? תשובה: סושי הוא דג (לא מבושל) המוגש עם אורז מבושל. לענין ברכת המאכל: אם הדג ניכר תוך התערובת, יש להפרידו לפני הברכה, ולברך על האורז ברכת בורא מיני מזונות, ואחר כך לאכול את חתיכת הדג המופרדת לברך לפני כן ברכת שהכל, אם הדג מרוסק ולא ניכר בתערובת מברכים רק ברכת בורא מיני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נטילת ידים שלא במקום האכילה

שאלה: האם יכול לכתחילה לרחוץ ידים בחוץ או צריך לרחוץ ידים לפני לחם בלי שינוי מקום? תשובה: כוונתך על “נטילת ידים” לסעודה. יש להקפיד ליטול ידים דווקא באותו מקום [אך אפשר ליטול ידים בחדר אחר שלא אוכל שם כגון כשאוכל בסלון מותר ליטול ידים במטבח], אך לא ללכת לבית אחר או לחצר וכדו’, אם מנגב שם את הידים. אך יכול להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נטילה שלא במקום עשית הקידוש

שאלה: בשבת האחרונה יצא לנו להיות במקום, שבחדר האוכל של בית הארחה לא היה כיור לנטילת ידים, והסתפקנו עד כמה יש להחמיר בדין של קידוש במקום סעודה שלא לצאת למקום אחר לאחר קידוש כדי ליטול ידים, ואם צריך להטריח את צוות המקום להכשיר עבורנו במיוחד אפשרות לנטילת ידים במקום עריכת הקידוש? ואם הדינים של שינוי מקום זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

Climatiseur Ou Sfarim

c est mieux de donner pour les sfarim d une choule ou un mazgan d une choule Réponse: Si la climatisation va entraîner que le public étudie ou prie mieux il sera alors prioritaire, mais s’il n’est qu’une question de luxe et qu’il manque de sfarim il faudra acheter les sfarim.
רבני בית ההוראה

תיווך מוטעה

הרב שלום הגעתי עם חבר שהתעניין ברכישת דירה ספציפית דרך מתווך שפירסם את הדירה באתרי דירות למכירה. חתמתי גם למתווך ליד חתימת החבר שאם אני ארכוש את הדירה אשלם לו דמי תיווך לאחמ”כ עלה בי חשש שהמתוך אינו נוהג בתום לב ומנסה למכור לי את הדירה במחיר גבוה משמעותית מהמחיר שבעלי הדירה דרשו ומעוניין לקחת לעצמו תשלום נוסף להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכה על ווראפ (wraps)

שאלה בארצות ברית הרבה אנשים אוכלים ווראפ (wraps) עם בשר או דג באמצע הווראפ אני רוצה לדעת הברכה ,ואם ווראפ פת הבאה בכיסנין? תשובה: לאחר בירור סוגי הווראפ (wraps), ולאחר התיעצות עם הרה”ג ר”א מנדלבום בעל מחבר ספר וזאת הברכה, יש שני סוגי ווראפ (wraps) ישנו סוג שהבצק שבו הוא דק וברכתו בורא מיני מזונות ודינו כפת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קביעת מזוזה במקום שפטורים

שאלה: דלת שפטורה ממזוזה היות שאין לה משקוף האם מותר בכל זאת לשים שמה מזוזה כמובן בלא ברכה. בברכה א.א. תשובה: אין איסור בכך אך אין בזה שום ענין, ואם עושים זאת כ”סגולה” לשמירה, יש שחששו לאיסור. מקורות: בשו”ת שבט הלוי (ח”י סי’ קפא) כתב לאסור כשפטור מן הדין ותולה לשם שמירה, אולם בשו”ת אגרות משה (יו”ד ח”ב סי’ קמא) כתב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אי השתתפות בשיעור של רב

שאלה: כאשר יש שיעור שמועבר על ידי רב בבית הכנסת , האם יש איסור לשבת בצד וללמוד משהו אחר שלא קשור לדברי הרב? תשובה: מדברי הפוסקים נראה שיש בזה משום ביזוי תלמיד חכם, אלא אם כן השיעור מיועד לקהל מצומצם או שידוע שאין חובה לשמוע את השיעור, אך אם זה דרשה שהרב רוצה שהקהילה תשמע אותו בכוונה, נראה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכת הגומל לאחר לידה

כבוד הרבנים הגאונים שליט”א שלום רב אשה מעוברת שסיימה את חודשי עיבורה תוך כדי איבוד דם רב עד כדי חשש של סכנת חיים, האם מברכת הגומל, או בעלה מברך עבורה, והאם זה זכות או חובה ברכת הגומל. יש עניין לערוך סעודת הודיה? בברכת בשורות טובות תשובה: אשה שארע לה אירוע של סכנת חיים במהלך הלידה מברכת היא בעצמה ברכת הגומל, ותעמוד בעזרת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכילה בטעות חלב אחר בשר

אני רגיל שהורים שלי קונים לי קורנפלנקס פרווה, היום הם קנו לי חלבי, לא ידעתי על זה בהתחלה ואז אכלתי בשר, כשגמרתי, לקינוח אכלתי את הקורנפלנקס, סגרתי את הקורופלקס וראיתי שכתוב שזה חלבי מה עלי לעשות ואם אני ימות והיה לי מזל בגלל זה תשובה: מאחר והדבר נעשה בשוגג יש לכוין בשעת אמירת הוידוי של יום כיפור להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

החלפת מוצר במוצר בחנות

שאלה: בשבוע האחרון היה מבצע על חבילת טיטולים באחת מרשתות השיווק בעיר, מאחר שנגמרה להם המידה שהייתי צריך לקחת במידה אחרת והחלפתי ברשת אחרת לאחר שוודאתי שהמידה שאני צריך יש להם הרבה ואילו במידה שאני הבאתי להם היה להם חסר. בזמן שהחלפתי לא היה שם המנהל סניף כדי לקבל רשות. האם בדיעבד לאחר שהחלפתי אני צריך לחפש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תספורת גבר אצל אשה

האם מותר לגבר להסתפר אצל אשה תשובה: אסור לגבר להסתפר אצל אשה, אולם על ידי אשתו [הטהורה] אמו או בתו מותר. מקורות: אסור לגבר להסתפר אצל אשה, כיון שזה לא מקום חולי, ואין כאן סברא של טרוד בעבידתיה, כי הרי לא ימלט רגע אחד של הנאה, וביותר שהאיסור הוא מצד הגבר שיש לו הנאה ממגע עם אשה, וע”י אמו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טלטול כלים חשמליים בשבת

א. האם מותר להזיז בשבת מאוורר, מנורה, ועוד מכשירים חשמליים, לצורך כיוון המכשיר כלפי. ב. האם מותר להזיז שעור מעורר לאחר שצלצל, לצורך כיסוי השעון (בשביל שלא יעיר אחרים). תשובה: א. הזזת מוצרי חשמל, נחלקו בזה הפוסקים אם נחשבים למוקצה מחמת “חסרון כיס” ואסור להזיזם לגמרי [אף לא לצורך גופו ומקומו], או שנחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור, ויש מהם שנחשבים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נגיעה בין שתי אותיות במזוזה

שלום רב: סופר שכתב מזוזה וכשהוא סיים את המזוזה הוא הרגיש שבמילת ״ועל״ הוו של העין למעלה והגב של הלמד נוגעים אחד עם השני מה הדין בבקשה? תשובה: אם הנגיעה היא נגיעה קלה, מותר לגרד את הנגיעה אך אם הנגיעה היא נגיעה משמעותית, יש להראות למורה הוראה. מקורות: שו”ע או”ח סי’ לב סט”ז ובמשנ”ב ובבה”ל שם.
רבני בית ההוראה

אשה אם תאמר המפיל ושאר מזמורים שבקריאת שמע שעל המיטה

האם יש לנשים לומר ברכת “המפיל”. האם יש לימוד זכות לומר לומר רק קר”ש וברכת המפיל, ולדלג מזמורים, כפי שהרבה עושים תשובה: נשים צריכות לומר ברכת המפיל, וכן אין להם לדלג על המזמורים שנתקנו בקריאת שמע. אולם יש מקום לימוד זכות עליהן למי שאינה עושה כן כי כן דעת כמה מגדולי האחרונים. מקורות: המג”א כתב (סי’ רלט סק”ב) “ומה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דקדוק בתפילה

האם יש להקפיד שלא לומר חולם במבטא ישיבתי “אוי” ולומר דווקא “או”, כביטויו הנכון? האם לכל הפחות יש להקפיד על כך בקר”ש? האם יש להקפיד על דקדוקי מילות התפילה, מלעיל ומלרע, שבא נח ונע, וכדו’? האם יש הבדל בין הנידונים? תשובה: בענין המבטא, כיון שברור שיש חילוק בין המבטאים ואין אנו יודעים מי הנכון כל אחד יש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קריאת עיתונים בשבת

עיתונים מלאים פרסומות. האם יש צד להקל לראות או לקרוא פרסומות אלו בשבת ויו”ט. מאד קשה להיזהר בזה כשקוראים עיתון. האם צריכים לאסור כל קריאת עיתון ושבועון וכדו’ בשבת? תשובה: יש להזהר מאד שלא לקרוא עיתונים בשבת, אם יש בהם ידיעות מסחריות ופרסומות, אולם המיקל אין למחות בידו. מקורות: משנה ברורה סימן שז ס”ק סג “לענין קריאת צייטונגי”ן בשבת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

זמן קריאת שמע כשיטת המג”א

שאלה: למה לא מחמירים על דעת מג”א בקר”ש דאורייתא (זמני הישיבות והאתרים – גם שלכם – מציינים זמן הגר”א וגר”ז), והרי ספק דאורייתא לחומרא? תשובה: דעת גדולי האחרונים שהעיקר לדינא שהלכה כהגר”א והגר”ז בזמני היום של קריאת שמע וכד’, אלא שראוי להחמיר כדעת המג”א. מקורות: ערוך השולחן אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן נח סי”ד “אך כבר האריכו גדולי הדור להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תחבו כף פרוה לסיר בשרי שנתבשל בו פרוה

בשלתי מרק פרוה בכלי בשרי ובן יומו ,ואחרכך תחבתי כף פרוה במרק כשהיה עדיין על האש. אני רוצה לדעת עם הכף בשרי עכשו או פרוה תשובה: לכתחילה יש להתנהג עם הכף כבשרית, אולם אינה אוסרת אם תחבוה בטעות לסיר עם חלב, ולכן יש להגעילה כדי שהכף תישאר פרוה. מקורות: עי’ שו”ע יו”ד סי’ צד ס”ה לגבי תחבו כף חלבית שאינה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חיוב תשלום במעלית לדייר בקומת כניסה

כבוד הרב שלום דייר הגר בקומת הכניסה האם מחוייב להשתתף בהוצאות המעלית? יצויין שלבניין יש גם כניסה נוספת בקומה אחרת תשובה: אם יש שתי כניסות (שמשתמשים בשתיהם עבור כניסה לבנין, ולא כשאחת היא עבור החניה ולא להולכי רגל והדייר אין לו מקום חניה) לכל הדעות חייב, שהרי יכול להשתמש במעלית כדי לצאת או להיכנס מהכניסה האחרת. אם אין שתי כניסות, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מה לעשות עם ארון ספרים ישן

אחרי מבוא השלום והברכה שאלתי האם ספרייה שהשתמשו בה אך ורק לסדר בה סיפרי קודש, וכעת רוצים להחליפה באחרת האם יש בה דין תשמיש קדושה וצריכה גניזה ? תודה מראש על התשובה תשובה: מותר להשתמש בספריה לדברי חול, וכן מותר לזורקם, אם כי יש להעדיף לעשות מהם דפנות לסוכה וכיוצא בזה דברי מצוה. מקורות: משנ”ב סי’ קנד סק”ט, שארון ספרים שלנו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עובד נקיון בשבת

האם אפשר להביא מנקה שתנקה את הבית לשבת והאם צריך להגיד לה משהו אם היא באה מאיליה תשובה: השאלה איננה ברורה דיה, ואשתדל לענות כללים ומתוך כך אקוה שהדבר יהווה תשובה גם לשאלתך. כל דבר שמותר ליהודי לעשותו בשבת [רחיצת כלים, טאטוא הרצפה], וכיוצא בזה, מותר לבקש בין ממנקה יהודי ובין ממנקה גוי שיעשה את זה. במקרה ומדובר במנקה גוי, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חיתוך ציציות ישנות במספריים

לכבוד הרב, היות והפתילים של הציצית שלי ישנים וקניתי חדשים כדי להחליפם, רציתי לשאול האם אני יכול להסיר את הישנים עם מספרים או שנכון להתיר את הקשרים ביד. תודה ושבוע טוב תשובה: יש בזה שני נידונים: א’ קריעת הציציות, אם הציציות עדיין ראויות לשימוש, אין לקורען אם יתכן שיהיה מי שישתמש בהם. ב. גם כשקורען, נהגו להשתדל שלא לקרוע להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אשה כפנים חדשות לשבע ברכות

האם יכולים לברך שבע ברכות כשיש רק אשה כפנים חדשות? תשובה: אשה אינה יכולה להיחשב כפנים חדשות בשבע ברכות. מקורות: פתחי תשובה (אהע”ז סי’ סב סק”ד).
רבני בית ההוראה

אכילת גבינה לאחר אכילת ירק שנכבש או התבשל בסיר בשרי

1)כבשתי ירק עם חומץ בכלי בשרי בשביל שבוע אחד, והכלי היה אינו בן יומו ונקי מה הדין אם אני רוצה לאכול הירק ואחרכך לאכול גבינה? צריך לחכות שש שעות או לא? 2)בשלתי דבר חריף בכלי בשרי, והכלי היה אינו בן יומו ונקי מה הדין אם אני רוצה לאכול דבר חריף ואחר כך לאכול גבינה? צריך לחכות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכילת דגים אחרי בשר

אנחנו רוצים להזמין לחתונה מנה ראשונה של כבד וקורקבנים, ואחר כך מנה אמצעית של דגים האם יש בזה איזה מניעה מלאכול דגים לאחר בשר? תשובה: רבים נהגו שלא לאכול דגים לאחר בשר, אמנם אין זה מעיקר הדין, אבל כיון שנהגו כן ודאי מן הראוי שהמנה הראשונה תהיה דגים ומנה שלאחריה תהיה בשרית. מקורות: ערוך השלחן (או”ח סי’ קעג ס”ב), להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חדר ארונות בתוך חדר גדול אם חייב מזוזה

האם חדר ארונות קטן [1.5 מטר על 1.80 מטר] שנמצא בתוך חדר גדול אם חייב במזוזה. תודה רבה יחזקאל ד. תשובה: יש לקבוע מזוזה בלא ברכה. מקורות: בחי’ רעק”א (שו”ע יו”ד סי’ רפז סי”ג) כתב שחדר לפנים מחדר והחדר הפנימי קטן מדע”ד חייב במזוזה, וכן דעת הבית מאיר והמנחת פתים (שם), וכן הובא בכמה מהפוסקים, אולם בחדרי דעה (שם), וכ”כ בשו”ת להמשך קריאה

מניעת מעבר בחצר פרטית כשניתנה בעבר רשות

לכבוד בית הדין ברצוני לשאול. אני מעוניין לרכוש דירה שלה מוצמד בטאבו גינה. המוכר בעבר נתן רשות לבאי הבניין לעבור דרך החצר לרחוב ולהיפך על מנת לקצר להם את הדרך. עתה אני מעוניין לקנות את הדירה ולסגור שטח זה. שאלתי האם ניתן למנוע את המעבר כי הרי שהלא היה דרך הרבים ממש אלא דיירי הבניין בלבד. להמשך קריאה

VOYAGE PENDANT LES 9 JOURS

peut on prendre l’avion pendant les 9 jours REPONSE: Selon les lois pures il n y a pas d’interdiction de prendre l’avion durant cette période; cependant il est recommandé de ne pas entrer dans des situations dangereuses en ces moments; or étant donné que l’on doit dire la bénédiction du Gomel après un vol; il y להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גבישי שום שנשארו פתוחים בלילה

השארתי תבלין של גבישי שום כשהקופסא פתוחה כל הלילה אם זה נאסר. תשובה: הנוהג להשתמש בתבלינים של גבישי ואבקת שום, אין חילוק אם נשארו פתוחים או גלויים, ומותר להשתמש. מקורות: לגבי עצם שימוש באבקת וגבישי שום, עי’ קובץ בית הלל (קובץ א’ עמ’ סב) שהאריכו שם בדעת פוסקי זמנינו בזה, שדעת רוב הפוסקים להקל, וכן בספר עמודי הבית (נידאם, להמשך קריאה

האם מותר לטוס בתשעת הימים?

האם מותר לטוס בתשעת הימים? תשובה: מעיקר הדין אין איסור לטוס בתשעת הימים, אולם מאחר וימים אלו [כל ימי בין המצרים] הינם ימים שנזהרים בהם מענינים שמביאים לידי סכנה, לכן אם אין הדבר נחוץ באופן מיוחד עדיף לתכנן מראש להקדים לפני י”ז בתמוז, או לפחות לפני תשעת הימים. או לדחות את הטיסה לאחר תשעה באב. ובוודאי שאם הטיסה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תשלום לעו”ד על עיסקה שלא הגיעה לסיומה

הנדון: תשלום לעו”ד הדורש שכ”ט כאשר העסקה לא יצאה לפועל בני הי”ו רצה לקנות דירה. אני פניתי לעו”ד שיעזור לנו לבצע את העסקה. מדובר במתלמד אצל עו”ד. ע”פ עצתו הלכנו במשך כמה שבועות. עד שבאנו לפגישה שבה היה צריך להחתם החוזה. הפגישה היתה אצל העו”ד של המוכר ברשל”צ. ושם התגלעו ויכוחים והעסקה לא יצאה לפועל. מלכתחילה המתלמד להמשך קריאה

קריאת שמע בבגדי שינה

האם מותר לומר קריאת שמע בלבוש פיג’מה? תשובה: קריאת שמע של שחרית אין לומר בבגדי שינה, אלא בבגדים מכובדים, [אם כי שיוצאים ידי חובה גם כשאמרו בבגד זה]. וקריאת שמע שעל המיטה מותר לומר בלבוש פיג’מה, ואדרבא נראה שכן צריך להיות כדי שלא יהיה הפסק בין אמירת קריאת שמע לבין השינה. מקורות: עי’ שע”ת סוף סי’ עה, שצריך שיהיה בדרך להמשך קריאה

עניית אמן באמצע לימוד בבית כנסת

1.    אני לומד בחדר בביהכ”נ ע”י חדר שמתפללים שם. האם אני חייב להפסיק הלימוד כדי לענות על כל ברכה וקדיש? 2. מה קורה אם אני לומד באותו חדר שמתפללים שם? תשובה: 1. במקרה שנמצא בחדר אחר, משמעות הפוסקים שאין חיוב לענות אחריהם, על ברכותיהם או לומר קדיש וקדושה, ובפרט אם הוא באמצע הלימוד. אם כי יודעני שגדולי ישראל להמשך קריאה

שוכר שהוזילו לו ובעה”ב טוען שהיה בתנאי

רציתי לידע חוו”ד רבני בית הדין בדין ודברים שבאו לפני וכפי שהיה המעשה הוא: אחד שכר בנין בסך 10,000 דולר לחודש, והמשכיר התחייב בחוזה למכור את הבית בסוף תקופת השכירות לשוכר (אם השוכר ירצה) בסך 1,000,000 דולר. בתוך תקופת השכירות טען השוכר שדמי השכירות גבוהים מדי בשבילו ולא משתלם לו לשלם מחיר כה גבוה, והמשכיר הסכים להמשך קריאה

שוכר בית ונתגלו שכיניו כשכנים רעים

בסד לכבוד הרב שכרנו דירה לפני כחצי שנה, ולהפתעתנו גילינו שבקומה מעלינו גרה משפחה המוגדרת כמשפחת מצוקה, הבית הינו בית פרטי בעל 2 קומות והם גרים בקומה השנייה. אנו סובלים במהלך היום יום מהצקות רבות מצד בני הבית (אישה+4ילדים) המתבטאות בצעקות, גידופים, רעש בלתי נסבל וכן נסיונות לפגיעות חמורות יותר. רצינו לדעת האם יש בידינו עילה לתבוע את בעל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

contentieux avec serveurs téléphonique

תחום חושן משפט il y a pres d un mois je me suis inscrit chez un serveur telephonique.lors de mon inscription ils m’on dit que tout devrait marcher dans le delai de 1semine.il est vraie qu’en 1semaine j avais tout le materiel mais une fois tt branche la connexion ne venait pas je les ais donc להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חברת שכירות דורשת מחיר מוגזם על תיקון אם חייבים

התבקשתי לשאול את רבני בית ההוראה על ידי חברי ששכר רכב ועשה שריטה קטנטנה. בלי פחחות, רק צבע. חייבו אותו ב550 ₪ (הנחה מ1200 ₪). הוא הלך למוסך ושאל כמה עולה התיקון. אמרו לו 40 ₪ (שפריץ אחד עם ספריי). בחוזה הוא חתם שלא יעשה תיקונים לבד, אלא ישלם. וישלם לפי המחירון שלהם (לגבי הפרט האחרון, אני לא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נורטומיגן לתינוק

יש לי תינוק בן 3 חודשים, הוא לא מעכל דייסא רגילה, ניסיתי לתת לו סימליק פרוה, והוא הקיא אותו, האם לתת לו נורטומיגן, או סימליק חלבי. תשובה: אפשר לתת לו נורטומיגן ואין חילוק בינו לבין נתינת סמליק חלבי. מקורות: סימליק חלבי הוא עשוי מחלב שאינו חלב ישראל [ויש בזה את ההיתר של האגרות משה על חלב שנחלב במחלבות שיש להמשך קריאה

יין של אוצר בית דין, והפסק בין המוציא לאכילה באמירת פסוק

מה עושים עם יין בהכשר רבנות אוצר בית דין בקדושת שביעית שקניתי ופתחתי בטעות יש כאלו שאומרים ה’ מלך ה’ מלך ה’ ימלוך אחרי ברכת המוציא, לפני שאוכלים את הפת, האם יכולים לצאת ידי חובה מהם תודה תשובה: יין שהיה בזמן הביעור [דהיינו בפסח שנת תשס”ט] שלא ברשות בית הדין, נאסר בהנאה, ולכן צריך להשאירו פתוח עד שיתקלקל ולשפוך להמשך קריאה

מסירת שיעור פרטי בערב שבת

לכבוד הרבנים, האם מותר לי למסור שיעור פרטי בערב שבת? תשובה: יש להקל ללמד שיעור פרטי, אפילו בדבר שיש בו מלאכה כשיעור נגינה וכד’, עד זמן מנחה קטנה, ואם השיעור הוא חד פעמי, מותר אף לאחר מכן, אך לכתחילה אין לעשות לאחר זמן מנחה קטנה, אלא להתכוננן אז לשבת. מקורות: שו”ע סי’ רנא ס”א-ב, ובמשנ”ב סק”ד וסק”ו וסק”ח, וביאור להמשך קריאה

חישוב שכר שבת בלימוד לצורך עבודה תורנית

לכבוד הרב שליט”א. אני עובד במכון תורני להוצאת ספרים, וחלק מהעבודה הוא ללמוד את הגמרא בעיון, היות והתשלום הוא לפי שעות רציתי לשאול, האם יש בעיה לחשב בדו”ח החודשי את השעות שלמדתי בשבת ובחג, או שאין בכך שום בעיה. תשובה: אם זה עבודה שאין הבעל הבית יכול לחזור בו באמצע העבודה, כגון שסוכם עמך שתעשה עבודה על דף פלוני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עליה לדוכן של כהן מחלל שבת

בקהילתנו יש כהן אחד בלבד, והוא מחלל שבת בנסיעה ברכב, האם צריך למנוע ממנו לעלות לדוכן? תשובה: מעיקר הדין אין מן הראוי לכהן מחלל שבת לעלות לדוכן, אולם אם הוא בכלל תינוק שנשבה, והיינו שמעולם לא למדו אותו הלכות, ונשאר בידו רק הענין לבוא לבית הכנסת, ובכך מחזיק ביהדותו, אין לדחותו, וישתדלו להסביר לו בנועם שהדבר מהווה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכה על גלידה עם פצפוצי עוגיות

מה מברכים על גלידה עם פצפוצי עוגיות? תשובה: מברכים שהכל מקורות: הטעם שעל כל דבר שיש בו מיני מזונות מברכים בורא מיני מזונות הוא משום שאם נתנו אותו לטעם א”כ הוא העיקר [והיינו שהוא בא לתזונה=פחמימות], עי’ משנ”ב ריש סי’ רח בפרט בס”ק ט, אך כאן שהרי ברור שהעיקר הוא הגלידה שנעשית לקינוח, והפצפוצי עוגה, הוא רק לתת טעם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

למה לא מברכים “שעשני יהודי”

למה לא מברכים בברכות השחר במקום שעשני יהודי שלא עשני גוי ולא עשני עבד. תשובה: אכן הברכה נתקנה בלשון שלילה של “לא עשני גוי ועבד ואשה”, וכן הוא הגירסא לפי דעת הרי”ף והרמב”ם, וכן נהגו, ואמנם יש מהראשונים שהיתה גירסתם בגמרא “שעשני ישראל” [כן הגירסא לדעת הרא”ש ואבודרהם ועוד], אך למעשה הכרעת הפוסקים לומר דווקא בלשון שלילה. בטעם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

vin de la chmita introduit dans des plats

j ai achete par erreur (et je l ai ouvert ) un vin de hecher rabbanout bekdouchat chviit otsar beit din que dois je en faire De plus si j en ais melenge avec du poisson dois je tout jete merci Réponse Il faudra attendre que les poissons s’abîment et les jetés; dans le cas où il s’agit להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

étude des michnayot a chavouot

Est ce qu il est permi d etudier des michnayot durant la veillée de chavouot? Réponse La coutume chez les sefaradim est de ne pas étudier les michnayot; tandis que chez les achkenazim on étudie les michnayot. Cependant même selon les sefaradim celui qui a un programme d’étude journalier de Michna pourra le poursuivre pendant la veillée de להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מחשב שטכנאי מחק ממנו חומר

נתתי את המחשב האישי שלי לחבר על מנת שיסדר בו משהוא, ותוך כדי טיפול בו הוא מחק לי חומר רב שאין לו גבוי. המזיק טוען כיון שלא היית יכול למכור את החומר שלך דזה לא מענין אף אחד אני לא צריך לשלם. ואני טוען כיון שעבדתי על זה כל כך הרבה זמן שוה לי אפי’ לשלוח את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה