Logo

הנתבע בחר בבי”ד מסוים והתובע חושש על קשריו עם הדיינים

אני רוצה לתבוע אדם בבי”ד, אך הנתבע מסכים לדון רק בהרכב מסוים בבי”ד מסוים (שיש בו הרבה הרכבים) שכל שלושת הדיינים ידידים שלו וגרים בשכונתו, והדיין הדומיננטי שכן שלו וחבר קרוב מאד מאד שלו ושניהם עוסקים יחד בעניינים שונים, (בכדי להמחיש-נניח קוראים לדיין ר’ יעקב, כשהנתבע פונה אליו הוא קורא לו יענקי) מכיוון שמדובר בתביעה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

כתיבת כתובה חדשה כשהבעל אינו נוכח עקב מצב בריאותו

כתובה דאישתכח טעות ובאים לכתוב אחרת אולם הבעל אינו יכול להגיע בגלל מצב בריאות. האם מועיל לכתוב כתובה אחרת ע”פ ציווי טלפוני של הבעל? תשובה: שלום רב. אם יש אפשרות שהעדים יבואו אליו לשמוע ממנו כשהוא אומר כתבו שטר כתובה לאשתי, בודאי אין כל חסרון. בפרט אם גם יקבלו קנין. אולם אם אין אפשרות כזו, יש אפשרות שהבעל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הזיק באמצעות פצצת מרגמה

מהי ההגדרה ההלכתית של הנזק ומדין מה מתחייב אדם (יהודי) שירה מן מרגמה לביתו של חבירו. מרגמה זו מורכבת מתרמיל שעליו מורכב ראש הנפץ. הנזק נעשה לאחר שכבר נחתה המרגמה והנזק בא אח”כ בעקבות התפוצצות ראש הנפץ ומהרסיסים שלו בלבד. תודה רבה תשובה: אני מניח שלא מדובר בשאלה למעשה, שהרי יהודי אינו יורה מרגמות, אלא בבירור לשם לימוד להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

קטנה שקיבלה כסף קידושין

שלום, כאשר קטנה מקבלת קידושין ללא ידיעת אביה [למי שסובר שחוששין שהאב מתרצה כמובא ב’האיש מקדש’] והאב מתרצה ויש חלות לקידושין – האם כסף הקידושין חייב לעבור לאב (או שהבת משאירה אצלה)? בברכה. תשובה: שלום רב. קטנה היא עדיין ברשות אביה, ורק הוא יכול לקדש אותה וממילא ברור אפוא כי כסף הקידושין שייך לו. גם עפ”י הסוגיא בקידושין מה אם חוששין שמא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ביאור בדברי המשנה ברורה סימן א’

הזוהר הקדוש מחמיר שלא לילך ד’ אמות בלא נטילת ידיים מפני שמשהה על עצמו רוח הטומאה. ואומר המשנה ברורה שאם המים רחוקים יותר מד’ אמות נהגו קצת מבעלי הנפש לילך פחות פחות מד’ אמות,ואומר שם השערי תשובה על זה דלא נהירא שעדיף שילכו במרוצה שלא לשהות רוח הטומאה על ידיהם ולעניין זה אמרינן כולא ביתא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נתכוין לאכול בשר טרף ועלה בידו בשר כשר, התכוון לעשות מצווה ונאנס ולא עשאה

– מה הדין באופן שאדם רצה לעשות עבירה ונאנס ולא עשה, כמו שחשב שאוכל טרפה והיה זה למעשה כשר? – מה הדין באופן שאדם רוצה לעשות מצווה ויוצא שהיא עבירה כגון שתרם כסף ואח”כ התברר שהכסף היה הקדש? – האם יש הבדל בשתי השאלות בין עבירות מהתורה לבין גזירות דרבנן? תשובה: שלום רב. א. אדם שנתכוין לאכול בשר טריפה ועלה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נייר טישו צבעוני שנראה עליו דם

רציתי לשאול כיצד יש להתייחס למקרה שהאשה חוששת שראתה הפרשה דמית בנייר טואלט בצבע ורוד אך זרקה אותו לאסלה ואינה יודעת להגיד בבירור מה היה תשובה: שלום רב. אין זה מטמא (אלא אם כן קינחה את עצמה כדי לבדוק אם יש דם באו”מ שאז אם ברור לה שהיה זה דם, נאסרה). מקורות: שולחן ערוך יו”ד סי’ ק”צ, וראה כאן בדין להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סיפור לשון הרע לתועלת

אני גרה במושב שיתופי שיש בו הרחבה. ישנו עימות חריף בין נציגי שתי הקהילות. האם דיבור על דרך תפקוד אחד הנבחרים נקרא לשון הרע? כדי לקדם מהלכים ושינויים בישוב וכו’ ,אנחנו צריכים להזכיר חולשות ומעידות של חלק מהנבחרים וכמובן מעלות והצלחות. האם כל דיון אישי בישובנו הוא בבחינת לשון הרע? היום הבחירות גם בארץ הם באנשים ובאגנדה שלהם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בחורה אם צריכה להודיע למשודך על קשר קודם שהיה לה

יש לי חבר שהוא אדם חילוני,שנמצא יחסי קשר עם מישהי,שאני יודע שהיה לה קשר עם מישהו כלשהו טרם היתה נמצאת עם חבר שלי בקשר.(חשוב לציין שאני לא יודע אם היחסים בינה לבין אותו בחור אחר היו קרובים).יש סיכוי טוב שהיא אמרה לו. החשש שלי שאם אני יודע על זה ואולי הקשר הזה יכול להוביל לנישואים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כניסה עם תליון שיש בו פסוק לשירותים

יש לי שרשרת ורשום עליה “יברכך ה’ וישמרך” [בלי שם ה’ המדוייק, אלא כמו שכתבתי] ומהצד השני: “יהי רצון מלפניך שתוליכני לשלום” ובנוסף יש לי תליון שיש עליו מגן דוד בלבד האם יש בעיה מסויימת איתם? תודה רבה. תשובה: שלום רב. ראוי לכתחילה לא להיכנס עמו לשירותים אלא לכסותו קודם. בהצלחה רבה. מקורות: ראה כאן תשובה מהגרי”ש אלישיב זצ”ל בענין זה. ונראה שאין הכוונה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אדם שהתברר לו שהניח תפילין פסולות

לפני חצי שנה או שנה מאז שהתחזקתי גם התחלתי אז להניח תפילין שוב ובזמן האחרון נודע לי שכנראה התפילין לא כשרות ולא היו כשרות מאז שהנחתי אותם וגם בירכתי לפני ששמתי את התפילין של יד וזה אומר ברכה לבטלה, אז האם כל הזמן הזה שהנחתי תפילין לא קיימתי את המצווה בכלל? תודה! תשובה: שלום רב. כיון שחשבת באותו הזמן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עובד בחברת השכרה שהיה לוקח לעצמו ציוד שנשכח ברכב

בעבר עבדתי בחברת השכרת רכבים ולפעמים לקוחות היו שוכחים ציוד ברכב והייתי לוקח את זה ולא עושה השבת אבדה. יש לציין שהם לא באו למשרד לדרוש את זה אף פעם (וגם בתוך הרכב יש מדבקה שאומרת שחברת ההשכרה אינה אחראית לציוד שישכח ברכב, אמנם מסתבר שאם היו לקוחות באים לבקש את ששכחו היה מנהל הסניף להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

טעם העלייה לקברי אבות, ודין דורש אל המתים

1) מה העניין בלעלות לקבר של אב או אם? 2) האם מותר לבקש מנפטר שיתפלל בעדי? 3) מה זה האיסור “דורש אל המתים”?, והאם בקשות מנפטר כלול בזה?. תודה רבה על התשובות, וסליחה על ההטרדה. תשובה: שלום רב. 1) יש הנאה למתים שבניהם ואוהביהם הולכים על קבריהם להתפלל עליהם ולבקש טובה לנשמתם. 2) אין להתפלל למתים או לבקש מהם, שלא יהיה בכלל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אם צריך לקום בפני אביו, רבו ואדם זקן בכל פעם או רק שחרית וערבית

שלום רב אצלנו בכולל נמצא אדם מבוגר בסביבות השמונים לחייו שלפי כללי ההלכה צריך לעמוד מפניו, במשך היום הוא יושב ושומע דברי תורה אך מדי פעם יוצא ולפעמים לגמרי מהמתחם וחוזר כעבור זמן מועט מה צריך לנהוג תמיד לעמוד והאם צריך מלוא קומתו? תודה רבה תשובה: שלום רב. נחלקו הפוסקים בשאלה זו לענין קימה בפני אביו ואמו ורבו, אם צריך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מהו יום השלישי למילה

שלום רב מה נקרא היום השלישי למילה האם מונים מעת לעת או שהיום הראשון נקרא יום אחד לדוגמא תינוק שהברית הייתה בשבת מתי היום השלישי? תודה רבה תשובה: שלום רב. מונים את שלשת הימים האלו כולל יום המילה, ולכן אם נימול בשבת השלישי למילה הוא ביום שני. מקורות: המנהג לעשות סעודה ביום השלישי למילה מוזכר בספר הנהגת המהרש”ל אות נ’ בשם המהרש”ל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מקור לסגולה בעשיית קוואטר לילדים

מה המקור לסגולת קוואטער לפריון ילדים? (אשמח לתשובה מפורטת) תודה תשובה: שלום רב. אין מקור בקדמונים לסגולה זו, אך סגולה זו ידועה מאוד, והובא בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל שביאר את טעמה של סגולה זו שידועים דברי הגר”א בביאורו לשולחן ערוך שלא ראינו סנדק שמתעשר וזאת משום שאכן ראוי הסנדק לעשירות, אלא שיש באפשרותו להמיר את זכות העשירות בזכייה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חובת האב להשיא את בנותיו

שואל הרב ד”ח: “אני אברך כולל ומשכורתי זעומה. האם אני חייב מצד הדין להשיא את בנותי ולרכוש להם דירה? והאם אוכל להסתייע למימון הדירה והוצאות החתונה מכספי מעשר? תשובה: א-) נאמר בקידושין (ל, ב): “להשיאו אשה מנלן דכתיב (ירמיהו כט) “קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים”, בשלמא בנו בידו אלא להמשך קריאה
הרב שמואל ברוך גנוט

להניח אוכל שנשלח לשבת לימי החול

מה הדין בעני שארגון חסד שולח לו אוכל מבושל לשבת. ולבקשת אשתו היא מעדיפה לבשל בעצמה, גם בגלל עדיפות אישית, וגם בגלל שהארגון שולח את האוכל רק שעתיים לפני שבת, ולפעמים לא שולחים, ולכן אי אפשר לסמוך ע”ז. ולכך הם בשבת אוכלים את האוכל שאשתו בישלה, והאוכל שהם מקבלים, משמש אותם לימי החול. השאלה אם להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

שאל מקדחה והכניס לקופסה בצורה לא נכונה

אל כבוד בית הדין השלום והברכה בענין זה השאלה היא על דעת השואל והבעלים שהיו הדברים למראה עיניהם ומעשה שהיה כך היה לבעלים היה מקדחה מתוצרת ‘בוש’ שהשתמש בה כ17 שנים ובערב סוכות ביקש השואל את המקדחה לשימוש והחזירה לקופסת הפלסטיק המיוחדת לה ואז היא הייתה וכך כנראה היא חזרה, תקינה. ולאחר סוכות הוא ביקש אותה בשנית ואז להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

שימוש בתנור לבשרי וחלבי, פרווה הנאפה בתנור בשרי

כבוד הרב שלום, ברצוני לשאול כמה שאלות הנוגעות לתחום הכשרות. 1. האם בתנור שיש בו פתח אחד מותר לחמם גם בשר וגם חלב ביחד, כאשר החלב הוא מאכל יבש כגון בורקס והוא נמצא בכלי סגור והבשר גם הוא בכלי סגור נפרד? 2. לאחר שמחמים בתנור מאכל בשרי ומכניסים אח”כ מאכל פרווה כגון פיתות והם נמצאות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כמה שאלות בעובדים זרים לענין שבת

לעניין שבת ..שביתת כלים .. א. מה דין העובדים התאילנדים שיש לנו בהסכם עבודה לעניין שבת.. ב. אם יש לי עובד תאילנדי שעובד אצלי ששה ימים בידיעה מראש ועם כל זאת גר כל השבעה ימים בקרוואן שהקמתי לי האם מותר לו ללכת לעבוד אצל מישהו אחר, כגון חבר בישוב? ג. אם הפועל מבקש ממני “להשאיל” להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אם מותר בתשה”מ בזמנים שקשים לישראל

שלום רב כתוב בהלכה שתשמיש המיטה אסור בזמנים שקשים לישראל האם בתקופה של היום ואם מה שקורה בדרום לזאת הכוונה. איך יודעים מתי הזמנים הללו? תודה מראש תשובה: שלום רב. מותר בימים אלו לשמש מיטתו. מקורות: בשולחן ערוך סי’ ר”מ סעיף י”ב כתוב שאסור לשמש בשני רעבון, ולא נכתב שגם בזמנים שקשים לישראל, אך בלבוש הוסיף שהוא הדין שאר צרות שהם צרות רבים, ובשיירי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בצל שנחתך בסכין בשרית ואחר כך עורבב עם מזלג חלבי

אירע לי במטבח שחתכתי בצל עם סכין בשרית שאינה בת יומה, ותוך כדי טיגון ערבבתי את הבצל בטעות עם מזלג חלבי שאינו בן יומו. אשמח אם תוכלו להאיר את עיני בדין של הבצל ובדין של המחבט. תודה רבה. תשובה: שלום רב. תוכל לעיין בתשובה שנכתבה בשאלה דומה כאן, והדין דומה לשאלתך.
רבני בית ההוראה

גילוח הזקן עם תער

אני משאיר זקן מה שנקרא “זקן צרפתי” מה גדרי ההלכה והמקומות שמותר ואסור להתגלח עם “תער” ? תשובה: שלום רב. לכתחילה אין להתגלח עם תער כלל בזקן, כיון שיש ה’ פאות הזקן ויש בזה הרבה דעות, וקשה לדעת את הגבול באופן מדוייק. מקורות: שולחן ערוך יו”ד סי’ קפ”א סעיף י’. ומטעמים נוספים כמו שכתבו הבית יוסף שם שהוא דומה לתיקון להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכה על פיצה

שלום רב, הכינו פיצה שנעשתה משמרים מים שמן ומלח, האם צריך ליטול ידיים ולברך המוציא או שצריך לברך מזונות? תשובה: שלום רב. הברכה על פיצה זו היא ‘המוציא’, ורק פיצה שנילושה עם מיני מתיקה (מי פירות, חלב וכדו’) וטעמם ניכר בעיסה, ברכתה ‘בורא מיני מזונות’ כשלא קובע עליה סעודה. מקורות: ספר שערי הברכה עמ’ תרנ”ה.
רבני בית ההוראה

חובת ירידה למקלט בזמן אזעקה

כידוע המצב הביטחוני לא טוב. שאלתי היא אם מבחינה הלכתית אני מחויב כשישי אזעקה האם חייב לרדת למקלט ומה הדין אם אני מאמצע לימוד או כולל שלם באמצע לימוד או ציבור באמצע תפילה תשובה: שלום רב. חובה גמורה היא לרדת למקלט בזמן אזעקה ועל זה אמרה תורה ‘ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’, דין זה הוא אף אם אדם נמצא באמצע לימוד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אם מותר לאב כהן להיטמא לבנו שנולד

אני כהן , ואשתי עומדת אחרי התאריך הלידה ,ומתחילה כעת ללדת ולצערי הודיעו לי שאין לעובר דופק רציתי לדעת האם מותר לי להטמאות לעובר ולסדר את עניני הקבורה וכד’ [הענין דחוף] תשובה: שלום רב. אסור לכהן להיטמא לנפל אף אם הוא בנו. בשורות טובות. מקורות: שולחן ערוך יו”ד סי’ שע”ד ס”ד, ועי’ בשו”ת שבט הקהתי חלק ד’ סי’ ר”צ שכתב שאם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הפסיקו את חזרת הש”ץ בעקבות אזעקה

אנו גרים במושב בדרום הארץ ובשבוע האחרון קרה כמה פעמים לצערנו, שבאמצע חזרת הש”ץ היתה אזעקה והוצרכו כל הציבור לשהות במקלט במשך כמה דקות, האם צריך אחר כך החזן לחזור למקום שפסק או שיחזור לתחילת התפילה? תשובה: במקרה והפסיקו את חזרת הש”ץ מחמת אזעקה וחזרו רק לאחר כמה דקות לבית הכנסת (שזה שיעור זמן שהיו יכולים לסיים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סדר הקדימה בברכה אחרונה

ב”ה שלום. ברצוני לשאול איזו ברכה אחרונה קודמת, כשצריך לברך את שתיהן, בורא נפשות ועל המחיה? לדוגמה כשאכלתי תפוחים ועוגיות. בתודה רבה, יהושע תשובה: שלום רב. יש לברך ברכת ‘על המחיה’ לפני שמברכים ברכת ‘בורא נפשות’. וסדר הקדימה בברכה אחרונה כסדר הקדימה בברכה ראשונה. מקורות: ביאור הלכה סי’ רי”ב סי”א ד”ה ברכה בשם הפמ”ג ואגרות משה ח”ה סי’ כ’ סקי”ג.
רבני בית ההוראה

שאלות בחלוקת רווחים והפסדים בהיתר עיסקא

בוקר טוב בקשר להיתר עיסקה רשום בהיתר עיסקה שהלוקח את הכסף למקרה שהפסיד יכול להחזיר רק שליש מסכום הקרן. זה מחיוב להיות שליש (כמה מי שנתן את הכסף יכול להפסיד), אפשר לשנות את זה לשמונים אחוז ועשרים אחוז, או שזה מחיוב להיות שליש. בקיצור השאלה היא מי שנתן את הקרן כמה הוא צריך לרשום שהוא מפסיד למקרה שהכסף הופסד. ואותה שאלה בכיון ההפוך ברווחים האם מותר לו לקחת יותר מחצי ברגע שיש רווחים. שאלה שניה למקרה שפעם מישהוא עשה משהו כזה נתן למישהו כסף ואמר לו במקרה שיהיו הפסדים אתה חייב להחזיר לי  את הקרן והוא לקח את הקרן האם הוא צריך ברגעים אלו להחזיר לו חצי מהסכום. מחכה לתשובה ותודה מראש תשובה: שלום רב, ניתן לכתוב אחוזים אחרים, אבל חייבים להקפיד שחלקו של הנותן בהפסדים יהיו יותר מאשר חלקו ברווחים, אם קובעים שהנותן יקבל ברווחים יותר אחוזים מאשר בהפסדים, או אפילו בשווה, יש בכך משום איסור ריבית. אם סיכמו שהמקבל יהיה חייב בכל ההפסדים ההסכם קיים, אבל אסור לקחת רווחים במקרה זה. מקורות: שו”ע יו”ד סי’ קעז להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

עד שאינו מספר את כל האמת

עד שמעיד בבית דין – אומר רק מה שהוא יודע לחובת הנאשם ואינו אומר מה שהוא יודע לזכות הנאשם. האם נחשב לעד שקר? תשובה: שלום רב, אנו מתנצלים על האיחור במתן התשובה. בזמנינו אין נאשמים בבית דין, כנראה שהכוונה היא לזכות הנתבע. אם הוא משמיט חלק מאותה עדות, כגון שראה יהודי מחלל שבת במקום פיקוח נפש ומעיד שחילל שבת מבלי להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

נתבע שמסכים להתדיין על פי דין ולא על פי פשרה

האם ניתן לכפות פשרה? ראובן תובע את חבירו לדין תורה, ביה”ד מחתימים את הצדדים להסכמה להתדיין בפניהם לדין או לפשרה. הנתבע מסרב ומעוניין שידונו אותו לפי שורת הדין ולא מסכים לפשרה. במצב שבו אף בי”ד אינו מסכים לדון ללא אפשרות של פשרה, האם ניתן לכפות את הנתבע להסכים לפשרה? תשובה: רוב בתי הדין מסכימים שלא לפשר אלא אם כן יש צורך מיוחד להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

השם אופרי

שלום, אני צפוייה ללדת בינואר בת שניה למשפחה בע”ה, אני ובעלי מאוד אוהבים את השם אופרי ודי סגורים עליו. התאריך המשוער הינו 17/1/12 אך הסיכויי ללידה שבועיים קודם מאוד גבוהה. אודה לך על תשובתך המהירה והדרכתך, טל ארליכסון דוד. תשובה: שלום רב. אופרי אינו “שם”, ואין לו כל משמעות.   באותה מידה תוכלו לקרוא לילדה שלכם “אולצי”, או “אובקי”.  סתם צירוף אותיות חסר פשר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

משמעות השם דן

שלום וברכה! דודתי ילדה בן בשע”טו ורוצה לדעת אם הם יכולים לקרוא לבנם ‘דן’ בידיעה שלבעלה קוראים דניאל. אשמח לתשובה בהקדם. תודה רבה. תשובה: שלום רב. בהחלט. דן ודניאל הם שני שמות שונים  לחלוטין. אליהו בר שלום דיין ומו”צ שכ’ רמת שלמה בעיה”ק ירושת”ו ראש בית ההוראה משפטי החיים בת ים מח”ס משפט הכתובה
רבני בית ההוראה

אכילת חמין בשבת

שלום לכבוד הרב.. האם מותר מדאורייתא [לא מדרבנן] לאכול תבשיל חם בשבת? תשובה: שלום רב. בוודאי ובוודאי, ואף מצווה יש בזה. התורה לא אסרה אלא להדליק אש בשבת עצמה, אך לאכול דבר שהונח על גבי האש מערב שבת מצווה היא להוציא מליבם של צדוקים כמו שכתב הבעל המאור בשבת דף טז,ב מדפי הרי”ף וכן פסק הרמ”א בסוף סימן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מסר כסף עבור שימוש מסוים והמקבל משתמש לדבר אחר

שלום, א. אם נתתי (לא הלוואה) כסף לאדם לשימוש מסוים והוא השתמש בכסף לדבר אחר, האם מותר לי לבקש את הכסף חזרה? ב. ואם, לאחר מתן הכסף, אני יודע שאותו אדם מתכוון להשתמש בו לרעה, האם יש לי איזו חובה בעניין? תודה. תשובה: א. אתה יכול לבקש את הכסף בחזרה, כיון שהוא מועל באימון שנתת בו. אם השימוש שהמקבל התבקש להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

מצא כומתה ליד בסיס צבאי ואין בה סימן

בס”ד שלום הרב, מצאתי הערב כומתה זרוקה על המדרכה ליד בסיס צבאי, על הכומתה לא היו סימנים מזהים וגם לא הייתה עליה סיכה, מה שאומר שהיא כנראה עוד לא בשימוש אף אדם, אלא כחלק מהמלאי, ברגע שהבחנו בכומתה על הרצפה, חייל אחר, שאינו שומר תורה ומצוות, לקח את הכומתה וביקש שאשמור כי ברשותי היה תיק, והיה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

וועד הבית הודיע למשכיר שהשוכר לא שילם כלל לאחר שהוא יצא

בבעלותי דירה אשר הושכרה לשוכר למשך 9 חודשים. מתחילת השכירות היו עיכובים בתשלום שכר הדירה – אולם שכר הדירה שולם – אם כי באיחור, בסוף תקופת השכירות השוכר נשאר חייב לי חודשיים שכירות. חודשיים לפני פינוי השוכר פנה אלי ועד הבית, ואמר לי שהשוכר לא שילם ועד בית מתחילת השכירות – ועלי לשלם חוב זה. טענתי שאינני חייב להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

ביאור מאמר חז”ל עד מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי

שלום כבוד הרב… חז”ל הקדושים אמרו חייב אדם לומר מתי יגיעיו מעשיי למעשה אבותי , אם בסופו של דבר כל אחד בא בשביל תיקון אחר למה ציווי לשאוף ליות כמוהם איך זה מסתדר? תשובה: שלום רב. נאמרו ביאורים רבים בכל המפרשים למאמר חז”ל זה, וכולם נתקשו בו כיצד יכול האדם להגיע למעשיהם של אברהם יצחק להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אם מותר להפעיל קייטרינג שחלק מהעובדים ייסעו בשבת לאחר הסעודה

בקייטרינג השייך ליהודים שומרי תורה ומצוות הנערכים בבתי מלון או בבתי כנסיות, מזמין בעל הקייטרינג בערב שבת עובדים שיעזרו בהגשת האוכל וכדומה בשבת, ופעמים רבות נאלץ הוא להזמין גם עובדים מחללי שבת, ובדרך כלל עובדים אלו נוסעים אחרי הסעודות באיסור לביתם, ומחללים את השבת, האם בעל הקייטרינג שמזמין אותם עובר באיסור ‘לפני עיור’, והאם יש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכילת גבינה כשאינו מצליח להוציא חתיכת בשר הנמצאת בין השיניים

אדם שיש לו חורים בין השיניים ואינו מצליח להוציא משם בשר שנתקע שם, האם מותר לו לאכול דברי חלב לאחר שעברו שש שעות, או שחייב להמתין עד שיצא משם הבשר ורק אז יוכל לאכול חלבי. תשובה: לכתחלה יש לנקות היטב את השיניים לאחר אכילת בשר אם יודע שיש לו חורים או סדקים שיכול להתקע בהם הבשר, בדיעבד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כניסה לבית כנסת רפורמי

האם יש איסור להיכנס ל”בית כנסת” רפורמי? תשובה: שלום רב. אסור להיכנס לבית כנסת רפורמי אף שלא בשעת תפילתם. מקורות: דעת הרבה מן הפוסקים שדין הרפורמים כדין מינים, ועליהם נאמר בגמרא (שבת קטז,א) שאפילו אדם רודף אחריו להורגו, ונחש רץ להכישו נכנס לבית עבודה זרה, ואין נכנס לבתיהן של אלו, שהללו מכירין וכופרין, והללו אין מכירין וכופרין. ומשמע שהאיסור הוא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שאלות במלאכת צידה

יש לי כמה שאלות בנושא מלאכת צד: 1.אם יש דבורה בבית ואני מפחד, מותר להניח עליה איזה כלי? 2.אם נכנס עכבר הבית , מותר לסגור את החדר בו הוא נמצא? 3.אם יש לי כלוב עם ציפורים- אם הכלוב נפתח בטעות,מותר לסגור? והאם יש חילוק אם זה שלי או לא ? 4.אם מגרד לי ולא יודע למה, מותר לי להתגרד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברירת סיליאן

שלום רב, האם יש צורך לסנן סילאן טבעי עם כשרות מהודרת? תשובה: שלום רב. אין צורך לסנן אותו. בהצלחה רבה. הרב יוסף זריצקי
הרב יוסף זריצקי

לימוד מקצועות חול בשבת

מותר ללמוד בשבת אנגלית,מתמטיקה,ומקצועת כאלה אני פשוט בתיכון תשובה: שלום רב. אם מטרת הלימוד הוא גם כדי להחכים, וגם כדי לדעת במבחן מותר, אבל אם כל מטרת הלימוד הוא רק כדי להצליח במבחן, ואין לך שום עניין בעצם לימוד החכמה, מן הראוי שלא ללמוד זאת בשבת. יש לציין שאין לומר במפורש שהלימוד הוא לצורך לימוד למחר. מקורות: בשולחן ערוך סימן ש”ז סעיף להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דברי חיזוק לתושבי הדרום

שלום לכבוד הרבנים כיצד אוכל לחזק את בני משפחתי במצב הקשה השורר כעת בכל איזור הדרום, כולנו יושבים במקלטים מהבוקר ומנסים למצוא דברים כדי להתחזק בהם ולקבל בטחון ואמונה שהמערכה הנוכחית תעבור עלינו בשלום? תודה רבה ושיהיו בשורות טובות. תשובה: שלום רב לכם ולכל תושבי דרום הארץ. מול המצב הקשה השורר במדינה בכלל ובאזורי הדרום בפרט, נתבונן יחדיו בדברי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גרוש שחזר לגרושתו ללא קידושין, אם תצריכה לנהוג אבלות במותו

דחוף מאוד אישה שנתגרשה ואח”כ חזרה לבעלה באיסור ללא קידושין שנית והביאה ילדה ולאחר מכן מת גרושה, האם היא חייבת באבלות תשובה: שלום רב. לכאורה צריכה היא לנהוג אבלות מחמת הספק. הדבר תלוי בנסיבות. שלא תדעו עוד צער מקורות: נפסק בשו”ע (אבה”ע סי’ קמט סעי’ א’ כי המתייחד עם גרושתו אנו אומרים כי חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ולכן בעל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סיר בשרי שבישלו בו תבשיל חלבי

שלום, אם בישלתי בטעות בסיר חלבי משהו בשרי. מה דינו של הסיר? תשובה: שלום רב. אם הכלי היה בן יומו, המאכל החלבי אסור באכילה, והכלי צריך הגעלה. אם היה הכלי אינו בן יומו המאכל החלבי מותר באכילה ואת הכלי יש להכשיר בהגעלה. ואין להשתמש בכלי אפילו למאכלי פרווה. מקורות: שולחן ערוך יו”ד סי’ צ”ג וש”ך שם סק”ג.
רבני בית ההוראה

אשה שילדה קצת יותר מחמשה חודשים לאחר שובו של בעלה מחו”ל

שאלה: בבית מדרש הועלתה שאלה לחשש ממזרות אישה ילדה בן קיימא אחרי הריון של חמשה חודשים מאז שהגיע בעלה מחו”ל ,וזאת אחרי ששהה שם בחו”ל כשנתיים . השאלה ? האם יש להאמין שההריון הוא מבעלה ושייך שיהיה ולד של קיימא בהריון של חמשה חודשים או יש לחשוד שהתעברה מאיש אחר מלפני כן תודה. תשובה: שלום רב. נפסק ברמ”א (סי’ ד’ סעי’ טו) כי יולדת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שאלות בעקבות המצב בדרום

מחילה אך אבקש תשובה בהולה! אנו גרים באזור הדרום, הישוב בו אנו גרים מופצץ כמעט ללא הרף. אתמול מרוב לחץ ואזעקות בלתי פוסקות והתפוצצויות שכחנו להתפלל ערבית וגם ברכת המזון( ארוחת הערב נקטעה 3 פעמים עקב האזעקות) לא ברכנו,מה עלנו לעשות במקרים כאלו? מיותר לציין שלבית כנסת מסוכן לצאת עקב המצב,האם כאשר אנו מתפללים בבית ויש התקפת טילים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה