Logo

תגלחת נשים בספירת העומר

מה המקור לזה שמותר לאישה להוריד שיער גופה בספירת העומר? תודה מראש   תשובה: שלום וברכה. המנהג המקובל בין האשכנזים הוא שנשים אינן מסתפרות בספירת העומר, אלא אם כן הדבר נצרך לצורך מצוה כגון לצורך טבילה, או מטעמי צניעות כגון שיש לה שערות היוצאות מכיסוי ראשה וכדומה. כל זה בשערות הראש, אולם בשאר מקומות שבגוף שרגילים להסיר כדי שלא תתנוול על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הניח תפילין של יד בלבד

הנחתי תפילין וגיליתי בסוף התפילה שהנחתי רק תפילין של יד ולא של ראש. מה עלי לעשות? האם להוריד את של יד ולהניח שוב את שתיהם? ומה בנוגע לברכה? (אני נוהג לברך ברכה אחת על שניהם) תשובה: שלום וברכה! מי שהפסיק בשיחה בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש, עליו להניח את תפילין של ראש ולברך עליהם לנוהג תמיד לברך על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מענה לפניית האגודה לתרבות הדיור

אני משמש כוועד הבית בבניין בו אני גר. אחד הדיירים שבר את התקרה בביתו המשמשת כגג משותף, הדיירים האחרים התלוננו בפני האגודה לתרבות הדיור שהבניין שלנו מנוי על שירותיה/שורותיה.. הם מצידם פנו אלי לקבלת פרטים בנידון. מה חובתי ההלכתית כלפי זה? האם מותר לי להיענות להם ולבקשתם?   תשובה: מותר לענות להם, כיון שהם אינם רשות שיפוטית, והם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השבת אבידה על פי סימנים – באילו תנאים?

בס”ד שלום לרב שליט”א בקשר לדיני השבת אבידה – עפ”י השו”ע ונו”כ (חו”מ סימן רסז) ובפתחי חושן (דיני אבידה פ”ז סעיף ט-י) ניתן להבין שלדעה המקילה כיום גם אם המאבד (שאינו ת”ח אך לא מוחזק כרמאי) נותן סימן מובהק צריך להביא עדים (ורק בסימן גמור נותנים לו שלא עפ”י עדים). וזה קשה ליישום. הרב יאיר את עינינו ושכרו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השתתפות בהגרלות לוטו

שלום דיברו איתי מישראכרט על הגרלות שדרכם מגרילים במפעל הפיס, וההגרלה לא פועלת בשבת, אמרתי להם שאני ישאל קודם אתכם ומה שתפסקו כך אעשה. הם יחזרו אלי מחר רבותי אמצתי אותכם כמורי ורבותי כדי ללכת במה שנאמר בתורה ‘אשר יורוך’ שזה אתם תודה מקרב לב. תשובה: שלום וברכה! ראשית, אנחנו מודים גם לך על האימון שאתה נותן בנו, ונשתדל תמיד לענות לשאלותיך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הנחת תפילין של ראש על גבי תחבושת

עברתי ניתוח באוזניים ועכשיו יש לי תחבושת גדולה על כל הראש, איך אני צריך להניח את התפילין במצבי?   תשובה: עליך להניח את התפילין על גבי התחבושת. ולענין הברכה: אם אתה נוהג תמיד לברך רק על התפילין של יד (כמנהג הספרדים), גם במקרה זה יש לנהוג כדרכך ולברך על של יד. אך אם אתה נוהג לברך גם על תפילין להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הפסקת הוראת קבע לצדקה

האם אני יוכל להפסיק הו”ק למוסד לאחר כמה שנים?   תשובה: הדבר תלוי בהתחייבות הראשונית לתרומה, אם היתה לזמן מסויים, או שהיתה כללית. לפרטים ראה כאן.
רבני בית ההוראה

הכאת אדם המוחל על הכאתו

בוקר טוב אחד מהיהודים פתח פה חוג של קרב מגע ושם לומדים גם הגנה עצמית וגם מתאמינים בשביל כושר אבל מתאמנים אחד על השני וחלק מהזמן מתרגלים מכות אחד לשני השאלה שלי היא האם מותר בשביל ללמוד לחימה לצורך הגנה עצמית לתרגל ולהכות מישהו אחר שהוא גם יהודי? ואם גם לצורך כיף וכושר? יש הבדל או בגלל שזה אימון ושני הצדדים יודעים שזה בשביל להתאמן אין בעיה להכות מישהו אחר רוב האימון הוא בסימונים, זה אומר שהמכות מאוד חלשות אבל יש גם אימונים שמתאמנים כאילו זה באמת ואז המכות הם ממש על  אמת מחכה לתשובה ותודה מראש   תשובה: אין איסור להכות אדם שמוחל ומסכים שיכוהו.   מקורות: במנחת חינוך מצוה מ”ח כתב מעצמו שאם חבירו מוחל לו מותר להכותו ואין בזה איסור ‘לא יוסיף להכותו’, וחידש עוד שאפילו באביו הדין כן. וכן כתב הרלב”ח בקונטרס הסמיכה ק”א ד”ה עוד. וכן מפורש בריטב”א בחידושי לב”מ דף נא,א ד”ה ר’ יהודה שכל צער הגוף ניתן למחילה. וכן משמע ברמב”ם פרק ה’ מהלכות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

האם להעדיף להתפלל מנחה קטנה או גדולה

בוקר טוב בקשר למנחה קטנה או גדולה ליחיד שיודע שהוא בעיר שאין בה בני אדם, והוא יהיה חייב להתפלל לבד, מה עדיף, גדולה או קטנה? בקשר ליום שבת שיש בית כנסת אחד בעיר, ויש הרבה אנשים ויודעים שהשבת הולך להיות שני מנינים אחד בשעה 2 בצהורים ואחד ברבע לשש מה עדיף להתפלל גדולה או קטנה? מחכה לתושבה ותודה מראש   תשובה: באופן כללי עדיף להתפלל מנחה קטנה, אך אם יש צורך כלשהו – מותר להתפלל מנחה גדולה.   מקורות: שולחן ערוך רלג,א ומ”ב שם סק”א. ויש לציין שלדעת הגר”א כפי שהובאה בשעה”צ שם סק”ג, בכל מקרה ניתן להתפלל לכתחלה מנחה גדולה.
רבני בית ההוראה

מי יקום בתחיית המתים

כל היהודים יקומו בתחיית המתים? או רק הצדיקים? תשובה: שלום רב. יש בענין זה הרבה אריכות בדברי חז”ל ובדברי הראשונים, ולא מוטל עלינו להתעסק עם זה, רק להאמין שיהיה תחיית המתים כפי שיעשה זאת הקב”ה, וכפי שכתב הרמב”ם בהלכותיו (הלכות מלכים פרק יב הלכה ב): “וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פועל שאיחר ונגרם נזק מחמת כך

שאלה אני ונוות ביתי נסענו לכוון נתניה להשתתפות בברית מילה, בכביש לטרון נתקענו עם הרכב וכמובן התקשרנו לביטוח לגרר, וכאן התחילו הבעיות נציג החברה לקח פרטים מיקום וכו’ והבטיח שבין שעתיים לחמש שעות יגררו את הרכב בנתיים נכנסנו לתוך הלילה וזה נמשך מעל הזמן שהובטח, לכן הזמנו מונית ליעדינו שזה עלה 300 ש”ח שאלתי מי צריך לשלם את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חשש קידושין באומר את אשתי, והאשה מכחישה

שלום. יש לי שאלה בענין קידושין, אני שואל כדי לצאת מהספק ובשל חומרת הענין. לפני כ-9  שנים יצאתי עם בחורה, והדבר היה מאוד רציני. אני זוכר שהיינו מדברים הרבה ומידי פעם היה עולה כבדיחה הנושא של נישואין. פעם נפגשנו בתחנה המרכזית והבאתי לה סוודר במתנה. אני זוכר במעורפל שלפני שנתתי לה את הסוודר היתה איזו שיחה שבה עלה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פלטה חשמלית שבלעה גבינה, הנחת סירים בשריים עליה

ילד הניח גבינה קשה על פלטת שבת. האם הפלטה צריכה הכשרה, ואיך ניתן לעשות כן? האם ניתן להמשיך להשתמש בפלטה ללא הכשרה, אם יקפיד שלא תתרטב? תשובה: שלום וברכה אני מתאר לעצמי שהפלטה היתה נקיה במקום שהוא הניח את הגבינה, ולא היה שם לכלוך בשרי, כמו כן יש להעריך שלא נבלע במקום ההוא בשר בתוך 24 שעות שלפני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מוקצה בקבלות על תרומות

בקשר לחלוקת קבלות למתפללים בשבת (בתשובה זו). האם אין בעיה של מוקצה ?   תשובה: כתבנו שם שיש המתירים במקום צורך לחלקם אף בשבת עצמה, וטעמם כיון שאין איסור בקריאתם משום שטרי הדיוטות, וממילא גם אין בהם איסור מוקצה. אמנם יש לציין שאם יש אדם שמשמר מאוד את הקבלה ומקפיד עליה, דינה כמוקצה מחמת חסרון כיס.   מקורות: הצד שיש מוקצה בקבלות, הוא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שינוי שם משפחת לוי

שלום, ברצוני לשנות את שם משפחתי מלוי ל- לביא. האם זה בסדר מבחינה דתית/ הלכתית? תודה.   תשובה: באופן כללי אין הבדל גדול בין שמות המשפחה האלו, וניתן להחליפם. אך אם יש לכם מסורת במשפחה שאתם לויים, אין ראוי לעשות זאת, כיון ששם המשפחה ‘לוי’ שומר על ייחוסכם. מקורות: במדרש מובא שישראל נשתבחו בכך שלא שינו את שמם, וראה בכלי יקר שמות א,ב מלבים חיי שרה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חלוקת קבלות למתפללים שיקחום בשבת לביתם

אני משמש כגבאי בית הכנסת. האם מותר לתת קבלה על תרומות למתפללים בערב שבת במנחה. מתוך ידיעה שהמתפללים שחלקם שומרי מסורת בלבד. יתחבו את הקבלה בחליפותיהם ויקחו אותה הביתה?   תשובה: שלום וברכה! אם מדובר במקום שיש עירוב, ואתה חושש מאיסורים אחרים, אין לך מה לחשוש, ומותר לך לחלק להם את הקבלות, ויש מתירים אף בשבת עצמה לחלק להם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צירוף קטן לזימון

האם מותר לצרף לזימון לעשרה ילד שאכל עם המסובים שהוא לפני גיל בר מצווה ? והאם יש הבדל מי המוסבים אשכנזים או ספרדיים ?   תשובה: מנהג הספרדים כפסקו של מרן השולחן ערוך שניתן לצרף ילד שהגיע לעונות הפעוטות ויודע למי מברכים (גיל 6-7) לזימון בין לשלשה ובין לעשרה. אך מנהג האשכנזים כהרמ”א שאין לצרף קטנים עד בר מצווה לזימון להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קציצת ענפים מעץ פרטי שמפריע למעבר ברשות הרבים

בס”ד לרבנים שליט”א השלום והברכה. נסתפקנו באחד שראה ענפי-עץ של חברו יוצא מחצרו לרה”ר ומפריע ומסכן את העוברים. האם רשאי לקוץ אתו בעצמו או ראשית מחוייב לעורר הבעלים שיקוצו בעצמם (ובכך הם יקיימו המצוה והוא לא ‘יגזול’ להם המצוה כמבואר בסימן שפב)? תודה רבה   תשובה: ענפים המזיקים לבני רשות הרבים, על המזיק לדאוג לסלק את הנזק שגורמים ענפיו ומקיים בכך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הזיק רכב שהיתה בו פגיעה לפני כן, וכעת מוכרחים לתקן גם אותה

במהלך תאונה פגוש (טמבון) ניזוק, אך היתה פגיעה באותו פגוש במקום אחר קודם לתאונה. לא ניתן לצבוע את מקום הפגיעה החדשה בלבד, אלא את הפגוש כולו. האם הפוגע חייב בכל הצביעה? האם יש דרך לאמוד את שווי הפגוש קודם התאונה ואחריה?   תשובה: אם אכן אין הבדל בין תיקון הפגוש עם הנזק הקודם, לתיקונו מחמת הנזק החדש – להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עירוב בצורות הפתח במחנות צבא עראיים

האם מועיל עירוב של צורת הפתח בחיילים שקבעו מושבם בשבת בבקעה? תשובה: שלום וברכה! שאלה זו נשאלת פעמים רבות לרבני הצבא, ונאמרו בה כמה פתרונות בפוסקים: דעת המ”ב שאם עושים צורות הפתח פחות מי’ כל אחת מועיל הגידור גם בבקעה. דעת החזו”א שאין זה מועיל, ולדבריו יש לגדור את המקום על ידי עשיית צורות הפתח באופן המובא בשונה הלכות שסב,מב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פרעון חוב ומעשר כספים, מה קודם?

שלום כבוד הרב! לנו יש הלוואות שצרכים להחזיר לבני משפחתנו, האם אנו חייבים לתת מעשר או קודם לפדות את החובות. תשובה: שלום וברכה אם הגיע זמן הפרעון של החוב, ואין לכם מספיק כסף גם לתת מעשר וגם להחזיר את החובות, וודאי שאתם חייבים קודם להחזיר את החובות. נימוק אדם שאין לו כסף אינו חייב לתת מעשרות, ומכיון שלעת עתה אין לו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נסיעה בשבת כדי לטבול במקוה

אשה שאינה שומרת מצוות סיפרה לשכנתה שהיא מקפידה על טהרת המשפחה וטובלת באופן קבוע. בתוך הדברים התברר שכשחל ליל הטבילה בליל שבת היא נוסעת ברכב למקווה ואמרה שודאי אם לא תטבול תעבור על איסור כרת ונשאלה השאלה מה להורות לה? תשובה: שלום וברכה נסיעה ברכב בשבת נחשבת לחילול שבת מדאורייתא ועונשו סקילה, ואיסורו חמור יותר מאיסור בועל נדה, ולכן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חיוב שכן בסתימת חלון כדי למנוע הסתכלות שכינו

מה הדין בשכן שעשה שיפוצים והרחיב את דירתו, באופן שחלון הבית שלו הרחוק אמנם ארבע אמות במדויק מביתי, גורם לי שאני רואה אצלו כל דבר בבית, לי זה לא מפריע האפשרות שלו להסתכל, אך אני לא מסוגל נפשית להרגיש שאני רואה אצלו בבית כל דבר, ולכן אני נאלץ לסגור את החלון. האם אפשר לחייב את להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

מתי נאמר ‘אני ה” ומתי ‘אני ה’ אלוקיכם’

בשבת בעת קריאת התורה שמתי לב שישנם הרבה מצוות ואזהרות שהפסוק מסתיים במילים ‘אני ה’ ולפעמים מסתיים ב’אני ה’ אלוהיכם’. ורציתי לשאול מה הכלל בזה מתי מסתיים הפסוק באני ה’ סתם, ומתי באני ה’ אלוהיכם. וכן למה דוקא במצוות ובאזהרות האלו ישנו הדגש ‘אני ה’ דבר שלא מצאנו הרבה בשאר התורה.   תשובה: שלום וברכה! במדרש (פסיקתא זוטרתא ויקרא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בעיות של נזילות בדירה שכורה שניתן לתקן ללא בעל מקצוע

לכבוד בית הדין אני משכיר דירה. בימי החורף נוצרה בריכה על הגג כתוצאה מצואת יונים שסתמה את הניקוז. במשך כעשרה ימים לא היה ניתן לגור בדירה כתוצאה מהנ”ל. לא היה צורך באיש מקצוע לפתוח את הסתימה, רק לעלות ולפתוח. לא היה בחוזה סעיף מפורט על נושא הנ”ל! מי אחראי לפתיחת הסתימה? על מי היה לעלות ולבדוק? האם יש להשיב להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

איך לבטא שם השם כשיש לפניו אות ל’

שלום לכבוד הרב, ברכה והצלחה. שאלתי היא כיצד מבטאים את שם השם בתפילה (או בקריאה בספר תורה, האם יש חילוק…)כאשר הוא נכתב כך: “לאדוני” (ליהוה) ? האם יש לבטאו כפי שזה נשמע (כלומר לאדוני) או שיש לחסר את האות “א’” ולבטאו לדוני ? יישר כח בברכה, רוני תשובה: שלום וברכה צריך לבטא את השם בלי להשמיע את האות א’. נימוק אם יש אות כ”ף או למ”ד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תביעת אדם הנראה כחילוני לבית משפט אזרחי

שלום לכבוד הרב, שאלתי היא כזאת: לפני 6 שנים כשהייתי חילוני הסתובבתי בתחנת דלק עם כמה חברים וראיתי קופסא של בקבוקי קולה והיה נראה שזה לא שייך לאף אחד כי המקום היה בפשיטת רגל. אז חשבתי לעצמי ליטול את אחד הבקבוקים ולפתע שמעתי איזה בחור אומר לי להחזיר את זה למקום. ואז הבנתי שזה שייך למישהו. אך להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

הוספת סעיף בחוזה לרכישת דירה הפוטר מאחריות על נזילות

לכבוד הרב, אנו עומדים למכור אית דירתנו לקליינט שהתעניין, דא עקא שבחורף האחרון מאז ששיפצנו את הדירה היו נזילות קשות, הזמנו בעל מקצוע ותיקן, אנו מאד חוששים לפרט לקונה את הבעיות הקשות שהיו מחשש שמא יסוג בו מהעסקא, אנו מעונינים לכתוב בחוזה באופן כללי, שהיתה רטיבות בדירה הבעיה תוקנה ואין אנו אחראים לתיקון אלא רק בעל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הוז”ל

הוצאת זרע לבטלה זה שפיכות דמים תשובה: יש דעה כזו בגמרא שהוא כאילו שופך דמים, במסכת נדה י”ג ע”א: “א”ר יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה, שנאמר וירע בעיני ה’ אשר עשה וימת גם אותו. רבי יצחק ורבי אמי אמרי, כאילו שופך דמים שנאמר הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים תחת סעיפי הסלעים, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מדיטציות בתורה

יצא לי לדבר עם חבר שחזר מהמזרח והוא הסביר לי קצת על כל מני שיטת מדיטצ’יה ודיברנו קצת אל טלקנסיס (יכול להזיז חפצים בלי לגעת בהם), ועלתה השאלה האם אדם יכול לעוף והאם תורת ישראל מדבר על זה ?   תשובה: שלום וברכה! התורה אינה עוסקת מפורשות בענינים אלו, אך מצינו שישנם כוחות מיוחדים לאדם שמרכז את כל כוחותיו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לימוד תורה עם מי שאינו לובש כיפה

האם מותר ללמוד עם אדם הרוצה להתקרב לדת אך אינו מסכים כלל לשים כיפה על ראשו?   תשובה: שלום וברכה! מותר ללמוד עימו אף שאינו חובש כיפה, כיון שהמטרה היא שבסופו של דבר יתקרב לתורה. וראה בספר שובה אלי פרק ד’ שכתב בשם הגר”נ קרליץ שאפשר להורות לבעל תשובה בתחילת דרכו לשמור תורה ומצוות ואף לברך – בלי כיפה, כדי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תרומת זרע

האם תרומת זרע מותרת בהלכה??? תשובה: אם כוונתך לשאול האם מותר לאדם לתרום זרע להזריע באשה שאינה אשתו (לדוגמא, למאגר בנק הזרע או לאדם מסוים). התשובה היא שדבר זה – אסור לחלוטין. אולם אם כוונתך היא אחרת, אנא פרט.  
רבני בית ההוראה

קנה בסכום נמוך משווי המוצר, האם יש בכך חשש גזל

אני אפשט את המקרה שנפל בידי בסיפור: ישנו מוכר המחזיק בידו חפץ העולה 10 שקלים, המוכר לא יודע שמחירו של החפץ שבידו הינו 10 שקלים. בא קונה וקנה את החפץ ב 2 שקלים. הקונה סמך על אי ידיעתו של המוכר למחירו של החפץ ובכך הוא קנה את החפץ במחיר זול והרוויח. האם יש בידי הקונה חשש גזל? או איסור אחר? תשובה: שלום להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

שמע על דירה של כונס נכסים ממתווך ולאחר מכן יצר קשר עם הכונס בעצמו

אדם שראה דירה בפעם הראשונה ע”י מתווך, הדירה מצאה חן בעיניו והוא הציעה הצעה לרכוש את הדירה. עוד באותו הזמן סגר עם המתווך עמלת תיווך בנוכחות אשתו ילדיו והמתווכים. חשוב לציין כי הדירה היתה אצל כונס נכסים. לאחר מספר פעמים שנתאחרו לכמה חודשים המתווך ניסה לגמור את העסקה והנה לאחר שהרוכש שמע את שמו של להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

דיין שפסל עצמו מחמת קורבה, ובסוף חתם על פסק הדין

ישבו שלושה דיינים בדיון ויצא שאחד הדיינים פסל את עצמו מחמת קרבה לאחד מהצדדים וכך סוכם על דעת הנוגעים בדבר שהדיין משעה את עצמו מהדיון. כעבור שבוע מקבל הבעל דין פסק דין חתום ע”י שלושת הדיינים האם יש לזה תוקף. אחר שהיה ברור שאחד מהם מסתלק . ראיתי בהרבה שטרי בירורין שאם אחד הדיינים ייעדר להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

המשך בגדר מציע בשידוכין

המשך לשאלה 31417 לכבוד הדיינים: מדוע לחברה של אשתי יש דין של “מציעה”, הרי כאשר היא הציעה הם דחו את ההצעה, ורק ההצעה והשכנוע של אשתי גרמה להם להתיחס. חודש טוב. תשובה: שלום רב, כל מציע הוא גם כשההצעה לא התקבלה, אם ההצעה היתה מתקבלת הוא היה גם גומר, או לפחות גם אמצעי. כדי להיות מציע יש צורך שהצדדים ישמעו וישקלו להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

חתם על שטר בוררות המחייבו גם כשהדיינים טועים, וטעו בטעות מפורשת

אחד חתם שטרי בירורין בבי”ד וחתם דאף אם טעו בדבר משנה צריך לקיים הפסק, למעשה טעו בהלכה מפורשת שאין בו שום מחלוקת הפוסקים והם מודים שטעו בזה, האם אפ”ה צריך לציית לפס”ד, או שיש אומדנא דמוכח שמה שחתם לפניהם הי’ באופן שישכחו או שלא ידעו הלכה שאינה מפורש כ”כ או שיש בו מחלוקת הפוסקים או להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

ביטל פגישה אצל עורך דין באמצעות הודעה למזכירה שעה ורבע מראש

קבעתי תור לפגישה עם עו”ד ביום א’ בבוקר ע”י מזכירה, ביום ב’ בבוקר הודעתי למזכירה שאינני יכול להגיע שעה ורבע לפני הפגישה, המזכירה חייבה אותי בתשלום חמש מאות ₪, בסוף היום דיברתי איתה שזה לא מוצדק כי הוא לא ביטל פגישה אחרת בגללי, והיא השיבה שהוא יצא מהבית במיוחד בשבילי, אני חושש שהמזכירה לא הודיעה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

צליית כבד

1. כשצולים כבד קורה לפעמים שמניחים חתיכה שאינה צלויה כלל סמוך לחתיכה שנצלית כבר לגמרי השאלה היא האם הדם שיוצא מהחתיכה שאינה צלויה לא נבלע בחתיכה הצלויה כי אם כן נבלע יש דין שדם שיצא ונבלע לא יוצא יותר והאם הכבד ייאסר? 2. וא”כ לכאורה גם כשמניחים הכל ביחד יכול להיות מצב לפעמים שאחד נצלה לפני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השם סיון לבת

אני רוצה לקרוא לבת שלי שנולדה היום סיון אשמח לשמוע דעה תשובה: אין בשם זה כל בעיה.  
רבני בית ההוראה

הסרת שערות הזקן בלייזר

מה הדין האם מותר לגבר להסיר שערות הזקן לצמיתות באמצעות לייזר?   תשובה: מצד איסור השחתת הזקן, אין בזה איסור כיון שאין זה דרך גילוח אלא דרך השחתה. אך לא ראוי לעשות כן כיון שיתכן שיש בזה ‘לא ילבש’ שאין דרך הגברים להסיר שערם לצמיתות, ויתכן שיש בזה גם משום חוקות העכו”ם.   מקורות: גמרא קידושין לה,ב מלקט ורהיטני, ובראשונים שם שאינם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הצלת חפצים העומדים להיקבר על ידי בני משפחת הנפטר

שלום וברכה לפעמים קורה, לפני שמטהרים את המת (בחו״ל), שבני המשפחה מבקשים, שנניח בתוך ארון הקבורה, מברקים, או תמונות, וגם לפעמים חפצים (שעון יד, בושם וכו׳) בכל המקרים האלו, קרה הדבר בדרך כלל, במקרה שמשפחתו של הנפטר, אינה שומרת מצוות עדיין, או גם שבני המשפחה אינם יהודים. כדי לא לבאס אותם בשעה קשה זו, אני לוקח את החפצים, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

המתנה לאחר אכילת סלט שהתערב בו מעט שומן של בשר

מזלג שעליו שומן של בשר קר(ואולי היה עליו גם חתיכת בשר קטנה) נכנס בטעות לתוך סלט ירקות קר. האם צריך להמתין שש שעות אחרי אכילת הסלט?   תשובה: אם בזמן אכילת הסלט לא הרגשת טעם של בשר או שומן של בשר, מותר לך לאכול חלב אחריו, ואין צורך להמתין שש שעות. מקורות: עיין בש”ך סימן פ”ט ס”ק י”ט שכתב שמי שבישל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קניות בימי הספירה – נטילת ידיים על אכילת כזית – העתקת עמודים בודדים מספר

בס”ד שלום וברכה, לפי האשכנזים, 1. מה אסור לקנות בימי הספירה? 2. אם קניתי חוברת צביעה האם מותר לי לצלם ממנה דפים לילדים שאני מעבירה להם טיפול (אני לומדת קלינאית תקשורת)? 3. אם נטלתי ידיים לסעודה, האם חלה עלי החובה לאכול את כל שיעור “כביצה” תוך 2-9 דקות או שמספיק לאכול שיעור “כזית” תוך 2-7 דקות? תודה רבה וכל טוב. תשובה: שלום וברכה 1. להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קטנה שנדרה מתוך כעס ומתחרטת

אחותי תמיד הולכת לקנות בשבילי בחנות כל מיני דברים, ולפני שבוע בערך רבנו והיא נדרה שהיא לא תלך לקנות לי שוב, והיא רק בת 10, והיא מצטערת על זה, והיא רוצה לקנות לי עכשיו, ואני פוחד שאני כאילו גורם לה להפר נדר. אז השאלה האם מותר לה לקנות לי בלי שהיא עברה עלי איסור, והיא לא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כוונת דברי חז”ל שעבירה מכבה מצווה

בס”ד נאמר במסכת סוטה דף כא ” עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה ” איך עבירה יכולה לכבות מצווה ? איזו בדיוק עבירה מכבה ,ואיזו מצווה מדובר ? מה בדיוק הפשט וההסבר שעבירה מכבה מצווה ? תשובה: שלום וברכה השיטה המקובלת היא שאדם יקבל עונש על העברות שהוא עשה ויקבל שכר על כל המצוות שעשה, ועשיית עבירה איננה מכבה את שכר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אליסף בן רעואל או דעואל

מדוע בספר במדבר פרק א פסוק יד כתוב “לגד אליסף בן דעואל” ובבמדבר פרק ב פסוק יד כתוב”ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל”? כלומר פעם אחת עם ‘ר’ ופעם אחת עם ‘ד’. אשמח לקבל תשובה תודה רבה כבוד הרב.   תשובה: שלום וברכה! כמה ביאורים כתבו הראשונים על שאלה זו: הרמב”ן כותב שהיו לו שני שמות: דעואל, שידע את האל, רעואל, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תלונה על מורה במשרד החינוך

בס”ד שלום רב, אימי עובדת בגן דתי אשר נמצא בתחומי בית ספר יסודי ממלכתי-דתי באחת מערי המרכז. עד לפני שנה הגן היה שייך לבית הספר ומלפני שנה הוא הועבר להנהלת מפקחת המחוז ולא נשלט על ידי הנהלת הבית ספר. הבעיה החלה כבר שמנהלת בית הספר החלה בעבודתה והתברר שהיא אינה יראת שמיים כלל (כך דעתי בכל אופן) והיא להמשך קריאה

מה מברכים על מצה במהלך השנה?

שלום עליכם אני אוכל כל השבוע מצות במקום לחם, מה הדין אם אני קובע סעודה עליהם (אני אוכל מעל שתי מצות), מה עליי לעשות לפי הספרדים? האם לברך המוציא וברכת המזון, או מזונות ועל המחיה? תודה   תשובה: אם אתה אכן אוכל בכל ימות השבוע רק מצות, עליך לברך ‘המוציא’ וברכת המזון, אף שאינך קובע סעודה עליהם.   מקורות: שיעור קביעת סעודה (ד’ ביצים) להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פרשנות הסכם שותפות להתחלק ברווחים

ראובן עשה עיסקה עם שמעון, ראובן משקיע את הכסף, ושמעון מנהל טכנית את העסק. וסוכם שהרוחים יתחלקו חצי-חצי, כעת מתעוררת שאלה, המשקיע אומר שהרוחים זה לאחר ניכוי ההוצאות, והעובד אומר שהכונה שכל מה שנכנס מתחלק ולא מנכים ההוצאות. הדין עם מי? ומה הדין אם כתוצאה מביטול השותפות [בגלל ויכוח זה] יש ההוצאות של הקמת העסק, מי “המשנה” שעליו לשאת להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים