Logo

חיבור רצועת נעל שנקרעה בשבת עם אזיקונים

בס”ד האם נכון שמי שמחבר רצועה שנפלה מסנדל לסנדל באמצעות אזיקון בשבת עובר על מלאכת דאוריתא של תופר ושל בונה (מתקן מנא), אך לא עובר על מכה בפטיש ולא עובר על מלאכת קושר. וחייב שתי חטאות? נשמח לקבל מקורות. תודה רבה תשובה: אסור לעשות כן בשבת לכל הפחות משום תיקון מנא, ולחלק מהפוסקים יש בזה גם איסור תורה של קושר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כמה שאלות בשמות פרק ג’

לרב שלום אשמח אם כבד הרב יוכל לענות לי על מספר שאלות שלא הבנתי גם אחרי עיון במפרשים: 1.כאשר ה’ מתאר למשה את הסבל של עמ”י הוא אומר למשה “ראה ראיתי” מדוע יש כפילות בפועל? 2.מדוע לא כתוב במפורש בתחילת פרק ג’ בספר שמות לאיזה ארץ ה’ יביא את עמ”י הוא רק אומר לארץ זבת חלב וכו’ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דין חובל בילד קטן

לכבוד הרבנים החשובים שלו’ רב אדם שהזיק לקטן בשוגג, מה עליו לעשות, האם חייב נזק צער וכו’. והאם מועיל מחילה של הקטן, ומאיזה גיל מועיל. ואם הוא חייב לקטן וצריך לעשות סגולה לקטן, מה נחשב בימינו סגולה בשביל הקטן. אם אפשר לפרט בבקשה מה צריך לעשות לפנים משורת הדין ומה מעיקר הדין והיאך נוהגים בבתי הדין. תודה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

גניבה ממדינת גויים, שימוש בכרטיס לקניית אוכל של אדם אחר

מה ההלכה אומרת בנוגע ללקיחת כספים ממדינת גויים במרמה שהנך ‘עני’, ע”י חתימתך? ואם יש בעיה- האם מותר להשתמש בכרטיס קניה של תוכנית זו ששייך למישהו אחר ונותן לי רשות להשתמש, האם עדיין נחשב לגזל/שקר? תודה. תשובה: אסור בהחלט. גם להשתמש בכרטיס הקניה הוא איסור גזל. יש לציין שגזל ממדינה דמוקרטית שחלק מתושביה יהודים, הוא גזל יהודים ולא רק גזל גויים. להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

הפרדת גרעיני פרי מזבל גינה ביתי

שלום רב. אני רגיל להכין קומפוסט (זבל) לצורך זיבול הגינה. במשך השנה, אנו שומרים פסולת במקום לזרוק, ובאביב משתמשים בו. בשעת ניכוש הגינה, מצאתי השנה שתיל אבוקדו, שצמח ככל הנראה מגרעין שלא נרקב לגמרי. האם יש בכך בעיה? האם צריך להקפיד להפריד גרעיני פרי מהקומפוסט? תודה רבה. תשובה: שלום רב. אין חיוב להפריד גרעינים שיכולים לצמוח מהתערובת, ובמה שכבר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דגים שבושלו עם אבקת מרק

מה הדין להכין דגים עם אבקת מרק עוף בשרי ? ואם אסור מה הדין בדיעבד? תשובה: שלום רב. אסור, ואם בישלם כבר והיה בהם רוטב, מכיון שהבשר התבטל בשישים מותר לאוכלם. מקורות: אסור כיון שיש בזה סכנה. ובדיעבד זה בטל בשישים, ואף שנחלקו בזה הפוסקים כפי שהביא הט”ז בסי’ קט”ז ס”ב אם בדבר שיש בו חשש סכנה יש ביטול, אך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שינוי בגודל הלסת על פי התורה

שלום אני תקרב יותר לדת אבל יש דברים שאני יודע מתורת האבולציה שמפריעים לי למה לבן אדם צומחות שיני בינה הרי ידוע לשיני בינה אין איפו ליצמוח אז הם צומחות עקומות ובצדדים כי הלסת שלנו קטנה וזה מעיד על כך שבעבר הלסת הייתה גדולה כפי כמה וכמה מהלסת של היום למה אלוקים לא סידר את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אדם המקיא בשר

בס”ד אדם שעשה ניתוח לקיצור קיבה (התקנת טבעת) ומידי פעם לאחר כשעתיים מקיא אוכלים שטרם נתאכלו כגון גושי בשר, האם חייב להתחיל לספור שש שעות מחדש עד לאכילת דברי חלב? תודה ויישר כח גדול תשובה: שלום רב. אם לא חזר ובלע מהמאכל שהקיא אינו ממתין אלא מסוף אכילתו הקודמת אך צריך להדיח פיו ולקנחו לפני אכילת חלב (ואם אינו יכול להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הוראות לשילוח הקן

מצוות שילוח הקן. בחצר הבית שלי קיננה יונה, וכרגע הוא דוגרת על הביצים. כדי לקיים את המצווה כמו שצריך, אם אני מבין יש להפריח את הנקבה, ולא את הזכר. איך אני יודע מי דוגר על הביצים (הם דוגרים בתורנות). ועוד צריך לדעת להבחין בין הזכר לנקבה, שכן מצוות שילוח הקן היא רק כאשר האם רובצת על אפרוחיה, אך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לימוד מחול בבין המצרים

האם מותר לקיים ריקוד לצלילי מוזיקה קצבית בימי בין המצרים? תשובה: ראוי להמנע מכך, שאף שזה נעשה בשביל לימוד, אך כיון שהשמחה מתעוררת מאיליה על ידי כך יש להימנע מזה. מקורות: הליכות שלמה מועדים חלק א’ פי”א הערה 51, ואף שמדבר בימי הספירה ימים אלו חמורים יותר.
רבני בית ההוראה

קעקוע להדמיית שער

שלום הרב.האם מותר ליהודי לעשות, על צלקת מביכה שיש למישהו בראש, משהו שנקרא הדמיית שיער שזה למעשה מעין נקודות קעקוע קטנטנות שמדמות זקיקי שיער? תשובה: שלום רב. לדעת רוב הפוסקים אסור לעשות קעקועים אפילו לצורך נוי. מקורות: ר’ בפסקי דין רבנים ירושלים (כרך ד’ עמוד קנג) בדברי הרב ברוך שרגא שהביא בזה את דעות הפוסקים האוסרים אף לענין איפור קבוע, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כתיבת שני כתובות

האם כתובה אחת צריכה להיות בבית הזוג הנשוי וכתובה שניה אצל הורי הכלה? תשובה: כתובה צריכה להיות רק בבית הזוג או במקום אחר שהיא רוצה כמו בבית הוריה (ראה סדר כתובה כהלכתה פרק ב’ אות ד’). ובכל אופן אין לעשות כלל עוד כתובה, שהרי בזה כאילו הבעל מתחייב פעם שניה. ניתן לעשות רק העתק, (וגביית הכתובה תוכל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הפסק בפסוקי דזמרה לצורך מתן הוראות לאדם מתקרב

האם מותר לדבר אחרי ברוך שאמר וברכו כדי להסביר לאדם שלא בקי בתפילה לשם קירובו? הסברים גם על מהות התפילה כדי לעורר אותו וכו’ וגם הסברים פשוטים כגון מה לומר עכשיו וכו’? תשובה: שלום רב. כל דבר שהוא לצורך התפילה עצמה (לא הסברים) מותר, אך טוב להכין פתקים מראש ולהראות לו אותם לפי הצורך.   מקורות: אגרות משה חלק א’ סימן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עוגיות פרווה שנאפו בתנור חלבי

אפיתי עוגיות פרווה בטוסטר אובן חלבי (מבלי להכשיר אותו). האם העוגיות חלביות? האם מותר לאוכלן לאחר אכילת בשר? האם יש להמתין שש שעות? תודה! תשובה: שלום רב. אם העוגיות לא נגעו בממשות של חלב מותר לאכול את העוגיות “אחר” אכילת בשר אף כשאפה בתבניות חלביות, [אמנם לנוהגים על פי הרמ”א אין לאכלם עם הבשר יחד]. ואם אפה אותם בתבנית להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קניית מכשיר חשמלי בשלושת השבועות

האם מותר לקנות מכשיר חשמלי/דיגיטלי בשלושת השבועות? תשובה: אין איסור לעשות קניות בימי בין המצרים עד ראש חודש אב, אלא אם כן הוא דבר גדול שמברכים עליו ‘שהחיינו’, שאז אם אין הוא צריך אותו בדחיפות אין לקנותו. ולאחר ראש חודש אב ראוי למעט מקניות ולקנות רק מה שנצרך כעת. מקורות: סי’ תקנ”א סעיף ב’, אגרות משה ח”ג סימן פ’.
רבני בית ההוראה

הוצאת לטאה עם מטאטא ושינוי מצב שעון שבת

שלום 1. בשבת נכנסה לטאה לבית וזה אחרי קידוש ביום שבת אמרתי לנוות ביתי אל תבהלי תלכי לצד לקחתי עם כף אשפה ומטאטה את הלטאה והשלכתי אותה מהחלון האם עשיתי נכון והאם זה צידה הלטאה לא מיתה 2. שעון תקע היה על מצב לא כיבוי ולא הדלקה, כלתי העבירה למצב קבוע האם עשתה נכון? תודה ובברכת התורה. תשובה: שלום רב. 1. להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לווה בכרטיס אשראי של חבירו, אם רשאי לשלם את העמלה

מישהו רצה ללות עם הכרטיס אשראי שלי סכום של אלפיים דולר מזומן ולשלם בעוד חודש ולא יהא בו ריבית ואמרתי לו שהבנק נוטל בשביל זה סכום של חמש אחוז ואמר לי שאני לא ידאג דהוא ישלם גם בשביל זה והסכמתי. עכשיו אני חושב אולי אסור לי ליטול ממנו הסכום של חמש אחוז שנטל הבנק בשביל מה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

בעיות הלכתיות בעבודה בסוכנות ביטוח

הבת שלי עובדת בחברה שמוכרת חבילות ביטוח ומשכנתא, הם יוזמים פניות (על פי העיתונות, וגם בצורה אקראית) להציע את שירותיהם בזול יותר מבנקים וחברות ביטוח אחרות. א. האם מותר לפנות לאנשים להציע להם להחליף את חברת הביטוח וכדומה? ב. החברה היא למעשה סוכנות של חברת ביטוח אחרת גדולה. החברה מציעה חבילות במחיר יקר יותר ממה שמאפשרת חברת הביטוח להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

כיצד לכתוב שם שתוקי בכתובה, שם של מי שהיה בו חשש ממזרות

שלום, כיצד תכתוב השם בכתובה 1. כשאחד מבני הזוג “שתוקי”. 2. כשאחד מבני הזוג בחשש ממזרות (ובי”ד התירוהו משום ספק ספיקא או משום רוב בעילות. תודה תשובה: 1. יש לכתוב רק שמו ללא שם אמו. 2. אם בית הדין פסק שבעל אמו הוא האבא והוא גם מוחזק כן בפי הבריות, יש לכתוב את שם האב. אבל אם הוא מוחזק שאביו הוא אדם אחר (שלא להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

אישה שתבעה מזונות מבעלה בבית משפט למשפחה

ראשית מחובתי לומר יישר כוח גדול על האתר המחזק והנפלא. אני כרגע עובר תהליך גירושין לא קל. האישה תבעה אותי בבית משפט לענייני משפחה אזרחי, ושם חייבו אותי בסכום מזונות גדול של 2400 ש”ח כל חודש, ובנוסף חייבו אותי בהוצאות משפט בסך של 4,000 ש”ח. שלא תהיה אי הבנה, אין אני מתחמק מכלכלת הילדה ולהפך אני להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

להעלים מסים ולתת לישיבות

בימים אלו מתגבשת ועדה שאמורה לחוקק חוק שיחליף את חוק טל. במידה ויקבלו החלטה להטיל סנקציות כלכליות על בחורי הישיבות האם במקרה כזה מותר להעלים מסים מהמדינה ולתת לישיבות? תשובה: אנו מתפללים שלא יהיה חוק כזה שעלול לפגוע ח”ו בלומדי תורה ואיננו צריכים לחשוב כעת על הצד השלילי. מבלי להכריע בעצם השאלה, כמדומני שבכל המקורות שדנו הפוסקים הקדומים להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

קביעת מזוזה על ידי מברגה חשמלית

קבעתי מזוזה בעזרת מברגה חשמלית, וכעת הסתפקתי האם עשיתי כדין. שהרי נמצא שלא ‘אני’ קבעתי את המזוזה אלא המברגה שאני רק הפעלתי אותה. וכיון שהמברגה אינה יהודי – הרי שקביעת המזוזה לא נעשתה בכשרות, וצריך לקבוע אותה מחדש. [יש לציין, שלמרות שצריך ללחוץ על המברגה בשביל שהבורג יכנס, אך נראה שאין זה אלא כמסייע למברגה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השכמה בבוקר, שתיית קפה, קריאת עיתון וכדו’ לפני התפילה

שלום רב, האם אם אדם מתעורר בבוקר הוא יכול להשתהות במיטה אם אינו נוגע בשום דבר ורק אחרי זה ליטול ידיים? 2. אחרי ברכות השחר בבקרים, אני מרגישה מרוכזת יותר בבוקר אחרי שאני שותה קפה. במקביל אני גולשת באינטרנט. האם עליי קודם להתפלל שחרית ורק אחרי זה לעשות כל דבר אחר אפילו שזה יכול לפגוע בערנותי? האם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מחיקת שם יהלי

ילדה שהוריה קראן לה יהלי, האם יש בעיה במחיקת שמה? תשובה: שלום רב. מותר. מאחר ואין הכוונה בכתיבה זו לשם קדוש. מקורות: כתב הרמב”ם (פ”ו מיסודי התורה ה”ד): כתב אל”ף למ”ד מאלהים, יו”ד ה”א מיהוה אינו נמחק, ואצ”ל יה שהוא שם בפני עצמו, מפני שזה השם מקצת שם המפורש הוא. ע”כ. אלא דעי’ בהגהות מיימוניות (פ”ו מיסודי התורה ה”א) שכתב בשם הרא”מ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השכרת דירה למחלל שבת או לגוי

2 שאלות לכבוד הרב: 1. האם מותר להשכיר דירה לאדם חילוני? 2. האם מותר להשכיר דירה לגוי? תשובה: שלום רב. 1. כאשר ישנה ברירה להשכיר לשומר תורה ומצוות או לאחר שאינו שומר תורה ומצוות יש להעדיף להשכיר למי ששומר תורה, אולם במקרה ואין מי שישכור את הדירה, מותר להשכיר לו 2. אין האיסור להשכיר בית דירה לגוי אלא לגוי שעובד עבודה זרה, אך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כתם באסלה

בס”ד שלום וברכה, לפי עדות אשכנז: מה הדין אם ראיתי על האסלה בפנים (ליד מי השופכין) כתם שלפי זכרוני הוא פחות משקל ובצבע ורדרד (יכול להיות שהוא היה בצבע אחר ואני ראיתי שהוא ורדרד מהאור)? כל טוב ותזכו למצוות תשובה: טהור מקורות: כתם על אסלה הוא מקום שאינו מקבל טומאה ואין בו דיני כתמים
רבני בית ההוראה

שמירת הברית

לכבוד הרב שלום רב מהו פגם הברית??האם הסתכלות בברית או נגיעה בלי שז”ל זה פגם הברית?? ומהי שמירת הברית בשלימות?? תשובה: שלום רב. שמרית הברית הכוונה שאדם צריך ליזהר בכל מה שיכול להביאו לידי הרהורים ומחשבות אסורות, דבר זה תלוי בעיניים ובמחשבה, ואדם צריך לשמור על עצמו שלא להכשל בהרהורים אסורים בכל דרך, ועל ידי כך שומר את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כניסה לשירותים עם תליון שכתוב בו שמע ישראל

שלום כבוד הרב מה ההבדל 1 ) שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד 2 ) שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד יש לי תליון שכתוב עליו שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד אמרו לי שאין בעיה להיכנס איתו לשירותים בתודה איציק תשובה: שלום רב. התליון הראשון כתוב בו את שם ה’ וממילא בוודאי שאסור להכנס בו למקומות רבים כמו שירותים או מקלחת, וכן מקומות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

התייעצות

שלום רב. אני מחפש פסיכולוג ירא שמיים כדי להתחיל טיפול. אשמח להמלצות. מתגורר באזור הדרום. תודה תשובה: שלום וברכה. שמחתי מאד למקרא שאלתך משום שזה נותן לי הזדמנות להסביר כמה דברים בכל הקשור לעולם הטיפולי. כפי שכל בר דעת מבין שיש הבדל בין ברפואת הגוף בין קרדיולוג שמומחיותו היא בנושאי לב לבין רופא א.א.ג. שתחומי התמחותו שונים לחלוטין, ואף שיש שחושבים שבוודאי להמשך קריאה
הרב יהודה לייב אוירבך

הקלטת תוכניות טלוויזיה המשודרות בשבת

שלום וברכה אני לפעמים רוצה לבצע לפני שבת כמובן ההקלטה של תכונית בטלוויזיה בשבת האם מותר לבצע הקלטה ואבקש שתתעלמו מזה שטלווזיה בכללי זה אסור אך תוכן שברצוני להקליט הוא כשר תודה ושבת שלום . תשובה: אסור מכמה טעמים, ראה במקורות. מקורות: א’ אני מניח שכדי לעשות זאת צריך להשאיר את המכשיר דולק בשבת, עצם השארתו דולק בשבת יש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סוף זמן ברכות השחר

עד מתי אפשר לברך ברכות השחר? תשובה: לכתחילה צריך לומר אותם עד סוף השעה הרביעית של היום, ואם לא אמרם, ישתדל לאומרם עד חצות היום, ואם לא אמרם קודם חצות, יכול בדיעבד לומר אותם עד שהולך לישון בלילה, ואם חטפתו שינה כבר, לא יאמר ברכת ‘המעביר שינה’. מקורות: משנה ברורה נב,י.
רבני בית ההוראה

מיהו בעל המלמד ונוסח ברוך שאמר

בספר אבודרהם המחבר מביא פירוש של הבעל המלמד על “ברוך שאמר . . .(עמוד ע).  לא הצלחתי, עד עכשיו, לגלות מי היה הפרשן הזה.האם תוכלו לעזור בענין? לפני כן הוא גם מביא הסברו על ברוך שאמר וכולל תוארים שלא מופיעים בסידורים של היום.  האם ידוע מתי הוציאו את הנוספים ולמה?  כמובן, הלכתית הנוסך של היום הוא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טבעת קידושין שהספק התנה שתישאר בבעלותו עד התשלום

יש ספקים שכותבים ”בעלות הסחורה נשארת להמוכר עד התשלום” או כיוצא בזה. אחד קנה טבעת לקדש בה ושוב נודה לו שהיה תנאי כזה בין הספק לבעל החנות ובעת שקידש אשתו עדיין לא שילם בעל החנות בעד הטבעת. האם חל קידושיו. תשובה: הקידושין חלו. מקורות: כוונת משפט זה היא על מקרה שבעל החנות יפשוט את הרגל, שתהיה לספק זכות קדימה על להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

ניתוח בשלושת השבועות

האם מותר לגבר לעבור ניתוח פלסטי בשלושת השבועות? תשובה: עדיף לדחותו לאחר תשעה באב, ולא לעשות זאת בימים אלו שהם זמן סכנה. מקורות: קובץ מבית לוי עמוד כ”ה בשם הגר”ש וואזנר שליט”א. וספר שלמי מועד פרק צ’ בשם הגרש”ז אוירבאך זצ”ל. ונטעי גבריאל פכ”ג ס”ח.
רבני בית ההוראה

מהות צום י”ז בתמוז

חברה אחת מהעבודה שאלה אותי את צמה את הצום על חורבן בית המקדש עניתי לה שכן היא התחילה לצחוק עליי ואמרה לי שטויות תשובה: שלום רב. אכתוב לך כאן כמה מילים לבאר את הסיבה שבגללה אנו צמים בי”ז בתמוז. הנביאים תיקנו לעם ישראל להתענות מפני הצרות שארעו בהם לאבותינו, כדי לעורר את הלבבות ולפתוח את דרכי התשובה, ויהיה זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שתיית מים לצורך נטילת תרופה בצום

בוקר טוב לכבוד הרב שליטא אני כל בוקר לוקח תרופה נגד צרבת רציתי לדעת אם אני יכול היום בצום לבלוע את הכדור עם מעט מים. תזכו למצות תשובה: שלום רב. אם כדור זה נצרך לך לרפואה מותר, אך אין לשתות יותר מרביעית מים, ואם אפשר עדיף לערבב הכדור במים שיהיו מרים.   מקורות: ר’ בחוט השני חלק ר”ה ויו”כ עמוד תיז.
רבני בית ההוראה

צום למינקת בי”ז בתמוז נדחה

האם מקלים יותר בצום י”ז בתמוז שנדחה כמו השנה הזו לכל איש בכלל ופרט לאשה מניקה, ואף אם התינוקת מעל גיל שנתיים ? תשובה: שלום רב. אכן בצום נדחה מקילים יותר, ואף מי שחולה קצת שבצום רגיל צריך לצום בצום נדחה אינו צריך לצום וכן אשה מניקה אף אם התינוק גדול אם קשה עליה הצום, אינה חייבת לצום. מקורות: בביאור להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עניני טהרה

בס”ד מענייני טהרה-לפי עדות אשכנז. מה הדין: 1. אם ראיתי קילוף קטן אפור (נראה לי שזה אפור, יכול להיות שזה היה לבן) בשתן בימי טהרה? (אני עושה בדיקות שתן לראות אם יש ביוץ. ראיתי את הקילוף בשתן יחד עם עוד קילופים לבנים, וכתפסתי אותו כדי לבדוק אם הוא באמת אפור, לא ראיתי אותו על היד והוא נעלם). 2. להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נזילה בצינור מים פרטית לפני השעון (מד-המים)

שלום רב. בבנין מגורים משותף התגלתה תקלה בצינור המים בקטע שאחרי הברז של הדייר לפני השעון, המים שנוזלים הם על החשבון כל הבנין מי אמור לשלם על התיקון ומי אמור לשלם את חשבון המים הנוזלים, הדייר טוען שהיות וזה לפני השעון זה שייך לכל הבניין ומבחינתו שימשיך לנזול והבניו טוען שבגלל שזה אחרי הברז הראשי שלו להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

תיקון מרזב בניין שגרם לנזק לדירה ותיקון הנזק

מרזב של בנין לקוי גרם לנזילות בתוך ביתו של דייר. האם הדייר יכול לחייב את הבנין לשלם את תיקון המרזב ותיקון הנזק בבית. תשובה: הדייר יכול לחייב את בעלי המרזב לתקן אותו, אך אינו יכול לחייב אותם לתקן את הנזק שנגרם לדריתו. מקורות: כמעט כל דירה בבית משותף נמכרת על תנאי שהבנין יירשם כבית משותף ותנאי השותפות הם לפי להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

תספורת וגילוח במוצאי שבת של י”ז בתמוז

בשנה שי”ז בתמוז חל בשבת והצום נדחה ליום ראשון האם מותר להסתפר/להתגלח במוצאי שבת ליל הצום? ומה דין אדם ששכח להתגלח בערב שבת ויש לו פגישה חשובה המצריכה גילוח? תשובה: כיון שי”ז בתמוז חל בשבת גם דיני בין המצרים מתחילים בשבת. ולכן אף לדעת ר’ משה פיינשטין המתיר בשנה רגילה להתגלח בליל י”ז בתמוז, בשנה כזו אסור להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

החזרת מעט קפה לצנצת לא טבולה או יין לבקבוק

כפי שידוע לי, צנצנת קפה או בקבקוק יין, חייבים טבילה, ולכן אסור להשתמש בהם שימוש חוזר ללא בטילה, ומותר רק להשתמש לאחר הקנייה בדרך ריקון. איך הדין בשני מקרים דלהלן: א. אני רוצה להחזיר לתוך הבקבוק, יין שנשאר בכוס. ב. אני אני אוהב לשים שלשת רבעי כפית קפה, בדרך כלל לא יוצא לי בדיוק, אלא עולה כפית מלאה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכת כהנים ותפילת שמו”ע

א. רציתי לשאול, האם בעת הברכה של ‘אשר קדשנו בקדושתו’ וכן בברכת כהנים עצמה, האם מותר לעיין בספר או להרהר בלימוד, תוך כדי זה לעמוד מול הכהנים ולכוון לקבל את ברכת ה’? ב. לגבי ההלכה של ‘יכוון לבו כנגד בית קדשי הקדשים’, עד כמה צריך להקפיד בכך? כי יש בתי כנסת שאינם מכוונים במדוייק כנגד ירושלים, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תרומת ספר תורה

יהודי מעוניין לתרום ספר תורה אשכנזי לבית כנסת ספרדי , האם יש בזה בעיה הלכתית ? תשובה: שלום רב. אין בזה בעיה הלכתית, גם אשכנזי יכול לתרום לבית כנסת ספרדי, וכן להיפך. בהצלחה רבה.
רבני בית ההוראה

איך ניתן לא להגיב לאדם שמבזה

איך אפשר שמישהו בא ומבזה אותך ליד אנשים ואתה אמור לא להגיב איך אפשר… אתה אחרי הכול בין אדם תשובה: שלום רב. אכן זה דבר מאוד קשה כפי שאת מתארת, ובדיוק בגלל שזה דבר כה קשה השכר על מי שעומד בזה ומצליח לשתוק כה גבוה. בגמרא (שבת פח,ב) נאמר שמי ששותק כשמעליבים אותו ואינו מגיב, עליו נאמר הפסוק ‘ואוהביו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תספורת במוצאי שבת ליל י”ח תמוז

שבוע טוב. רציתי לדעת אם אני יכול להתגלח היום(מוצאי שבת). אני לא זכרתי שיז,יוצא בשבת. תודה רבה. תשובה: שלום רב. השנה ודאי אסור, ראה כאן תשובה שנכתבה בענין.  
רבני בית ההוראה

יחוד עם אשה שנמצאת עם בעלה

אני מנהל מוסד, בערב אני נשאר בו לבד עם המנקה הגוי, לפעמים הוא נמצא בו גם עם אשתו, אולם אני נעול בחדרי, אין לו אפשרות להיכנס ללא רשות, לפעמים הוא נכנס לנקות את חדרי כאשר אני נמצא בו, אמנם הדלת פתוחה אז ויכולים להיכנס בה אנשים הבאים מבחוץ או עובדים של המוסד. שער הבנין והחצר פתוחים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פירוש במשנה ‘והנשים בכלל הנזק’

במסכת בבא קמא פרק א’ משנה ג’ כתוב:”והנשים בכלל הנזק” מה פירוש המשפט? תודה. תשובה: שלום רב. הפירוש הוא שגם הנשים נכללים בדיני הנזיקין כמו האנשים בין אם הם הזיקו אחרים ובין אם הם ניזקו מאחרים. מקורות: כך מבארים הרמב”ם והברטנורא במשנה שם. אך יעוי’ בפירוש הגר”א על המשניות שם שכתב פירוש אחר.
רבני בית ההוראה

מסטיק ללא כשרות

האם מותר ללעוס מסטיק שאין עליו תעודת כשרות? תשובה: אסור. מקורות: במסטיקים מכניסים חומרי טעם שיש בהם חששות גדולות של מאכלות אסורות, ולכן כאשר לועסים את המסטיק טועמים מהדברים האסורים, ואף על פי שלא בולעים את המסטיק עצמו אולם ממצים ממנו את טעמו האסור, ואסור לעשות כן [עי’ שו”ע יו”ד סי’ צח ס”א, וט”ז שם סק”ב, שאפילו כאשר לא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בשר צונן שנפל לחלב

שלום לכבוד הרב !! אני חייבת עזרה ….. מה הדין בכמה חתיכות חזה עוף (לא מבושל) שנפלו לכיור שיש חשש שהיה שם ממרח שוקולד חלבי ? אם שוטפים את כול חתיכות חזה העוף שנפלו עם מים חמים טוב טוב זה מספיק והם מותרים באכילה ובבישול ? תודה רבה ושבת שלום דנית תשובה: שלום רב. אם הבשר והשוקולד היו קרים, צריך לשטוף את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה