Logo

חברת שכירות דורשת מחיר מוגזם על תיקון אם חייבים

התבקשתי לשאול את רבני בית ההוראה על ידי חברי ששכר רכב ועשה שריטה קטנטנה. בלי פחחות, רק צבע. חייבו אותו ב550 ₪ (הנחה מ1200 ₪). הוא הלך למוסך ושאל כמה עולה התיקון. אמרו לו 40 ₪ (שפריץ אחד עם ספריי). בחוזה הוא חתם שלא יעשה תיקונים לבד, אלא ישלם. וישלם לפי המחירון שלהם (לגבי הפרט האחרון, אני לא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נורטומיגן לתינוק

יש לי תינוק בן 3 חודשים, הוא לא מעכל דייסא רגילה, ניסיתי לתת לו סימליק פרוה, והוא הקיא אותו, האם לתת לו נורטומיגן, או סימליק חלבי. תשובה: אפשר לתת לו נורטומיגן ואין חילוק בינו לבין נתינת סמליק חלבי. מקורות: סימליק חלבי הוא עשוי מחלב שאינו חלב ישראל [ויש בזה את ההיתר של האגרות משה על חלב שנחלב במחלבות שיש להמשך קריאה

יין של אוצר בית דין, והפסק בין המוציא לאכילה באמירת פסוק

מה עושים עם יין בהכשר רבנות אוצר בית דין בקדושת שביעית שקניתי ופתחתי בטעות יש כאלו שאומרים ה’ מלך ה’ מלך ה’ ימלוך אחרי ברכת המוציא, לפני שאוכלים את הפת, האם יכולים לצאת ידי חובה מהם תודה תשובה: יין שהיה בזמן הביעור [דהיינו בפסח שנת תשס”ט] שלא ברשות בית הדין, נאסר בהנאה, ולכן צריך להשאירו פתוח עד שיתקלקל ולשפוך להמשך קריאה

מסירת שיעור פרטי בערב שבת

לכבוד הרבנים, האם מותר לי למסור שיעור פרטי בערב שבת? תשובה: יש להקל ללמד שיעור פרטי, אפילו בדבר שיש בו מלאכה כשיעור נגינה וכד’, עד זמן מנחה קטנה, ואם השיעור הוא חד פעמי, מותר אף לאחר מכן, אך לכתחילה אין לעשות לאחר זמן מנחה קטנה, אלא להתכוננן אז לשבת. מקורות: שו”ע סי’ רנא ס”א-ב, ובמשנ”ב סק”ד וסק”ו וסק”ח, וביאור להמשך קריאה

חישוב שכר שבת בלימוד לצורך עבודה תורנית

לכבוד הרב שליט”א. אני עובד במכון תורני להוצאת ספרים, וחלק מהעבודה הוא ללמוד את הגמרא בעיון, היות והתשלום הוא לפי שעות רציתי לשאול, האם יש בעיה לחשב בדו”ח החודשי את השעות שלמדתי בשבת ובחג, או שאין בכך שום בעיה. תשובה: אם זה עבודה שאין הבעל הבית יכול לחזור בו באמצע העבודה, כגון שסוכם עמך שתעשה עבודה על דף פלוני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עליה לדוכן של כהן מחלל שבת

בקהילתנו יש כהן אחד בלבד, והוא מחלל שבת בנסיעה ברכב, האם צריך למנוע ממנו לעלות לדוכן? תשובה: מעיקר הדין אין מן הראוי לכהן מחלל שבת לעלות לדוכן, אולם אם הוא בכלל תינוק שנשבה, והיינו שמעולם לא למדו אותו הלכות, ונשאר בידו רק הענין לבוא לבית הכנסת, ובכך מחזיק ביהדותו, אין לדחותו, וישתדלו להסביר לו בנועם שהדבר מהווה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכה על גלידה עם פצפוצי עוגיות

מה מברכים על גלידה עם פצפוצי עוגיות? תשובה: מברכים שהכל מקורות: הטעם שעל כל דבר שיש בו מיני מזונות מברכים בורא מיני מזונות הוא משום שאם נתנו אותו לטעם א”כ הוא העיקר [והיינו שהוא בא לתזונה=פחמימות], עי’ משנ”ב ריש סי’ רח בפרט בס”ק ט, אך כאן שהרי ברור שהעיקר הוא הגלידה שנעשית לקינוח, והפצפוצי עוגה, הוא רק לתת טעם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

למה לא מברכים “שעשני יהודי”

למה לא מברכים בברכות השחר במקום שעשני יהודי שלא עשני גוי ולא עשני עבד. תשובה: אכן הברכה נתקנה בלשון שלילה של “לא עשני גוי ועבד ואשה”, וכן הוא הגירסא לפי דעת הרי”ף והרמב”ם, וכן נהגו, ואמנם יש מהראשונים שהיתה גירסתם בגמרא “שעשני ישראל” [כן הגירסא לדעת הרא”ש ואבודרהם ועוד], אך למעשה הכרעת הפוסקים לומר דווקא בלשון שלילה. בטעם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

vin de la chmita introduit dans des plats

j ai achete par erreur (et je l ai ouvert ) un vin de hecher rabbanout bekdouchat chviit otsar beit din que dois je en faire De plus si j en ais melenge avec du poisson dois je tout jete merci Réponse Il faudra attendre que les poissons s’abîment et les jetés; dans le cas où il s’agit להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

étude des michnayot a chavouot

Est ce qu il est permi d etudier des michnayot durant la veillée de chavouot? Réponse La coutume chez les sefaradim est de ne pas étudier les michnayot; tandis que chez les achkenazim on étudie les michnayot. Cependant même selon les sefaradim celui qui a un programme d’étude journalier de Michna pourra le poursuivre pendant la veillée de להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מחשב שטכנאי מחק ממנו חומר

נתתי את המחשב האישי שלי לחבר על מנת שיסדר בו משהוא, ותוך כדי טיפול בו הוא מחק לי חומר רב שאין לו גבוי. המזיק טוען כיון שלא היית יכול למכור את החומר שלך דזה לא מענין אף אחד אני לא צריך לשלם. ואני טוען כיון שעבדתי על זה כל כך הרבה זמן שוה לי אפי’ לשלוח את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השתמש בכסאות ודורשים בעבורם שכירות

לכבוד רבני בית ההוראה. ביום שיש הייתי בים וראיתי כסאות פלסטיק שמונחים על החוף, ואין אדם שעומד לידם, לכן שמתי את חפציי על ארבעה כסאות שם, לאחר זמן הגיע אדם [חרדי] וטען שכסאות אלו מיועדות להשכרה כל אחד בעשר ש”ח, ולפיכך תבע ממני 40 ש”ח, מפאת שלא ידעתי אם הוא צודק שילמתי לחומרא, רציתי לשאול האם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שילוח הקן במרפסת שבבית

האם יש מצוות שילוח הקן כשהציפור עשתה קן על המרפסת ? תשובה: במרפסת במקומותינו שאנשים מעונינים שהיונים לא יעשו קן, ממילא לא מתכוונים לזכות ביונים, וצריך לקיים מצות שילוח הקן, אך אם לא איכפת לו מהיונים, הרי הוא קונה את היונה בקנין חצר ואין בזה מצות שילוח הקן מקורות: שו”ע יו”ד סי’ רצב ס”ב.
רבני בית ההוראה

לימוד משניות בליל שבועות

האם מותר ללמוד משניות בליל שבועות? תשובה: מנהג הספרדים שאין לומדים משניות ועוסקים רק בתורה שבכתב ובפרקי האידרא, כפי שמצוי בתיקון ליל שבועות [הנקרא “קריאי מועד”] שלפי מנהגי הספרדים לעומת זאת מנהג רוב האשכנזים שכן לומדים משניות ובפרט בתיקון ליל שבועות, גם למנהג הספרדים, מי שיש לו סדר קבוע ללימוד משניות בליל שבועות, רשאי ללומדו בליל שבועות. מקורות: כף החיים סי’ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בן חו”ל שיש לו דירה בארץ דינו ביו”ט שני

מי שהיה גר בארץ לפני כ35 שנה ויש לו אזרחות ישראלית וגם צרפתית ויש לו גם דירה בארץ משלו מה הוא צריך לעשות לגבי יום טוב שני של גלויות כשהוא בארץ בשביל להיות כמו כולם כשהוא בארץ? תשובה: אם הוא מתגורר בקביעות בצרפת דינו כבן חוץ לארץ לכל דבר, ועליו להתנהג בכל דיני יו”ט שני, משמעות האזרחות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סופר ששכח להשאיר אותיות חלולות בסיום הספר

כתבנו ספר תורה והסופר השלים הכל. רוצים לעשות טכס הכנסת ס”ת ולכבד הציבור בכתיבת אותיות, אבל הכל כבר כתוב. האם ניתן להוריד את היריעה האחרונה ולכתוב אותה מחדש? תשובה: 1. אם כבר תפרו את היריעה לספר תורה ונעשה ספר תורה שלם, אין להוציא את היריעה התפורה כדי להניח שם יריעה אחרת, ואם עדיין לא תפרו את כל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דבק בקשרי הציצית

אם שמים דבק על קשרים של ציצית שלא יפרדו או יתנתקו, האם זה פוסל אותם? תשובה: מותר ליתן דבק על קשרי הציצית שלא יפרדו או יתנתקו, וכן הורה מרן הגר”ש ואזנר שליט”א במפורש.
רבני בית ההוראה

השתתפות אבל בשמחת עליה לתורה לחתן [“אופרוף”]

רציתי לשאול האם אבל יכול להשתתף בסעודת אויפרוף? תשובה: באופן כללי יש חילוק א’ בין אבל תוך שבעה, לבין אבל לאחר השבעה, ב’ יש חילוק בין השתתפות בעליה לתורה של החתן, [והשתתפות בקידוש שעושים בביהכנ”ס לאחר מכן], לבין סעודת השמחה שעושים לכבוד האורחים המחותנים לאחר התפילה בסעודת שבת: 1)אבל תוך שבעה: מותר לגבר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הליכת נשים לבית הקברות

האם נשים הולכות לבית הקברות? תשובה: אשה טהורה מותר לה ללכת לבית הקברות, אולם יש להזהר בשעת נדתה שלא תלך עד שתטבל, ובפרט אין ללכת בשעה שהדם זב [ויש שכתבו שמנהג ירושלים להחמיר בזה רק בשעת שפית הדם, ולא בעת ליבונה], ואם היא טמאה רק משום כתם יש להקל בדבר. בעת יארצייט שכל בני המשפחה הולכים, נהגו להקל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עליה לקבר בערב שבת

עד איזה שעה מותר ללכת לבית הקברות בערב שבת? תשובה: אין מניעה ללכת על הקברים בערב שבת, אף לא לאחר חצות,אולם יש להזהר שלא לומר אז השכבה וצידוק הדין, אלא רק פרקי תהלים. למעשה המנהג המקובל הוא שאף ביא”צ או בערב יאר צייט שהולכים לפני חצות. מקורות: עי’ נטעי גבריאל (אבילות ח”ב פרק פב סעיף יא) שלא מצינו בדברי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ריסוק ביצה קשה בשבת

האם יש בעיה לרסק ביצים קשות בשבת? תשובה: מותר לרסק ביצים במזלג או בסכין, והוא הדין לחתוך ביצים דק דק אפילו עושה כן בסכין, ואף אם עושה כן על מנת לאוכלם לאחר זמן, והוא הדין שמותר לחותכם בכלי שיש בו כמה להבים סמוכים זה לזה. [יש שכתב שלדעת השו”ע אין לחותכם דק דק או לרסקם בשיני המזלג להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שליחת עו”ד בשבת לבית משפט

שלום עליכם יהודי שחייב ללכת לבית משפט, בשבת ואין לו ברירה ללכת יום אחר האם הוא יכול לשלוח עורך דין גוי במקומו? תשובה: אם אפשר לדחות את המשפט ליום אחר יש לעשות כן, אולם אם אי אפשר או שהדבר יהיה כרוך בהוצאה מרובה, מותר לשלוח עו”ד גוי, ועדיף שיתן לו את התיק שיטפל בו ויבקש שלא יודיענו על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ניקוי עדשות מגע בשבת

שבוע טוב מורי ורבותי, שאלתי: האם מותר לשרות עדשות עם החומר שלהם בשבת? תשובה: עדשות מגע קשות, מותר להניחם בתוך החומר ניקוי שלהם וכן מותר לשפשף אותם בחומר שלהם עדשות מגע רכות, במקום האפשר יש להניחם דווקא במים [מים מזוקקים, או מי מלח] ולא בחומר הניקוי שלהם כיון שדעת כמה מגדולי הפוסקים להחמיר בהם שלא לנקותם ולשפשם בחומר הניקוי, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השרית ירקות שצריכים בדיקה במים וסבון בשבת

האם מותר להשרות ירקות שצריכים בדיקה במים וסבון בשבת? תשובה: יש לחלק בין ירקות שמוחזק בהם תולעים וחייבים בדיקה מן הדין, שאסור לשרותם אף לא רק במים בלבד, וכן לא במים וסבון, על מנת לבודקם ולנקותם, לבין ירקות שמוחזק שאין בהם תולעים [‘חסלט’ וכיוצא בזה], שמותר לנקותם על ידי השרייתם במים וסבון. מקורות: שריית הירק בשבת במי סבון בעייתית להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

CREPIERE PARVE

: Si on a une crêpière parve et que sur une crêpe  qui est encore sur la crêpière on met du chocolat au lait est ce que la crêpière devient lait ou reste elle parve? Réponse: la crêpière devient aussi Halavi. (cf choulhan arouh yore dea 105; 4-5).
רבני בית ההוראה

דיבור גבר עם גרושתו

שאלה: האם מותר לגבר לדבר עם גרושתו תשובה: לגבי דיבור בעלמא בטלפון וכד’ אין חילוק בין גרושה לבין אשה אחרת, ומה שמותר לדבר עם אשה זרה מותר לדבר עם גרושתו, אולם אם גרושתו כבר נשואה לאדם אחר או שהגבר הוא כהן, ועל ידי דיבוריה עמו יש ביניהם קירבה, מן הראוי להתרחק מזה, ועל זה אמרו הרחק מן הכיעור להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

Yssahar zvouloun après décès

dans un contrat issahar et zvouloun si issahar meut faut il nourrir sa femme תשובה: Q est ce que zvouloun doit s’occuper de la veuve de yssahar R Cela dépendra du type de contrat qu’ils avaient entre eux. Il faudra donc le vérifier devant un beth din!
רבני בית ההוראה

זימון כשכל תלמיד מביא אוכל מביתו

במוסד שלנו כל תלמיד מביא אוכל מהבית לארוחת בוקר, שאוכלים בשעה קבועה, האם התלמידים צריכים לזמן כשאוכלים כל אחד מהלחם שמביא בעצמו? תשובה: חייבים לזמן ביחד, וזאת מאחר ויש להם זמן קבוע לאכול אפילו שכל אחד מביא מביתו אוכל כיון שמתכוננים לאכלו בזמן אחד עם כל החברים הרי זה בכלל שאכלו כאחד. ועל כן ודאי שיש להם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לעיסת אוכל במקום שאין עירוב

האם מותר ללעוס מסטיק בשבת במקום שאין שם עירוב? תשובה: אסור לצאת בשבת עם דבר מאכל בפיו מקורות: עי’ שו”ע (סי’ שנ ס”ג) שאסור לטלטל רוק בפיו ד’ אמות ובפרט אם הרוק כבר נתלש בפיו ועומד לזורקו, ולכן גם מסטיק נחשב לדבר חיצוני ואסור לטלטלו במקום שאין עירוב, וכן זה מבואר ברמב”ם (שבת פי”ג ה”ג) שפיו של אדם נחשב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכה אחרונה על מזונות ואורז

אם אני אוכל בורקס ואורז איזה ברכה אחרונה אני צריך לברך תשובה: לכתחילה יש לברך תחילה ברכת בורא נפשות, ואח”כ ברכת “על המחיה”, אם כבר ברכת על המחיה, אין לברך בורא נפשות אם לא שתית או אכלת דברים אחרים שברכתם בורא נפשות. ויש שכתבו לברך על המחיה ויכוין לפטור את האורז ג”כ. מקורות: עי’ שערי תשובה (סי’ רח סק”ט) להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכת הגומל לאחר שמונה חדשים

אישה שנולד לה בן ולא עשתה ברכת הגומל מיד,האים היא עוד יכולה לברך גומל אחרה שמונה חודשים או לא? תשובה: רשאית לומר הגומל. מקורות: עי’ שו”ע (ריט ס”ו) שלכתחילה יש לומר הגומל תוך ג’ ימים שיצא מהסכנה [ובחולה ממתי שחזר לבריאותו, משנ”ב ס”ק יט], ובדיעבד אם איחר יש לו תשלומים כל זמן שירצה, ולא חילק מתי שיאמר ובטעם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שואל שהזיק ושוב נגנב החפץ אם חייב לשלם

לכבוד בית ההוראה לדיני ממונות. רציתי לשאול על מעשה שאירע ששאלתי רכב מחברי ואירע קלקול באשמתי, וכשבאתי לשלם לחברי על הקלקול אמר לי שבינתיים איני צריך לשלם ורק כשילך לתקן יגבה ממני כמה שעלה לו התיקון, אך למזלו הרע לאחר כמה ימים לפני שהספיק לתקן נגנב לו הרכב, רציתי לשאול האם בסטואציה כזו אני עדיין להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שירטוט בתפילין ומזוזות מתחת הכתב

למה סופרים לא עושים שריטה מתחת לשורה האחרונה של כתיבת תפילין ומזוזות, כמו בשאר ספרי קודש, כדי לקיים השיטה שמצריכה ארבע שירטוטים או יריעה מסורגלת, שיטה שמובאה להלכה ברמ”א? תשובה: הדין של 4 שרטוטים, הוא שורה ראשונה ושורה אחרונה, ולא מתחת לשורה, ולכן למעשה יש בכל תפילין ומזוזות  ד’ שרטוטים. אמנם המנהג בספר תורה הוא לעשות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכל ויצא מביתו בלי לברך וחוזר אם צריך לברך על המשך הסעודה

מי שאוכל בבית ויוצא לכמה דקות בלי לברך ברכה אחרונה, האם הוא צריך לברך עוד ברכה אם הוא רוצה לאכול? תשובה: אם אכל לפחות כזית פת, או מיני מזונות, או מיני פירות שמברכים עליהם ברכה מעין שלש [ענבים, תאנים, רימונים, זית, תמר], אין צריך לברך שוב פעם ברכה ראשונה, אם לא הסיח דעתו מהאכילה. שאר מיני אוכלים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכה על זרעי פשתן

מה מברכים על זרעי פשתן? תשובה: בורא פרי האדמה מקורות: עי’ חיי אדם ח”א כלל נא נשמת אדם ס”ז.
רבני בית ההוראה

חיוב אשה בחזרת הש”ץ ועניית אמן על החזן במקום עבודה

אשה שעובדת במשרד וכדו’ והגברים מתפללים מנחה שם, מה עליה לעשות? האם היא חייבת לענות אמן על כל הברכות, והאם היא חייבת לעמוד בזמן קדושה וקדיש, ולהפסיק מלעבוד בזמן חזרת הש”ץ? תשובה: אפילו אם היא מתפללת עמהם , אינה חייבת להפסיק בעבודה בחזרת הש”ץ שעיקר חובתה הוא התפילה, וחזרת הש”ץ היא מדין “ציבור” , אך כמובן שעליה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עובד שעשה עבודה על ידי צד שלישי ודורשים על כך תשלום מופרז

אשתי עובדת מהבית ועושה עבודת מזכירות עבור מרפאת שינים, לפני שבועים נסעה לחו”ל והתעכבה באירופה עוד שבוע בגלל הענן הוולקני והוצרכה לעבוד מחו”ל ושלחה מיילים וכדו’דרך מודם אלחוטי היום חברת האינטרנט בקשה ממנה סכום של מאות שקלים שהשתמשה בשרותים מיוחדים של שליחה מחו”ל הבעל הבית שלה טוען שלא היתה צריכה להשמש בכזו עלות וא”כ היא צריכה לשלם הכל, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פתיחת גן פרטי ליד גן קיים

יש לי גן פרטי בבית במשך כשלש שנים, ויש לי שכנה ממול שאמרה שהיא רוצה לפתוח גן שנה הבאה, השאלה שלי האם אני יכול לעכב עליה ע”פ דין תורה או לא, ואם זה תלוי בפרטים תודה רבה תשובה: באופן כללי אינך יכול לעכב. אם במקרה שיהיו שני גנים באיזור אחד יפסידו שניהם, וכגון שאין מספיק תלמידים עד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טבילת והגעלת כלי טפלון חדש

האם צריך להטביל ולהגעיל מחבת טפלון חדשה שאין ידוע מי ייצר אותה? תשובה: מחבת טפלון טעונה טבילה בלי ברכה, אך אינה צריכה הגעלה מאחר והמחבת חדשה.
רבני בית ההוראה

הנחת מים חמים לכלי ריק על פלטה בשבת

שלום הרב. רציתי לשאול האם מותר בשבת להניח על הפלטה כלי ריק וליצוק לתוך הכלי מים רותחין, אם תוכלו לכתוב לי בבקשה את הדין גם לפי הספרדים וגם לפי האשכנזים תודה תשובה: למנהג האשכנזים: מותר להחזיר מים רותחים על גבי הפלטה, אם הועברו מכלי שעמד על גבי הפלטה או הגז, אף אם עדיין המים חמים ולא רותחים ממש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הגשת שתיה ומאכלים על ידי אשה לאיש

שלום רציתי לשאול את הרב הרבה פעמים אני בא לבקר אצל חמותי לבד והיא מגישה לי בנפרד אוכל האם יש בזה איסור של להשתמש באשה, כמו כן האם במסעדה שמגישה מלצרית יש בעיה אם האיסור הנ”ל. תודה תשובה: א.האיסור לכל הדיעות הוא בהגשת מיני שתיה או מזיגת חלב בכוס קפה וכד’, ולגבי הגשת מאכלים, נחלקו הפוסקים אם יש להחמיר, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אמירת אתה חוננתנו בין אתה חונן להשיבנו

שלום שכחתי לומר אתה חוננתנו, ונזכרתי רק לאחר ברכת חונן הדעת. האם ניתן לומר עכשיו מיד אתה חוננתנו, ואחר כך להמשיך את התפילה כסדר, כמו בראש חודש שהשוכח יעלה ויבא יכול לאמר מיד אחרי המחזיר שכינתו לציון? ואם לא, מה ההבדל. תודה וברכה תשובה: לא ניתן לומר אתה חוננתנו לאחר ברכת אתה חונן, אף שלא התחלת את ברכת השיבנו, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ספק חציצה שנתגלתה לאחר הטבילה

אשה שלאחר הטבילה ראתה שלא נקתה היטב הפיטמות ונשאר שם משהו, ואומרת שנקתה שם רק לא ניקרה היטב, וראתה שעכשיו נפל משהו קטן שזה כמעט כלום, ואומרת שבכל ימות החודש אינה מקפידה ע”ז כלל, וכבר לנתה האם מיקרי מיעוט שאינו מקפיד להתיר בדיעבד?   תשובה: כיון שאינה מקפידה על זה כל ימות החודש, בדיעבד אפשר להקל שדין החציצה כמיעוט שאינו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תיקון קרע בספר תורה עם סרט הדבקה

לתקן קרע בקלף של ספר תורה (שלא במקום הכתב) מדביקים עוד חלק של קלף מאחורה. האם מותר להדביק שם סרט הדבקה במקום חתיכת קלף? תשובה: מותר להדביק שם את הקלף אם זה קרע בתוך הקלף ולא קרע שמעמיד את הקלף שיהיה כשר. מקורות: עי’ שו”ת שבט הקהתי (ח”ו סי’ שעה)
רבני בית ההוראה

קבורת עובר שנפל

שאלה: אשה שהפילה ר”ל, קוברים את הנפל. מאיזה חודש הריון נחשב הנפל כמחויב בקבורה? תשובה: אם היא עברה גרידה, אין חיוב קבורה, כיון שיוצאים חתיכות קטנות, אך אם הוא נולד שלם באבריו, יש לקוברו לאחר שמלאו לה שלשה חודשי הריון שלמים, ויש שכתבו שצריך להיות שלם באבריו ושנפל בחודש החמישי להריונה ושכן נהגו מקורות: שו”ת שו”מ מהדורא ג’ ח”א ס” להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הכנת סוף המסכת לסיום אם אפשר

רציתי לדעת בקשר לסיום מסכת כשעושים סיום, האם צריכים לא ללמוד את סוף המסכת עד שעת הסיום? ואם אפשר לפחות להכין את זה מראש? תשובה: יש לשייר את סוף המסכת לזמן שעושה את הסעודה והשמחה, אולם יכול להכין את הקטע האחרון שיוכל לאומרו בצורה נאה בזמן הסיום מקורות: עי’ שו”ת שבט הקהתי ח”ב סי’ קעא
רבני בית ההוראה

תקיעת סיכה בפאה בשבת להחזיקה ל”ראש”

לכבוד בית ההוראה רציתי לשאול אם נשארו סיכות או מסרק בפיאה מלפני שבת, האם מותר להסיר אותם בשבת, והאם מותר להדק חזרה הפיאה למעמד עם סיכות בשבת? תשובה: מותר להסיר את הסיכות שנשארו בפאה מלפני שבת, כיון שזה לא לצורך תפיסת פאה חדשה בצורה מיוחדת עד זמן לבישתה, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שימוש בסבון נוזלי בשבת כשעושה קצף

לכבוד הרב שליט”א רציתי לשאול שיש בקבוק של סבון נוזלי וכשלוחצים עליו מלמעלה יוצא קצף סבון דק. אם לא נוגעים בקצף זה מתאדה אחרי כמה דקות. האם יש בעייה להשתמש בסבון זה בשבת, משום יצירת הקצף, ומשום שפשוף הקצף על הידים? תשובה: דעת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סכין פסחי שנמצא בין כלי חמץ הכשרתו

לכבוד הרב מצאתי סכין של פסח בין הסכינים של חמץ אחר הפסח. אין ידית פלסטיק או עץ. האם אני מבשלו בסיר חמץ או בסיר של פסח? תשובה: יש לנקותו היטב, ולכתחילה יש להגעיל בסיר שלא רגילים לבשל בו חמץ, ומכל מקום אם הדבר קשה להוציא כעת סיר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה