Logo

נודה מירושת אביו ונפלה ירושה ממקום אחר

שאלה: בנו של אדם שנודה מן הירושה האם יכול לדרוש את ירושת דודיו שנפטרו ולא הותירו ילדים. תשובה: אדם אינו יכול להיות מנודה מירושה, ירושה היא קנין שהתורה נותנת אותו, ואין דבר שיכול להפקיעו, יתכן לחלק את הירושה של האב בחיים באופן שלא ישאר ירושה לאחר מותו, אך אין כזה דבר “מנודה מירושה”, מאחר וכך, אם האב כבר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מתווך שעבד אצל חבירו אם יכול לעסוק בזה בעצמו

שאלה: אני בעל משרד תיווך נדל”ן – ברצוני לשאול, מתווך שעבד במסגרת משרדי (על בסיס עמלה של 50% עבור כל עסקה שהוא עשה) ועזב את משרדי בכדי להתחיל משרד מתחרה והוא רוצה להמשיך למכור ללקוחות שהוא הכיר בזמן עבודתו במשרדי (חלקם אף קנו או שכרו במסגרת משרדי) ולעבוד עם נכסים שהוא הכיר בזמן עבודתו במשרדי – להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עצה הוגנת ושאינה הוגנת

שלום לכבוד הרב. רציתי לשאול על כך שיש אצלינו בעבודה אשה שכיון שהיא חדשה ואינה  מכירה כ”כאת הכללים היא פחות משקיעה. אני הבנתי מהבוס שמחמת כן הוא רוצה לפטרה, ולכן אני שואלת האם אני מחויבת ללכת ולספר לה שמחמת שהיא לא השקיעה הבנתי שרוצים לפטרה, ואז יש סכוי שאם היא תלך היום ותתחייב על העתיד, לא יפטרו אותה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טבילת כלים באגם

שאלה: אם יכול לטבול כלים באגם? אני לא יודע האם האגם רובו מעין או מי גשם. תשובה: מותר לטבול כלים באגם טבעי, אך אי אפשר לטבול כלים באגם מלאכותי. מקורות: שערי תורת הבית עמ’ עג
רבני בית ההוראה

בעל קורא שדילג פסוק בקריאת התורה בחול

שאלה: בעל קורא שדילג פסוק אחרון בעליה שלישי בשחרית חול והמברך גמר ברכת התורה, מה הדין? תשובה: אם הקורא קרא לפחות שלש פסוקים בעליה השלישית, אין צריך לחזור ולקרוא, אך אם קרא רק שתי פסוקים צריך לחזור ולברך שוב ולקרוא לפחות שלש פסוקים. מקורות: שו”ע או”ח סי’ קלז סעיף ג
רבני בית ההוראה

שוכר שאינו משלם תשלומי ועד בית

שאלה: שוכר שאינו משלם מסי ועד בית – האם חובת התשלום עוברת למשכיר? תשובה: על פי חק המקרקעין חיוב תשלומי ועד בית חלים על המשכיר, אם החוזה שערכתם בזמנו עם הקבלן מכפיף את השימוש ברכוש המשותף לפי חוקי המקרקעין הרי חובה זו חלה על המשכיר ואפשר לתובעו, אולם אם אין כזה סעיף בחוזה, לא ברור אם אפשר לחייב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מקרר בשבת

שאלה: אם כיביתי את האור במקרר לכבוד שבת האם יש חשש נוסף או שמותר להשתמש במקרר? תשובה: לדעת רוב הפוסקים וכן המנהג המקובל אין חשש בפתיחת מקרר בשבת, כאשר אין הוא מפעיל מנגנון בשעת פתיחת וסגירת המקרר, וכמובן אם האור מכובה. אולם מאחר ובמקררים חדשים שבהם כל פתיחה וסגירה של הדלת מפעילה מנגנון ובזה דעת רבים מהפוסקים שאסור להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שרשרת עם פסוק ושם ה’

שאלה: יש לי חבר שאינו שומר תו”מ [מסורתי] ויש לו תליון עם חתיכת כסף שכתוב שם שמע ישראל ה’ אלוה- נו ה’ אחד, כמובן שאצלו כתוב בלי הפס באמצע, הוא שאל אותי האם יש לו בעיה שהוא נכנס עם זה לשירותים, והאם הוא יכול למחוק קצת משם ה’ בכדי שלא תהיה לו בעיה, תודה ושבת שלום תשובה: אסור להיכנס בצורה כזו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דם שיוצא במהלך אכילה

שאלה: אדם שאוכל תפוח ונושך בשוגג הלשון שלו ומצא דם בתפוח, האם זה מותר לאכול או הוא צריך לזרוק אותו? תודה תשובה: צריך לנקות את מקום הדם שנמצא על התפוח, ויכול להמשיך לאכול ממנו. מקורות: שולחן ערוך (יו”ד סי’ סו סעיף י) “דם אדם, אם פירש ממנו אסור משום מראית עין. לפיכך אם נשך הככר בשיניו ויצא דם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טענת אשה על גט שניתן בבית דין פסול

אם בעל נתן גט לבית דין אחד ואשה לא רוצה לקבל כי היא(ואחרים)אומרת שהבית דין של הבעל פסול , אם יכול הבעל לבטל הגט הראשון ונתן גט שני לבית דין כשר בעיני האשה? תשובה: באופן כללי מאד, כל עוד לא ניתן הגט הבעל יכול לבטל את הגט אם הוא עדיין לא ניתן לאשה, לאחר שהגט ניתן לאשה, להמשך קריאה

ריבית בהלואה לקנית דירה עם אפשרות רווחים

שלום כבוד הרב. אני מתעתד בימים הקרובים בע”ה להלוות סכום מאד גדול לבן משפחתי לצורך רכישת דירה, והיות ויתכן שמהקום בו נמצאת הדירה יתפתח ושווי הדירה יכפיל את עצמו אני מעונין להתנות עמו שבאם אכן אני יראה שדבר זה קורה אני יהפוך ממלוה לשותף בשעת ההלואה [אני מלוה לו בדיוק חצי מעלות הדירה כיום] או שאני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חובת הגבהת הכוס לחולה בקידוש

שאלה: הסבא שלי חולה ואין יכול לקח את כוס של קידוש ביד אם זה בסדר או צריך אחר במשפחה לברך קידוש? תשובה: המקדש צריך לכתחילה להגביה את כוס הקידוש, אך אם הכוס לפניו וקידש יוצא ידי חובה, לכן אם יש אפשרות שאדם אחר יקדש עדיף בכך, אך אם הדבר יגרום לאי נוחות גדולה לסבא יש מקום להקל. מקורות: שו”ע או”ח להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אמירת חלק מהקידוש על ידי השומעים

שאלה: אם יכול לשיר מקצת קידוש ליל שבת אם המברך או לא? אם שומע כעונה רק לשמוע כל קידוש מהמברך או מקצת שומע ומקצת עונה מותר בקידוש? תשובה: דעת רוב הפוסקים שאי אפשר לצאת ידי חובה כאשר שומעים חלק מהברכה ואומרים חלק ממנה, ולכן אין מן הראוי לומר חלק מהברכה שאומר המקדש. מקורות: קידוש כהלכתו (פ”ד סעיף כב).
רבני בית ההוראה

בדיקת עגבניות מתולעים ובדיעבד

שאלה: קראתי באחד מעלוני השבת שיש לבדוק אם העגבנייה מתולעים כתוצאה ממחקר חדש. שאלתי היא האם זה נכון ומה הדין לתבשיל שכבר בושל עם עגבניות (ללא בדיקה) כגון שקשוקה או אורז עם עגבניות? תשובה: מאחר ובודאי עדיין אין זה בגדר של שכיחות יתירה, תבשיל שבושל עם עגבניות מותר לאכלו. אם יש לך עדיין מהעגבניות שבושלו, כדאי לבדוק שלש עגבניות, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קראו בטעות לעולה שישי עד סוף הפרשה

שאלה: 1)בעל קורא ביום טוב שקורא בעליה רביעי וגמר הקריאה בשביל עליות רביעי וחמישי בעליה רביעי ואחר כך אמר קדיש, מה הדין? 2)בעל קורא בשבת שקורא בעליה שישי וגמר הקריאה בשביל עליות שישי ושביעי בעליה שישי ואחרכך אמר קדיש, מה הדין? תשובה: בשני המקרים, יש לעלות למפטיר את העולה כשביעי [בשבת] ולחמישי [ביום טוב], שההלכה היא שהמפטיר עולה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הנחה בארנונה לשוכר משנה

שאלה: שלום רב. אני שוכר דירה ומשכיר חדר ממנה. כעת אני אמור לגבות את החלק היחסי של הארנונה מהשוכר. כאשר לי מגיעה הנחה בארנונה מסיבה אישית בעוד שלשוכר לא מגיעה, האם יש לי זכות לדרוש מהשוכר את חלקו היחסי מהסכום הכולל או שזכותו לומר: “אני אשלם את חלקי היחסי ממה שמחייבים אותך, והרי לא חייבו אותך אלא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צום י”ז בתמוז לחולה אבעבועות

שאלה: אנחנו גרים בסקוטלנד, ואשתי חולה כבר שבועיים באבעבועות רוח למבוגרים, באופן כללי היא מאוד חלשה, למרות שעכשיו היא לא מרגישה חולשה מיוחדת. והצום כאן מאוד ארוך האם היא צריכה לצום היום! יום יז בתמוז תשובה: איננה צריכה לצום, ואסור לה להחמיר על עצמה. מקורות: משנ”ב סי’ תקנ ס”ק ד, שכל חולה שאין בו סכנה אינו צריך לצום את הצומות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שמיעת קידוש כשמפריעים באמצעה

שאלה: בענין קדיש ליל שבת, אם יוצא מהמברך אם קצת אנשים אומרים פסוקים בקול רם עם המברך? תשובה: כנראה כוונתך על “קידוש”. אם אומרים רק פסוקים מפרשת “ויכולו”, יצא ידי חובה אף אם לא שמע את כל מילות הפסוקים מהמברך [אם כי אין לעשות כן לכתחילה, שמן הראוי לשמוע את כל ה”ויכולו” מהמקדש. אם אנשים אחרים מלבד המקדש אומרים מילים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ש”ץ ששכח לומר ברכת מעין שבע בליל שבת

שאלה: שליח צבור בתפילת ערבית של ליל שבת שדילג חזרת השץ ואמר קדיש, מה הדין? תשובה: צריך לומר ברכת מעין שבע לאחר הקדיש, ולאחר מכן יאמר שוב קדיש עם תתקבל. אם נזכר באמצע קדיש אם לא הגיע ל”יהא שמיה רבא” יעצור ויאמר שם את חזרת הש”ץ של מעין שבע, ויחזור ויאמר קדיש תתקבל, נזכר לאחר אמירת יהא שמיה רבא, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מסעדה מחללת שבת או אינה יהודית

שלום הרב אני מתעסק בקרוב רחוקים, פנתה אלי אשה שאינה שומרת מצוות, ושאלה אותי היות והיא רגילה לאכול [ביום חול] במסעדת דגים שמחללת שבת, האם עדיף לה לאכול במסעדת דגים שבבעלות ערבית, שאינה עוברת על איסורי שבת. ישר כח תשובה: יש איסור אכילה במסעדה ערבית כיון שיש בזה איסור של “בישולי עכו”ם” אם המסעדה היהודית שמחללת שבת יש בה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נטילת ידים לאחר תרומת דם

שאלה: האם צריך ליטול ידים לאחר תרומת דם, והאם מותר לשתות לפני שנטלו ידים. תשובה: אם מים מצוים שם מן הראוי להחמיר וליטול ידים, בכל מקרה מותר לשתות לפני שנטלו ידים. מקורות: עי’ ספר בדמיך חיי (עמ’ 54 ואילך) שהביא שנחלקו פוסקי זמנינו אם חייבים ליטול ידים, או שמא אין חיוב מעיקר הדין ולא דומה להקזת דם שחייבים ליטול ידים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פריסת בגד על הראש להגן מהחמה בשבת

שאלה: שלום כבוד הרב. האם מותר לפרוס בגד על הראש שלא יהיה שמש. תשובה: מותר לפרוס בגד כמו אהל על גבי האדם ולהחזיק את הבגד בידים [אך אסור לתופסו בקיר או בקורה וכדומה, ובודאי שאסור לפרוס מטריה בשבת, אפילו אם כוונתו להגן מפני החמה ואוחזה בידו]. מקורות: בה”ל סי’ שט”ו סעיף ח’ ד”ה טפח, לגבי איסור פריסת מטריה אפילו אם פתוחה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שימוש במלחיה בשבת שיש בה אורז

שאלה: שמעתי שיש בעיה להשתמש בשבת במלחיה ששמו בה אורז כדי שהמלח יהיה יבש. האם זה נכון: תודה רבה. תשובה: דעת רוב הפוסקים שמותר להשתמש במלחיה זו, אכן דעת כמה מגדולי הפוסקים שיש להחמיר שלא להשתמש במלחיה כזו. מקורות: הגם שבשש”כ פ”ג סעיף ס הביא בשם הגרש”ז אועירבאך לאסור, אך הגרש”ז חזר בו והתיר [תיקונים והערות להערה קעט], ובספר ויאמר אברהם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לקיחת תרופה עם חתיכת פרי אם מברך

שאלה: כבוד הרב אני צריך לקחת תרופה מרה, ואני לוקח יחד עם זה פרי או שותה מיץ ענבים האם אני צריך לברך על כך. תשובה: לכתחילה צריך לאכול קצת מהפרי לפני לקיחת התרופה ולברך עליו ברכתו הראויה [אם זה פרי העץ יברך בורא פרי העץ, ואם אדמה יברך בורא פרי האדמה, ואם מיץ ענבים בורא פרי הגפן]. אם לקחת את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צירוף מחלל שבת למנין ולקריאת התורה

שאלה: מה דינו של אדם מחלל שבת בפרהסיה ורוצה להיצטרף למנין וכן לגבי דינו לעליה לתורה בשבת ובנוסף דינו שיהיה בעל קורא? (אם אפשר לציין מקורות ) בתודה מראש בראל תשובה: מעיקר הדין אין לצרף אדם המחלל שבת בפרהסיא למנין, ואין לעלותו לתורה וכל שכן שאינו יכול לקרוא בתורה. במקום דחק גדול, או כשיש חשש איבה, יש מקום להקל לצרף אדם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נתבע שתבעוהו בערכאות אם צריך שוב לדון בדיני ישראל

שאלה: קהילה בישראל שיש להם בית המדרש סמוך לבית הרב, והרב נסתלק לגנזי מרומים, ואח”כ הלכה הרבנית שלא רצתה להפסיד ביתה וקנתה מאת הקהל הדירה, ואח”כ תבעוהו הקהל בערכותיהם שאין הדירה שלה ושתלך משם, ולמעשה אבדו הקהל בערכותיהם מכיון שהי’ בכתב מפורש שקנתה הבית הן בתורת מתנה והן בתורת מקח, ואחרי עברו שנים התחילו חברי הקהל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בדיקת חסה

שאלה: כבוד הרב, איך אנו צריכים לבדוק חסה ושאר ירקות שלא יהיה בהם תולעים? ועוד, האם יש דין של רוב בחסה שהוא כשר? תודה תשובה: מאחר והנכם מתגוררים בניו יורק, יש לבדוק אצל הרבנים בניו יורק האם חסה שמגיע אליכם מאיזה איזורים הם ואם הם מוחזקים בתולעים, כי אם הם מוחזקים בתולעים, דרך הבדיקה בהם היא, להשרות כמה דקות במים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נפילת אפים בלבוש חולצה קצרה

שאלה: שלום הרב רציתי לשאול היות ויוצא לי להתפלל תפילת מנחה ללא חליפה, ובדרך כלל עם חולצה קצרה, כיצד עלי לנהוג בנפילת אפים האם להניח את הראש על היד, או שחייבים איזה כסוי. תודה תשובה: נפילת אפים אינה יכולה להיות על ידי כיסוי הפנים ביד חשופה, וצריך להניח איזה כיסוי על היד ולכסות בכך את הפנים. מקורות: משנה ברורה סימן קלא ס”ק להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קריאת התורה קודם תפילת שחרית

שאלה: שלום הרב. רציתי לשאול: א’ האם אפשר לכתחילה לשמוע קריאת התורה לפני התפילה [במנין הקודם]. כמו כן רציתי לשאול: ב’ האם אפשר לומר ‘והוא רחום’ עד שקיעה. תשובה: א. זמן קריאת התורה תקנו חז”ל שתהיה לאחר תפילת שחרית, ויש להקפיד על כך גם מטעם “תדיר” וגם מטעם שקריאת שמע שהיא מן התורה קודמת לקריאת התורה. ב. אפשר לומר והוא רחום להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טבילת כוס מתכת שהחלק הפנימי מפלסטיק

שאלה: האם אני צריך לטבול כוס קידוש של מתכת אם אני יודע שכל פעם שאני שותה ממנו תהיה כוס כיסוי של פלסטי”ק בפנים? תודה תשובה: צריך לטבול אתה כוס הקידוש אפילו אם יש בתוכה כיסוי פלסטיק. כיון שהמעמיד של הכוס היא המתכת. מקורות: שו”ע יו”ד סי’ קכ סעיף ז’
רבני בית ההוראה

צלית בשר טחון שלא נמלח

שאלה: שבוע טוב כבוד הרבנים: לדעת הספרדים האים מותר לצלות בסר טחון לא מוכשר? תשובה: אין חילוק בין הספרדים לאשכנזים בזה, ומותר לצלות בשר טחון שלא נמלח קודם שנטחן, אך יש לבדוק היטב שאכן כל הבשר נצלה. [ראה כאן לגבי בשר טחון מתובל].
רבני בית ההוראה

accouchement le Chabbat

Question: Je passe chabbat a proximité de la maternité et ma femme est en surveillance là bas. Est ce quelle peut demander a un arabe de m’appeler si elle doit accoucher? Réponse: Il est permis; cependant si en demandant à l’arabe d’appeler çà risquerait de faire perdre du temps en causant une souffrance à la femme, elle להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כיבוס בראש חודש

שאלה: כבוד הרב שלום. רציתי לשאול האם יש מקור לכך שאין מכבסים בראש חודש והאם ראוי להחמיר בכך. תודה תשובה: יש לכך מקור, אם כי בכיבוס במכונת כביסה נחלקו אחרוני זמנינו אם הוא בכלל המנהג להחמיר. מקורות: כ”כ בספר יוסף אומץ סי שצ מקור חיים סי’ תיז, ובספר ראש חודש עמ’ רסא בשם הגרשז”א זצ”ל והגריש”א שליט”א (וגיהוץ מתיר שם)שכן מנהג להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תורם לספר שנמצא עוד תורם אם צריך להחזיר חלק מהמעות

שאלה: אני עומד להוציא לאור ספר קודש שחיברתי. לאחר שכיסיתי מכיסי הוצאות שונות (עריכה לשונית עיצוב דפים וכדומה), פניתי לאביו של חבר בבקשת תרומה להקדשת הספר לזכר אביו שנפטר, ולאחר שבירר אצלי את הוצאות ההדפסה שעוד נותרו, הסכים לעזור בכיסוי הוצאות אלה, והבטיח תרומה בסך כחמשת אלפים שקל. לאחר מכן פניתי לבית הוצאה של ספרי קודש, וקיבלתי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צלית בשר לא מוכשר כשהוא מתובל

שאלה: שלום כבוד הרב: האים מותר לצלות בשר טחון לא מוכשר עם התבלנים שלו? תשובה: למנהג האשכנזים אין לצלות בשר לא מוכשר בין טחון ובין שאינו טחון עם תבלינים, וחכמי הספרדים נחלקו בדין זה אם יש להקל, ובבגדד נהגו להקל בזה, ומכל מקום כתב הבן איש חי שהמחמיר תבא עליו ברכה. מקורות: דברי סופרים (יו”ד סי’ עח ס”ק כח) ע”ש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לספר לשון הרע לצורך דין תורה

שאלה: שלום הרב. יש לי דין תורה עם אדם שגנב לי בתרגיל עוקץ סכום עצום, כדי להשיג מידע על האדם לצורך דין תורה, אני צריך לשתף גם את מכריו וחלק ממשפחתו בסיפור, רציתי לשאול אם יש לי היתר מצד איסור לשון הרע לדבר עליו מחמת שיתכן ויצא לי מכך תועלת. תודה מראש תשובה: מותר לספר על כך למי שצריך כדי להציל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הכשרת מחבת טפלון

יש לי מחבת מצופה ב”טפלון” שנעשה לחלבי. ברצוני להפוך אותה למצבה הקודם פרווה, מה עלי לעשות? תשובה: אם המחבת ישנה ויש עליה הרבה כתמי שומן, תהפוך את המחבת על האש הגדולה, למשך 5 דקות, ואם היא חדשה ואין בה כמעט שומן דבוק תהפכנה כך ל30 שניות ודי בזה. מקורות: עי’ ש”ך יו”ד סי’ צה ס”ק כב, שכאשר קדירה קיבלה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

יחוד עם בנות חורגות

שאלה: אשה גרושה שיש לה בנות והיא נשאה לבעל שני ויש להם בן. עכשיו היה נסעה למשך שבוע או יותר. האם מותר לבעל השני להיות בבית עם הבנות שלה והבן שלו. הבנות הן גדולות והבן הוא בן שבע שנים. תשובה: לשיטת הרמ”א וכמנהג האשכנזים, כאשר הבן נמצא בבית מותר לבעל להיות שם במשך היום אפילו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שליח שלא אמרו לו מה לעשות ונגרם נזק

שאלה: בקו מהדרין מאגף הנשים נשלח סכום כסף גדול ובקשה בצידו – 2 כרטסיות ו2 מעברים. הבקשה הועברה לנהג והנהג שאל האם המעברים על חשבון הכרטיסיות או מעברים נפרדים, האחרון משך בכתפיו והנהג על דעת עצמו ניקב על חשבון הכרטיסיה. היות והכוונה היתה לא לנקב את הכרטיסיות והמעברים יועדו לנשים אחרות, כך שהכרטיסיה נוקבה לחינם והמעבר אינו תקף כאשר אינו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מה נקרא “תוריתא דנהמא”

רש”י מסכת מנחות דף עה עמוד ב שאלה: מה הגדר של תוריתא דנהמה? צריך לראות כלחם ממש או גדר אחר? הספר ותן ברכה אומר שרב שלמה זלמן אוירבאך זצל אמר שcheerios יש להם תוריתא דנהמה ואני לא מבין את הגדר, תודה תשובה: תוריתא דנהמא הכוונה ל”צורת לחם”, וכיום שהלחם נראה ככר, או פיתה או לחמניה, הכוונה באופן שנראה לכל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סוף זמן ברכות קריאת שמע

שאלה: נסתפקתי האם יש ענין לגמור לפני סוף זמן קריאת שמע גם את ברכות קריאת שמע עד גאל ישראל, או שמספיק בסיום פרשה שלישית, וכך נראה שנהגו העולם, אך מסברא היה מקום לומר שכיון שברכות אלו הם ברכות ששייכות לקריאת שמע יהיה ענין לאומרם דוקא בזמן קריאת שמע ולא לאחריו? יישר כח גדול תשובה: סוף זמן ברכות קריאת שמע להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אשה כפנים חדשות

האם אשה נחשבת פנים חדשות בשביל שבע ברכות? תשובה: אשה אינה יכולה להיחשב כפנים חדשות לצורך שבע ברכות. מקורות: פתחי תשובה אהע”ז סי’ סב סק”ו.
רבני בית ההוראה

מלמד שהחרים חפץ מתלמיד ואבד

אם מורה החרים לתלמיד חפץ מסויים ואח”כ החפץ אבד, מה דינו? תשובה: מלמד שהחרים חפץ לתלמיד, דינו כשומר חינם, ואם פשע בדבר חייב, ואם נגנב או אבד שלא בפשיעתו פטור, כמו כן אם החרים את החפץ לעולם או השמידו ועשה זאת למיגדר מילתא הרבה פעמים הרי הוא פטור. מקורות: שו”ת הרשב”א ח”ה סי’ קסו, כמה טעמים שמלמד פטור על ספרי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אחיזת הציצית באמירת קריאת שמע

שאלה: האם צריך על פי דין לאחוז בארבע ציציות בשעת קריאת שמע תשובה: “מצוה לאחוז הציצית ביד שמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמע, רמז לדבר והיו הדברים האלה וגו’ על לבבך”. (שולחן ערוך או”ח כ”ד ס”ב). האחרונים הוסיפו, שבשתי הפרשות הראשונות יאחזם בין קמיצה לזרת וכשיגיע לפרשת ציצית יקחם גם ביד ימין ויביט בהם ויהיו בידו עד שמגיע לנאמנים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אדם שאינו מתנהג כשורה לתת לו לדרוש

שאלה: אני גבאי בביכ”נ. יש אצלינו נוהג שאחד המתפללים אומר ד”ת קצר לפני ערבית. ולא מעלים כל אחד אלא מי שיודע ספר ויודע לדבר. יש לגבאים התלבטות לגבי פלוני שהיה בעבר מחנך בישראל וחזותו מראה כאילו הוא ירא שמים והוא יודע לדבר מאוד יפה, אך התנהגותו מבחינת הדיבור עם נשים ברחוב וכדומה ודברים שקשורים לנושא הינה בעייתית להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכת הגומל כשגם אחרים היו בחיוב זה

שאלה: ראיתי בפםקי תשובות שמביא הח”ס שהיה נוהג להגיד ברכת הגומל ‘שגמלנו כל טוב’ להוציא רבים האם אני יכול להגיד גם ככה אם אני רוצה להוציא את אשתי ובני קטן לאחר נסיע לחו”ל במטוס. תשובה: אם האשה והילד נמצאים במקום שמברך הגומל, רשאי לומר “שגמלנו” והם יענו אמן [אם הילד יכול לענות, ואם לא די שהאשה תענה אמן ויוצאת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שבת ר”ח התפלל תפילות שבת רגילות

שאלה: בענין אשה ששכחת יעלה ויבוא בשחרית והתפללה רק מוסף של שבת בלי להזכיר ראש חודש, בשבת שחל בה ראש חודש ונזכרה בזמן מנחה גדולה? תשובה: א. אשה שרגילה להתפלל כל שבת, ובשבת ראש חודש שכחה לומר יעלה ויבוא צריכה להתפלל מנחה שתי פעמים. ב. אם התפללה תפילת מוסף של שבת ולא הזכירה כלל את ראש חודש בתפילתה, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מקוה מים שאובים בערב שבת

בענין טבילה ערב שבת, אם צריך איש לטבול בכשר מקוה או יכול לטבול במים שאובים? תשובה: מעיקר הדין [דהיינו המקפיד בכל ערב שבת לטבול דווקא במקוה כמו שכתבו הפוסקים שיש לעשות כן לכתחילה] יכולים לטבול במים שאובים, אולם נהגו להקפיד שיהיה מקוה כשר לפחות מן התורה, וכן ראוי לנהוג למעשה, אם לא במקום הצורך שיש להקל לכתחילה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נתינת מאכל לא מבושל בכלי שני בשבת

שאלה: האם יש איסור מיחזי כמבשל בכלי שני, ובאילו תנאים?? יישר כח. תשובה: דבר המבושל כל צרכו בין לח ובין יבש אפילו שנצטננו כבר, מותר להניחם בכלי שני. אך דבר שאינו מבושל אין להניחו בכלי שני משום שזה נחשב ל”מיחזי כמבשל”, ולפעמים יש בזה משום איסור בישול לכמה דיעות. תבלינים שעשויים לתבל את המאכל אין לאסור להניחם בכלי שני [אלא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קנית דירה מכונס נכסים

שאלה: האם מותר לקנות דירה מכונס נכסים? תשובה: אם הדירה נמכרת בגלל חוב של משכנתא לבנק, מותר לקנות ללא שום חשש. שאדם שלוקח משכנתא חותם על כך (בנוסף למה שיודע מעצמו) שמכירת הדירה תהיה באמצעות כונס שבית המשפט יעמיד, ומסכים לכך. ואין בזה משום אסמכתא מאחר שאין דרך ריאלית אחרת שהבנק יוכל לגבות את כספו, וממילא אין זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה