Logo

הבדיל וטעם רק משהו מהכוס אם יצא ידי חובה

רציתי לדעת  מי שהבדיל על כוס יין וטעם רק משהו, אף השומעים לא טעמו כלום האם יצאו ידי חובתם תשובה: אם הבדיל בתפילתו אינו צריך לחזור ולהבדיל, אולם אם לא הבדיל בתפילתו, לכתחילה ישמע מאדם אחר את ההבדלה שוב מקור: שמירת שבת כהלכתה (פרק ס סעיף לו והערה קלט)
רבני בית ההוראה

שאל בית והתקלקל הטרמוסטט של הבוילר האם חייב

פלוני שאל בית לפסח. לקראת סוף החג הוא גילה שהטרמוסטט בדוד מים החמים התקלקל מאליו ללא שום קשר לשימוש שלו. האם הוא חייב ע”ז חיוב שואל שחייב אף באונסין? האם יש נ”מ אם הדוד מחובר לקיר או לרצפה – תלוש ולבסוף חברו? תשובה: דוד מים החמים, מוגדר לגבי חיובי שואל כקרקע, לדעת רוב הפוסקים כיון שעשוי לשמש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מדוע לא נזכרת אשתו של נח בתנ”ך

נח מוזכר כצדיק האם מוזכרת אשתו בתורה? האם מוזכרות תכונותיה או אופיה? בשיעור ששמעתי דבר הרב על נח ואח”כ דיבר על ההשפעה החזקה שיש לאמא על ילדיה. כנראה שהיא היתה אשה גדולה הרי היא הסכימה למעשיו וא”כ מדוע היא לא מוזכרת? תשובה: אשתו של נח לא מוזכרת בתורה, כמו הרבה נשים צדקניות שלא הוזכרו בתנ”ך [נשות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כלי שאינו טבול שנתערב עם כלים טבולים

לקראת החג קניתי סט סכום של 80 חלקים. לאחר שנטבלו גיליתי שאחד מהמזלגות מכוסה חומר דביק שחור (כנראה חומר שומני מהמפעל) המזלג התערבב עם שאר המזלגות. בעלי הינו אברך אך לא פוסק והוא עיין בשאלה והעלה שישנו רשב”א (אני חושבת) שאומר שאם מתקיימים 2 תנאים אזי אין חיוב להטביל פעם שנייה. אחד אם אין אפשרות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ערב על שטר שיש בו ריבית אם חייב

הייתי ערב בשטר אשר בו הרבית חושבה בתוך סכום הקרן. האם זה פוסל את השטר בנוגע לערבות שחתמתי? תשובה: אף אם השטר פסול מחמת הריבית, מכל מקום הערבות אינה על השטר אלא על החוב, וחוב על הלואה בריבית מחייבת את הערב [לפחות על סכום הקרן] מקורות: עי’ ספר משפט הערב פרק ה סעיף ב
רבני בית ההוראה

האם יש איסור בשריקה

איני בטוח אם זה שאלה הלכתית או השקפתית. מה יש במסורה או במקורות בנוגע לשריקה (לשרוק) תשובה: אין מקור במסורת או במקורות ההלכה על שריקה לחיוב או לשלילה, הדבר תלוי באופי ובאופן שהוא נעשה, כל דבר שמראה על פריקת עול אין לעשותו שנאמר את ה’ אלקיך תירא, ואם אינו מראה על פריקת עול אין בו איסור.
רבני בית ההוראה

הוחזק לקבל עלית שישי אם רשאי הגבאי לשנות

לכבוד הרבנים שליט’א אברך הרגיל לקבל שישי בעליה לתורה בבית הכנסת בשבתות ולאחר שהתחלף הגבאי שוב לא קורא לו בעליה זו, האם יש כאן דין חזקה וראוי לדרוש מהגבאי שיכבד את זה ? תודה אם נותנים לו עליה זו מחמת סיבה מיוחדת כגון שהוא מוסר שיעורים וכד’, מן הראוי להמשיך לתת לו את העליה, אך אם זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נטילת ידים על כניסה לחדר אמבטיה

יש לי שתי שאלות בענין נטילת ידים. א. אני הרבה פעמים מכניסה את הידים שלי לאחר שנטלתי אותם כדין לתוך אמבטיה שיש שם שירותים בכדי לנגב אותם במגבת שנמצאת שם, האם אני נוהגת כדין. ב. דרך אותה אמבטיה נכנסים למרפסת, האם כל פעם שאני עוברת דרך האמבטיה אני צריכה ליטול ידים. תודה רבה תשובה: כניסה לאמבטיה נקיה שלא מתרחצים בה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

Raisons pour lesquelles certains exigent KOAH GAVRA pour netila

pour quelle raison il faut KOAH GAVRA pour Netilat yadayim toda rabba תשובה: 1)הואיל והנטילה צריכה כלי, צריכין המים לבא על הידים מתוך הכלי מכח גברא, שכן היו אותן הטהרות שבאו מן הכלים כגון קידוש ידים ורגלים או הזאת מי חטאת לא היו אלא מכח גברא, הכיור לא היה מקלח תמיד אלא היו בו ברזאות, וכל כהן שרצה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

משחק הרכבה בשבת

לכבוד הרב אני קניתי לילדים שלי הקטנים משחק הרכבה מפלסטיק יש בזה גם רכיבי ברגים שמיד שגומרים לשחק הם מפרקים הכל בחזרה האם מותר לי לשחק בזה בשבת תשובה: אין לגדול להרכיב את המשחק הזה, בפרט אם זה יכול לעמוד לזמן רב, ומן הראוי למנוע אף את הילדים הקטנים מלשחק בזה. מקורות: שמירת שבת כהלכתה (פט”ז סעיף יח והערה נה).
רבני בית ההוראה

תביעת בנק בבית משפט או בעיתונות

איזה בנק פרסם איזו שהיא הטבה, והוא לא עומד בזה, וכל פעם אומרים שהם מסדרים את זה והם לא סדרו את זה . באיזה מקרה מותר לפנות לקו טלפון של תלונות ו/או לקו החם וכדומה והאם אפשר אפילו לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות או לאיים עליהם שאני יפנה לבית משפט האם באיום יש גם איסור תודה רבה תשובה: לגבי בנק להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תלונה על סוכן בפני הממונים עליו

קודם כל רציתי להודות לכם על עלוניכם ופעולכם הברוכים רציתי לשאול לגבי אם יש סוכן של איזה חברה סלולארית אם מותר לאיים עליו שאם לא יעשה מה שהבטיח אני יתלונן עליו בחברה א)      האם מותר לאיים ב) האם מותר להתלונן תודה רבה תשובה: מותר לאיים ואם אינו מתייחס לאיום מותר אף להתלונן, לספר את האמת ולא להגזים.
רבני בית ההוראה

מקח טעות במחשב שנתברר שהלוח אם שלו אינו מקורי

לכבוד הרבנים החשובים שליט”א רציתי לשאול שאלה והסיפור הוא כדלהלן קניתי מחשב באב תשס”ט ברשת מסויימת (אם תגידו לי שמותר אגיד לכם את שם הרשת) ב1220 ב10 תשלומים בכ. אשראי ומהתחלה כשקניתי את המחשב זה קצת עשה בעיות (ראוי לציין שקניתי המחשב ריק בלי וינדוס, ואת הוינדוס עשה לי מישהו פרטי) לפני כחודש זה הפסיק לעבוד לחלוטין מה שהתברר לי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תשלום חוב על נזק על ידי תשלום לאדם שהוא חייב לו

אני חייב לאדם כסף מנזק שעשיתי לו. אותו אדם חייב כסף לוועד הבית ולא משלם. האם אני יכול להעביר את הכסף לוועד. תשובה: הנך רשאי לשלם את הכסף לקופת הוועד, אם החוב של הדייר לוועד הוא חוב ודאי. מקורות: לפי דעת הש”ך בחושן משפט סי’ פו סק”ה יש דין ‘שעבודא דר’ נתן’ אף אם יש לבעל חוב האמצעי נכסים, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השכרת דירה לאינו יהודי בארץ ישראל

לכבוד הרבנים שליט”א רציתי לברר האם יש בעיה הלכתית להשכיר דירה לשאינו יהודי בארץ ישראל, ואם אכן יש בעיה האם בעולה מחבר העמים שמבקש לשכור האם עלי לברר את יהדותו לצורך זה. תודה תשובה: מותר להשכיר דירה לאינו יהודי בארץ ישראל, שלא לצורך מגורים שלא נאמר ‘לא תחנם’ אלא בנותן להם חניה קבועה בקרקע של ארץ ישראל, ושכירות אינה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הוספת מחיר לדירה כדמי תיווך

לכבוד בית ההוראה לדיני ממונות. אני מצאתי בס”ד מתווך שיש לו דירה למכירה מאד בזול, ואמנם אני עצמי אין לי די ממון לרכוש את הדירה, וחשבתי לפרסם למכירה את הדירה במחיר שהציע המתווך פלוס דמי התיוך שמבקש ומי שיהיה מעונין בכך ישלם לי דמי תיווך האם יש בזה בעיה של גניבת דעת וכיוצ”ב. תודה רבה תשובה: מאחר ומחיר הדירה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אונאה בקנית דירה שהמוכר לא יודע את שוויה

שאלה: לכבוד רבני בית ההוראה אודה לכם מאד אם תתנו לי תשובה בהקדם. אני עומר בס”ד ביומים הקרובים לחתום חוזה על קנית דירה, שאני מאד מעונין בה מפאת מחירה הנמוך, אולם לתהדמתי התקשר אלי השבוע המבקר, וביקש שאני יביא לו סכום של כמה אלפי דולרים במזומן חוץ מדמי התיוך, והסביר לי שכמה שחשבתי שהצלחתי למצוא דירה בזול להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חמץ לאחר הפסח ברשתות הגדולות שעשו מכירת חמץ

האם יש מקור להחמיר למי שסומך על מכירת חמץ בדרך כלל, שלא לסמוך על המכירה שעושים הרשתות הגדולות, כיון שיתכן אצלם זה פחות רציני,[אני מדבר באופן שמכרו דרך רב שמקובל עלי], או שאין מקום לחשוש כיון שזה בגדר דברים שבלב. תודה רבה תשובה: אין מקום להחמיר. אף אם במכירת חמץ שלהם לא הוזכר בדווקא שיהיה תקף על פי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השתמשות בבית שהשכיר לגוי עם החמץ שבו

לכבור הרבנים. אני תושב חו”ל שמחפש היכן לשהות בשני הימים של החג האחרון של פסח, והציעו לי דירה שהבעלים נסעו לחו”ל והשאירו מפתח אצל שכנים כדי שיוכלו להשאיל למי שצריך, אמנם ידוע לי שהם השכירו את הדירה לגוי, כדי להיפטר מבדיקה, האם לאור זאת מותר לי להשתמש בדירה. תודה רבה תשובה: בדרך כלל הרב המוכר את החמץ מבקש מהגוי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טיגן פרוה במחבת חלבית ונפל על גבי הכיריים

לכבוד הרב שליט”א טיגנתי מצה במחבת שטיגתי בה קודם גבינה צהובה, ונפלה המצה על הכירים שבישלתי שם קודם בשר. זה קרה לי אתמול, היום העברתי פלפל מעל האש כדי לצלות אותו, ונגע במעט בחצובה שלא בישלתי שם בשר ביממה האחרונה, רציתי לשאול מה דין המצה והפלפל, תודה מראש על התשובה, ומועדים לשמחה תשובה: אם המחבת שטיגנתם בה גבינה צהובה היתה נקיה לאחר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

החמיר לא לאכול מצה שרויה אם יכול לעשות התרת נדרים

לכבוד הרבנים הגאונים שליט’א השאלה בשני חלקים א. האם ניתן לעשות התרת נדרים מי שנהג עד עכשיו שלא לאכול מצה שרויה כי כך נהגו הוריו (השואל הוא אברך היום ורוצה להקל בענין זה) ב. אם כן אפשר לעשות לזה התרת נדרים מה הדין כאשר השואל קיבל בעבר פסק ממורה הוראה להחמיר בנידון זה האם יכול לקבל הוראה אחרת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

jour de fête pour un israélien

qu’est ce qui sapel un endroit habité a propos des me lahot le yom toc cheni en diaspora QUESTION : Une personne habitant en Israël qui se trouve pour le 2° jour de fête en dehors d’Israël n’a pas le droit de faire de travaux  interdit dans une ville. Quelle est la définition d’une ville?? REPONSE : להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כיבוס בחול המועד בזמנינו שיש מכונת כביסה

האם בזמנינו שכיבוס היא מלאכה קלה שאיננה מלאכת אומן כלל משום שכל עקרת בית יודעת כיצד לכבס, אסורה בחול המועד. אשמח אם אוכל לקבל תשובה מנומקת. בכבוד רב מוטי מלאכת כיבוס שאסרו חכמינו בחול המועד אינה משום שהיא מלאכת אומן או מלאכה כבידה, אלא משום גזירה “שלא יכנס למועד כשהוא מנוול”, ומשום כך אין חילוק איך עושים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הוספת כביסה במועד כשצריך לכבס וכיבוס כתם

לכבוד הרב שליט”א אני הוצרכתי לכבס עבור ילד קטן שחולצתו הוכתמה באופן שאם לא נכבס מיד ישאר הכתם, רציתי לשאול האם כבר מותר לי להוסיף לאותה מכונה בכדים שאצטרך בהמשך החד, או שעלי להמתין עד שאצטרך בפועל ןאז אכבס. תודה מראש ומועדים לשמחה תשובה: אם אפשר לכבס רק את הכתם ולא את כל הבגד, עדיף בכך, ואף גדול שנכתם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צורת סימון מקומות הנמכרים לגוי בפסח

לכבוד הרב שליט”א אני כתבתי בשטר המכירת חמץ שאני מוכר את כל המקומות המסומנים, האם עלי לסמן באופן שיהיה גלוי לעין או שמספיק מדבקה קטנה, לסימן שמי שיחפש ימצא בברכת פסח כשר ושמח תשובה: מספיק לסמן במדבקה קטנה, שהעיקר הוא שהדבר יהיה ברור בשעה שמוכרים על מה חל המכר
רבני בית ההוראה

בדיקת חמץ במי ששוכר חדר בבית מלון ליום אחד

שלום רציתי לשאול אם מישהו שוכר חדר ליום אחד בבית מלון בפסח האם צריך לבדוק את החמץ שבו תשובה: השוכר חדר באמצע הפסח אפילו ליום אחד, בבית מלון של יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, או של נכרים, חייב בבדיקה קודם שיתחיל להשתמש בחדרו, ואם כבר קיים מצות בדיקת חמץ בערב פסח בביתו או באכסניא אחרת ובירך על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הוספת מסננים לברזים בפסח

שלום. רציתי לברר האם יש ענין להוסיף לפני פסח עוד מסננים לפיות של הברזים במטבח, ראיתי הרבה שעושים כך, ואיני יודעת מה הענין בזה. תודה וחג שמח תשובה: הסיבה להוספת מסננים למטבח, הוא מפני שחוששים שמא יש במים פירורי חמץ ושיוצאים דרך חורי המסננים הרגילים כיון שהם גדולים יותר, אך זהו חומרא, ולא מן הדין.
רבני בית ההוראה

נתינת מצות מצוה לגוי

האם יש שאלה בהלכה או בעיא ליתן לגוי לאכול מצות מצוה? תשובה: מצות שאפו אותם לצורך קיום מצות מצה לגוי, ועדיין לא קיימו בהם כל מצוה מותר לתתם לגוי, אולם אין לתת לו מהמצה שפרסו ממנה לצורך מצות אכילת מצה ואפיקומן, ואף לא מחתיכה שבצעו עליה ובירכו עליה ברכת המוציא. מקורות: הבית יוסף (או”ח סי’ קסז) הביא מהכל בו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כלים חד פעמיים אם צריכים הכשר מיוחד לפסח

שלום כבוד הרב, האם כלים חד פעמיים מפלסטיק כמו צלחות כוסות סכו”ם ומיכלים צריכים הכשר מיוחד כשר לפסח. בתודה רבה מראש תשובה: מן הדין אין צורך לחשוש בדברים אלו שמא יש עליהם דברים האסורים בפסח, ולא שמענו שמורחים עליהם דברים שיש בהם עמילן, [בשונה מניירות שיש עליהם עמילן חמץ], אולם יש רבים שמקפידים לקחת דווקא דברים עם הכשר מחשש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קריעה על ראית ירושלים ומקום המקדש

אנו תיירים מחו”ל שהגענו לארץ ולא היינו בכותל הרבה שנים אנו נמצאים כעת בשער יפו ושכחנו להביא חולצה בשביל לקרוע על החורבן מה אנו יכולים לעשות תודה על האתר המצוין אנו בשויץ מאד נהנים ממנו תשובה: אם נהגתם מעולם לקרוע כשראיתם את מקום המקדש, אין להקל בזה משום שנחשב כנדר, אולם אם לא נהגתם כן מעולם מן הראוי להחמיר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סעודת סיום בערב פסח וקידוש בפסח על עוגיות שהכל

אני משמש כרב קהילה באנגליה באשר לעוגות פסח שברכתם “שהכל” א. האם ניתן להשתמש בהם לסעודת מצווה בסיום של תענית בכורות בערב פסח? ב. בכל שבת/חג לאחר תפילת מוסף מתקיים “קידוש” בקהילה. דבר זה מזכה את הרבים בקידוש. האם ניתן להסתפק בעוגות שהכל בקידושים במהלך הפסח, אם אני מודיע שרצוי שכל אחד ישתה רביעית יין/מיץ ענבים או שיעשה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

החלפת פירות רקובים על ידי פועל של בעל הבית אם מותר

לכבוד הרבנים שליט”א חזרתי עכשיו ממכירת ירקות על פי הזמנה, ובארגז הפלפלים היו כמה פלפלים רקובים, והפועל שאינו הבעל הבית שם לב לכך, ולאחר שהארגז היה מונח בעגלתי, לקח מאחד הארגזים פלפלים טובים והחליף עם הלפלפלים הרקובים, שהיו בארגזי, רציתי לשאול האם היתי צריך לחשוש לכך שבכך גרמתי בעקיפים לאחד מאלו שיבואו אחרי שיקבל פלפלים רקובים, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

versité des kitniot

pourriez vous me fournir s’il vous plait un document contenant la diversité des kitniot פסח כשר ושמח > Anise  L’acide ascorbique (kitniyos shenishtanu) Mai être Chometz > L’aspartame (Nutrasweet) kitniyos shenishtanu Mai être chometz > Haricots  Œil noir pois  Sarrasin  L’huile de canola  Carvi  Acide > citrique kitniyos shenishtanu – Mai être Chometz  Pois chiches > Coriandre  maïs (maïs)  sirop de להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אוכל לתוכים בפסח

יש לי תוכים האם אפשר להאכיל אותם בתערובת הרגילה שלהם, ואם לא מה אפשר לעשות? תודה רבה על האתר הנפלא תשובה: תערובת המאכל המצויה לתוכים מכילה חמץ, ולכן אסור להאכיל את התוכים בתערובת זו, אפשר להשיג “דוחן” שהוא קטניות, ולהאכיל בזה את התוכים. אף האשכנזים שאינם אוכלים קטניות רשאים להאכיל בהם בעלי חיים, אולם צריך להזהר להרחיק את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לשלוח ילד עם חום לקיטנה

כבוד הרב הילד שלי יש לו מעט חום האם מותר לי לשלוח אותו לקיטנה או שעלי לחשוש, שידביק ילדים אחרים תודה על ההתיחסות תשובה אין לשלוח ילד עם חום שעלול להדביק ילדים אחרים, אולם אם החום הוא חום שרק קצת מעל הרגיל של עד 37.5 מעלות, אין מניעה לשלוח, כיון שלרוב אין זה מחלה אלא עליה כל שהיא מחמת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חיוב במכירה אוטומטית למוצר שלא הוזמן

עשיתי קניה באמצעות מערכת ממחושבת בטלפון והם חייבו אותו על דברים שבודאי לא הזמנתי ביודעים לטענתם כנראה לחצתי על כמה מקשים בטעות, והם רשמו שההזמנה מחייבת, האם אכן אני מחיוב עפ ההלכה תשובה: אם הנך בטוח שלא הקשת על כמה מקשים בטעות, אינך חייב על כך, וחובת ההוכחה על המוכר שאכן בקשת את המוצרים הנ”ל, אולם אם אכן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כתם לבן על רצועת תפילין שיורד על ידי גירוד אם מעכב

נמצאו כתמים קטנים לבנים על רצועת התפילין שלא ירדו אלא לאחר גירוד חזק ועקשני על ידי הציפורן, האם נחשב מצב זה חסרון בשחור שבתפילין תודה תשובה: אם הם כתמים חיצוניים, אף שירדו רק על ידי גירוד בצפורן, ולא נעשו על ידי צבע אין זה חסרון בשחרות, אך אם זה מחמת צבע שנפל עליהם הדבר מהוה חסרון בצבע. מקורות: בה”ל סי’ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דפי עבודה שיש בהם חלקי פסוקים אם טעונים גניזה

לכבוד בית ההוראה האם מותר להשליך לפח דפי עבודה שלא השתשמשתי ויש בהם פסוקים, אך עם שמות שאינם מפורשים,כדוגמא השם ואלוקינו. והאם יש הבדל בין דף שיש בו פסוק שלם לדף שאין בו תודה אם יש בהם אף חלק מפסוק לפחות 3 מילים עם רצף, שיש להם משמעות, אין להשליך לאשפה, אלא לגונזם בכבוד.
רבני בית ההוראה

הפקרת החמץ קודם פסח וזכיה בו לאחר מכן

האם מותר להפקיר את חמצי, להניח אותו ברחוב ולאחר הפסח אם הוא עדיין במקום לקחת אותו בחזרה. בכבוד רב ובברכת פסח כשר ושמח מוטי תשובה: אם בשעה שנותנים את החמץ ברשות הרבים בדעת הנותנו לחזור ולזכות בו לאחר הפסח, לא מועיל מה שמפקירו ונותנו ברשות הרבים, אך אם הפקירו באופן גמור ברשות הרבים ולא חושב כלל לחזור וליטלו לאחר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכילת קניידלך ממצה מראש חודש ניסן עד פסח

שלום ותודה על המענה המהיר רציתי לשאול אנו נוהגים שלא לאכול קמח מצה החל מראש חודש. האם ניתן להכין קציצות בשריות (ולאוכלם בערב פסח) כי עיקר קמח המצה נועד לייצב את המאכל אודה לכם על תשובתכם אברהם מעיקר הדין מותר לאכל קציצות בשריות עם קמח מצה אפילו בערב פסח עצמו, וכל שכן מר”ח, אולם למעשה רוב הנוהגים שלא לאכול להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מהי הברכה על עוגיות מקמח מצה ותפו”א בפסח

שאלה: מה מברכים על עוגיות של פסח שעשויות מקמח מצה וקמח תפוחי אדמה תשובה: לגבי ברכה ראשונה: כל שטעם הקמח מצה מורגש, אף שהוא מועט, יש לברך על עוגיות אלו בורא מיני מזונות. ולענין ברכה אחרונה, אם שני הקמחים הם שווים, והיינו שהעוגה עשויה מכוס קמח מצה וכוס קמח תפוח אדמה, אז צריך שני כזיתים עוגה כדי לברך על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השתמשות בזיכוי לחפץ מסוים לקנית מוצר אחר

לכבוד בית ההוראה. אני קניתי לפני כמה זמן מוצר מזון של חברה מסויימת, ואני לא כל כך אהבתי את הטעם והתלוננתי בשירות לקוחות, אז אמרו שהיות וזה פעם ראשונה שאני קונה הם אינם צריכים לפצות אותי, ומתוך רצון טוב הם אמרו לי שהם שולחים לי זיכוי לקבל את אותו המוצר שלא אהבתי, כיון שיתכן שפעם שניה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לקיחת הלואה מגמ”ח לעזר נישואין לצורך אחר

לכבוד הרבנים שבוע טוב. אני חבר בגמ”ח עזר נשואין בשכונתינו, ומעונין לקחת הלואה עבור רכישת דירה להשקעה, אלא שאמרו לי בהנהלת הגמ”ח שהיות ואני חבר [ותרמתי כסף להיות זכאי להלואה] איני יכול בעצמי לקבל, רציתי לשאול אם אני יכול להחתים את אבי שהוא לוקח את ההלואה ולקחת בעצמי ולהשתמש בכסף, או שזה הערמה ולא מועיל. עוד רציתי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אמירת “והוא רחום” בשני וחמישי לאחר תפילת שחרית

בדרך כלל אני מאד לחוץ בבקרים, ולכן אני נוהג לשמוע קריאת התורה בשני וחמישי מהמנין שהתחיל קודם תוך כדי שאני באמצע פסוקי דזמרה, ובימים שיש בהם תחנון אני אומר את ה”והוא רחום” לאחר מנחה, האם יש בדבר בעיה? תשובה: אמירת והוא רחום תקנו לאומרו בשני וחמישי, עיקר התקנה היתה לאומרו בזמן אמירת התחנונים לאחר תפילת שחרית קודם אשרי, אולם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קבלת קמחא דפסחא להוצאות הפסח

אני גר במקום שכל התושבים בעלי משפחות מרובות ילדים מקבלים עזרה של קמחא דפיסחא, אבל אני אישית ברוך ה’ מסודר כלכלית. האם עדיף לי לא לקחת בכלל, או לקחת ולתת בעצמי למשפחה נזקקת, לכאורה סביר להניח שדעת התורמים היתה רק למשפחה נזקקת ממש. בברכת פסח כשר ושמח תשובה: אם הנך מסודר כלכלית, ועול הוצאות הפסח אינם עול לגבך, עדיף להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מעשר כספים ממעות שקיבל מביטוח

שאלה: תכשיטיה של אשתי נגנבו/אבדו וקיבלתי החזר על כך מחברת הביטוח האם עלי להוריד מכך מעשר כספים? תשובה: אם כל שנה היה מחשב את הוצאות הביטוח כהוצאות ולא היה משלם על כך מעשר, צריך להפריש מעשר מכל מה שקיבל, אולם אם לא חישב את ההוצאות לביטוח כהוצאות והיה מחשב גם על הממון הזה למעשר כספים, הרי יכול לחשב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לבישת “ציצית גופיה”

כבוד הרב שלום. אני מאד סובל מחום ולכן קניתי ציצית גופיה שזה בעצם טריקו שפתוח מהצדדים ויש בו ציציות, רציתי לברר, אם אני יכול להשתמש בזה לכתחילה. ישר כח תשובה: לכתחילה אין להשתמש בבגד הצמוד לגוף שעשוי לספוג זיעה כטלית קטן, מאחר ונחלקו הפוסקים אם בגד זה חייב בציצית, ובפרט לדעת המקובלים שאין להניח את בגד הטלית קטן על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ניקוי חורים וסדקים שבמקרר מהחמץ

לכבןד בית ההוראה אני מתעתד היום בע”ה, לנקות את המקרר לקראת חג הפסח, אך יש הרבה חורים וסדקים שאני רואה שם חתיכות לחם [פחות מכזית] אך קשה לי מאד להגיע לשם, האם לכתחילה די בזה שאני ארסס על הפירורים האלו חומר שיפסול אותם מאכילת כלב.או שמא עילי להשתגע כדי לנקות הכל תודה מעיקר הדין די בכך לרסס על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה