Logo

הוריש את כל כספו לנכד וליורשים הוריש רק מטלטלין, מי חייב לקבור

אחד נפטר ל”ע וכתב בצוואה שהוא נותן את כספו שהפקיד בכמה גמחי”ם לאחד מנכדיו שעזר לו הרבה בחייו, וחוץ מזה לא השאיר כסף רק מטלטלין, השאלה מי צריך לתת הוצאות הקבורה הנכד שקיבל הכסף שאפשר שלא היה בדעתו של האב שהבנים ישלמו הוצאות הקבורה מכספם הפרטי, או שהבנים צריכים לשלם הוצאות הקבורה והנכד יקח לעצמו להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

אברכים ששכרו הסעה לכולל יחד ואחד פורש באמצע הזמן

לכבוד הרב שליט”א מקובל בציבור שאברכים משתתפים יחד בנסיעה כדי להגיע לכולל וכדו’ באמצע הזמן הודיע א’ האברכים שהוא פורש האם יש לו חיוב לשלם עד סוף הזמן או לא. תשובה: שלום רב, תלוי, אם – לפי המנהג – האברכים אינם יכולים לפטר את הנהג באמצע הזמן, חייב גם האברך לשלם, כל עוד שאינו משיג אברך אחר שיסע במקומו להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

חציצה בכינים בראש

שלום. בתי התחילה ללכת לגן והביאה איתה את המכה השלישית במצרים. יש לי חשש שנדבקתי ממנה. רציתי לשאול לעניין טבילה במקווה עד כמה יש חובה לאישה לבדוק את ראשה מכינים או ביצים, באיזה אופן צריך לבדוק והאם זה חציצה. תודה תשובה: כינים, ובפרט ביצי הכינים, כיון שנדבקים לשערות, הרי הם מהווים חציצה, וצריך להקפיד להוציאם מהראש קודם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נוסח הרחמן בברכת המזון לאשה גרושה

אני גרושה, יש לי ילדים, והורי חיים עד מאה ועשרים. מהו נוסח שעלי לומר בהרחמן הוא יברך… שבברכת המזון? תשובה שלום רב! הרחמן הוא יברך אותי ואת אבי ואת אימי ואת זרעי…
רבני בית ההוראה

אשה שראתה כתם מתי מתחילה לספור שבעה נקיים

אשה שראתה כתם טמא, מתי מתירים לה לספור שבעה נקיים בלי המתנת ה’ ימים מקודם? והאם יש נפק”מ בין אם מצאה הכתם על בגד הצמוד לגוף או לא? תשובה שלום רב! למנהג האשכנזים אשה שרואה כתם שמטמא אותה (זה לא משנה איפה הכתם נמצא) צריכה למנות חמשה ימים ואחר כך עושה הפסק טהרה ומונה שבעה נקיים. ויש ספרדים שנוהגים כמנהג האשכנזים, להמשך קריאה
הרב מאיר יצחק וינד

אכילה לנשים לפני התפלה בשבת

שלום לכבוד הרב. האם מותר לאשה שיש לה רגילות להתפלל שחרית בכל יום ,לאכול ולשתות בשבת במצבים הבאים: 1. לפני התפילה. 2. אחרי התפילה ולפני הקידוש. 3. האם הדין שונה במעוברת או מניקה? 4. מה קורה אם מסיבות בריאותיות אין אפשרות לשתות את הקידוש ולכן לא יכולה לעשות קידוש לעצמה. תודה וכל טוב תשובה שלום רב! 1. אם את רגילה להתפלל תמיד לפני שאת אוכלת: להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לימון של ערלה שנחתך בסכין

שלום כבוד הרב, אם נחתך לימון ערלה בסכין האם אפשר לשטוף היטב ומיד להשתמש בסכין? תשובה שלום רב! הסכין נאסר, וצריך להכשירו על ידי הגעלה. נימוק לימון נחשב כדבר חריף (כפי שמבואר בשו”ע יו”ד סימן צ”ו סעיף ב’) ודבר חריף נבלע על ידי הדוחק (הלחץ) של הסכין, ומכיון שנבלע בו דבר איסור הרי הוא צריך הכשרה.
רבני בית ההוראה

המתנת חמשה ימים לפני שבעה נקיים

כבוד הרבנים האם יש אופן שאין צריכים למנות ה’ ימים קודם הז’ נקיים כגון אחרי כתם וכדומה? תשובה שלום רב! למנהג האשכנזים גם אחרי כתם צריך למנות חמשה ימים ורק אחר כך להתחיל למנות שבעה נקיים, [עיין ברמ”א סימן קצ”ו סעיף כ”א ובנו”כ שם]. אמנם אשה שהתקלקלה באמצע ספירת שבעה נקיים אינה צריכה למנות חמשה ימים. (באופן כללי מנהג האשכנזים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מקור שיהדות נקבע לפי האם ולא לפי האב

מהו המקור המפורש הקדום ביותר האומר שיהדות נקבעת על פי האמא ולא האבא? תודה! תשובה: שלום רב, תלמוד בבלי מסכת יבמות דף כג עמוד א “אמר רבי יוחנן משום ר’ שמעון בן יוחי אמר קרא (דברים ז) כי יסיר את בנך מאחרי, בנך מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך, אלא בנה. אמר רבינא שמע מינה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

לקח מונית יחד אדם נוסף וההוא שילם יותר מדי

ביום שישי לפני כשבוע עמדתי ליד התחנה המרכזית בי-ם השעה הייתה 15:50 דהיינו כשעה לפני השקיעה ניסיתי לעצור מונית להר-נוף ורגע לפני שעצרתי את המונית ראיתי בחורה שגם מנסה לעצור ואינני יודע אם היא הייתה לפני בתור לחכות ותוך כדי שהתקרבה מונית היא אמרה לי שהיא צריכה להר-נוף אמרתי לה שנחלק את המחיר והיא הסכימה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מגבלה על רווחים בעסקים או במוצרים שבפיקוח

כבוד הרב שלום. האם מותר להרוויח בעסקים רק עד שישית מעלות המוצר? ואם לא, האם יש מגבלה על הרווח המותר? תודה רבה. תשובה: שלום רב, חז”ל קבעו שאין להרוויח יותר משתות (בנוסף להוצאות ושכר טרחא) על דברים של חיי נפש, שהם: יין שמן וסולת. דין זה אמור רק בזמן שבית דין היה יכול לפקח על כך, אבל בזמנינו אין הגבלה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

לתבוע חברת ביטוח בערכאות

האם מותר לתבוע חברת ביטוח בערכאות, והאם מותר לתבוע רשלנות רפואית בערכאות, ואם מותר או אסור איך לעשות, ומה המקורות? תשובה: שלום רב, חברה שאינה מופיעה בבית דין מותר לתבוע בבית משפט (ויש מחמירים להזמין פעם אחת לבית דין). מותר לתבוע רופא על רשלנות רפואית בבית משפט אם בסופו של דבר חברת הביטוח תשלם. יש סוברים שאף בדין תורה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

דמי תיווך על קניין תפילין

אדם ששכנו מבקש ממנו לקנות לו זוג תפילין, הוא מצא והביא לו תפילין ששויים 2500 ש”ח ובא בשאלה האם מותר לו לו לבקש 3000 ש”ח על טירחתו? (מדובר באדם שלא מתעסק במכירה או תיווך ביום יום) תודה רבה תיזכו למצוות תשובה: שלום רב, אסור לבקש יותר כסף ממה שהתפילין עלו. לא מקובל לשלם דמי תיווך על פעולה כזאת.
דיין בבית הדין נתיבות חיים

שטר חצי זכר לטובת החתן והבת בשותפות

הכותב שטר חצי זכר לבתו כנהוג ובשטר כתב שהוא נותן לבעל ולאשה למשל ליעקב ולאה אם אמרינן שהוא מתנה לשותפות כדין חו”מ סימן ס’-ס”ב שטרות היוצאת ע”ש אשה אם אינו נו”נ בנכסיו הוא של אשה כ”ש כאן הוא שותפות או דילמא כתיב רק לכבוד אנן סהדי דאין נותן לחתנו במקום בתו ורק דינו כנכסי מלוג להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

לתת כספי מעשרות לאברך במטרה שיתפלל עליו כל יום

שלום רב, היות ויש אחד שאומר את כל ספר התהילים כל יום עבור כל אחד שמשלם לו, ומזכירו לטוב. האם מותר לי לשלם לו מכספי מעשר {מדובר ביהודי שמתפרנס מזה} וכן האם זה בסדר ומותר לעשות את זה? תשובה: שלום רב, אם הוא עני שאין לו מספיק לפרנסתו, מקיימים מצוות צדקה וניתן לתת לו מכספי מעשר. אלא שיש לסכם איתו להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

סתימת פתח על ידי מדפים

האם מותר לנעול דלת של חדר ולשים מאחורי הדלת מקיר לקיר מדפים [לא ארון סתום] באופן שאין אפשרות לפתוח את הדלת כי המדפים מפריעים. האם יש בזה משום צוואת רבי יהודה החסיד לא לסתום דלת או אולי יש בזה מקום להחמיר? תשובה אם המדפים בנויים באופן שניכר שאינו בא לסתום את הפתח לעולם אין שום בעיה לבנות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

האם נגיעה בראש מחייבת נטילת ידיים

שלום האם כשנוגעים בראש (בקרקפת) כשאוכלים צריך ליטול ידיים ? תשובה שלום רב! מי שמחכך בראשו, במקום שמכוסה (בכיפה) צריך ליטול ידיים, אבל אם חיכך בראש בחלק המגולה אינו צריך ליטול ידיים. אבל מי שנוגע בשער בלי חיכוך אינו צריך לחזור וליטול. מקורות עיין בשולחן ערוך סימן קס”ד סעיף ב’ שכתב שמי שחיכך בראשו צריך לחזור וליטול את ידיו, ובפשטות כל הדין להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לחם משנה בסעודה שלישית

האם צריך שהלחם משנה בסעודה שלישית יהיה גם כן חלה שלמה? תשובה שלום רב! גם בסעודה שלישית צריך שהלחם משנה יהיה על ידי שתי חלות שלמות. עיין בשולחן ערוך סימן רצ”א סעיף ד’ – ה’ שמבואר שצריך לבצוע על לחם משנה גם בסעודה שלישית, אבל יש אומרים שבדיעבד אפשר לקיים סעודה שלישית גם בלי לאכול פת, אמנם לכתחילה לכל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מדוע בני יעקב שנולדו ללאה לא נחשבו בני שנואה

שלום מורי ורבותי שאלה בפרשת ויצא לגבי לאה וירא אלוקים כי שנואה לאה ןיפתח את רחמה ורחל היתה עקרה וידוע שאדם שבא להנשא עם אשה צריך שתמצא חן בעיניו אבל שנואה לא יכול להתחתן איתה נא האירו ואם אפשר מקורות שתזכו לראות בבנין אריאל תודה. תשובה שלום רב! צריך להבין איך יתכן שיעקב שהיה אחד בחיר האבות הקדושים שנא את אשתו לאה. וצריך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שוכר בית – את מי עליו לברך בברכת המזון

אני חי בבית שכור. האם עליי לברך את בעל ובעלת הבית בברכת המזון? תשובה: לא. בבית שכור אתה נחשב “בעל הבית” (שכן שכירות היא “ממכר ליומיה”), ולכן יש לברך את עצמך כבעל הבית.
רבני בית ההוראה

איסור משחק בקוביא במשחק בסביבון בחנוכה

לכבוד הרבנים הגאונים בהמשך לשאלה הקודמת שפסקתם שאין לתת לילדים לשחק בגולות, אלא אם המפסיד יכול לחזור בו. אם כן, כיצד תסבירו את המנהג שילדים משחקים בחנוכה בדריידיל (סביבון) עם אגוזים או ממתקים, הרי זה משחק בקוביא. תשובה: שלום רב, אם מבוגרים משחקים עליהם לנהוג כמבואר בשו”ע שהאגוזים יהיו על שולחן שהוא בבעלות שניהם, או ששניהם ישלמו דמי שכירות על להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

מסופק אם הזיק רכב בנסיעה לאחור

בס”ד אדם שתוך כדי נסיעה לאחור פגע בלא מתכוון ברכב שחנה מאחוריו (הנהג לא היה במקום), אמנם לאחר הפגיעה שלח מבטו אל הרכב בו פגע לראות אם נגרם לו נזק, ומתוך הסכלות חפוזה זו לא היה נראה כי נגרם לו נזק מאותה הפגיעה. אך דא עקא, שהיתה זו שעת בוקר מוקדמת, ועוד לא האיר היום, ולכן להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

אכילת קצוות הלחם

שמעתי פעם שמי שאוכל את הסוף של הלחם, צפוי לו שיפגע בזיכרון. אמת הדבר? תשובה שלום רב! רוב העולם אינו מקפיד בזה כלל, מכיון שאין לזה מקור בחז”ל. אמנם יש כאילו שמקפידים בזה, עיין בספר שו”ת מנחת יצחק חלק ט’ סימן ח’ ששאלו אותו שאלה זו, וענה שהוא לא מצא לזה מקור בחז”ל, אבל הוא בעצמו מקפיד שלא לאכול את הקצוות להמשך קריאה
sarit

ילד בגן או גננת שחלו האם יש חיוב לשלם

גננת שמקבלת ילדים בביתה והתשלום הוא חודשי בהתחיבות שנתית. מה הדין בחלה הילד ולא בא לגן מאחת הסיבות דלהלן 1)שיש חשש שילדים אחרים ידבקו ממנו 2)מכיון שלפי המנהג המקובל הגננת לא מתחייבת לטפל בילד חולה 3)מכיון שאין הוריו רוצים לשלוח אותו מחמת חוליו.ומה הדין במקרה שחלה במחלה קשה או נפגע מתאונה ר”ל. ומה הדין בנאנסה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

גרירת רצועות תפילין על הארץ – דין הכריכות שעל כף היד

א. שכורכים את האות ש’ על כף יד שמאל (למניחים ביד ימין) הש’ צריכה תמיד להיות? מה אם האות ש’ קצת זזה ולא נראה האות ש’, תמיד צריך לכרוך מחדש? ב. את רצועות העור, בזמן הנחת התפילין ובסופם, אסור שהם יגעו ברצפה? תשובה שלום רב! 1. ישראל קדושים הם ומחבבים את המצוות ולכן נהגו ברוב קהלות ישראל שכורכים את הרצועות באופן שיראו את להמשך קריאה
sarit

שבע מצוות בני נח

על מי מצווים “שבע מצוות בני נח”? תשובה שלום רב! כל האנשים בעולם חייבים בשבע מצוות בני נח. אבל עם ישראל חייבים לשמור תרי”ג מצוות.
sarit

להקנות כלי הכתיבה בגיטין בתוך כליו של סופר

להלכה ולמעשה מהו הדין אם יכולים לעשות קנין הגבהה וקנין משיכה במטלטלין כשמונחים בכליו של המוכר או נותן מתנה? ואם יש מקום להחמיר בגט שכשהסופר מקנה להבעל הניירות והכלי הכתיבה שמונחים ביחד בכיס של הסופר, שיאמר הסופר להבעל הילך הכיס והכלי הכתיבה שבתוכו הניירות הקולמוסים ובדיו וכל כלי הכתיבה? או טוב יותר שלא לשנות מנוסח המקובל? תשובה: שלום להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

להוריד חלק משיר ולהשתמש בו

האם מותר להוריד שירים ולהשתמש רק בחלק מהשיר או חלק של נעימה ממנו ולהשתמש בו? תשובה: שלום רב, אם יש ערך מסוים לחלק זה אסור להשתמש בו לצורך מסחרי. מקורות: למיטב ידיעתי כך הוא החוק לפי החוק. הגרמ”מ שפרן שליט”א סובר שאם החוק אוסר הרי זה אסור גם לפי ההלכה. עיין עלון המשפט גליון 39.
דיין בבית הדין נתיבות חיים

שתיה חריפה כמתנה לגוי

שלום וברכה ותודה מראש. שאלתי היא האם מותר לתת לגוי כמתנה (משום דרכי שלום) בקבוק יין או שאר שתיות שמשכרות? תודה רבה ושבת שלום. נא לרשום לי המקורות של התשובה. תשובה: שלום רב. אין שום מניעה מלתת מתנה לגוי של שתייה משכרת. אמנם, יש דין של ‘לפני עוור לא תתן מכשול’ אף בנוגע לגויים, כמבואר בגמרא עבודה זרה. אבל, במקרה זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הדרת נשים על פי ההלכה

בס”ד כבוד הרב שלום, אני נערה חילונית, לא מתמצאת בעקרונות הדת, ותומכת בהדרת נשים שלא מסיבות דתיות. רציתי לבקש הסבר על הדבר מכל צדדיו (מבחינה דתית כמובן) על מנת שאוכל להבין את העניין יותר לעומק. המון תודה! תשובה שלום וברכה אינני יודע מה את מתכוונת שאת תומכת בהדרת נשים, בדת אין דבר כזה הדרת נשים, כל הציבור החרדי שמקיים תורה ומצוות, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אשת שמואל הנביא

איך קראו לאשת שמואל הנביא????? תשובה שלום וברכה לא מצאתי תשובה לכך.
רבני בית ההוראה

כישלונותיהם של מכבי תל אביב

שלום שמי אבי ואני רק לאחרונה התחלתי להתעניין בדת כך שאני חילוני. השאלה שלי היא קצת מוזרה ולא שגרתית היא בקשר לקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל שקורה שם מין מזל רע שהוא מעבר לספורט. כבר קרוב ל15 שנה שהוחלפו בה אנשי מקצוע בעלים עובדים ושחקנים והקבוצה העמידה תקציבי עתק ועשתה הכל בשביל להצליח ושנה אחרי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אח בבית חולים היכן ומתי ידליק נר חנוכה

בחור רווק והוא אח בבית החולים עובד בשעות המאוחרות בלילה, איפה ומתי ינהג בהדלקת נר חנוכה לכתחלה? ובדיעבד? תשובה שלום רב! לכתחילה צריך למנות שליח שידליק עבורך את הנרות בזמן ההדלקה לפי המנהג שלך – (שקיעת החמה, צאת הכוכבים). השליח מדליק ומברך. ובדיעבד אם אין באפשרותך למנות שליח, אם אתה מגיע הביתה לפני 9 בערב אתה יכול להדליק בברכה. ואם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שום חלבי בתוך מרק פרווה בסיר בשרי

חתכתי שום עם סכין חלבית. לאחר מכן נתתי את השום במרק פרוה, והתחלתי לבשל בסיר בשרי. לאחר שהתחיל המרק להתבשר (וכבר היה חם) נזכרתי שהשום נחתך בסכין חלבית, ומיד העברתי את המרק לסיר חלבי. האם המרק והסירים עדיין כשרים? האם הייתי יכול להשאיר בסיר בשרי (אולי כבר “נקלש” הטעם של השום)? תודה רבה. תשובה: שלום רב! אם יש להמשך קריאה
הרב מאיר יצחק וינד

מזוזה בדירה שכורה שאי אפשר להורידה

אנחנו נכנסנו לדירה שכורה ואנחנו רוצים לקבוע מזוזה שלנו בפתח הדירה. אולם, לא ניתן להוריד את המזוזה של הבעלים שקבועה על הדלת מבלי שתישבר (מאחר והיא דבוקה בדבק חזק) ואף אין אפשרות להוציא ממנה את הקלף על מנת לבדוק אותו. מה ניתן לעשות? תשובה: שלום רב! ודאי, אם אפשר לבקש רשות מבעה”ב עדיף לעשות זאת באופן שידע שאתם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכת ברוך שפטרני באמא המגדלת בנה

שלום! אני מגדלת את ילדיי ובני הבכור הגיע לגיל מצוות. האם אני צריכה גם לברך ” ברוך שפטרני”? תשובה שלום רב! אמא אינה מברכת ברכת ברוך שפטרני, בין אם יש לה בעל ובין אין לה בעל, ואפילו אלמנה אינה מברכת. נימוק ברכת ברוך שפטרני נתקן לאבא שחייב בחינוך בנו והוא אחראי על מעשיו, וכשאינו מתנהג כשורה, אביו נענש על זה, ולכן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לימוד פיזיקה לצורך פסק הלכה בימינו

בנוגע להלכה בשימוש באמצעים טכנולוגיים. עד לפני כ200 שנה בכלל לא היו משתמשים במוצרים חשמליים. עם גילוי החשמל והתפתחות הטכנולוגיה בעידן המודרני כיצד ההלכה מתייחסת למוצרים חשמליים? והאם רב פוסק מבין גם בתופעות כימיות ואלקטרוכימיות שמתרחשות למשל בבטריה כדי לפסוק הלכה? כלומר האם הרבנים מבינים קצת גם בפיזיקה ובכימיה? ולמה באמת חלק מהציבור החרדי לא לומד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

להשתמש בשבת בשעון שכשאינו נמצא בתנועה הוא עובר למצב שינה וכאשר מזיזים אותו הוא חוזר לעבוד

שלום לכבוד הרב, ישנם שעונים חדישים של היום שפועלים על ידי מנגנון מסובך שכאשר השעון לא נמצא בתנועה אז הוא עובר למצב של “sleep” והוא כאילו כבוי. וכאשר מזיזים אותו מחדש אחרי פרק זמן מסוים הוא חוזר לעבוד. רציתי לקבל את דעתך על שימוש בשעון כזה בשבת. תודה תשובה שלום רב! אינני מכיר בדיוק את השעון שאתה מדבר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פדיון הבן לאחר הפלה בחודש שני

שוב …שלום. המשך נוסף-מהמקרה של ראית כתם דם על פד… באותו הערב הדימום התחזק בפתאומיות-לא יותר מדיי,אך הדבר שהיה אמור להתפתח לעובר לצערנו נפל.(ועם זאת אני מודה לה’ על הרעה כשם שאני מודה על הטובה.) כשהגעתי לביה”ח (עם הדבר שנפל) הם מיד הגדירו זאת כהפלה טבעית – “דחיה טיבעית של הגוף למשהו לא מפותח” (אומנם פיזית הייתי בחודש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

זומן לחקירה בגין שבחי”ם שעבדו בדירתו, האם מותר למסור שם הקבלן

שלום רב, קבלן שיפוצים שהועסק בדירתי העסיק שבחי”ם. קיבלתי זימון לחקירה על כך, הקנס אלפי ואולי עשרות אלפי שקלים. שאלתי, האם אפשר לספר בחקירה את שם הקבלן. הראוני דברי החפץ חיים בסוף הלכות לשון הרע מדין מוסר. אך עדיין נראה לי שכאן הוא מזיק אותי. אודה לתשובתכם, שאלתיאל מותר למסור את שם הקבלן ולטעון כל טענה אמיתית שתשמש לזכותך. מקורות: אכן להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

קנה קרש גיהוץ והבד נקרע באשמתו והחנות החליפה לו

קניתי שולחן גיהוץ, וכשהגעתי לביתי וקרעתי את הניילון, ראיתי שיש קרע בבד. חזרתי לחנות, ושם החליפו לי את שולחן הגיהוץ. כשחזרתי שוב לביתי, חשבתי שמאוד יכול להיות שאני קרעתי את הבד, כשפתחתי את הניילון של השולחן, כי זכרתי שהקרע היה היכן שנמצא דבק הסלוטייפ שמדביק את הניילון, ויתכן שכשקרעתי את הניילון, משכתי את הדבק, והבד להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

תפרים, ושן תותבת האם הם מהווים חציצה לטבילת נדה

בטבילת נדה מה נקרא מקפיד ומה אינו נקרא מקפיד לכמה זמן לא יקפיד, כגון שן תותבות שמנקים אותה מזמן לזמן, וכן תפירות על גופה וכדומה? תשובה שלום רב! שן תותבת וכל שן שאפשר להוציא אותה, צריך להוציאה לפני הטבילה. תפרים: אם הם מסוג התפרים שלא צריך להוציא אותם, והם נמסים בגוף מאליהם, אינם חוצצים, אבל תפרים שאינם נמסים וצריך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אדם שעדיין לא התפלל תפלת שמונה עשרה בלחש האם יכול לכתחילה להיות חזן לחזרת הש”ץ

האם לכתחלה נכון שהש”צ לשמונה עשרה יהי’ מי שלא התפלל עדיין תפלת הלחש? תשובה שלום רב! תשובה לכתחילה השליח ציבור צריך להתפלל קודם תפלה בלחש, ואחר כך להתפלל עוד פעם לשם חזרת הש”ץ, אמנם בשעת הדחק כשאין אדם אחר שיכול לגשת, אפשר להקל ולהתפלל חזרת הש”ץ גם אם עדיין לא התפלל תפלה בלחש, ויש מקילים גם לאדם שיש לו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פתח דלת הרכב ועשה שריטה ברכב שעמד בכניסה לחניון

נסעתי בטרמפ והרכב עמד להיכנס לחניון של קניון והוריד אותי ממש בכניסה לחניון דהיינו אחרי שכבר ירד מהכביש והיה כבר בשביל המוביל לחניה שהוא לא כ”כ רחב(אך עדין המקום קשור גם למדרכה) באותו זמן עמד בשביל רכב חונה, זה מאוד משונה שחנה שם כי זה היה ממש בכניסה, כשפתחתי הדלת לרדת קיבל הרכב הסמוך שריטה להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

שטר תנאים ששכחו לכתוב בו זמן והעדים אינם נמצאים

הייתי אצל מסיבת תנאים ובעת קריאת התנאים ראו ששכחו לכתוב את היום שחתמו והעדים לא היו שם מה צריכים לעשות באופן כזה? תשובה: שלום רב, באופן כללי אין צורך בזמן בשטר רק כדי לגבות מנכסים משועבדים, דבר שלא נהוג בזמנינו. אם בכל מקרה רוצים שיהיה זמן, ניתן להחתים בשוליים שני עדים אחרים שיעידו שראו את השטר חתום ביום פלוני. מקורות: שו”ע להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

תשלום טיפ (תשר) לסבלים של חברת הובלות

לכבוד הרבנים הגאונים שליט”א אודה לכם מראש על תשובה בהקדם האפשרי, האם יש חיוב הלכתי לתת טיפ לסבלים של חברות הובלות ואם כן האם יש שיעור לזה. תשובה: שלום רב, אם לא כולם נותנים אין חיוב, ואף על פי כן אם הם יהודים ראוי לתת מאחר שהם לוקחים שכר זה בחשבון ומצפים לכך. אם כולם נותנים ייתכן שיש חיוב על פי דין להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

האם בעל חיים חי נחשב חתיכה הראויה להתכבד

האם הדין של חתיכה הראויה להתכבד נאמר אף בבעל חיים חי, וכגון טריפה חיה. דהנה מצאנו מחלוקת אם אומרים חתיכה הראויה להתכבד בדבר הטעון תיקון ובישול, והנה ניתן לומר שכל המחלוקת דווקא בבעל חיים מת הטעון תיקון, אבל בבעל חיים חי כולי עלמא מודו דלא מיקרי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לגבות ריבית בהוצאה לפועל לשם ‘קנס’ או ‘פיצוי’

לכ’ הרבנים המשיבים שליט”א, ראובן הלווה לשמעון 120000 ₪ לתקופה של עד שנתיים, לאחר שתמה תקופת ההלוואה ביקש ראובן את הכסף הנ”ל ולא קיבלו, לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים פנה להוצאה לפועל על ידי עורך דין, בינתיים החוב טפח מחמת הריבית שנקבעה על ידי ההוצאה לפועל. בינתיים, ראובן נפטר ויורשיו חתמו כולם על ‘ויתור’ לטובת אמם שתחי’. להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

איזה קלקול מוטל על המשכיר לתקן ואיזה על השוכר

האם יש “כלל ברזל” לפיו מחליטים מהם חיובי המשכיר כלפי השוכר? אם כן- מהו? (אם אפשר להרחיב ומקורות, יישר כח) תשובה: שלום רב, יש כלל, אבל הכלל אינו ברזל, יש לדון כל מקרה לגופו וכשיש ספק יש להתפשר. המנהג הוא שהמשכיר מתקן כל קלקול שהדרך לתקנו על ידי בעל מלאכה מקצועי, ושלא נגרם בפשיעת השוכר או בני ביתו, ושרוב בעלי להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים