Logo

השתתפות בבריתה בליל ראש חודש אב

האם מותר להשתתף בבריתה בכ”ט תמוז בערב דהיינו ליל ראש חודש אב? באירוע אוכלים בשר, ויש מוזיקה. תשובה: יום כט בתמוז בערב הוא כבר “ראש חודש אב”, ואין לעשות בזמן זה סעודה עם מוזיקה לכל הדעות והמנהגים, בפרט לא “בריתה” שאין זה סעודת מצוה. ולגבי אכילת הבשר למנהג הספרדים נוהגים לאכול בשר ביום ראש חודש, ולמנהג האשכנזים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עקירת עצי פרי עקב שיפוצים

יש לי בגינה עצי פרי אני משפץ ומעונין לרצף האם הכנסת חומר ממית שורשים מותרת או שהיא באיסור לא תשחית ומה הדרך הטובה והרואיה לפי היהדות במקרה כזה תשובה: יש למכור את האילן לגוי, בקנין המועיל מן התורה, ואחר כך יורה לפועל נכרי, להעתיק את עצי הפרי ממקומם למקום אחר. ואזי אף אם בפועל לא יעשה כדבריך, אין עליך עוון, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

האם מותר לשמוע מוזיקה בשלושת השבועות?

האם מותר לשמוע מוזיקה בשלושת השבועות? תשובה: אין שומעים מוזיקה בימי בין המצרים. פרטי הדינים אפשר לראות בהלכות בין המצרים שכתובים כאן, ועניני מוזיקה אפשר לראות שם בפרק ד.
רבני בית ההוראה

עליה לקבר ביום השביעי שחל בראש חודש

בעלי היקר ק. יעקב ז”ל הלך לעולמו בלילה שבין שני לשלישי השבוע. אמורים לערוך סעודה ביום ראשון כט בתמוז. לעלות לבית העלמין ביום שני א באב. יש אומרים לנו שאין עולים בראש חודש . מה נכון לעשות ? בתודה תשובה: ראשית, המקום ינחם אתכם בשאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד, ומן השמים תנוחמו. לעצם שאלתך, מעיקר הדין מותר לעלות לקבר ביום סיום להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עליית לוי לתורה כשאין כהן

שלום לכם כאשר אין כהן בבית הכנסת אבל יש לוי האם יעלה לוי במקום כהן או שהתפרקה החבילה ? תשובה אפשר לתת את העליה הראשונה למי שרוצים או ללוי או לישראל. מקורות שולחן ערוך או”ח סימן קל”ה ס”ו.
רבני בית ההוראה

שהכל על משקה אם פוטר גם מאכלים

כשנמצאים בחתונה ואנו אומרים ברכת שהכל על משקים, האם הברכה הזאת פוטרת שאר מיני אוכלים יותר חשובים כמו עוף? מה אם יש לי כוונה כללית על כל אוכלים שצריכים ברכת שהכל? תודה תשובה הדרך הראויה היא לברך ברכת שהכל על סוג אחד של מאכל או משקה, ולכווין לפטור על ידו את שאר המאכלים שברכתם שהכל. ואם יש לפניו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מקור איסור גילוח בתער

שמעתי שאסור להתגלח עם סכין גילוח האם זה נכון ואם כן אז מדוע ? תשובה: אסור מן התורה להתגלח עם סכין גילוח, כפי שכתבה התורה”לֹא תַקִּפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם וְלֹא תַשְׁחִית אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ (ויקרא פרק יט פסוק כז), ולמדו חז”ל שהשחתת הזקן היא בדבר המשחיתו שהוא תער. מקורות: גמ’ קידושין(לה.), מכות (כ.), שו”ע יו”ד סי’ קפא סעיף י. לֹא תַקִּפוּ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חיתוך סלט דק בשבת

האם מותר לחתוך סלט דק , והאם יש חילוק בין סמוך / לא סמוך לסעודה .? תודה , תשובה מותר לחתוך ירקות לחתיכות דקות, רק אם הוא חותך אותם סמוך לסעודה, ואפילו כשהוא חותכם סמוך לסעודה, לא יחתוך לחתיכות קטנות ממש, אלא לחתיכות גדולות קצת. שיעור הזמן שנחשב סמוך לסעודה: הוא כשיעור משך הזמן שבני אדם רגילים לעסוק בהכנה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

זמן ברכות השחר למי שקם ללמוד אחר חצות ודעתו לחזור ולישון

שלום לכבוד הרב, מי שקם באמצע לילה ללמוד תורה ודעתו לחזור לישון, האם הוא צריך לברך את כל ברכות השחר בקימה הראשונה? תודה דניאל תשובה מי שקם אחרי חצות, ודעתו לחזור ולישון, מברך ברכות השחר חוץ מברכת אשר נתן לשכוי בינה.. (שאין מברכים אותו לכתחילה עד אחרי עלות השחר ובדיעבד יצא ידי חובה אם בירך אחרי חצות) וחוץ מברכת אלוקי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חימום דג עם רוטב בשבת

שלום שאלתי האם בדג שיש קצת רוטב כלומר יש כאן דג רוב ויש קצת רוטב האם אפשר להניח על הפלטה בשבת היות שיש בישול לאחר בישול בלח לכמה דיעות בבקשה מכם סדר בבלגאן ושכרכם רב מן שמיא תשובה אם יש כמות של רוטב שעומד לעצמו בתוך הכלי, אסור לחמם. אבל אם אין כמות של רוטב, גם אם על חתיכת הדג להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מטפלת בחולה אם פטורה מתפילה

אני שומרת על זקנה יום אחד בשבוע והיא חולת אלצהימר האם אני צריכה להתפלל? כיון שאם אני יתפלל היא כל הזמן רוצה שאני ידבר איתה מה עלי לעשות? תשובה אם אין לך אפשרות להתפלל את לא חייבת להתפלל, אבל תנסי לראות אם את יכולה להתפלל לפני שאת מגיעה אליה, ואם אין כמה דקות שהיא לא צריכה אותך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הצלת נפש באמצעות ממון של אחרים

בס”ד שלום לרב. האם מותר להציל נפש חבירו בממון אחרים? תשובה אסור לאדם לגזול ממון של אחרים כדי להציל את עצמו, אלא אם כן הוא מתכווין להחזיר את הכסף לנגזל, אבל אם אינו מתכונן להחזיר לו את הכסף אין היתר לגזול. מקורות עיין בגמרא ב”ק [ס,ב] וברא”ש שם, ועיין שולחן ערוך חו”מ סי’ שנ”ט ס”ד
רבני בית ההוראה

מי שנמצא בבית הכנסת ואין לו סידור להתפלל

האם יחיד שמתפלל במנין ואין לו סידור יכול לצאת לידי חובה כשהוא שומע את החזן ועוקב אחרי מילה במילה תשובה מי שיודע להתפלל לבדו, צריך להתפלל לעצמו ולא לצאת מאחר, ולכן הדרך הנכונה היא שתקשיב למה שהחזן אומר ותאמר ביחד איתו. מקורות במשנה ברורה או”ח סימן קכ”ד סק”א מבואר שמי שיודע להתפלל לבד אינו יוצא כשהוא שומע מאדם אחר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הטבת חלום עם 2 אנשים/ שתיה מכוס הקידוש והעברתה מגבר לאשה

שלום רב, תודה רבה על התשובות. 1. האם ניתן לעשות “הטבת חלום” באמצעות 2 אנשים אם אין 3 אנשים בבית? 2. האם אפשר לגבר להעביר לאישה את הכוס של הקידוש מיד ליד? והאם כולם צריכים לקבל כוסות או לשתות מכוס אחת של הקידוש? תשובה *אין לעשות הטבת חלום רק על ידי שלשה אנשים, אלא אם כן מטיב את חלומו אצל תלמיד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

האם מותר לקנות דירה בתשעת הימים

האם יש בעיה לחתום חוזה על קניית דירה בתשעת הימים? תשובה: דירה שקונים אותה לצורך הרווחה, דהיינו שלא לצורך מגורים, אין לחתום על חוזה. דירה שקונים לצורך מגורים, נהגו שלא לחתום חוזה, רק ל”סגור” בלא חתימה, בכל מקרה כאשר יש חשש שמא לא יהיה אפשרות להשיג כזו דירה לאחר תשעה באב, ויש בזה חשש הפסד, המיקל יש לו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הטענת מחשב או פלאפון בשקע חשמל של בית כנסת

האם מותר להטעין פלאפון או מחשב בבית כנסת? האם זה נחשב גונב להקדש היות שהתורמים לא תרמו לישיבה לשימוש חול ופרטי? חבר אמר לי שהשעון של החשמל אינו קולט כזה הוצאה קטנה של חשמל ולא נחשב גזלה, זה נכון? תודה תשובה: ניתן להקל. מי שרוצה להחמיר על עצמו יכול לתת עשר אגורות, או סכום אחר שודאי יותר גבוה מעלות החשמל, לקופת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נשארו אצלו אוזניות שקיבל בטיסה, האם חייב להחזיר

בס”ד במטוס חילקו אוזניות (די זולות), וזה נשאר אצלי האם יש בו משום גזל, והאם מותר להשתמש בו? תשובה: שלום רב, מחלוקת הפוסקים אם אתה חייב להחזיר. בדוחק גדול ניתן להתיר להשתמש, אבל אני מציע להתקשר לחברת התעופה, לספר להם את המקרה ולבקש רשות להשאיר את האוזניות אצלך ולהשתמש בהם. מקורות: לעניין חיוב השבה בשומרים עיין עלון המשפט גליון 29 עמוד ה. להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מתפלל שהלך לשירותים אם מברך שוב על ציצית ותפילין

שבוע טוב וחודש טוב נא להעביר תשובותיכם במסך תשובות אחרונות כי בזמן האחרון איני מצליח לקבל תשובות שאלה ? האם מתפלל שהפסיק באמצע לקרוא חוק לישראל והלך להתפנות חלץ צו”ת האם שמחזירם יברך על הציצית והתפילין בברכת התורה. תשובה על הטלית: אם היה דעתו לחזור ולהתעטף מיד כשיצא מהשירותים אינו חוזר ומברך. ועל התפילין: אם היה דעתו לחזור וללבוש מיד כשיצא מהשירותים, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נט”י המוציא וברהמ”ז על פרוסת לחם

שלום וברכה. לעניין ברכת נטילת ידיים – המוציא-ברכת המזון: האם אני חייב בשלושתם אם אני אוכל פרוסת לחם אחת ? אם לא, מה המינימום (קצת קשה לדעת כמה גרם הפרוסה). ברכה והצלחה תשובה פרוסת לחם רגילה, יש בה שיעור מספיק גדול כדי להתחייב בכל הברכות ובנטילת ידים. מקורות פרוסת לחם בגודל המצוי יש בו בערך מאה סמ”ק, ושיעור כביצה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תפילין

ממתי צריך לשים תפילין תשובה כל אדם שהגיע לגיל 13 חייב להניח תפילין בכל יום (כמובן לא בשבת ויום טוב).
רבני בית ההוראה

זמן תפילת שחרית לנשים ותפילה קצרה

שלום כבוד הרב! רציתי לדעת עד איזו שעה מותר לבנות להתפלל שחרית מה גם שרציתי לשאול מה אני צריכה לומר כשהשעה מתאחרת ע”מ להספיק (אם אפשר לדעת הספרדים)בתודה מראש שרה המשיכו לעשות חיל בעבודתכם תשובה לכתחילה צריך להתפלל עד סוף השעה הרביעית של היום [הזמן משנתנה כל יום, ואם אתה רוצה לדעת כל יום מהו הזמן אפשר לבדוק את להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נמלים בכיור לאחר פתיחת הברז בשבת

שאלה: נמלים בכיור בשבת – כמובן אסור לפתוח את הברז דהוי פס”ר. אך השאלה אם אחר פותח את הברז אם צריך להפרישו או שהוי מתעסק ומותר (לבד מדעת רעק”א) ואפשר לסמוך על המיקלים בשב ואל תעשה? תודה תשובה יש להחמיר כדעת רע”א בשו”ת סימן ח’ שמתעסק נחשב כאיסור, ולכן יש להפריש אדם שהולך לעשות מלאכה אף שהוא מתעסק. (עיין בספר אורחות שבת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לימוד דרבוקה בשלושת השבועות

האם מותר להגיע לשיעור תיפוף על דרבוקה בשלושת השבועות? יש לציין כי אין מוסיקה נלווית לשיעור. תשובה: אם המטרה היא לשם לימוד, והתחלת ללמוד לפני שלושת השבועות יש להקל ללמוד עד ר”ח אב. מקורות: עי’ כעין זה בשו”ת רב פעלים (או”ח ח”ד סי’ מט).
רבני בית ההוראה

בקשת סליחה מאדם שאינו מודע לכך שפגעו בו

מישהי מעברי התקשרה לבקש סליחה על משהו שעשתה ולא אמרה לי מה , מאז אני לא מפסיקה לכעוס ולהתרגז עליה, אם כן למה אני צריכה לבקש סליחה מאנשים שעשיתי להם משהו לא רציני והם לא יודעים מכך ואני לא בקשר איתם היום, ואם אתקשר הם יתחילו לחשוב ולכעוס תשובה מפורסם בשם הרב ישראל סלנטר זצ”ל שאם על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טבילת כלי זכוכית לפני מכירתם

יש כאן יהודי שיש בבעלותו מפעל לעיטור כלי זכוכית. הוא קונה את הכלי מוכן ושלם מהסינים, ורק מעטר אותם. הוא מעוניין לעשות כאן מקווה לטבילת כלים, ע”מ לטבול את כל הכלים כשהם מגיעים למפעל וע”י כך להרוויח: א: לפטור את הקונה מטבילה ולהקל מעליו, ב: לפעמים הטבילה מקלקלת את העיטור, ומי שמקפיד על טבילת כלים, ייתכן ולא יקנה כלל. אך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מתווך תובע יזם על הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהטעיה

מתווך שסגר עם יזם להביא לקוחות ויקח תיווך מהלקוחות, לאחר שבירר שאכן היזם סגר על הקרקע ורק זקוק לקונים שיממנו את הקרקע ואכן אישר היזם כי הוא סגור עם בעל הקרקע. המתווך פרסם השקיע שעות רבות ימים ולילות ומכר את הדירות, כל הלקוחות שלמו הכל, וחתמו חוזה אצל עו”ד, ואף המתווך קיבל תיווך מהלקוחות, כך שבעצם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שליחת מייל לחו”ל כששם עדיין שבת

האם מותר במוצאי שבת לכתוב מכתב אי-מייל לחבר, הנמצא בחו”ל ושם עדיין שבת. החבר שומר שבת וכמובן לא יפתח את המחשב כל עוד שאסור. מבקש מקורות \ מראה מקומות. בברכה, יענקלה. תשובה: איסור עשית מלאכה הוא על האדם, ולא היכן שנפעל פעולתו, משום כך, אדם הנמצא במקום שכבר יצאה שבת וגורם לפעולה שתגיע למקום שלא יצאה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שבעה על סב שגידל נכדו

האם נכד יכול לשבת שבעה על סבא שלו (סבא חורג) ולסבא אין ילדים ואין מי שישב עליו שבעה? זהו סבא שגידל את הנכד מינקות תשובה: דיני האבילות וישיבת שבעה על נפטר, אינם קשורים ל”הרגשת האדם” אלא הלכה ככל הלכות התורה, משום כך אין שום דין או הלכה שעל הנכד לשבת שבעה. כמובן שמשום “הכרת הטוב” הכרחי שיעשה לעילוי נשמתו, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שתיה בתשעה באב לחייל בזמן משימה

האם חייל בצבא שיוצא למשימה ביום ט’ באב ויש חשש שיתייבש יכול לשתות? תשובה: במידת האפשר יש לבקש שלא לעשות משימות כאלו או אחרות בתשעה באב, כאשר אין הדבר גובל בפיקוח נפש, כיון שמטבע הדברים כל פעילות גופנית בזמן צום מתישה את הגוף שלא לצורך. אם אין אפשרות להימנע מפעילות כזו או אחרת, אין צורך להגיע למצב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צפיה בהצגה בשלושת השבועות

האם מותר לראות הצגה שאינה מחזמר בשלושת השבועות? תשובה: זמן בין המצרים אינו הזמן ה”אידאלי” לבילוי, אם כי אין בהלכה איסור מפורש על ראית הצגה.
רבני בית ההוראה

חוזה לאולם לחתונה בשלשת השבועות

האם מותר בשלושת השבועות לסגור חוזה עם אולם אירועים למטרת חתונה? תשובה: מותר לסגור חוזה עם אולם אירועים בשלשת השבועות, ועדיף להקדים זאת לפני ראש חודש אב.
רבני בית ההוראה

גידול כלב לא מסוכן

האם מותר לגדל כלב לא מסוכן בבית??? תשובה: מותר לגדל כלב בבית, ובתנאי שאינו “כלב רע” שדרכו להזיק לבני אדם. אולם גם כלב שאינו “כלב רע”, אם דרכו של הכלב לנבוח על בני אדם, חייבים לשמור אותו קשור עם שלשלת, ואם אין דרכו לנבוח על בני אדם, מותר לגדלו אפילו בלי שיהיה שמור בשלשלת. במקומות שרגילים שלא לגדל כלבים, וישנם אנשים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שמירת הכתובה באלמנה

אשה אלמנה האם צריכה לשמר את כתובתה תשובה: אשה אלמנה שעדיין לא גבתה את כתובתה, כדאי לה לשמור את כתובתה, [שהרי זה “שטר חוב” על יורשי בעלה לפי ההתחייבות שבכתובה]. אולם אין זה חובה כמו בזמן שהיתה נשואה שהיה אסור לשהות עם הבעל בלא כתובה.
רבני בית ההוראה

תאריך יארצייט בשנה מעוברת

שלום רב. רציתי בבקשה את העזרה שלכם. אבי נפטר ב-14.9.10 ורציתי לדעת באיזה תאריך צריך לעלות לקבר? באיזה תאריך יוצא השנה? ומה צריך לעשות? תודה רבה אשמח לתשובה. תשובה: תאריך זה יוצא בתאריך העברי [שעל פי זה יש לנהוג], בתאריך ו’ תשרי, תאריך זה יוצא בתאריך לועזי ביום שלישי 4 לאוקטובר, יש לעלות אז לקבר, ולהשתדל שלפחות עשרה גברים מעל גיל מצוות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שמן זית מגוי

מה דינו של שמן זית שהגיע קרוב לודאי מערבי/גוי. בנוגע לעורלה,מעשרות ועירבוב חומרים אסורים תשובה: מה זה קרוב לודאי? שמן של גוי שנעשה ממטעים של גוי, הלכה למעשה אין לחשוש לערלה, ותרו”מ פטור. [כאשר השמן נעשה בבתי בד לא כשרים, יתכן מאד חשש לעיבוד לאחר תוצרת שהיא בחשש ערלה, אם כי יש כמה קולות למי שרוצה לסמוך ולהקל להמשך קריאה

אפוטרופוס שהלווה למומר בריבית קצוצה

לכבוד הרבנים המשיבים שליט”א אדם שאינו שומר תומ”צ שבק לחל”ח לפני זמן מה בלי זש”ק והשאיר צואה בערכאות שאשתו תיזון מנכסיו ואחרי מיתתה יתחלקו נכסיו בין ג’ משפחות וביניהם ב’ משפחיות חרדיות (המוטבים). האפוטרופוס על הנכסים הלווה אחרי מותו סכום מסויים מנכסים הללו לאדם מסויים בר”ק, והלה אכן פרע הכסף והרבית לאחר מות האשה. כעת ברצון המשפחות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טיפול בצוואה שאחד המוטבים נפטר ויורשיו אינם ידועים

מישהו מת בלא בנים והשאיר צואה לחלק נכסיו בין הרבה אנשים. ביניהם נרשם שמו של איש א’ שיתנו לו סכום של אלף דולר מהירושה. המטפלים (בחנם) בהירושה חילקו הכל כפי המצווה. אכן בנסותם לברר על אדם זה שגר במרחקים ענו להם שאיש זה מת מזמן ולא ידוע להם מתי מת אם לפני שנפטר המוריש או להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הזמין מקום לבנו בקעמפ ושילם מקדמה ורוצה לחזור בו

בס”ד שלו’ וברכה מישהו נתן דמי קדימה למחנה ילדים עבור חודש הקיץ ועתה בדעתו לחזור כי חושב שזה יהיה יותר טוב עבור הילד אם ילך למחנה אחר. ובאמת שהמתין זמן רב ליכנס למחנה זה אלא שהיה מלא ולכן הוכרח להירשם במחנה שני (שהסכימו ליקח ילדו אף שהרישום כבר היה סגור). אכן לאחר שנרשם במחנה השני הודיעו לו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הכיוון אליו מתפללים / הנחת תפילין

היי קוראים לי משה ורציתי לשאול כמה שאלות . לאיזה כיוון צריך להתפלל ? כי כמעט כול בנאדם אומר משהו אחר … אני טס לחול ואני רוצה לדעת כאילו כמה הסברים על הנחת תפילין שם .. בתודה רבה משה . תשובה מי שנמצא בחו”ל עומד עם הפנים כנגד ארץ ישראל, [ומכווין לביו כנגד ירושלים ובית המקדש], ומי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השתתפות בחנוכת הבית בשנת אבל

שלום, אני עדיין בשנת אבל על מות אימי, בני עושה חנוכת בית בשבוע הבא לפני ראש חודש, ללא מוזיקה, האם מותר לי להשתתף בסעודה (מוזמנים רק המשפחה הכי קרובה כמו הורים ואחים ואחיות ) האם זה נחשב ל- “סעודת מרעים” ? מה זה אומר ? תודה, בברכה. תשובה יש מתירים להשתתף בסעודת חנוכת הבית בארץ ישראל, ויש מתירים אפילו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גידול זקן בתוך השלושים על אחות

האם מי שאבל על אחותו,האם צריך לגדל זקן כל 30 יום? תשובה סליחה על  האיחור, (אחד הרבנים המשיבים היה טרוד ויש כמה שאלות שלא נענו בזמן). מי שאבל על אחותו אסור לגלח את שערות ראשו וזקנו כל 30  יום. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים, ושנתבשר רק בשורות טובות. מקורות שו”ע יו”ד סי’ ק”צ
רבני בית ההוראה

אמירת קריאת שמע במהירות כדי להספיק שמו”ע עם הציבור

האם יש להזדרז בקריאת שמע ופחות להפריד בין הדבקים כדי להספיק להתחיל שמו”ע עם הציבור? תשובה צריך לקרוא קריאת שמע כדת וכדין, וצריך להפריד בין הדבקים, ולא להזדרז יותר מדי, אפילו אם לא יספיק להתחיל שמו”ע עם הציבור. (כמובן שכל זה כשאומר את קריאת שמע באופן הראוי על פי דין, אבל מי שמדקדק יותר מהצורך, ולכן קריאת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סוף זמן תפילת שחרית וברכות השחר

שלום רב, עד איזו שעה בבוקר מור לומר ברכות השחר, ולהתפלל שחרית? בכבוד רב. תשובה תפילת שחרית, זמנה עד סוף שעה רביעית של היום [הזמן משתנה במשך כל השנה ולכן אי אפשר לכתוב באינטרנט את הזמנים המדוייקים, ומי שרוצה לדעת את הזמן יקנה לוח שנה ושם כתוב בלוחות השנה], ובדיעבד אם נאנס ולא היה התפלל בזמן, יכול להתפלל עד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צחצוח שיניים בי”ז בתמוז

האם מותר לצחצח שיניים בצום י”ז תמוז? תשובה לכתחילה אסור לצחצח שיניים בכל הצומות, ומי שמצטער הרבה, יכול להקל ולצחצח, ויזהר מאוד שהמים שמכניס לפיו, לא יכנסו לגרונו.
רבני בית ההוראה

ברכות אחרונות

שלום כבוד הרב, חזרתי בתשובה לפני כחודש ורציתי לשאול מה ההבדל בין “ברכת מעיין השלוש” ל “ברכת בורא נפשות” מתי מברכים כל אחד מהם? תודה רבה רבה. תשובה ברכה מעין שלוש מברכים: אם אוכלים פרי משבעת המינים: ענבים, תאנה, רימון, זית ותמר. אם אוכל אחד מחמשת הפירות האילו, מברך ברכה מעין שלוש, ומזכיר בתוכו על העץ… ברכה מעין שלוש עם הזכרת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צום ט’ באב לחולה

האם אשה ששוקלת 47 קילו, חלשה, אנמית, ומרבה להתעלף, וכל צום שצמה בשנים האחרונות גרם הדבר לכאבי ראש קשים והקאות, מחויבת לצום בט’ באב? תשובה: אשה שהיא אנמית, מרבה להתעלף, ומסיימת את הצום בהקאות מרובות וכאבי ראש, פטורה מלצום. מקורות: שו”ע או”ח סי’ תקנד ס”ו, שחולה שאין בו סכנה אינו צריך אומד, והגם שהרמ”א כתב שנהגו לצום רק במקום להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מריחת שמן למניעת יובש, בשבת

במ”ב הלכות שבת סי שכח סעיף כב כתב גבי לסוך בשמן שבשו”ע התיר בתחילת מכה ואפי’ בסוף מכה אף דהוי לתענוג וציין במ”ב לסי’ שכז א ברמא דבמדינותינו אסור דאין המנהג לסוך בשמן אך הדגיש “דבגמר מכה גם במדינותינו מותר” ובסוף הסעיף התיר המחבר באופן של מים ושמן שאסור מותר כשנותן חוץ למכה ובזה כ’ המ”ב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

היתר לקחת שכר כדי לרפאות

איך זה שהרמב”ם התפרנס מהיותו רופא – והרי אסור? שכן מצוה היא ומה לי רופא או מה לי רב שיצא כל כך נגד התפרנסות מהתורה תשובה בשולחן ערוך [יו”ד סי’ של”ו] נפסק שמותר לרופא לקחת שכר בטלה, [פירוש הדבר שאם לא היה עסוק לרפאות, היה עובד בעבודה אחרת ומשתכר ממנה, ולכן צריך לשלם לו את מה שיכל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברכת שהחיינו

על איזה דברים מברכים על קנייתם שהחיינו? תשובה מי שקנה, ירש, או קיבל במתנה, בית חדש, מברך שהחיינו. [כמו כן מי שמרחיב את הדירה שלו ומוסיף חדר או יותר מברך שהחיינו]. ודוקא כשהוא קונה את זה לעצמו, אבל אם יש לו אשה וילדים שיגורו איתו בבית, מברך ברוך הטוב והמטיב. *מי שקנה כלים או בגדים חדשים מברך שהחיינו. להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נתינת מתנה בשבת

מורי ורבותי השם עליכם דחוף מחר אנו מעונינים לתת מתנה בשבת מה ההלכה שנותנים מתנה בשבת נא תשובה כי זה מחר פרשת מטות שבת שלום תשובה אנו מצטערים על האיחור, לא הספקנו לענות על השאלה לפני שבת. אבל כדי שתדע מה לעשות בעתיד: הדין הוא שאסור לתת מתנה בשבת, ודווקא בגדים וכלים וכדומה שאין בהם צורך שבת אבל דברי מאכל וכדומה שיש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה