Logo

תפילה על גוי חולה שיבריא

לכבוד כבוד הרבנים המשיבים,יהודי המתפלל עימי שאלני האם אפשר לברך ליד ארון הקודש אישה נוצריה שחלתה במחלה הידועה ה ישמור,בתה של אותה האישה נשואה עם בנו ,והיא עברה תהליך גיור,אבל האימא נשארה בגויותה ,תודה ומועדים לשמחה תשובה: שלום רב. מותר להתפלל עליה שתבריא, ואין בזה נפק”מ אם מתפלל על יד ארון הקודש או במקום אחר. חג שמח. מקורות: בשדי חמד (בכללים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פריסת ניילון על הסכך בשבת וחג מפני הגשמים

האם מותר להכין נילון לפני החג כדי לכסות את הסוכה מפני הגשמים .וכן האם מותר לכסותה בחג? בשבת? בחוה”מ תשובה: מותר, ומותר לכסות את הסכך באופן שמניח את הניילון ממש על הסכך בשבת וחג וחול המועד. מקורות: שו”ע הרב (סי’ תרמ ס”י) על פי ד’ המג”א שם, וכן פסק בשו”ת אגרות משה (או”ח ח”ה סי’ לט אות ד) וגם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גליון שמודפס עליו שם ה’/כתיבה לצורך חזרה בחול המועד

א. מה הדין משטח בריסטול בגודל מטר על מטר שנשאר מהדפוס ועליו מודפס 12 פעמים שם הוי”ה. במקור הוכן עבור עטיפה של דיסקים ומצולם עליהם ארון קודש עם שם הוי”ה. האם אפשר לגזור את שם ההוי”ה ולהשתמש בשאר או שכל הבריסטול טעון גניזה. ב. מה הדין אשה שרוצה להעתיק שיעורים בטהרת המשפחה מטיוטה לכתיבה נאה, לצורך חזרה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עוף שנצלה בתנור שספק אם היה בו עכבר

בישלתי עוף בתנור לערב שבת , וכשהוצאתי אותו מהתנור הבחנתי בסימנים של עכבר , מותר לי לאכול מהעוף הזה או לא , זה לא נגע באוכל בכלל ! תשובה: מותר, כיון שספק אם היה עכבר בתנור. מקורות: שו”ע יו”ד סי’ קח לגבי בשר איסור ובשר היתר שהיו בתנור באותו זמן.
רבני בית ההוראה

הנחת תפילין עם גופיה

מותר להניח תפילין עם גופיה (להניח בבית לא בבית כנסת) תשובה: שלום רב. מותר, אך לא ראוי, כי אם לעמוד כדרך שצריך לעמוד בתפילה בכובד ראש וכשם שהיה עומד בפני המלך.
רבני בית ההוראה

אם בחור צריך להפריש מעשר כספים מדמי כיס שמקבל או מכסף שקיבל על עבודה

לגבי מעשרות. בחור ישיבה שמקבל מההורים סכום חודשי דמי כיס לישיבה או שעבד וקיבל כסף האם הוא צריך לעשר? והאם ההורים יכולים לעשר לילדיהם מעל לגיל בר מצווה? ואח לאחיו? ומאיזה סכום צריך לעשר(או שצריך לעשר מכל סכום אפילו משקל) אשמח לקבל תשובה חג שמח תשובה: שלום רב. כסף שמקבל כשכר על עבודתו ראוי להפריש ממנו מעשר מכל סכום שהוא. להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שימוש במעלית שהגוי משתמש בה לצורכו, הליכה במקום בו נדלק אור על ידי חיישנים בשבת

שלום רב, בקרוב עלי לשהות ביום השבת בבית דירות בחו”ל. שאלתי: א. האם מותר להצטרף לגויים הנוסעים במעלית? ב. אי אפשר לעלות במדרגות בלי שיידלק אור [באופן אוטומטי, ע”י חיישני תנועה]. האם מותר עכ”פ בשעת הדחק, וכגון שאין מקום אחר? תודה וברוכים תהיו. תשובה: שלום רב. א. במקום צורך גדול יש מקום להתיר בכמה תנאים, שירד בקומה שהגוי לחץ לפתיחת המעלית להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פינוי השולחן מן הסוכה בשבת ובחג

בס”ד שלום כבוד הרב. אנו מתכוננים לישון בסוכה בכל ימי החג לשם כך נצטרך לפנות את השולחן והכסאות מהסוכה, האם מותר לצורך כך להזיז או להוציא חפצים מהסוכה בחג ואו בשבת? תודה, מועדים לשמחה תשובה: שלום רב. אין איסור להוציא את השולחן והכסאות ביום טוב אף אם הם כבדים, כיון שאין מקפידים מלטלטלם, אפילו אם צריך כמה בני אדם לטלטלו. ואין איסור גם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גיור קטן שיגדל בבית שאינו שומר מצוות

כבוד הרב: מודה לך על תשובתך. ברשותך, אבקש הבהרה (על סמך שאלתי המקורית – ראה כאן). ברור הוא לי שבית דין הוא שנותן תוקף. האם בית הדין יסכים לתת תוקף לגיור קטן גם כאשר רק אחד מההורים המאמצים הוא יהודי (במקרה זה האב)? תודה תשובה: שלום רב. תלוי בנסיבות, אני מבין כי ילד זה ככל הנראה יגדל בבית שאינו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אם צריך לצום על תפילין שנפלו ביום שאין אומרים בו תחנון

שלום רב. נפלו לי התפילין ע”י ילד האם מותר לצום בימים אלו? תשובה: שלום רב. אין צריך לצום, אך צריך לפדות את התענית בצדקה, דהיינו ליתן לצדקה את הסכום שעולה לו סעודות של יום אחד. חג שמח. מקורות: מכיון שכל צום זה אינו חיוב מדינא אלא מנהג המוזכר בכמה פוסקים, וכתבו שבדורנו שאנשים חלושים אין הכרח לצום ראה כאן בענין זה, בודאי שבימים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מנהג בלא אמירת בלי נדר, שינה עם בגדים

גמר טוב ופתקא טובה! רציתי לשאול: 1.אשה שעומדת בזמן שהארון קודש פתוח ובזמן נעילה במשך 3 שנים רצופות נקרא נדר? ואם אומרת לפני כל נדרי שכל נדר שהיא תדור במשך השנה יהא בטל? האם העצה היחידה היא לומר ספציפית לפני התפילות: גם אם אעמוד יהא זה בל”נ? 2.האם מותר לכתחילה לישון עם חולצה וחצאית מבד נח שלא מתקמט להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גיור קטן שנולד לבעלת ביצית ופונדקאית שאינם יהודים

כבוד הרב: האם אפשר לעשות גיור קטן אם הביצית היא של אישה לא יהודיה, הזרע של יהודי, והתינוק נולד אצל אם פונדקאית שאינה יהודיה? האב שיגדל את הילד (בבית יהודי) הוא יהודי. האם גיור קטן מחייב שני הורים יהודים או רק אחד זה מספיק, או שגיור קטן בעצם לא תלוי בהורים? תודה תשובה: שלום רב. מאחר שהן בעלת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שאלה חדשה מהאתר

שלום רב, שמעתי ממישהו שקרא בספר שנקרא “עירין קדישין” של רבי ישראל מרוזין זצ”ל, שכתוב שם איפשהו, שבאחרית הימים הגויים יזרקו את עם ישראל לארץ ישראל והם יקימו להם מדינה (ממש במילים האלה [בגרסא הישנה]) ואז יבוא משיח. אותו אדם שכח איזה מקום הוא קרא את זה, אם אפשר להעלות את המקור של הדבר ואיפה הוא כתוב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קישוטים התלויים על הסכך

לעניין הקישוטים בסוכה: הבנתי שאסור שיהיו תלויים בסכך זה נכון? או שמותר אבל בגודל מסוים. תשובה: שלום רב. יש ליזהר לתלות את הקישוטים רק כשכולם בתוך ד’ טפחים מהסכך (כ – 32 ס”מ). ובדיעבד, כל שאין הקישוט רחב ד’ טפחים, יש אומרים שאסור לישב תחתיהם, אך אינו פוסל את הסוכה. ולדעת מו”ז שליט”א אף מותר לישב לאכול או להמשך קריאה
הרב עובדיה יוסף טולידאנו

קורות מפלסטיק בסוכה

שלום רב, לפי שיטת החזון אי”ש המחמיר במעמיד דמעמיד האם סוכה שהמוטות עליה היא מוקמת עשויים מפלסטיק ממולא במוטות ברזל על מנת לשמור על היציבות של הסוכה, תהיה כשרה ? תשובה: שלום רב. גם פלסטיק מקבל טומאה ולהשיטה המחמירה במעמיד, אין להשתמש בקורות פלסטיק אף אם אין בהם מתכת, וכל שכן אם יש בהם מתכת. מקורות: ומטעם זה גם אסרו הפוסקים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכילת בשר לאחר אכילת גבינה צהובה וגבינה משולשת

כמה זמן לאחר אכילת גבינה צהובה – אפשר לאכול בשר? כנ”ל לאחר אכילת גבינה משולשת? בתודה מראש גמר חתימה טובה תשובה: שלום רב. ראה כאן סעיף כד שלדעת הגרי”ש אלישיב זצ”ל יש להמתין שש שעות לאחר אכילת גבינה צהובה, ויש המקילים בזה וסוברים שאין צריך להחמיר בזה כיון שאין הגבינה עומדת ששה חודשים. וראה שם את ההרחקה שיש לעשות גם אם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מחילת העוונות ביום הכיפורים

שלום אני אדם מאמין ודתי ושאלתי היא כזו , האם בורא עולם סולח לי על עוונותיי פשעיי וחטאיי ביום כיפור ? התכוונתי ממש לקבל סליחה ??? האם בורא עולם סולח לי ??? תשובה: שלום רב. הקב”ה התקין את יום הכיפורים בעולם כדי לסלוח בו על חטאי בני ישראל, ולכן אדם שעשה תשובה הקב”ה מוחל לו על פשעיו, לשם עשיית תשובה שלימה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ריסוס הסכך והדפנות מחרקים

האם יש בעיה לרסס על הסוכה ריסוס של חרקים על הסכך ועל הבדים וברזלים וקרשים תודה מראש תשובה: שלום רב. לא, ואף ראוי לרסס על הסכך מחצלת ולאחר מכן לנערו כדי שלא יפלו חרקים ממנו על האוכל. ראיתי שהשנה פורסמה המלצה לשפוך מים חמים מאוד על הסכך (ניתן לעשות זאת גם על ידי קיטורן), ובכך יוצאים כל החרקים מהסכך. חג להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שותפות בעסק הפתוח בשבת בלי ליהנות מהרווחים

האם מותר להכנס בשותפות בעסק שחייב על פי החוק להיות פתוח בשבת? בלי להנות מרווחים של שבת! תשובה: שלום רב. כל שעדיין לא נשתתפו, וקודם שותפותם מתנה הישראל עם הגוי שאינו רוצה בעבודה בשבת, והגוי על דעת עצמו ולעצמו הוא עובד בשבת, ואין לישראל חלק בעבודתו ובשכרה, אלא הישראל עובד באחד מימי השבוע לעצמו, ונוטל כל שכר אותו להמשך קריאה
הרב עובדיה יוסף טולידאנו

כשרות העוף שקנאי

שלום רב! האם שקנאי כשר? תשובה: שלום רב. בגמרא מובא שעוף זה יש מקומות שנוהגים לאוכלו ויש שאין נוהגים לאוכלו, מכיון שמצוי בהם פרס ועזניה גזרו שלא לאוכלם כיון שהם דומים. וכיום אין מסורת בכל המקומות בעוף זה ולכן אין לאוכלו. מקורות: גמרא חולין סג,א ושו”ע יו”ד סי’ פ”ב.
רבני בית ההוראה

תפירת ציצית צמר עם חוט תפירה רגיל

שלום, תקנתי את ציצית הצמר של בעלי עם חוט תפירה רגיל (כשה שמתקנים איתו והוא נפוץ בכל חנויות התפירה כחוט תפירה פשוט- כמו זה של מכונת תפירה..) על החוט לא צויין החומר ממנו עשוי. מה דין הציצית? האם יש סיכוי לשעטנז ? אשמח לתשובה תשובה: שלום רב. בדרך כלל חוטי התפירה הרגילים אין בהם פשתן, ואין בעיה לתפור בהם ציצית מצמר. מקורות: ראה כאן.
רבני בית ההוראה

מאכל שחומם ביום כיפור באיסור

ממש לפני שיצא הצום אמא שלי (הם לא שומרים צום לגמרי יעני בלי חשמל וכ’ו אבל אני ואח שלי כן) שמה במיקרוגל רוגעלך ואכלתי ממנו ולא ידעתי שהיא שמה אותם לפני שיצא הצום, מותר לאכול את זה? תודה!!!! שנה טובה וחודש טוב!!!! תשובה: שלום רב.אם עבר מאז צאת הצום זמן שיכלו לחמם את זה שוב אף אם לא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מהו קרבן עולה ויורד, פירוש ‘בדיל ויעבור’

שלום וברכה.. מה הכוונה- קורבן עולה ויורד ומה הפירוש בדיל ויעבור תשובה: שלום רב. קרבן עולה ויורד הוא קרבן שהותר להקריבו ממינים שונים – בהתאם למצבו הכלכלי של המקריב: העשיר מביא את קרבנו מן הצאן, העני מביא שתי תורים או שני בני יונה, ומי שאין ידו משגת לשתי תורים או לשני בני יונה מביא עשירית האיפה סולת. חמשה מביאים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עונשו של המחלל מצבות בבית קברות

שלום כבוד הרב. שאלה אישית בגלל מקרה מצער שקרה לפני מספר ימים בבית קברות בבני ברק. אלמונים יהודים השחיתו מספר קברים. (בכוונה) כל שברצוני לדעת – מהו דינו של יהודי שמשחית קבר יהודי? תודה. תשובה: שלום רב. כתוב בפסוק במשלי יז,ה ש’הלועג לרש חרף עושהו’ וממילא אותו שביזה את המתים נחשב שחרף את בורא העולם במעשיו, ועוונו חמור מאוד. ואיסורים רבים נאמרו בגמרא על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תפילין ספרדיות לבחור אשכנזי

שלום .בקשר לתפילין. בעבר קנינו לבנינו תפילין של עדות מיזרח ספרדים ולא ידענו שיש הבדל בין סוגי התפילין אשכנזים ספרדים. ודרך אגב אבא שלו אשכנזי וברגע שניכנס לישיבה אשכנזית ליטאית הוא הבחין בהבדל. האם ניתן להחליף תפילן לאשכנזי? מדובר שהניח אותם הרבה שנים. תשובה: שלום רב. ישנם כמה הבדלים בתפילין בין האשכנזים לספרדים, בכתיבת הפרשיות עצמם, באות שי”ן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כיוון שעון מעורר לבוקר יום הכיפורים

שלום רב האם מותר לכוון שעור מעורר בפלאפון בשביל להתעורר בבוקר יום כיפור כמובן לכוון אותו לפני כניסת החג תשובה: שלום רב. מותר, אך כשהוא יצלצל בבוקר אל תפסיק את הצלצול, ואם הוא מפריע ניתן להעבירו למקום אחר. גמר חתימה טובה.
רבני בית ההוראה

שליחת ברכה לנכרי ביום חגו

שלום! האם ניתן לשלוח ברכת חג למוסלמי לרגל חגם ? תשובה: שלום רב. אם אין צורך בכך לא ישלח לו ליום חגו, אך אם יש בזה איבה אם לא ישלח לו כיון שהורגל בכך כבר וכדומה, יכול לשלוח לו. מקורות: שולחן ערוך סי’ קמ”ח סעיף ט’ ורמ”א שם בסוף הסימן.
רבני בית ההוראה

הסכום המומלץ לפדיון כפרות

מה הסכום המומלץ לפדיון כפרות? תשובה: שלום רב. לכתחלה יש ליתן במחיר של תרנגול שחוט לכל אחד מבני המשפחה (שהוא בין 20 ל 30 ש”ח). ומי שנתברך במשפחה גדולה וקשה לו להוציא ממון רב כל כך יכול להקל לפדותם במחיר מוזל יותר. מלבד ענין הכפרות, יש ענין חשוב לחלק הרבה צדקה בימים אלו, כמו שאומרים בתפילה ‘ותשובה ותפילה וצדקה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דיני יום הכיפורים לקטנים

ילדים בגלאים שונים (במיוחד רלוונטי בשבילי מ-2 עד 9), מה דינם לגבי צום יום כיפור? גמר חתימה טובה. תשובה: שלום רב. אנסה לתמצת כאן את עיקרי ההלכות לקטנים ביום הכיפורים: לענית התענית: עד גיל תשע אין חיוב לחנכם לצום לפי שעות, אך אם אין זה מפריע לו יכול לצום עד הבוקר ובכל מצב אם צריך מותר לגדול להאכילו ולהשקותו. מגיל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הפרדת המיטות ביום כיפור

שלום רב. האם צריכים להפריד את המיטות בליל יום כיפור. גמר חתימה טובה תשובה: שלום רב. כן. מקורות: משנה ברורה סי’ תרט”ו סק”א.
רבני בית ההוראה

מחילת העוונות ביום הכיפורים, ובליעת אוכל שבין השיניים

היי. אני חיי במשפחה חילונית ואני רוצה להתחזק לכן יש לי שאלה לגבי הצום ביום כיפור (היום) 1 . זה נכון שמי שצם ושומר את יום כיפור ה’ מכפר לו את כל החטאים שעשה? 2 . מי שנשאר לו אוכל בשיניים ובצום בולע אותם זה חילול הצום? תשובה: שלום רב. ראשית שיהיה לך הצלחה רבה בחיזוקך, ושתזכה להתחיל את השנה החדשה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לבישת בגד לבן ביום כיפור

ביום כיפור אני חייב ללבוש חולצה לבנה? או בבית כנסת? תודה. תשובה: שלום רב. אין זה חיוב. אך יש מנהג כזה כדי להידמות למלאכי השרת. גמר חתימה טובה מקורות: שולחן ערוך סי’ תר”י סעיף ד’ ברמ”א שם ע”ש עוד לענין לבישת קיטל.
רבני בית ההוראה

צום ביום כיפור לאחר ניתוח קיסרי

שלום האם צריך לצום שבועיים לאחר ניתוח קיסרי יש לציין שאני גם מניקה תודה תשובה: שלום רב. אינך צריכה לצום, אלא לאכול ולשתות לשיעורים, ואם לדעת הרופאים יש צורך ביותר מכך עלייך לשתות אף יותר משיעורים. ניתן לראות כאן מהם השיעורים לשתיה ואכילה ביום כיפור. מזל טוב וגמר חתימה טובה. מקורות: ספר תורת היולדת פרק נ”א ס”ד.
רבני בית ההוראה

אכילה במוצאי יום כיפור בלא הבדלה

שלום, הבנתי שאסור לאכול בצאת יום כיפור עד שלא עושים הבדלה אבל אצלי בבית לא עושים דברים כאלה, אז זה נחשב שלא צמתי? תשובה: שלום לך. ראשית, אין קשר בין הצום לבין ההבדלה זה שני דינים שונים, גם אדם שלא עשה הבדלה נחשב שצם וקיים מצוה גדולה מאוד, ונשמר מלחטוא באיסור חמור של אכילה ושתיה ביום הכיפורים הקדוש. להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דירה שהוצאה מצוואה, האם גם זכויות הבניה על הגג הוצאו

אשה אלמנה הורישה וכתבה צוואה בזה הלשון “אני מצווה את כל רכושי ללא יוצא מין הכלל, מקרקעין, מטלטלין כספים וזכויות, לרבות הדירה ברח’ שלמה המלך 10, לששת ילדי בחלקים שווים. לאחר 4 חודשים עשתה תיקון לצוואה וכתבה מאחר והיא העבירה את הדירה בטאבו לשני ילדיה ולכן היא מבטלת את סעיף 2 בצוואה הקודמת שכתוב המילים להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

תגלחת ראשונה לבן 3 בחול המועד

האם מותר לעשות לילד בן 3 תגלחת ראשונה (חלקה), בחול המועד? תשובה: מותר. מקורות: עי’ שו”ע סי’ תקלא ס”ו, ובשערי תשובה (שם ס”ק ז).
רבני בית ההוראה

להפקיד בבנק שיקים שנשלחו מגרמניה כפיצויים בטעות

בס”ד מה הדין במי שמת לו קרוב שעדיין מקבל ציקים מגרמניה, האם מותר להכניס ציקים אלו בבנק של הנפטר כמו כל טעות גוי או שזה גרע. בתודה וברכה תשובה: שלום רב, לכאורה נראה שמותר שבטעות גוי אין איסור של גזל עכו”ם. והראיה שהרי המהרש”ל בים של שלמה ב”ק פ”י סי’ כ טוען שאסור להטעות גוי רק בדרך הפקעת הלוואה, אבל להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

להחזיר חוב ליורשים מבלי להודיע להם

שלום וברכה! אני חייב סכום כסף מסוים לאדם שהלך לעולמו לפני תקופה והתלבטתי כיצד עלי לנהוג לגבי ההחזר למשפחתו מכיוון שאם אדבר אם אלמנתו היא לא תרצה שאחזיר מחמת ידידותנו עם המנוח ולכן חשבתי להכניס לחשבון הבנק של הקרן שהוקמה למען המשפחה אך אינני יודע האם יחשב כהחזר החוב מכיוון שלא ברור מתי ולמי יגיע הכסף להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

לקרוא בתורה במקום ממלא מקום שהיה עד היום

אני גבאי בבית הכנסת, יש לנו בעל קורא שקורא כל שבת בשכר. מידי פעם הוא לא מגיע ושולח ממלא מקום במקומו. בעקרון אני יודע לקרוא בתורה אבל אני לא רוצה לקחת את הפרנסה של הבעל קורא הקבוע, אבל האם במקרה של הממלא מקום זה לא בעיה ואני יוכל להיות במקומו. האם בזה שמגיע לפעמים אין בעיה של קיפוח פרנסה ? תשובה: אם להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

לפרוט מטבעות מקופת צדקה או ללוות מהן

שלום, 1. כאשר אני רוצה לשים עשר אגורות בקופת צדקה ויש לי כסף גדול בארנק או שקלים. אני לוקחת מהקופת צדקה 10 מטבעות של עשרות אגורות ושמה במקום שקל, כך אני עושה המון זמן. האם זה מותר? 2. לידע כללי – האם מותר להוציא מקופת צדקה סכום מסויים כאשר בנאדם נתקע ואין לו בארנק וכעבור כמה ימים להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

צום ביום כיפור לאשה שהיה לה דימום בתחילת ההריון

אישה בהריון תחילת חודש שני היה דימום, בבדיקה אצל רופא נשים והוא אמר לא לצום זה לא יגרם כיווץ בגלל הצום ואז יכול להרגם הפלה. מה ניתן לעשות ביום כיפור מבחינת אוכל ושתיה? מה כמות המותרת לאכילה ושתיה וכל כמה זמן? האם ניתן בכל זאת לצום? תשובה: שלום רב. בעיקרון דימום קל בבדיקה בתחילת הריון אינו סיבה המסכנת את ההריון ואינו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עלייה לבית הקברות בחול המועד

שלום רב במשפחתי אנחנו נוהגים לעלות לקבריהם של סבי ודודתי בבוקרו של ערב יום כיפור השנה נבצר ממני להגיע,שאלתי היא האם אפשר לעלות לקבר בחול המועד סוכות או שרצוי לאחר החג. תודה שנה טובה. תשובה: שלום רב. נוהגים שלא לעלות בחול המועד לבית הקברות, אלא לדחות העליה לאחר החג או לפניו. גמר חתימה טובה. מקורות: גשר החיים פרק כ”ט וילקוט יוסף אבילות פרק מ’ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צום ביום כיפור לאשה שיש לה סכרת הריונית

אשה בהריון בתחילת החודש השביעי שיש לה סוכר 155 לאחר 50 גרם, צריכה לקחת שיעורים? תשובה: שלום רב. באם הרופא המטפל הוא דתי מומלץ לשאול את דעתו בענין. בדרך כלל המלצת הרופאים היא שאשה שיש לה סכרת הריונית ומטופלת באינוסלין יש לה לשתות לשיעורים כדי לא להכנס למצב סכנה מחמת ההתייבשות. אך אם אינה מטופלת באינסולין הדבר תלוי במצבה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חימום אוכל לחולה ביום הכיפורים על ידי העובד הזר

שלום וגמר חתימה טובה ברצוני לדעת האם המטפל של חמי שהוא גוי וחמי חולה אלציימהר יכול לחמם לו אוכל ביום כיפור במיקררוגל? תשובה: שלום רב. חולה כזה מותר לומר לגוי לחמם לו בשבת מאכל קר ואף להדליק לצורך כך את המיקרוגל. גמר חתימה טובה. מקורות: משנה ברורה סי’ שכ”ח ס”ק מ”ז. ואף אם יש בתבשיל זה רוטב שבדרך כלל למנהג בני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עבודה בחול המועד

שנה טובה וחתימה טובה שלום , אני אמור לחתן את בני כשבועיים אחרי חג סוכות ובחול המועד סוכות אני נמצא בחופשה מהעבודה שבה אני עובד כל יום עד השעה 17.00 שאלתי היא האם יש אפשרות לעסוק בטיפול בגינה , הכנת דשא סינטטי ( לא בשתילה ) צביעת קירות הגינה בחול המועד מפני שאם לא אוכל לעשות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גילוח בסכין בעורף ובגרון

האם מותר לגלח עם סכין בצוואר??.. תשובה: שלום רב. בצוואר העורף אין איסור כלל לגלח בתער. ובגרון, יש מהפוסקים שהחמירו שלא לגלח בתער, וכ”כ הרמ”א. אך למעשה נהגו להקל. רק יזהר מאד שלא יעלה כלפי מעלה והצדדים למקום הפאות. גמר חתימה טובה. מקורות: עי’ מאירי (מכות כ:) וז”ל: וכן מעשים בכל יום שאף אותם שנהגו שלא לספר בתער כלל, מספרים הם להמשך קריאה
הרב עובדיה יוסף טולידאנו

סוכה שיש דגל גדול המתנפנף מעליה

לכבוד הרבנים החשובים שליט’א מה הדין לגבי דגל די גדול שמתנפנף מעל הסוכה האם הוא פוסל או לא תודה רבה מראש על התשובות וגמר חתימה טובה תשובה: שלום רב, אין זה פוסל את הסוכה, ואף אם עומד במקום אחד מותר לאכול תחתיו לכתחלה מכיון שאין ברוחבו שיעור ג’ טפחים. מקורות: שולחן ערוך סי’ תרל”ב ומ”ב שם סק”ג. ואף אם היה דבר עבה יותר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פירוש השם אילי או איליי

האם יותר נכון לקרוא לילד אילי או איליי ומהו פירוש השם ? תשובה: שלום רב. אין שם כזה. אלא שהאמריקנים שאינם יודעים לדבר עברית כהוגן, קרואים לאליהו, אילי, או איליי. מי שאינו רוצה לעקם את פיו ולשונו ושפתו, ואינו עילג בשפתיו, מדבר לענין, וקורא לבנו .. אליהו… זה שם מאוד מתאים לעכשיו, עשרת ימי תשובה.  אגב, מאות ילדים שנולדו בימים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שני אחים שלחצו על האם לשנות את הצוואה ואחד מהם מודה בכך

שני אחים לקחו ירושה בהערמה מאימם שהייתה אלמנה והתחלקו ביינהם ואף העבירו את הנכס על שמם חצי חצי. לאחר תקופה באה אחותם וטענה כי אמם כתבה צוואה הקודמת כי היא תקבל מהירושה הכללית דירת חדר , והאחים שינו את הצוואה ע”י ניצול מצבה של האמה שלא היתה ברגעים מסוימים בדעה צלולה, והחתימו את האמא שרק הם להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים