Logo

שעבוד האשה לבעלה בענייני אישות

מה היחס המשפטי המחייב בין בני זוג, למשל אם הבעל רוצה לקיים יחסים עם אשתו והאישה אינה מעונינת בזה, האם מצד שיעבודה לבעלה חייבת להסכים לו, או שבמצב שהאשה אינה רוצה הרי דרישת הבעל היא בגדר כפיה ואינוס ואין האשה מחויבת בזה? אם ניתן לפרט מקורות. תשובה: שלום רב, בזמן עונה (ברוב אנשים פעמיים בשבוע) האשה מחוייבת להסכים, להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

שפתון בטעם פירות בפסח

בס”ד שפתון בטעם פירות אשר אין עליו כשרות לפסח שנמצא בבית בחול המועד פסח כיצד יש לנהוג בו? תשובה: להניח במקום מוצנע שלא ישתמשו בו בפסח.
רבני בית ההוראה

סבון פנים, מסיר איפור, ודורדורנט בפסח

האם מותר להשתמש בסבון פנים של nobel White switzerland ? ומסיר איפור של ANDREA milano ( זה גם לשפתיים…) ?? ועוד משהו מה עם דורדורנט של speed stick? תודה רבה רבה מחכה לתשובה תשובה: מותר, [אולם את מסיר האיפור כדאי לא להניח על השפתיים אם אפשרי].
רבני בית ההוראה

עשיית מלאכה לבן ארץ ישראל ביו”ט שני בחו”ל

תושב ארץ ישראל האם מותר לו לחלל יוט שני בחו”ל ? תשובה: עליו לנהוג כתושבי חו”ל לגבי עשיית מלאכה, ואסור לו לעשות מלאכה במקום שיש שם יהודים, ואפילו בביתו אסור לעשות מלאכה. מקורות: שו”ע או”ח סי’ תצו ס”ב, ובמשנ”ב סק”ט.
רבני בית ההוראה

יו”ט שחל בשבת והתפלל של שבת ואמר יעלה ויבא

אדם שהתפלל ביו”ט שחל בשבת תפלת שבת והזכיר יעלה ויבוא האם צריך לחזור תשובה: בדיעבד אינו צריך לחזור. מקורות: עי’ שו”ע הרב סי’ תפז ס”ג שנחלקו בזה האחרונים וספק ברכות להקל, ובבה”ל סי’ תפז ד”ה מקדש, נראה שיצא יד”ח בדיעבד לכו”ע כיון שהיום שבת והתפלל תפילת שבת והזכיר בתפילתו יו”ט, וכ”כ להדיא בכף החיים (סי רס”ח ס”ק יח), שיצא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נטילת כדורי אומגה3 בפסח

מועדים לשמחה, ב”ה אני בהריון שבוע 13 רוצה וצריכה לפי המלצת רופא ליטול כדור של אומגה 3 העוזר להתפתחות מוח העובר,יש לי קופסה חדשה בבית שנקנתה לפני פסח,לא כתוב על הקופסה כשר לפסח ואני תוהה אם כתוב עליה בדר”כ בפסח ,בנוסף הכדור מכיל עמילן תירס(אני ספרדיה ואוכלת קטניות) השאלה האם מותר לי ליטול את הכדור אף להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חוזה שכירות בחול המועד

אדם שיש לו דירה להשקעה, האם מותר לו לחתום חוזה על שכירות הדירה בחול המועד? תשובה: אם היה אפשרות לכתוב את החוזה לפני החג אין לחתום עליו בחול המועד. אם לא היתה אפשרות לחתום קודם החג, גם במקום שאם אין לא יחתום ויסכם על השכירות, יש סיכוי שלאחר החג יהיה קשה למצוא שוכר, אם אפשר להימנע מחתימה על להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כתיבה והדפסה בערב פסח לאחר חצות

האם מותר לכתוב ולהדפיס בערב פסח אחר חצות? תודה! תשובה: שלום וברכה מותר לכתוב ולהדפיס דברי תורה בערב פסח לאחר חצות. מקורות שו”ע סימן תס”ח סעיף ב’
רבני בית ההוראה

מחשב וטלפון בחול המועד

האם מותר לדבר בטלפון בחול המועד ? האם מותר לשבת על המחשב בחוך המועד ? תשובה: א. מותר ב. לצורך המועד מותר.
רבני בית ההוראה

מה מברכים על מצה בריי?

האם על מצה בראן צריך ליטול ידיים ולברך המוציא? תשובה: כנראה כוונתך על “מצה בריי” [חתיכות קטנות של מצה מעורבים בביצה מטוגנים במחבת], המנהג כיום לברך עליהם, בפרט בחג הפסח, המוציא וברכת המזון, שכן בחג הפסח קובעים עליהם סעודה, ואף בשאר ימות השנה יש הנוהגים לברך עליהם המוציא. מקורות: עי’ חזון איש (או”ח סי’ כו סק”ט) שכתב שברכתם המוציא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

למה צריך לאכול פחות מכזית כרפס

בס”ד בחזון עובדיה פסח מתיר מרן שליט”א למי שרעב לאכול לאחר הקידוש ביצה, תבשיל ואף מזונות ולברך לבסוף ברכה אחרונה. (מאחר ויש עוד זמן רב לאכילת המוציא). אם כן, מדוע אסור לאכול כזית כרפס שכן הוא סמוך מאד לקידוש? ויתרה מכך, בזה תפטר הקושיא על מרן שכן פסק בסימן קנח שדבר פחות מכזית פטור מנטילה לדבר שטיבולו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קטניות לאשכנזי הנשוי לספרדיה

כבוד הרב שלום. התחתנתי עם אישה ממוצא מורוקאי. במשפחה שלה נוהגים לאכול קטניות. אני אשכנזי במוצאי. במשפחתי נהוג לאכול מוצרי קטניות, אך לא הקטניות עצמן.רציתי לדעת האם יש מקום להקלה שתאפשר לי אכילת קטניות בפסח. בתודה וחג שמח. תשובה: אין לאשכנזי לאכול לא מוצרי קטניות, ולא קטניות בעצמן [אינני יודע על מה סמכו במשפחתך לאכול “מוצרי קטניות”], אשה ספרדיה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כשרות לפסח באבקת סוכר

אבקת סוכר של הנמל נאמן שהרכיבים שלהם הם סוכר ועמילן תירס המופיע בגב האריזה צריכה חותמת גם של הכשר לפסח ? תודה וחג שמח תשובה: כן, האבקה חייבת בכשרות מיוחדת לפסח, וגם אז אינו כשר אלא לאוכלי קטניות בלבד. מקורות: התירס דינו כקטניות, ואף לאוכלי קטניות אין לאוכלם רק לאחר שבררו אותם היטב שלא מעורב בהם שאר מיני דגן, ולכן אם מעורב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בישול בערב פסח אחר חצות על גז שלא הוכשר לפסח

שלום רב בחג הפסח אני לא בבית ניקינו וסדרנו שלא יהיה חמץ ואף הברקנו את הגז והמסביב השאל היא האם ניתן בערב פסח אחר חצות היום לבשל על הגז הזה כמובן בסיר חדש כגון תפוחי אדמה וכדו’ לאכלם בערב פסח אחר חצות היום אשמח לתשובה מהירה בנידון תודה רבה תשובה: מותר לבשל, אך יש להזהר שלא להשתמש עם הסיר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סיגריה אלקטרונית וגליצרין נוזלי צמחי לפסח

שאלה: האם מותר לעשן סיגריה אלקטרונית בפסח, וכן אם מותר להשתמש בגליצרין צמחי. תשובה: סיגריה אלקטרונית, החומרים שבה הינם פגומים לאכילה קודם הפסח, ובוודאי שאין בזה א’ משישים מחמץ, ולכן אין חשש לעשן את זה בפסח, בפרט שאין זה נכנס כאכילה, אלא רק שאיפה בפה. גליצרין צמחי לפי הידוע לי נחשב לתמצית “כוהל” ויתכן מאד שחלק מהמרכיבים העיקריים שבה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בדיקת חמץ במצית

שלום, האם ניתן לעשות בדיקת חמץ במצית? תשובה: בדיקת חמץ צריכה להיות דווקא בנר, אולם במקום שאין נר מצוי, או שקשה להכניס למקום נר מחמת שהוא מקום צר, אפשר להשתמש במצית לצורך בדיקת חמץ מקורות: עי’ שו”ע או”ח סי’ תלד ס”ב שיש לבדוק דווקא לאור הנר אך עיקר הדין שם הוא שלא יבדוק לאור האבוקה, ואם כן מצית אינו נחשב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הכשרת כוסות זכוכית לפסח

איך מכשירים כוסות זכוכית תשובה: למנהג האשכנזים אין אפשרות להכשיר כוסות זכוכית אם השתמשו בהם בחמין, ולמנהג הספרדים צריך לשטוף אותם היטב ומן הראוי לערות עליהם מים רותחין מקורות: שו”ע או”ח סי’ תנא סעיף כ”ו
רבני בית ההוראה

האם דקסמול קיד בטעם תות כשר לפסח תשובה: כשר
רבני בית ההוראה

מכת בכורות, למה בלשון נקבה – שבת הגדול, למה בלשון זכר

1. ברצוני לשאול את הרב הרי ידוע שבמצרים מתו הבכורים א”כ מדוע נקראת מכה זו בלשון נקבה בכורות ולא מכת בכורים 2.  וכן רציתי לשאול מדוע קורים לשבת הגדול כך ולא שבת הגדולה שהרי שבת לשון נקבה תשובה: שלום וברכה 1. את השאלה הזאת שואל הזוהר הקדוש, ומבאר בזה עניינים עמוקים. 2. שבת היא גם לשון זכר וגם לשון להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

למה הגמרא מתחילה בדף ב’ ולא בדף א’

למה הגמרא פותחת בדף ב ולא בדף א?תודה תשובה: שלום וברכה שמעתי פעם תירוץ על זה בדרך צחות, שאדם צריך לדעת שהתורה היא גדולה בלי גבול, וגם אחרי שהוא לומד הרבה, זה נחשב במידה מסויימת שהוא אפילו עדיין לא התחיל את הדף הראשון.
רבני בית ההוראה

קבלן שמעמיד אשפה מתחת למרפסת בניגוד להתחייבותו

רכשו דירה בקומה ראשונה בפרוייקט, לפני חתימת החוזה ביררו לגבי החזית ונאמר שהולך להיות דשא וכך גם חתמו על דף הפיתוח הסביבתי, במציאות הניחו מתחת למרפסת מתקן לאשפה ושמו צפרדע ענק, וזה מאוד מפריע לגבי החזית, והריח וכו’, היזם טוען שהעירייה ביקשה להניח את המתקן ובחוזה אף כתוב סעיף שהעירייה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

שאלה על דברי חז”ל שלא יתכן דג שיש לו קשקשים ואין סנפירים, הרי נחש ים יש לו קשקשים ולא סנפירים

התורה מדברת על זה שלא יכול להיות דג או כל יצור מים אחר עם קשקשים ובלי סנפירים . מה אם נחש מים?. ואני יודע שמדובר על כך שאחד הקריטריונים שהקשקשים ירדו בקלות תשובה: שלום וברכה דבר זה כבר דנו הפוסקים לפני כמה מאות שנים, ודעת הכרתי ופלתי בשולחן ערוך יורה דעה סימן פ”ג שמה שאמרו חז”ל שכל דג שיש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכילת עוף צלוי בליל הסדר לאחר שעירו עליו רוטב

בס”ד שלום, הבנתי שאכילת עוף בתנור אסורה בליל הסדר כדין מאכל צלוי. האם ניתן להערות רוטב חם ע”ג העוף הצלוי ובכך להכשירו כדין עוף מבושל? תודה וחג שמח תשובה: שלום וברכה צריך לאכול עוף מבושל ולא צלוי, ועוף צלוי שעירו עליו רוטב נחשב צלוי ולא מבושל.  חג כשר ושמח! מקורות עיין בסימן תע”ו.
רבני בית ההוראה

מצוות קידוש לנשים

שלום כבוד הרב . ברצוני לשאול האם מותר לנערות לעשות קידוש ? זאת משום שהוריי לא עושים קידוש – הם חילונים. תשובה: שלום וברכה לא רק שזה מותר, אלא זה מצווה וחובה לכל יהודי בין איש בין אשה, לעשות קידוש בשבת וביום טוב, וכל הכבוד לך שעל אף שלא קיבלת בבית חינוך לכך, את  מגלה את האמת, ומתקרב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שיעור כזית מצה למנהג הספרדים

למנהג בני עדות המזרח, שיעור הכזית (מצה) נמדד לפי נפח (סמ”ק) או לפי משקל (גרם)? אשמח לקבל מקורות. יישר כוחכם! תשובה: שלום וברכה מנהג הספרדים למדוד לפי שיעור משקל (גרם), ולא לפי נפח, וכפי שמבואר בכף החיים סימן תפ”ו סק”א וסימן קס”ח ס”ק מ”ה, ועיין שם שכתב שכן המנהג פשוט אצל בעלי הוראה. אולם מנהג האשכנזים לשער לפי נפח להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שאלות שונות בענייני הדלקת נרות שבת

שלום כבוד הרב, רציתי לשאול 1. אחרי שאם הבית מדליקה נרות שבת(כמובן לפני כניסת שבת), היא קיבלה עליה את השבת ואינה יכולה עוד לעשות מלאכת שבת? 2. אחרי שאם הבית מדליקה נרות שבת, לפני כניסת שבת- שאר בני הבית יכולים לעשות עדיין מלאכה עד כניסת השבת? 3. אחרי שאם הבית מדליקה נרות שבת, לפני כניסת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תרופה מינוציקלין לפסח תשע”ב

אני לוקחת את התרופה מינוציקלין באופן קבוע ואני רוצה לדעת אם התרופה כשרה לפסח? ראיתי שהיא נמצאת ברשימה של תרופות כשרות לשנת תשע”א, האם זה תקף גם להשנה? תשובה: התרופה כשר לפסח תשע”ב
רבני בית ההוראה

משקל מצת מכונה

שלום כבוד הרב … מה המשקל של מצה אחת שאנחנו קונים בסופרמרקט עבודת מכונה? תשובה: לצורך אכילת כזית מצה בליל הסדר,, אין מתחשבים במשקל המצה, אלא במשקל הסגולי שלה [‘נפח’], בדרך כלל בין שליש מצה למחציתה נחשב לכזית מצה לכל הדיעות. בסך הכל צריך לכתחילה לאכול לפחות 5 כזיתים: 2 בברכת ‘המוציא’ ו’מוציא מצה’ 1 ב’כורך’ ו-2 באפיקומן], בדיעבד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

השריית מצות במלון שמודיע שהמאכלים לא שרויה

שלום לרב מה הדין במלון שהוגדר לא שרויה וללא קטניות האם מותר לאורחי המלון להשרות את המצות בצלחות שאוכלים בהם,ומה לגבי אורח אחר שמקפיד על לא שרויה האם הכלים פסולים לאכילה בהם דחוף לי מאוד התשובה תודה תשובה: כיון שרבים המחמירים שלא לאכול שרויה אינם מקפידים על בליעות (כמו שפסק בשערים המצויים בהלכה, פרק קיג, ז), וגם מובן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ייעוץ בעניין קשר בין אדם עם חתנו

שלום עליכם מורי ורבותי היקרים שאלתי חתני שיחיה הזמין אותנו דרך נוות ביתו לליל הסדר הם נשואים מעל עשר שנים וכל תקופת הנשואים חתני לא מרבה לדבר איתי וממש ניתוק מוחלט חלילה לא היו ביננו שום עימותים ואי כיבוד אחד לרעהו אני מטבעי אוהב לפרגן לחייך להקדים שלום ללא גיל וללא סלקציה ואפילו לגוי לפני יו”כ להמשך קריאה
הרב יהודה לייב אוירבך

עניני מכירת חמץ

בס”ד א. מה הדין אם הרב המקומי שכח להעביר את מכירת החמץ לרב שמעליו? האם כל אלו שמכרו לו את החמץ אינם רשאים להנות ממנו לאחר הפסח? ב. מה הדין אם נגנב החמץ (שנמכר כדת לגוי) במהלך הפסח? האם מן הדין רשאי המוכר לתבוע מהגוי שישלם, שכן מה לי כילוי ע”י אכילה (אילו הגוי היה מגיע לבית להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קריאת פרשת שמיני לחוזרים מחו”ל לארץ ישראל לאחר הפסח

שאלה: בחורי ישיבה של חו”ל שלומדים בא”י וחזרו לבין הזמנים, מתי עדיף לשמוע קרה”ת של פ’ שמיני במנחה של אחרון של פסח או כשיחזרו לא”י? תשובה: אין לקרוא פרשת שמיני במנחה של שבת אחרון של פסח, ולכן ישמעו שמיני כשיחזרו לארץ, אם יזדמן להם, ואם אין להם מנין בפני עצמם שיכולים לשמוע פרשה זו, פטורים משמיעת הפרשה. מקורות: במנחה של להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שכח ויכולו בקידוש בליל הסדר מתי יאמרנו

שאלה: מי ששכח ויכולו בקידוש של ליל שבת פסח האם יאמרנה על כוס גאל ישראל או באמצע הסעודה? תשובה: יאמרנו על הכוס קודם ברכת גאל ישראל. מקורות: עי’ משנ”ב סי’ רעא ס”ק מה, שהביא מהרוקח שכתב בשם המדרש שתיקנו לומר ויכולו בפעם השלישית על הכוס דווקא, וכתבו הפוסקים (מט”מ הביאוהו המג”א ס”ק כא, וכל הפוסקים וכן הביא המשנ”ב שם), שאם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בישול ביצים חתומות ביו”ט/שבירתן בשבת/ שימוש בהם בפסח

שאלה: 1. במדינתנו הממשלה מחייבת לעשות חתימות על הביצים הנמכרים ונשאלה שאלה מה לעשות בשבת ויו”ט כלומר האם מותר לבשלם ביו”ט שעי”ז יימחק קצת מהחתימה או דהוי פס”ר בגרמא. 2. וכן בשבת נוגע אם מותר לשבור הקליפה ומדובר באופן שהוא פס”ר שהחתימות הם לכל אורך הביצה. מה דעתכם בזה. 3. כמו”כ נתברר שהדיו של החתימות נעשה מאלכוהול להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

עניני גרים

בס”ד שלום רב שמי … ואני בת … ובת למשפחה לא יהודית, סיימתי תהליך גיור ארוך לפני כמה חודשים בעקבות מספר אירועים שעברתי ושגרמו לי לרצון עז להצטרף לעם ישראל ולקיים את תורתו של הקב”ה וגם לא מזמן התחתנתי בשידוך עם חוזר בתשובה וכיום אנחנו חרדים גמורים. ברשותכם הייתי רוצה לשאול מספר שאלות הנוגעות לצניעות ולחג הפסח הנמצא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שמן קנולה בפסח לאשכנזי

בשו”ת היוצא ע”י ישיבת בית אל מופיע בשם הרב יעקב אריאל ששמן קנולה מותר אף לאשכנזים ואצליכם כתוב ההיפך. מה עושים? תשובה: המנהג המקובל בין האשכנזים כיום ששמן קנולה דינו כשמן של קטניות. והטעם משום שעשויה מלפתית שדינה קטניות. מקורות: שמן קנולה דינו כשמן כותנה, ובשניהם נהגו רוב האשכנזים להחמיר שדינו כשמן קטניות, וראה בארוכה בזה באמונת עתיך (קובץ מס’ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

המשך שאלה – בעניין דמי שדכנות

בהמשך לתשובתכם בענין דמי שדכנות: (לעיון לחץ כאן) 1. היה ת”ח שטען שהמנהלת היא במקום הורי הבחורה, וכמו שהורים שפונים לשדכנית צריכים לשלם, כך הוא המצב במקרה דידן 2. רציתי להוסיף : כשנסגר השידוך המנהלת אמרה לאשתי : דמי השדכנות מצד הבחור הם שלך, ואם יהיה מצד הבחורה, הם שלי. כיצד לנהוג ? תודה וחג שמח תשובה: מבואר ברמ”א (סי’ רס”ד סעי’ ד’) להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הטעם שהלויים נוטלים ידי הכהנים לפני ברכת כהנים

מה המקור ההלכתי לצורך שהלווים יטלו ידיים לכהנים לפני עלותם לדוכן לברך בחזרת הש”ץ, הרי במקדש הכוהנים קידשו ידיים ורגליים בעצמם. תשובה: המקור הוא מדברי הזוהר הק’. מקורות: הבית יוסף (סי’ קכח ס”ו) תמה גם הוא מה מקור המנהג שדווקא הלויים נוטלים ידי הכהנים מה שלא היה במקדש, וכתב “עד שזיכני ה’ ומצאתיו מפורש במדרש הזוהר פרשת נשא (קמו:) וזה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הכשרת כיריים חשמליות קרמיות לפסח

שלום, אני מבקש לדעת האם וכיצד ניתן להכשיר כיריים חשמליות קרמיות(מזכוכית) תודה וחג שמח תשובה: אם אין אפשרות לשים עליהם נייר כסף, יש לדאוג לכיריים אחרות לפסח, אך אם יש אפשרות לשים עליהם נייר כסף, ניתן להשתמש בהם בדרך המפורטת כאן. ראה כאן ובתגובות
רבני בית ההוראה

מכירת חמץ, למי שמנקה כל הבית – שינה בדירה שלא נוקתה לפסח

1. קראתי הרבה מאמרים אך טרם מצאתי תשובה..אם הבית נקי מחמץ (כולל קמח וכו) למה עדיין עושים מכירת חמץ? אני הבנתי שזה על החשש שאולי יש ברשותנו אפילו גרגיר אבל חברתי טענה שאין צורך ולהבנתי היא עלולה להכשל בכך. מה הדין? 2. דירה שלא נוקתה לגמרי לפסח האם אפשר לישון בה (בהנחה שמוכרים את הבית או להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נסיעה בחול המועד

מותר לנסוע בחול המועד ? תשובה: מותר, כשזה לצורך דברים שמותר לעשות במועד. מקורות: שו”ע או”ח סי’ תקלו ס”א שמותר רק לרכוב -שאין בזה מלאכה – אפילו בלי סיבה, אבל אם צריך לצורך הרכיבה לעשות מלאכה אסור רק אם עושה לצורך דבר שמותר לעשותו במועד, ואף טיול בכלל זה, וכמבואר בבית יוסף ובמשנ”ב שם סק”ד, [וראה שם בבה”ל ד”ה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מכירת סובין במכירת חמץ שלא במקום הפסד מרובה

נשאר לי שקית סובין חיטה כמעט מלאה. האם אפשר למכור את זה ולהשתמש אחרי פסח? למעשה זה רק הקליפה של החיטה אז אולי זה רק תערובת חמץ או רק ספק תערובת ? תשובה: אם זה לא הפסד מרובה, מן הראוי שלא למוכרו במכירת חמץ, כיון שהמנהג הוא שאנשים פרטיים, שאין להם הפסד בביעור החמץ לגמרי, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

האם סובין הוא חמץ

האם סובין הוא חמץ כלומר אני יודע שזו הקליפה של החיטה שכנראה אינה מחמיצה אך כנראה מעורב שם גם חיטה האם תהליך ההכנה מלווה במים? חג כשר ושמח תשובה: סובין – כשלא נטחן באופן של טחינת חיטים לפסח – נחשב לדעת רוב הפוסקים לחמץ גמור, כיון שהחיטה לצורך טחינתה, משרים אותה במים, ולכן כל חלקי החיטה נחשבים לחמץ, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אורז מלא בלי כשרות מיוחדת לפסח

בס”ד חג פסח כשר ושמח אוכלים אצלנו אורז בפסח- מסיבות בריאותיות האם אפשר להשתמש באורז מלא בכשרות מהודרת אבל ללא הכשר לפסח, כמובן ימויין הייטב לפני החג תודה. תשובה: למנהג האשכנזים אין לאכול אורז גם מסיבות בריאותיות, למנהג הספרדים יש שנהגו שלא לאכול אורז אפילו ממוין, ויש שנהגו לאכול אורז, לנוהגים לאכול אורז, יש למיין שלש פעמים את האורז לפני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אוכל לחיות בפסח

אנו מגדלים בבית חיה קטנה הנקראת ״שרקן״ באוכל שלה מעורב שעורה ושיבולת שועל ,מה עושים לגבי פסח? תשובה: צריך להשיג לה אוכל כשר לפסח, ואת האוכל של החיה להניח במקום שמוכרים שם את החמץ ולכלול אותו במכירת החמץ. מקורות: עי’ שו”ע סי’ תסה ס”א שאין לתת לפני התרנגולין חיטים או שעורים באופן שעלול להגיע לידי מגע עם מים, ומשום להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מי שיוצא מביתו מיום י”ג ניסן עד לאחר הפסח, מה דינו של הבית

אם אפשר לפרט לי מה עליי לעשות במצב בו אני לא יהיה בבית בכל ימי הפסח (מיום חמישי לפני השקיעה עד אחרי הפסח)? האם עליי למכור את הבית לגוי? מתי עליי לבצע בדיקה (אם בכלל)? בברכת פסח כשר ושמח תשובה: שלום וברכה תמכור את כל החמץ שבבית לגוי ותשכיר לו את כל הבית לפסח, [רצוי למכור מכירת י”ג, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מכירת וויסקי לפסח – הכשר לפסח לפירות יבשים – הכשר לתה

שלום רב 1. האם יש להשליך וויסקי לפח לפני פסח בשל היותו חמץ גמור או שסגירתו בארון ומכירת חמץ מכסה על כך? 2.האם צריך לקנות פירות יבשים כשרים לפסח? אני קונה לרוב פירות אורגניים בבית טבע שם הם נמכרים בשקים. האם צריך להקפיד על הכשר לפסח? 3. אני רוכשת תה אנגלי (כשר) שמגיע בתיונים רגילים.זהו תה ירוק אורגני. להמשך קריאה
הרב מאיר יצחק וינד

הכשרת מנגל גז לפסח

האם ניתן להכשיר רשת של מנגל גז לפסח ע”י אחת משתי האפשרויות הבאות: 1. הפעלת המנגל כשהוא מכוסה למשך כחצי שעה בעוצמה הכי גבוהה- שעה (חום המנגל מגיע לכ-550 מעלות). 2. הכנסת הרשת למשך שעה לתנור פירולטי לחום הכי גבוה. תשובה: כל אחת מהאפשרויות היא אפשרית, ומכשירה את המנגל לפסח, אולם עדיף להכשיר את המנגל כשהוא מכוסה, כיון שהאש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כניסה למקום שהשכירו לגוי במכירת חמץ

כאשר מוכרים את הבית במכירת חמץ (כיוון שלא ניקינו לפסח ולפיכך אין מקום ספציפי בו מאוחסן החמץ) ובעיקרון אין לנו כוונה לשהות בו, האם אסור להכנס לבית בפסח מאחר וכביכול הוא לא ברשותי? ניסיתי לקרוא באתר אך לא מצאתי תשובה. תודה רבה תשובה: כאשר הכניסה היא חד פעמית, וארעית, אפשר להיכנס, והרב המוכר מבקש רשות על כך מהגוי, אולם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דמי שדכנות

לכבוד הרבנים לדיני ממונות , השאלה בקשר לדמי שדכנות : אשתי עוסקת בשידוכים רפואיים. מדובר בבחור ובחורה ששניהם סובלים מבעיה נפשית ונוטלים כדורים. הבחורה לומדת בסמינר למתחזקות. כל ניהול השידוך מצידה היה על ידי מנהלת הסמינר. המנהלת התקשרה לאשתי שתעזור לה למצוא שידוך לבת. אשתי הציעה בחור מסוים, ובס”ד הם התארסו. אשתי ניהלה את השידוך בין הורי הבחור לבין להמשך קריאה
רבני בית ההוראה