Logo

רפואה משלימה – הילינג טיפול באנרגיות

שאלה: האם מותר ללמוד שיטת ריפוי הילינג וכן להתראות על ידה כמובן שמדובר על פי מקורות היהדות ובעיקר קבלה נא לציין מקורות חשוב לי מאוד תודה רבה! !!! תשובה: שלום וברכה בעיני הילינג ושאר הטיפולים שמסתייעים באנרגיה, יש בהם אחד משני ענינים: או דמיון ושקר [90% מהמקרים] או התחברות לכוחות שאיננו יודעים את מהותם, ויתכן שהם כוחות רע או להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אישה שכבר נפרדה מבעלה וממתינה למועד לקבלת גט

שאלה: האם ביאה עם קונדום חשיב ביאה לענין לאסור אשת איש? (אין לשאלה זו נפק”מ מעשית אלא שאלה הילכתית) ומה לענין איסור אשת איש כגון שהאשה כבר בתהליכי גט וכבר אין נפק”מ לגבי הגרוש אלא לגבי האם עברו את האיסור החמור של אשת איש? תודה וברכה תשובה: שלום רב, 1. דעת הפוסקים שגם ביאה באמצעות קונדום נחשב לביאה. כלומר, במקרה של להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תנאים בעשיית מצוות, וגט מקושר

שאלה: שבו טוב הרב, בעניין תנאי בגיטין ראינו שצריך שחלות התנאי יורכב מכמה גדרים(תנאי כפול, תנאי קודם למעשה וכו’) אזי האם ביתר הדינים שאפשר לעשות תנאי צריך שיהיו גדרים אלו (כגון התנאי שעושים לעניין ק”ש שחרית לאדם שלא בטוח שיספיק זמן מג”א אזי מתנה שאם הלכה כמותו אזי מה שיקרא כעת יחשב כעיקר מצוות ואם לאו אזי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

איסור נגיעה באישה נשואה

שאלה: שלום הרב האם יש הבדל באיסור הנגיעה באם אני לוחץ יד לרווקה לבין זה שאלחץ יד לנשואה? תשובה: שלום רב, כן. כאשר אתה לוחץ יד לאישה נשואה יש חשש שאם זה יהיה לשם חיבה האיסור יכול להיות דאורייתא. אולם כרווקה זה לא יגיע לאיסור דאורייתא (אם היא אינה נדה), ואם היא נדה, עדיין יש הבדל מסוים משום שהחשש באשת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לשון הרע – לתועלת?

שאלה: שלום האם מותר לי להלשין על זוגות שהנשים הולכות עם חצי כיסוי ראש והענין הוא שהיתנו איתם שמשכירים להם בתנאי שאסור ללכת כך? תודה רבה תשובה: שלום רב, לא לגמרי הבנתי למי לספר? לצורך מה? כלומר, האם זה לתועלת או שזה סוג של נקמנות. לשון הרע מותר כאשר כל המטרה היא לתועלת, אולם כאשר המטרה היא אחרת מלבד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

איסור לא תתאווה ולא תחמוד בדירה שהייתה שלי ומכרתיה

שאלה: ערב טוב שאלה מעניינת בלא תחמוד מכרנו נכס דירה שהיינו קשורים מאד אליה, ומפני צורך כספי, מכרנו אותה, כבר קיבלנו את הכסף עבורה, אך עדיין לא רשומה על שם המוכר עקב בירוקרטיה. לעת עתה אנחנו גרים שם בשכירות, לאחרונה התעורר בנו הקושי להיפרד מהדירה, וכן אולי יש לנו אפשרות כספית עכשיו לקנות בחזרה את הדירה. איני יודע אם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קנין אגב – מטלטלין טפלים לקרקע

שאלה: שלום רב, אני לומד כעת הלכות קניינים, ואני מתקשה להבין איך אפשר לקנות מטלטלין אגב קרקע? איך יש כאן גילוי דעת שע”י הקרקע אני רוצה לקנות מטלטלין שנמצאים אי שם? ואם הקנין הזה עובד אז למה אי אפשר לקנות קרקע אגב מטלטלין, תודה רבה מראש. תשובה: שלום וברכה, מטלטלין הינם פחות חשובים מקרקע, ולכן שייך להטפיל את המטלטלין להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שימוש בזכאות ההנחה בכרטיס הרב קו של בן הזוג

שאלה: שלום לבעלי יש בכרטיס ה”רב קו” זכאות של נכה. האם אני יכולה בתור אשתו להשתמש בהנחת זכאות של בעלי? תודה! תשובה: שלום וברכה, זכאות נכות הינה זכאות בלעדית ולא ניתנת להעברה גם לא לבן זוג, ולכן אסור להשתמש ברב קו של בעלך. בהצלחה ופסח כשר ושמח.  
רבני בית ההוראה

ללכת לקניות בזמן אירוע פסח של העבודה

שאלה: מקום העבודה שלי עושה אירוע לפסח ניתן לצאת מהעבודה לאירוע מבלי להחתים כרטיס. במקום לצאת לאירוע אני רוצה לצאת לקניות מבלי להחתים כרטיס האם ניתן? תשובה: שלום וברכה, לצאת מהעבודה לצורך אישי בלי לתקף את הכרטיס אסור בהחלט. במקרה שלך שניתן לך שעת נופש מהעבודה על חשבון העבודה, וללכת לאירוע פסח, מותר לך לנצל את שעת החופשה לדבר אחר. בהצלחה ופסח כשר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לחנות בחניה משותפת של בניין משותף

שאלה: תיקון לשאלה ששאלתי, האם אלו שחונים בחניה שלנו עוברים על איסור מהתורה, ויש לזה גדר של “מצווה הבאה בעבירה” ומה המשמעות לכך. תשובה: שלום וברכה, החונה בחנייה פרטית – של אדם פרטי או חנייה של בניין משותף – עובר באיסור גזל. יש מחלוקת הראשונים האם כשגוזל קרקע עובר באיסור לא תגזול. ולהלכה עובר באיסור לא תגזול. לגבי גזילת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בישולי גויים – מסעדה שאינה מקפידה על דעת הבית יוסף

שאלה: שלום רב אני עובד במקום מסוים שבו יש חדר אוכל וההשגחה לגבי בישולי נוכרים היא שרק מקפידים שיהודי ידליק את האש, כשיטת הרמ”א. אני מעדות המזרח ומקפיד כדעת השו”ע. אני מכיר את תשובת הגרע”י זצ”ל שהסתמך על ספק ספיקא ולכן התיר לאכול במקום כזה שהוא בבעלות יהודי, אמנם אני מעדיף לא לסמוך על כך להקל לכתחילה. שאלתי היא, במטבח להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אמירת מגדול בברכת המזון בליל שבת

שאלה: בסד שלום לכבוד הרב היקר בשבת בברכת המזון ממתי צריך לומר בברכת המזון מגדול במקום מגדיל האם מיום שבת בבוקר או כבר מליל שבת ? אודה לתשובה כבוד הרב תשובה: שלום וברכה גם בליל שבת, ביהדות תמיד היום מתחיל מהלילה. יום נעים.
רבני בית ההוראה

טעם אמירת והוא רחום לפני ערבית

שאלה: רציתי לדעת האם יש חובה להגיד לפני ברכו בערבית והוא רחום? תשובה: שלום וברכה אמירת והוא רחום היא מנהג קדום מאוד שהובא כבר בטור בסי’ רלז, וטעמו שכיון שאין לנו קרבנות בלילה שיכפרו עלינו אומרים פסוק זה, ועוד יש בו י”ג תיבות כנגד י”ג מידות של רחמים. ובס’ צלותא דאברהם הביא שבלילה המזיקים שולטים ושאר מרעין בישין ובפסוק זה אנחנו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

רשיון נהיגה עם חולשה ביד

שאלה: שמי רועי אני בן 25 עם חולשה קלה ביד ימין את הטופס הירוק שלי מילא למיטב זיכרוני הרופא וראיתי שאחד מהקריטריונים הוא שאני ימלא ויחתום איני יודע מה כתוב בו אבל אבל יש לי חשד אולי קל שהוא מילא אותו באופן לא נכון (אחרת למה לא לקחת אותי מידי בטענה שהוא רוצה למלא)החובה של הרופא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חלה או פיתה שעשתה האשה בברכת המוציא בשבת

שאלה: שלום. בברכת המוציא בשבת,מה צריך האיש לבצוע-חלה יפה קנויה או פיתה פשוטה יותר שאישתו אפתה לכבוד שבת? בתודה מראש תשובה: שלום וברכה ברור שאת הפיתה שאפתה האשה! חז”ל אמרו נר חנוכה ונר שבת, נר שבת קודם משום שלום ביתא.  כלומר למרות שנר חנוכה היא מצוה שאדם צריך אפילו לחזר על הפתחים לקיומה, מה שאין כן בנר שבת, ומשום פירסומי ניסא, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

פעולה במחשב שתמשך לתוך השבת

שאלה: בס”ד שלום לכב’ עשיתי פעולה באינטרנט לפני כניסת שבת והפעולה שעשה בתוך השבת {לא ידעתי שזה יהיה בשבת} האם מותר או צריך תיקון? תודה לרבנים. תשובה: שלום וברכה אם זה נעשה מעצמו אין כל בעיה, כמו שמותר להפעיל מזגן עם שעון שבת וכדומה. אם זה נעשה על ידי אדם – יהודי, זו אכן בעיה, ולהבא יש להמנע מכך. בהצלחה.
רבני בית ההוראה

איפור קבוע – האם מותר לעשות?

שאלה: לכבוד הרבנים שלום רב. האם מותר לאשה לשים איפור הנקרא קבוע שבו מזריקים חומר מיוחד לגבות ונשאר שם במשך שנה -שנתיים ואחר זמן זה צריך לחדש אותו. האם יש בזה משום כתובת קעקע? תשובה: שלום וברכה לצורך קוסמטיקה בלבד אין לעשות איפור קבוע, כיון שיתכן שהדבר אסור מן התורה ולכמה דיעות מדרבנן, אולם אין צורך להוריד את האיפור להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מוזיקה לילדים בשנת אבל

שאלה: האם אשה בשנת אבל (אחרי שלושים) יכולה להשמיע מוזיקה בבית לילדים? לא נוח לה עם העובדה שבמשך שנה הם לא ישמעו מוזיקה, וכעת בזמן הנקיונות לפסח היא רוצה להשרות להם אוירה של כיף וכו’. הבעיה היא שהיא אומרת שאע”פ שהיא לא מכוונת להנות היא נהנת מהשירים בעל כורחה. האם הדבר מותר? יש לציין שהאב היה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קניית סידור עם חריטת שם שאינו בנוסח המתאים

שאלה: קניתי סידור ולא בדקתי מה הנוסח לפני הקניה, והמוכרת גם לא הסבה את תשומת ליבי לנוסח, ביקשתי גם שיחרטו עליו שם. גיליתי את הטעות רק כשהגעתי הביתה. האם יש מה לעשות בנידון, כי לי אין מה לעשות בסידור כי זה לא הנוסח שלי וכמובן שגם לחנות אין מה לעשות עם זה כי זה עם חריטת שם. תודה ויום להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ההבדל בין כורך לאפיקומן

שאלה: שלום לכם בענין האפיקומן יש המחמירים לאכול שני כזיתים אחד כנגד קרבן פסח ואחד כנגד המצה הנאכלת עמו (משנ”ב תע”ז, א). אני לא כ”כ הבנתי למה החומרא מגיעה גם באפיקומן, הרי כבר בכורך אנחנו עושים את הזכר הזה שאוכלים את המצה עם המרור זכר למקדש, כעין שהיו אוכלים את הקרבן פסח עם מצה ומרור (”על מצות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בל תשחית בזריקת חמץ

שאלה: שלום האם יש בל תשחית כאשר לפני פסח אדם זורק את החמץ לפח כדי לא למכור אותו. והאם יש הבדל בזה האם שורף ביום י”ד או זורק לפח כמה ימים לפני. תודה תשובה: שלום וברכה אין בזה בל תשחית, אין כל הבדל אם אדם מבער את החמץ בשריפה או באופן שהזכרת. כמובן שאם מדובר כמה ימים קודם ויש אפשרות להשתמש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כבוש כמבושל בבשר לא מוכשר

שאלה: שלום לכבוד הרב, היום רכשנו כבש לאחר שחיטה כדין אבל לפני המלחה. אחסנו הבשר בגיגית חדשה ולאחר השטיפה וההמלחה החזרנו אותו לגיגית עד לאריזה (כשעה) האם החגיגית נחשבת טרף והופכת את הבשר ללא כשר עקב כך שבראשונה אחסנו אותו שם ללא המלחה? האם ניתן לעשות המלחה שוב וכך להכשיר את הבשר? במידה והגיגית טרף תשובה: שלום וברכה כיון שהיה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שבועה לבטל הלכה למשה מסיני

שאלה: מה הדין בשבועה לבטל מצוות דאורייתא שלא מפורשת בתורה? תשובה: לענין זה אין הבדל בין דבר מפורש בתורה לשאינו מפורש, הסברא היא שכיון שאנחנו מצווים בכך מהתורה אין אפשרות לבטל.
רבני בית ההוראה

סידור שנקרע על ידי הכלבה

שאלה: שלום וברכה, אני מגדלת בביתי כלבה וכשחזרתי מהעבודה גיליתי שהיא קרעה את הסידור שלי, אני יודעת שכשספר תורה נופל זה סימן שנעשתה טעות מסוימת ויש לתקנה ואמורים לצום אחרי זה, רציתי לדעת האם גם זה זה סימן לכך שעשיתי משהו לא טוב שעליי לשנות ואם כן מה ניתן לעשות כדי לתקן. תודה תשובה: שלום וברכה קדושת הספרים במודפסים קלה מספר תורה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ספק הלכה למשה מסיני – להחמיר או להקל?

שאלה: האם ספק מצוות דאורייתא שלא מפורשת בתורה (הלכה למשה מסיני) להקל או להחמיר? תשובה: שלום וברכה לדעת רוב הפוסקים כיון שהלכה למשה מסיני היא מדאורייתא יש להחמיר מספק, אבל יש מקילים בזה. מקורות: לגבי ספק חרם [למשל בחרם דרבינו גרשם שלא לשאת שתי נשים יחד] נחלקו הדעות: בשו”ת ברית יעקב (אבהע”ז סי’ ב) צידד לומר, דהחרם חל מדאורייתא רק על אותם להמשך קריאה
הרב ירוחם ארלנגר‎

אשכנזי האם יכול לאכול מה שבושל בכלי זכוכית של ספרדי בפסח

שאלה: אשכנזי שנשוי לספרדיה, שבביתה נהגו לשטוף כלי זכוכית, וגם כלי פיירקס, ובכך להכשירם לפסח, האם יכול לאכול מה שבושל בכלים אלה בפסח תשובה: שלום וברכה אשכנזי לא יוכל לאכול מכלים אלו, כיון שהאשכנזים החמירו מאוד בכלי זכוכית בפסח שכלל לא מועילה להם הגעלה [בשונה מבשר בחלב שנהגו שמועילה הגעלה]. מקורות: דעת השו”ע או”ח סי’ תנא סעי’ כו שכלי זכוכית אינם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

האם יש מצווה להעלים מי הנותן בצדקה כדי לא לבייש את המקבל

שאלה: שלום כבוד הרב יש לי שאלה במקרה שאדם נותן מעשר לאברך יש מצווה/יתרון בלשקר לאברך שהנותן זה קרוב משפחה שהוא לא מכיר או משהוא שלא מכיר בכללי כדי שלא יתבייש מהנותן? תשובה: שלום וברכה אכן, יש בזה ענין של מתן בסתר. אבל לא כדאי שקר גמור, תאמר לו שזה אדם שאתה מכיר שמעוניין שתתן את הכסף לאיזה אברך. זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ספק מסאג

שאלה: שלום הרב אני יכול לעשות כסף מפרסום על ידי כך שאפרסם שיש אדם שעושה מסאג ללקוחות ואני גוזר קופון על כך שהבאתי קליינטים . הבעיה שאני לא יודע אם לסמוך עליו שמדובר רק במסאג או מעבר לזה .מה עלי לעשות על פי ההלכה תשובה: אם יש ספק כזה, כדאי מאוד להמנע! שפע ברכה והצלחה בדרך התורה!
רבני בית ההוראה

משכיר ששילם תשלומי וועד בית עבור השוכר

שאלה: שלום וברכה, שאלתי היא כזו, אני שכרתי דירה לפני כשנה מאדם מבוגר ולא כל כך מסודר , יש לציין שזו הייתה דירה מחולקת. בחוזה השכירות מצוין שעלי לשלם את וועד הבית, אך כעבור שנה פניתי לוועד הבית והם אמרו לי ששולם כבר ע”י המשכיר (יש לציין שהשוכרים השניים לא חויבו לשלם וועד בית אלא המשכיר) להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אשת איש

שאלה: שלום הרב, כולי נסערת וחייבת תשובה דחוף!!! אני נשואה +2. עובד אצלי קבלן ערבי בבנייה ונוצר קשר בינינו. כמובן שזה התחיל בהתנגדות נחרצת אך הוא ניצל את המצב הקשה שהייתי שרויה בו מהמתחים בבית והצליח להביא לכך שנוצר קשר. הגענו למצב של קירבה פיזית ואני חייבת תשובה באם אני אסורה על בעלי בהינתן הפרטים הבאים: 1. אני בספק באם להמשך קריאה
הרב זאב ליטקה

מכונת גילוח

שאלה: שלום כבוד הרב. האם ישנם הוראות מיוחדות הנוגעות לצורת ההתגלחות במכונת גילוח, כגון: לא להצמיד יותר מדי? תשובה: שלום וברכה הגרי”ש אלישיב היה נוהג לומר שגם במכונה כשרה אם מצמידים בחוזק זה ודאי אסור. אינני יודע אם זה מעשי שלא להצמיד בחוזק… אני חושב שבמכונה של הרב גרוס שהרשת מאוד עבה, אין חשש. תתעניין אצלם.
רבני בית ההוראה

יין שנשאר פתוח בלילה

שאלה: שלום רב! אבקש לשאול מה ההלכה בבקבוק יין שנשאר פתוח בטעות במקום פתוח, הסיפור הוא, שהעברנו קרטון יינות בעת מעבר דירה, ושמנו את הקרטון בקומת הדירה, שם זה נשאר לילה שלם ואולי גם יותר מזה, וכשהגענו לדירה והכנסנו את היינות פנימה, שמנו לב שבקבוק אחד היה פתוח בלי הפקק, היין הזה מאד חשוב לנו, כי זה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

יהונתן ודוד מול כיבוד הורים

שאלה: בסד שלום הרב! איך מסבירים את העניין של אהבת יהונתן לדוד לתמיכה המלכותי מול כיבוד הורים לאביו שאול? אשמח למקר תשובה: שלום וברכה אני חושב שאין כלל מקום לשאלה. שהרי הנביא מתאר באופן ברור ששאול היה נתוך תחת “רוח רעה”, כלומר החלטותיו בענין דוד המלך לא היו לפי הדין ורצון ה’, ויהונתן ידע זאת, והבין היטב את תפקידו של דוד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אפיית מצות עם כפפות

שאלה: האם מותר ללוש בצק עם כפפות [ כשרות לפסח], וכל חי רגעים לזרוק אותם לפח? ואם אסור מה הדין בדיעבד , [כי אתמול אפו אצלנו כך ] תשובה: שלום וברכה אין בכך כל בעיה, בתנאי שהן מתאימות היטב ליד, שלא יפריע במהירות הלישה. אם זה מזיע באופן מורגש, אולי לא כדאי. בכל מקרה אין חשש אחרי שכך עשו, והמצות מהודרות להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כתם בירה על הספה

שאלה: בוקר טוב, האם כתם בירה שהתייבש נחשב חמץ? ואם כבר נבלע בתוך ספה כורסא? תודה תשובה: שלום וברכה כיון שנבלע והתייבש אין חובת ביעור, כמובן במפה כזו לא ניתן להשתמש, אבל בספה זו לא בעיה.
רבני בית ההוראה

מכירת י”ג / חובת בדיקה במקום שנוקה לפסח באופן יסודי

שאלה: שלום וברכה. א. יש מקומות בביתי שאינם בשימוש בפסח. ברצוני לבצע מכירת י”ג בכדי להימנע מחובת בדיקה לכל הדעות. הבעייה היא שאני מעוניין ביום י”ד קודם זמן הביעור להשתמש במקומות הללו האם יש לי בכל זאת אפשרות לבצע מכירת י”ג [אולי עם שיור תשמישים ליום י”ד] או אם ישנו פתרון אחר שיחסוך לי את בדיקת החמץ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חתונה בשלושת השבועות

שאלה: האם קיים איסור לרב ספרדי לחתן זוג שאחד מבני הזוג אשכנזי והאחר חצי רומני וחצי מרוקאי,ביומיים הראשונים של שלו השבועות.? אגב,הם כבני שלושים. שם טוב תשובה: אם הבעל הוא ספרדי, אביו ספרדי מרוקאי, יש להקל. בכל האפשרויות האחרות אסור. מקורות: ראה מה שכתב הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ”ל (שו”ת אור לציון ח”ג עמוד רלג): “ואמנם יש קהילות מבני ספרד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גניבת חמץ מגוי בפסח, למי משלם

שאלה: גנב חמץ בפסח האם הגנב צריך לשלם ליהודי או לגוי שמכרו לו את החמץ? תשובה: שלום וברכה, מכירת חמץ נעשית בצורה שהגוי משלם דמי מקדמה מועטת, וקונה את החמץ בכל סוגי הקניינים. כאשר הגוי מחליט בפסח לאכול את החמץ זכותו לעשות כן, אבל יצטרך לשלם את דמי החמץ שאכל, כיון שלא שילם את מלוא התשלום. וכמו כן אם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תשלומי כפול לועד בית בגין דיירים שלא משלמים כלל

שאלה: אנחנו גרים בשכירות ששה חודשים בבניין, ועד הבית לא מנקה את הבניין כלל, מאז שהגענו לבניין רק המעלית עובדת והאור בקומות, אנחנו כמעט ולא משתמשים במעלית כי אנחנו גרים בקומה ראשונה, ועד הבית דורש ממנו תשלום של 100 ש”ח בכל חודש , הוצאות החשמל בבניין מגיעות ל50 ש”ח לכל דייר אם כולם היו משלמים. האם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ישב בקרון היקר של הרכבת ללא ידיעה שצריך להוסיף תשלום

שאלה: שלום כבוד הרב יש לי שאלה כיום ברכבות ידוע שיש איזור מסויים ברכבת שמותר לכל מי שקנה כרטיס ויש איזור ברכבת שיותר נוח שבעבור 5 שקל שמשלמים לאחראי מאפשרים לנוסעים לשבת שם אדם שלא ידע שצריך לשלם שם והאדם שאחראי החליט להעביר אותו לאיזור הרגיל של הנוסעים ברכבת יש בכך גזל? ועוד שאלה אם יש לי אפשרות ללמוד להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חנייה באתר בנייה

שאלה: לכבוד הרב שלום וברכה! האם יותר להיכנס לאתר בנייה ולחנות שם במקום פנוי לא בשטח בו נעשות בעבודות. יש לציין שבפינה זו חונים גם רכבים של העובדים באתר בנייה( יש שם יחסית הרבה מקום וזה שאני חונה לא תופס מקום למישהו). אני פשוט לא יודע מי הבעלים ואת מי לשאול. אני ראיתי איפה הם עובדים ואני להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שינוי סדר התפילה

שאלה: ב”ה נתון. בבוקר יש מעט זמן מעמוד השחר עד ההסעה. זמן הנסיעה בד”כ מספיק כדי להתפלל כמעט כל תפילת השחרית. בהסעה צפוף וזה רועד. כלומר, אפשר להניח תפילין אך זה לא כ”כ נוח מבחינה פיזית. האם אפשר לשנות את סדר התפילה? כלומר,בבית להניח תפילין ולהגיד שמע ועמידה, ובהסעה את ברכות השחר, הקרבנות ופסוקי דזמרא, שיר של יום ואשרי וכו’? תודה רבה! אם לא, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הפסד יום עבודה כדי להתפלל במנין

שאלה: שלום כבוד הרב יש לי שאלה אם אדם התעורר מאוחר בבוקר לעבודה ואם הוא רוצה להתפלל במניין בשחרית צריך לחתום על חופש ובאותו זמן יש אדם בעבודה שהוא מניח לו כל יום תפילין במשך תקופה קצרה של שבוע ואם לא ילך לא יניח מה עדיף שיעשה שילך בכל מקרה ויתפלל ביחיד או שיתפלל במניין ולא ידוע אם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

גרם חילול שבת

שאלה: בס”ד לרבנים שלום: לפני כניסת שבת עשיתי פעולה במחשב ונכתב שהפעולה תכנס לאתר 24 שעות שזה לתוך השבת לא ידעתי שהפעולה תעשה בשבת האם היה מותר? ואם לא איך לתקן? תודה! תשובה: שלום וברכה אם זה דבר הנעשה בעצמו אין בעיה, וכפי שמותר להפעיל מזגן על שעון שבת וכדומה. אבל אם הוראה לאדם אחר שהוא מכניס פיזית לאתר בתוך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

דברים טובים של בריאות ושל סכנה בחז”ל

שאלה: שלום להרב, שאלה: גבי מש”כ בכתובות דף י: וז”ל ואמר רב חנא בגדתא תמרי משחנן משבען משלשן מאשרן ולא מפקנן וכו’ האם אפשר לסמוך על דברים כאלה שאינם רפואה ממש אלא דבר טוב באופנים שכתוב שם ובאופנים שפירשו המפורשים שם בימינו? או נחשב דבר זה כדברים של רפואה של זמן חז”ל שאין לנסות היום? עוד שאלה בנושא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טלטול בשבת בחוף ים מוקף חומה בסיני

שאלה: לעניין היתר טלטול בשבת שתהיה בסיני. אם החוף בו אנו שוהים מוקף חומה משלוש צדדים והצד הרביעי הינו הים עצמו, האם הוא נחשב מותר בטלטול ? שהרי הים נחשב לתחום אחר מהחוף עצמו והאם צריך לעשות שם בכל מקרה עירוב חצרות תשובה: שלום וברכה אין היתר לטלטל, גם אם המקום הזה מוקף חומה הוא עדיין לא רשות היחיד אלא כרמלית, וכרמלית להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שימוש באלכוהול לחיטוי בפסח

שאלה: האם מותר להשתמש בחומר חיטוי בפסח? תשובה: שלום וברכה אלכוהול יכול להיות חמץ ממש. אולם כאשר מדובר באלכוהול מפוגל, שאינו ראוי למאכל, אין בעיה, בפרט בשימוש של חיטוי שאינו סיכת הגוף. מקורות: ראה כאן בהרחבה.
רבני בית ההוראה

חישוב הנץ החמה – האופק המישורי ניכוי הרים

שאלה: כפי הידוע לי חישוב עונת יום מתחיל מנץ החמה ועד שקיעת החמה. אשתי התחילה לראות דם בתוך הזמן שבין הנץ הרגיל לבין הנץ הנראה. (ההפרש הוא בערך 20 דקות והיא ראתה ממש ביניהם). האם זה נחשב עונת יום או עונת לילה? תודה רבה תשובה: שלום וברכה ההפרש הוא לא 20 דק’ אלא דקות ספורות בלבד, הכוונה שלך היא כנראה להפרש בין להמשך קריאה
הרב ירוחם ארלנגר‎

הנאה עקיפה ממעשה שבת / הסרת מונע

שאלה: שאלה קצת מורכבת ומסועפת בנושא איסור הנאה ממלאכת שבת: אני מבין שאסור לפתוח חבילת טישו סגורה בשבת. מה הדין כאשר מישהו פתח את החבילה במזיד, ומישהו אחר השתמש בה לנקיות מצואה אחר שעשה צרכיו בשבת. האם העובדה שכעת הוא נקי אך ורק בגלל השימוש בנייר הטישו באיסור- ויכול לומר דברים שבקדושה מצד זה שכעת גופו נקי, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

יחוד ביבי סיטר

שאלה: הלכתי לעשות בייביסיטר ובעלה היה בבית בחדר שהוא משרד הוא עבד שם בזמן שהשכבתי את הילדים לישון אחרי שהם נרדמו נשארתי שם עוד 3 שעות. זה ייחוד? תשובה: שלום וברכה כפי שכבר כתבתי לך כמה פעמים בעבר, אם היו לו שם שני ילדים מעל גיל 5 אין כאן בעיה של יחוד למרות שהם נרדמו. יום טוב.
רבני בית ההוראה