Logo

כריעות וזקיפות בשמונה עשרה

שאלה: בס”ד שלום לכבוד הרב תוכל להסביר לי הלה למעשה איך לעשות כו”ז כמש הרב בא”ח כלומר איזה חלק בגוף לכופף גב רגלים וכדומ… ושאלה נוספת היא בזמן שעושים תפילה בדחק רק גר בקול וכו האם עושים מודים בקול וברכת כוהנים וכו…כלמור הכוהנים יעמדו ליד הדוכן וכו תוכל להביא לי מקורות לכך בבקשה? תודה רבה תשובה: שלום וברכה ננסה לעשות מעט סדר בדברים: לדעת רוב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

אכילת אוכל שנפל לתוכו פרפר לילה

שאלה: בלילה נפל פרפר לילה על המאכל שלי אני הוצאתי אותו מהמאכל ואכלתי את המאכל האם אני עשיתי מעשה נכון? תשובה: שלום רב אכן אם הוצאת אותו אתה יכול לאכול את המאכל. לא צריך לחשוש לרימות כאשר לא רואים כלום, דבר שאינו ניכר לעין אינו אסור. אבל לכתחילה ודאי כדאי לכסות מזון ולא להשאיר גלוי כאשר זה אפשרי, כדי שלא לאפשר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

חיתוך עוף קר בסכין פרווה

שאלה: שלום חתכתי עוף קר בסכין פרווה. מה לעשות בסכין? בתודה מראש תשובה: שלום רב כיון שהמגע היה קר, מספיק נקיון יסודי בסקוצ’ עם סבון. בהצלחה
רבני בית ההוראה

יהודי שגר בבנין של גויים – עירוב חצרות

שאלה: שלום רב, האם אפשר לטלטל בחדר מדרגות בבניין שגרים בו רק גוים ואני? תודה רבה תשובה: שלום וברכה אם כולם גויים מותר לטלטל בתוך חדר המדרגות של הבנין, אבל אם יש שם אפילו יהודי אחד, כבר צריך ערובי חצרות וזה לא ניתן לעשות כשיש גויים בבנין. מקורות: ראה שו”ע סי’ שפב.
רבני בית ההוראה

ברכת הריח על לואיזה

שאלה: מה ברכת הריח של: שיח מטה, שיח לואיזה. תשובה: שלום רב אינני מכיר שיח מטה, על לואיזה מברכים עצי בשמים, וכך בכל שיח שיש לו עץ קשה שיוצאים ממנו עלים.
רבני בית ההוראה

ברכת כהנים בתפילה קצרה

שאלה: האם מותר לכהן לעשות ברכת כהנים כאשר מתפללים תפילה קצרה תשובה: שלום רב אין אפשרות לומר ברכת כהנים שלא בסדר התפילה, ולכן במנחה בתענית ציבור שאומרים ברכת כהנים [במנחה קטנה], לא יוכלו להתפלל תפילה קצרה. יום נעים.
רבני בית ההוראה

קריאת התורה – לסיים בדבר טוב

שאלה: בס”ד שפרשת שבוע מסתיימת בדבר לא טוב מותר להמשיך ולקרוא מספר פסוקים מפרשת השבוע הבא שמסיימים בטוב ? ( לדוגמא פרשת בלק לפינחס). מה הסימוכין לכך? תשובה: שלום רב אין לשנות ממה שתיקנו חכמים. בשו”ת משנה הלכות ח”ז סי’ כ כתב שכנראה הטעם בזה שכך עושים בפרשת בלק, הוא משום ש”באבוד רשעים רינה” טזה נחשב סיום טוב. אולם ראה ברב פעלים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מסחר אמזון בשבת

שאלה: שלום רציתי לשאול שתי שאלות לגבי אתרי מכירות באינטרנט כמו אמזון ואיביי: 1. אני הקונה – האם מותר להזמין מוצר כמו מצלמה פלאפון נעליים מאתרים אלו? כי יתכן שעוברים על חילול שבת 2. אני המוכר – אם יש לי חנות וירטואלית באתרים אלו, ולי יש מוצרים שאנשים קונים ממני, ונניח שמישהו נכנס ומזמין בשבת ונכנס לחשבון כסף להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סעודה שלישית – אחרי השקיעה

שאלה: אחרי השקיעה עד מתי מותר להתחיל סעודה שלישית עם – לחם -מזונות -פירות ושתיה בכל אלו מתי צריכים להפסיק בברכה תשובה: שלום וברכה לכתחילה ודאי יש לאכול לפחות כביצה לפני השקיעה, ולא רק בגלל האיסור לאכול לפני הבדלה, אלא גם מצד עצם קיום מצוה זו שאמורים לקיימה בשבת דוקא… ראה קצות השלחן סי’ צב סעי’ ח. ואם לא אכל עד השקיעה, נראה מדברי המשנה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הפסק בהנחת תפילין דרבנו תם

שאלה: שלום וברכה בהנחת התפילין של רבינו תם – בין היד לראש באיזה דברים בדיוק מותרים להפסיק ? אם הפסיק איך צריך לנהוג ? תודה תשובה: שלום וברכה יש שנהגו להמנע מלהפסיק בין תפילין של ראש ליד גם בתפילין דרבינו תם שלא מברכים עליהם, משום שעל פי סוד אין להפסיק ביניהם, והענין אינו רק משום ההפסק בברכה. אלא שהדין בזה קל יותר, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מעבר דירה בתשעת הימים

שאלה: בס”ד שלום הרב! יש לנו מורה ששואלת האם מותר להם להעביר את הדירה בתשעת הימים בלי לישון שם. (יהיה קשה להם אח”כ עם במעבר דירה) נקודה נוספת: האם זה משנה אם הם ישנים שם או לא? תודה רבה תשובה: המנהג הוא שלא עוברים דירה בתשעת הימים, אלא אם כן אין היכן לגור בנתיים, סיבת הדבר שאין להתחיל בדברים שצריכים סייעתא דשמיא להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מתי פדיון הבן?

שאלה: שלום לרבנים אישתי ילדה ביום שבת כב סיון מתי פדיון תודה רבה תשובה: שלום רב את הפדיון יש לערוך ביום ה31 ללידה [כולל יום הלידה ויום הפדיון] – ביום ולכתחילה לא בלילה שקודם לו. אם אכן ילדה בליל שבת [שזה כבר נחשב כ”ג סיון] הפדיון יערך ביום ראשון כ”ג תמוז בבוקר או בצהריים, בהצלחה רבה והרבה נחת!
רבני בית ההוראה

שיפוץ דירה בימי המיצרים

שאלה: אם מתחילים שיפוץ גדול בדירה ,בחודש תמוז, לפני ג’ שבועות בין המיצרים, מותר להמשיך בעבודת השיפוץ במשך ג’ השבועות? האם עדיף להתחיל בשיפוץ למחרת ט’ באב? תשובה: שלום רב ראשית האיסור של בנייה של שמחה אינו נוהג כל שלושת השבועות אלא רק מראש חודש אב, כך שאם תוכלו לבקש מהקבלן שלא לבנות באותם ימים שמראש חודש עד אחרי להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

התחיל להתפלל ונזכר שכבר התפלל

שאלה: בס”ד, אדם שהתפלל מנחה גדולה ובא לשיעור לפני מנחה , ולאחר מכן התפלל שוב מנחה, ולאחר שאמר “חונן הדעת” בלחש נזכר שהתפלל מנחה גדולה , מה עליו לעשות ? האם יפסיק במקום , האם שייך לכוון נדבה אחרי שהתחיל להתפלל ? תשובה: שלום רב עליו להפסיק מיד, אי אפשר להתפלל חצי תפילה בתורת חיוב וחצי בתורת נדבה. מקורות: משנה ברורה סי’ להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מנין הכריכות בציצית

שאלה: שלום מס’ הכריכות 7,8.11,13 שכורכים בטלית קטן,למה זה מרמז ומהו שורשו ? תשובה: שלום רב ראה בבית יוסף סי’ יא, שהכריכות יחד מנינן 40 [עם הכולל] כנגד השם הוי”ה אחד שהוא בגימטריא כך. כמו כן במספר 13 יש משמעות של י”ג מידות של רחמים, ו7 זה כנגד שבעה רקיעים, וכן 13 זה כנגד שבעה רקיעים והאויר שביניהם. בס’ קול להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תורה או מלאכה?

שאלה: בס”ד שלום כבוד הרב! ברצוני לשאול שאלה שקשורה לממון כשר. האם מותר לקבל מיהודי שלא שומר מצוות התורה ועובד בשבת קודש כסף? ( צדקה , מתנה, או לקבל תרומות בכלל לבית הכנסת). בנוסף האם זה נכון שככל שיש לאדם יותר כסף ככה יכל הוא לעשות יותר מצוות? ( עזרה לעניים , ספרי תורה, חסדים , בגדים לאביונים, טיפול עזרה במימון להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הביאור – אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות

שאלה: שלום, רציתי לשאול, כתוב באיזשהו מקום – שאדם לא עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם כן, איך אפשר להעניש אותו ? הרי אם יש לו רוח שטות אז אין לו בחירה ? תשובה: שלום ברכה רוח שטות אין הכוונה שהוא נעשה שוטה שאינו שולט במעשיו, שהרי עינינו הרואות שהחוטאים עושים זאת בדעה צלולה… אלא שהאדם מטבעו נפשו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

לעבור תחת גשר שאין שם מים

שאלה: שלום רב ראיתי מבואר בגמ’ הוריות דאחד מן הדברים שקשים לשכחה זה העובר תחת גשר שלא עברו תחתיו מ’ יום מים. וכל הדברים שהוזכרו שם מקפידים בהם, כמו שמובא בספרי הפוסקים. וא”כ איך שייך לנסוע במקומות שיש גשרים מעל כבישים שלא עוברים שם מים. [וחשבתי מסברא שאולי הכוונה רק גשר מעל נהר, אך לא הוזכר כך בגמ’ וא”כ נראה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הכנסת שקית אשפה בשבת – ביטול כלי מהיכנו

שאלה: שלום כבוד הרב, האם מותר בשבת להשתמש בשקיות ניילון? 1. שקיות של 10 אג’? 2. שקיות “לסנדביצים” חתוכות (האריזה היא של 100 שקיות חתוכות. היינו, לא אני חתכתי) (היינו, לא היה בהם שימוש קודם, וזה דומה אולי לאיסור לנפח בלון אם לא ניפחו אותו כבר בעבר) 3. לצורך שימוש להכנסת אשפה וזריקה לפח. 4. לצורך אחסנה (היינו, זה נראה יותר להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

טעות בברכת הא-ל הקדוש

שאלה: שלום רב , בתפילת ערבית בברכת הא-ל הקדוש אמרתי בטעות” ברוך אתה השם מחיה” ואז מיד תיקנתי ל”ברוך אתה השם הא-ל הקדוש” ואז גם חזרתי לתחילת הברכה. האם הייתי צריך לחזור לתחילת התפילה?( בגלל שהשלוש ברכות הראשונות קשורות ) האם יצאתי ידי חובה? תודה רבה תשובה: שלום רב בעצם לא היית צריך לחזור גם על ברוך אתה ה’, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

התרת נדרים

שאלה: בטוחה שנדרתי בעבר נדרים ואיני זוכרת אפילו על מה ובאיזה הקשר ונושא…זה מציק לי והייתי רוצה לבטל כל נדר שנדרתי….אינני זוכרת אפילו אחד אבל בטוחה שנדרתי… הייתי רוצה לערוך זאת בהקדם האפשרי כי זה מציק לי. מה עלי לעשות? תשובה: שלום רב תפני לרב בית הכנסת באיזור מגוריך ותבקשי שיערוך לך התרת נדרים בפני שלושה אנשים. במקרה שהיית בבית להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

בדיקת ענבים כהים מתולעים

שאלה: שלום וברכה-כיצד לבדוק ענבים שחורים?יישר כח (זמן רב שנמנענו מענבים-כעת אנו צריכים לעשות מהם צימוקים לצורך רפואה-האם עדיף להימנע או יש דרך לבדוק בבטחה בע”ה? יישר כחכם על זמנכם היקר תשובה: שלום רב הענבים הכהים אכן יותר נגועים מהבהירים, אחרי השרייה של שלוש דקות במי סבון ושטיפה תחת זרם של ברז, יש לפתוח כמה ענבים למידגם לראות שאינם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הנקה או להתלבש מול ספרי קודש

שאלה: שלום לרבנים מה הדין. בחדר שאישתי מניקה או מחליפה בגדים האם מותר לשים שם ספרים גלוים או ללמוד שם והאם משנה עם היא מצידי או שאני מפנה לה תגב? אני ספרדי אשמח למקור תודה רבה תשובה: אין לעמוד ערום ממש מול כתבי קודש, כמבואר במשנה ברורה סי’ מה ס”ק ה, על פי דברי הרמב”ם בהל’ יסודי התורה פ”ו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ברית מילה בשבת – מתי?

שאלה: שלום ךרבנים עם אני עושה ברית מילה בשבת יש ענין למול קודם קריאת התורה או דוקא אחר מוסף?אשמח למקור תודה רבה! תשובה: שלום רב כשמלין בשבת עושים הברית אחר תפילת מוסף[1], ואם רוצה למול אחרי קריאת התורה קודם מוסף רשאי[2]. ויקפידו שלא תתארך התפילה קרוב לחצות, כדי שיוכלו למול לפני חצות[3]. [1] אור זרוע (ח”ב סימן צו) בשם רב להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שפה שאינה תקנית בנדרים

שאלה: בס״ד כבוד הרב שלום, צצה לי שאלה במחשבות בנוגע לנושא נדרים. שאלתי היא אם נגיד מישהו נודר בעברית לא תקינה או שאומר את המשפט בצורה לא נכונה האם נדרו חל? לדוגמה: ״אני לא ישתמש בלי נדר ב…״ והמשפט הנכון הוא: ״אני לא אשתמש בלי נדר ב…״. שאלתי מופנית לאלה שלא אומרים בלי נדר. תשובה: שלום רב אין משמעות לשפה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צביעת שיער באבלות

שאלה: שלום רב אמי נפטרה לפני חצי שנה אני גרושה אמא ל4.עד היום לא צבעתי את שערי לא עושה גבות האם מותר לי לעשות בן זוגי אמר לי ללכת לעשות? ועוד שאלה אני שמה בשיער סרט שחור לסמל אבלות האם זה בסדר ומה עלי עוד לעשות בכללי בזמן האבל יודעת שלבן אסור ללבוש או לקנות אצלנו להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

קישוט לימונדה בפלח לימון בשבת

שאלה: שלום: האם מותר בשבת לחתוך פרוסת לימון ולשים על קצה הכוס עם לימונדה? מדובר בצורת הגשה שנותנת אפשרות (ביום חול ) לאכול את הלימון אן לסחוט אותו. לפי בחירה. תשובה: שלום רב אפשר להניח כך את הלימון אבל אסור לסחוט אותו… סחיטת לימון בשבת מותרת רק לתוך מאכל ולא לתוך משקה. הרעיון שבכך הוא שכאשר אתה סוחט לימון לכוס להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

התקן שבת במקרר

שאלה: בס”ד שלום רב ברצוני לשאול שאלה בהמשך למה ששאלתי לפני כמה ימים. המקרר שלנו לא עובד טוב.לפני כשנתיים שמתי התקן מהודר של משמרת השבת ב 600 שח. התקשרתי למשמרת השבת והם אמרו לי שלא ניתן להעביר התקן שבת זה למקרר אחר. ביקשתי מהם רשימה של המקררים שיש להם פיקוד שבת מובנה באישורם אך הוריי לא מוצאים לנכון לרכוש מקרר מהרשימה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צורת שמש וכוכבים במחשב

שאלה: לאחרונה יצא לי להיתקל בשיעורי תורה שברקע של המרצה מופיע תמונות של שמש ירח וכוכבים, רציתי לשאול מה ההלכה לגבי זה ? (אם אפשר בבקשה מקורות) מה הדין לתמונה או סרט שמופיע תמונה של אדם עם כנפיים ? ואיך נראה מלאך ע”פ התורה ? תודה. תשובה: שלום רב מסתבר שאם מדובר במחשב שזה בעצם תמונה שאינה מתקיימת ולכמה ענינים אינה נחשבת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נזק לרכב של שכן שחנה בשטח חניה פרטית

שאלה: שלום וברכה , יש לי חניה הרשומה בטאבו. השכן שלי חונה בחנייתו כך שלעיתים הוא “גולש” לחניה שלי. אני לא מעיר לו בגלל חוסר נעימות. בשבוע שעבר הוא חנה כך שחצי מרכבו היה בחניה שלי, ואני כשנכנסתי לחנייתי שפשפתי את רכבו וגרמתי לנזק. מצד אחד, אם הייתי יותר זהיר זה לא היה קורה, אך מצד שני להמשך קריאה
דיין בבית הדין נתיבות חיים

כשרות תרחיף (סירופ) אוגמנטין 400 מ”ג

שאלה: שלום רב. הבת שלי צריכה לקחת סירופ עם טעם בשם אוגמנטין (תרחיף 400 מ”ג/ 5מ”ל) אין על האריזה כשרות. האם זה כשר ? תשובה: שלום רב, מותר לקחת לכתחילה.
רבני בית ההוראה

אדם ששינה את שמו לשם עברי

שאלה: שלום להרב, שאלה: משפחה העומדת להתגייר שנתנו שם לבת שרי ורוצים לקרוא אותה שרה אחרי הגיור, האם יש לשנות השם הלעזי רשימי במדינה או כיון שעיקר השם העברי שתקבל אחרי הגיור אין בזה כלום? דהיינו האם יש לחשוש לשום השפעה מהשם העתיק שנשאר כשם הרשימי שעוד יקראוה במקומות ממשלתי ? ומה לגבי מישהו יהודי מלידה ששמו בלעז להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

שימוש במצלמות אבטחה שצילמו בשבת

שאלה: לכבוד הרבנים שלום רב. ברצוני לשאול שתי שאלות. מי שערך שבת חתן בר מצוה באולם במלון ולאחר מכן רוצה להשתמש במצלמות האבטחה שהיו בחדר האוכל כדי לערוך וידאו. האם מותר לעשות כן? תשובה: שלום רב אם היתה כוונתו מתחילה להשתמש במצלמות אלו זו בעיה, שכן באופן זה הוא מצטלם כל הזמן ביודעין ומתוך רצון. ואף אם האורחים שאינם מודעים להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

תליית צורת כוכבים לנוי

שאלה: האם יש בעיה לתלות צורות כוכבים לנוי? האם יש בזה חשש ע”ז? תשובה: שלום רב יש להמנע מלתלות צורות אלו בבית. הנושא כאן אינו חשש עבודה זרה, אלא שיש איסור לתלות צורות של המשמשים העליונים, כמבואר בשו”ע יו”ד סי’ קמא, ראה כאן בהרחבה בענין זה.
רבני בית ההוראה

שימוש חוזר בכלי חד פעמי – טבילת כלים

שאלה: אחרי שימוש בקופסת שימורים של קווקאר האם אני יכולה להשתמש בו שוב ולמלא בו קווקאר? תשובה: שלום רב כיון שאת מייעדת את הכלי לשימוש רב פעמי יש לעשות טבילת כלים. מקורות: ראה כאן.
רבני בית ההוראה

ערלה בהעברת שתילים

שאלה: שלום קניתי עץ תפוז סיני, ובמשתלה אמרו שזה בן שלש וזה היה ברשת (עציץ נקוב), והועבר לבית בתוך הרכב, ושתלתי בתוך עציץ נקוב, בקומה 4. האם צריך לספור שוב 3 שנים? תודה רבה יחיאל תשובה: שלום רב כאשר מעבירים עץ ממקום למקום יש שני תנאים כדי שלא נזדקק לספור לו שוב שנות ערלה: 1. העץ יועבר בגוש אדמה שהוא יכול להתקיים בו. להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כדור בשבת

שאלה: האם כדורגל הוא מוקצה בשבת לספרדים ? וגם אם כן אז אין אפשרות לגעת בו רק עם הרגל ולא עם היד (כמו שמותר להזיז ארנק עם הרגל )או שמפני שהדרך להזיז כדורגל היא עם הרגל אז לעניין זה אסור לטלטל עם הרגל האם מותר לחזור על מילים בקריאת שמע למשל אם אמרתי ״וקשרתם״ ואני לא בטוח להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כשרות לאינטרנט

שאלה: ב”ה שלום רב! 1.בקרוב אקבל אייפון 6 במתנה (סמארטפון) ללא הכשר, האם מותר להחזיק במכשיר בלי להשתמש בו שאקבל מכשיר חדש? 2.האם כשאני מתקשר לחבר שידוע שיש לו מכשיר לא כשר האם אני מחטיא אותו?!?! 3.יש להעיר שאצלי במשפחה לא מקובל לעשות הכשר לטלפון או בכלל זה נרא כקיצוניות מיותרת. ועל אף שאין זו דעתי.זה קשה לגבור על זה מחמת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

סיום השלושים לאחר חג השבועות

שאלה: יום הפטירה והקבורה היה ביום ראשון ג’ בסיון. רציתי לברר מתי מסתיימת תקופת השלושים לענין דיני האבילות. כמו”כ האם תקופת השלושים לענין החיוב לקדיש ולגשת לפני העמוד וכן לענין ללמוד משניות ועליה לקבר תלויה בדיני האבילות או שהיא מסתיימת ביום השלושים לקבורה בכל מקרה? בתודה ובכבוד רוני לוי תשובה: שלום רב בתחילת חג השבועות מסתיים שבוע [שהרי החג מבטל את השבעה], להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ספק ליכלוך בשרי בחומוס – המתנה 6 שעות

שאלה: שלום! מישהו טבל סיגר של בשר (שאינו בחשיס”ב) בחומוס, ולא ידוע אם הבשר נגע בחומוס. אחד אחר אכל מהחומוס, וכעבור ארבע שעות רוצה לאכול חלב. האם הוא רשאי, בהתחשב בכך שלטענתו לא ראה בשר במה שאכל מהחומוס? תודה. ומה הדין אם היה ידוע שהסיגר נגע בחומוס? תשובה: שלום רב הוראת הגרש”ז אויערבך בענין זה, שכיון שלא היתה כוונה לאכול בשר, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מגבונים לחים בשבת

שאלה: שלום! בעניין מגבונים לחים בשבת, נהגתי להקל על פי פסק הספר פניני הלכה (אם אתם מכירים את הספר), שניתן לנגב בהם בשבת, וראיתי שכן פסק במנו”א, שאפשר לנגב בהם בנחת. אך ראיתי שרבים מחמירים, ושרבים מאלה המקלים מקלים דווקא במגבוני נייר, ונראה לי שהמגבונים המצויים רובם מבד. רצוני לדעת מהי ההנחיה המקובלת בעניין זה, הן לגבי ניקוי מבוגר, להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

צבע – חציצה בנטילת ידים

שאלה: שלום וברכה! טושים שמרוחים על היד, וקשה להסירם על ידי סבון ומים, האם מהווים חציצה לנט”י? (ראיתי שבמשנ”ב כתב שצבע מהווה חציצה, אך מהפס”ת הבנתי שעט הוי חזותא בעלמא). ואם מהווים חציצה, מה יש לעשות כאשר רוצים לנטול ידיים, והצבע בדיוק על האצבעות, ולא יורד במים וסבון? תודה! תשובה: שלום רב כיון שהצבע הזה אין בו ממשות הניתנת למישוש, יש להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

כריכת רצועת התפילין על הבית

שאלה: שלום וברכה! התפילין שלי לא מתהדקות יפה אם לא כורכים את הרצועה סביב הקציצה או ששמים אותה מעל התיתורא. מה עדיף לעשות, או שעדיף שלא לכרוך כלל, אף שלא יהיה כ”כ נח להשאיר את זה לא מהודק דיו? והאם כאשר כורכים את הרצועה סביב הקציצה, צריך להקפיד שלא תיגע בתיתורא? ומה לגבי היו”ד שעל התפילין, כרגע אני כורך להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ביטול כלי מהיכנו בשבת כשאפשר לנער מיד

שאלה: שלום כבוד הרבנים. ראיתי בדיני ביטול כלי מהיכנו, שהמשנה ברורה ברסה’ ס”ק ה פוסק את דעת המג”א בהבנת הג”א שמותר ליתן כלי תחת נר השעווה “דכיוון ואפשר לנער מיד את האיסור מתוך הכלי, לא חשיב מבטל כלי מהיכנו”. עקרון זה נפסק גם בספר אורחות שבת ח”ב עמוד קסח: הנותן מוקצה בכלי באופן שהוא יכול לנערו ממנו מיד עם להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

מסדר קידושין שחתם את שמו של העד השני על הכתובה

שאלה: לכבוד הרבנים שלום רב. ברצוני לשאול. רב שערך חופה הוא היה העד הראשון ואילו את שמו של העד השני מילא הרב בעצמו בנוכחותו של העד, האם יש בכך פגם והאם הכתובה נפסלת בכך? (יש לציין שבכתובה המקורית הרב מילא את שמו בלבד בלי חתימה ואילו בהעתק הכתובה העד חתם ליד שמו). תשובה: שלום רב, אני מבין שהרב חתם במקום להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

המותר לאח ואחות יחד לשיר ולהקליט את עצמם?

שאלה: האם מותר לאח ואחות לשיר ולהקליט את עצמם שרים יחד??? תשובה: שלום רב אין כל בעיה שאח ואחות שרים יחד ואף מקליטים את עצמם, אבל ההקלטה יש להשמיע רק לנשים ולא לגברים, למעט כמובן ההורים האחים והאחים, שלהם מותר לשמוע את הבת שרה. יום נעים.
רבני בית ההוראה

תשובה וכפרה בעניין צניעות

שאלה: שלום רב! את חטאיי, אני מזכיר היום. בהיותי בן 13 שנה, בערך בשבת בר המצווה או באחת השבתות הסמוכות לה מלפניה או מאחריה, חטאתי חטא חמור. אפשר לומר ששידלתי את בת דודתי הקטנה ממני במספר שנים מועטות להתנשק עימי (נשיקות בלבד) בפה מספר פעמים בזמן שהיינו לבד בסלון וכולם ישנו. מאז אותו אירוע וכמובן שגם באירוע עצמו היה מובן להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

נדרתי נדר ואמרתי שלא התיר אותו

שאלה: שלום עם נדרתי נדר שלא אשלח תמונה כלשהי לחברה ואמרתי שלא ההפר את הנדר הזה ואני רוצה להפר אותו איך אני עושה זאת? תודה! תשובה: שלום רב יש לעשות התרת נדרים. אמנם קשה לי להאמין שניתן למצוא כאן “פתח” כלומר נימוק מספק להתרת הנדר, כיון שלא מדובר כאן באיזה צורך חיוני, אבל על כל פנים ההכרעה תהיה אצל להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

ילד מחוץ לנישואין.

שאלה: אני וזוגתי לא נשואים אך בקשר זוגי כבר 10 שנים. וכרגע היא בהריון ממני. האם הילד יחשב כממזר? והאם אנו צריכים להינשא ? יש לציין ששנינו יהודים אך חילונים ולא מבינים כלום בהלכה. בתודה מראש, תום לוי תשובה: שלום רב, הילד לא יחשב ממזר. הילד כשר לחלוטין, אלא שיש צורך לערוך הכרת אבהות בבית הדין הרבני. שבו האישה ואתה מצהירים שהילד ממך. ההלכה קובעת להמשך קריאה
רבני בית ההוראה

הכאה בכוס כדי לברור את הגרגירים מהקפה בשבת

שאלה: איבעיא להו האם קפה שחור עם גרגרים יש מי שמכים עם הכוס שבו גרגירי הקפה הצפים בשולחן פעם אחת או פעמים רבות כדי שישקעו הגרגירים לתוך הכוס ויהיה אפשר לשתות הקפה בלעדיהם, האם יש בזה בשבת משום בורר או דלמא אין פה הפרדה בען הגרגירים לקפה ולכן אינו בכלל בורר תשובה: שלום רב אם אכן הפעולה הזו מועילה להמשך קריאה
רבני בית ההוראה