בית דין לענייני ממונות

gavel-1600-622

בית דין לענייני ממונות – “נתיבות חיים” – ע”י כולל חושן משפט אוהל יוסף

מיסודו של מרן הגאון ר’ חיים פנחס שיינברג זצוק”ל
ובהכוונת הגאון הרב ר’ נפתלי נוסבוים שליט”א


ראשי ההרכבים:

יום א’

הגאון הרב יצחק שובקס שליט”א

הגאון הרב אברהם בוטרמן שליט”א

יום ב’

הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט”א

יום ג’
הגאון הרב יוסף פליישמן שליט”א

(ניתן להזמין דיונים גם באנגלית)

יום ד’

הגאון הרב אברהם דרברמדיקר שליט”א

יום ה’ 

הגאון הרב יעקב פרבשטיין שליט”א


כתובת: פנים מאירות 1, ירושלים

זמני הדיונים: כל יום בין השעות 20:30-18:30.

קביעת תורים: אצל מזכיר בית הדין רב יעקב רינגל בטלפון 052-7642-346 (בין השעות 18:30-20:00).

דוא”ל: beisdin@neto.net.il

הדיונים נערכים בשפות: עברית, אנגלית, אידיש


אגרות

פתיחת תיק: 100 ש”ח

צו מניעה / עיקול: 250 ש”ח

מסירה ידנית ע”י שליח בי”ד: 180 ש”ח

שעת דיון, כל צד: 120 ש”ח

שעת דיון עם ייצוג, כל צד: 200 ש”ח

ביקור במקום ע”י בי”ד, כל צד: 150 ש”ח

תביעה עד לגובה 2500 ש”ח דיון ראשון ללא תשלום.


מקבץ פסקי דין